HeroCamper-logoVarme 1500+ Bluetooth
Brukermanual

Nøkkelegenskaper

 • HEAT er en komplett varmeenhet, med varmeelementer, vifte, chassis og kontrollenhet
 • HEAT er veldig enkelt å installere i en campingvogn, en bil campinn i en seilbåt
 • HEAT er utstyrt med varmeelementer i 3 trinn, 500W, 1000W og 1500W
 • Alle funksjoner styres av det enkle og elegante kontrollpanelet

Installasjon

HEAT er en viftedrevet enhet. Den er utviklet for å settes inn i varmerørene i de fleste campingvogner og auto campførst
Finn et passende sted for HEAT. Det kan være under sengen, i et skap eller bak gassovnen.
Luftrørene som HEAT skal operere inn i kuttes av en kniv. VARME legges inn mellom de to luftrørene og festes med 4 skruer.
Flensene på HEAT er designet for å passe til standard luftrør i campingvognen.
Innvendig Ø65mm (65mm rør) eller utvendig Ø67mm (72mm rør). To små hull i flensene brukes for å feste røret ved bruk av en liten skrue.c

Tilkoblinger

Strømledningen kobles til 230V forsyningen i vognen på en skikkelig måte. Sørg for at tilkoblingen tåler et strømforbruk på 6,5 Amp.
HEAT leveres med strømledningen og kontrollledningen koblet til varmeapparatet. Dermed er det ikke nødvendig å åpne HEAT før installasjon.
Betjeningspanelet plasseres der temperaturen i vognen er normal.
Temperaturreguleringen gjøres i kontrollpanelet. Inne i kontrollpanelet er det installert en temperatursensor. Derfor er det viktig at betjeningspanelet er plassert slik at det kan føle temperaturen i vognen og ikke har risiko for å bli tildekket på noen måte.
HEAT leveres med 5 meter ledning for betjeningspanel utstyrt med standard støpsel.
Eventuell overflødig ledning etter installasjonen kveiles og festes.
Bakplaten på betjeningspanelet tas av og monteres i vognen. Den kan plasseres på et skott eller på en skapvegg. Fest denne bakplaten med 4 små passende skruer. Bor et 13 mm hull i platen bakplaten er montert på. Ledningen til kontrollpanelet føres til dette hullet og føres inn i hullet. Støpselet på ledningen settes inn i kontakten på kontrollpanelet og kontrollpanelet klikkes på bakplaten.
Installasjonen er nå fullført og klar til bruk.
Du kan finne inspirasjon til montering på vår hjemmeside på: www.herocamper.com

Hvordan bruke

Når 230V er koblet til HEAT, er enheten klar til bruk.
Du finner 7 trykknapper og 2 lysdioder på kontrollpanelet.HeroCamper Heat 1500 + Bluetooth - Slik bruker du

 • Trykk på strømknappen, varmeren er aktivert. HeroCamper Heat 1500 + Bluetooth - Strømikon
 • Trykk på vifteknappen, still inn viftehastighet. HeroCamper Heat 1500 + Bluetooth - Vifteikon
 • Trykk på vifteknappen én gang, innstilling av viftehastighet er aktivert.
 • Trykk på vifteknappen mer enn 1 gang, viftehastigheten endret.

Se øverst til venstre, viften med 3 linjer indikerer 3 nivåer: HeroCamper Heat 1500 + Bluetooth - Vifteikon 1

 • 1 linje betyr at viften går på nivå 1.
 • 2 linjer betyr at viften går på nivå 2.
 • 3 linjer betyr at viften går på nivå 3.
 • Ingen linjer betyr at viften ikke går.
 • Trykk på varmeknappen, still inn varmenivået. HeroCamper Heat 1500 + Bluetooth - Varmeikon
 • Trykk på varmeknappen 1 gang, varmeinnstilling er aktivert.
 • Trykk på varmeknappen mer enn 1 gang, varmenivået endres.

Se øverst til høyre, Varme med 3 linjer indikerer 3 nivåer: HeroCamper Heat 1500 + Bluetooth - Varmeikon 1

 • 1 linje betyr at varmen går på nivå 1.
 • 2 linjer betyr at varmen går på nivå 2.
 • 3 linjer betyr at varmen går på nivå 3.
 • Ingen linjer betyr ikke oppvarming.

Vifteknappen og varmeknappen fungerer i en "rullende handling".
Dette betyr at hver av knappene har 5 trinn. Hvis du trykker 3 ganger på knappen vil funksjonen skifte fra 1 til 2 til 3. Hvis du trykker på knappen 4 ganger, vil funksjonen skifte fra 3 til 2. Hvis du trykker på knappen de 5 gangene, stopper funksjonen, og du er tilbake til null.
Trykk på ℃/℉-knappen for å skifte temperaturenhet. HeroCamper Heat 1500 + Bluetooth - Ikon 1
Trykk lysknapp slå på/av lysdioder. HeroCamper Heat 1500 + Bluetooth - Lysikon
Trykk temperatur opp-knappen én gang, skjermen vil vise romtemperaturen. Hvis du trykker temperatur opp-knappen mer enn én gang, vil du kunne justere temperaturinnstillingen opp eller ned.
Slå nå på ønsket varmenivå med ønsket viftehastighet.
Når temperaturen i vognen har stabilisert seg, justerer du ganske enkelt temperaturen i vognen ved å trykke på temperatur opp/ned-knappen på kontrollpanelet.
På kontrollpanelet kan du se på hvilket nivå viften og varmen fungerer.
Det er to lysdioder på kontrollkortet. Når varmeren er slått på. LED-en på toppen vil grønn. Hvis det oppstår en feil, vil den øvre LED-en være rød og begynne å blinke.
Den nedre LED-en vil fungere når romtemperaturen er lavere enn den innstilte temperaturen. Varmen er på og prøver å heve romtemperaturen til ønsket nivå.
Hvis den nedre lysdioden er slukket som betyr at ønsket romtemperatur er nådd. Varmeelementene i HEAT er nå av, men viften fortsetter på valgt nivå.
Når romtemperaturen faller under ønsket nivå, slås varmeelementene på igjen og lysdioden under vil lyse.
På denne måten regulerer HEAT romtemperaturen hele tiden for å oppnå den mest behagelige romtemperaturen i vognen.
Minne
HEAT har en minnefunksjon. Hvis du slår den av eller slår den av, og du slår den på eller slår den på igjen, vil den fungere på samme måte som forrige gang.

Samarbeid med en Truma gassovn

Hvis HEAT er installert i en vogn sammen med en Truma gassovn, kan disse 2 enhetene enkelt fungere sammen.
Varmen fra gassovnen kan lett gå gjennom HEAT. Du kan betjene viften på Truma gassovn som normalt.
Hvis HEAT plasseres i nærheten av Trauma-gassovnen koblet til denne med luftrørene og du kjører gassovnen på maksimal effekt, kan luftstrømmen fra gassovnen bli så varm at den første sikkerhetsfunksjonen på HEAT kan aktiveres. I så fall øker du bare Truma-viftehastigheten eller senker gassbrennernivået på Truma-ovnen litt.

feil

HEAT er utstyrt med 3 sikkerhetssystemer som sikrer at HEAT ikke overopphetes.
Det første systemet overvåker konstant utløpstemperaturen og styrer varmeelementene direkte.
Det andre sikkerhetssystemet er en termostat montert på de interne metallplatene som overvåker den interne temperaturen i huset. Hvis denne temperaturen overstiger et nivå, vil HEAT slå av varmeelementene, starte opp viften på maksimalt nivå og prøve å senke den innvendige temperaturen. Dette indikeres ved å blinke den øvre LED-en og advarselsskiltet HeroCamper Heat 1500 + Bluetooth - Ikon 2 på skjermen. Advarselsskiltet vil blinke på skjermen.
Når termostaten føler temperaturen igjen er under nivå, slås HEAT på. Du vil kunne betjene HEAT igjen på normal måte.
Det tredje sikkerhetssystemet overvåker også den interne temperaturen i huset. Denne termostaten kobles direkte til hovedforsyningen og vil ganske enkelt kutte strømforsyningen hvis dette temperaturnivået overskrides. Dette indikeres ved å blinke den øvre LED-en og advarselsskiltet PURE RESONANCE AUDIO BTR1 Bluetooth trådløs stereolydmottaker - Ikon på skjermen. Advarselsskiltet vil blinke på skjermen. Denne termostaten må tilbakestilles manuelt. Termostaten er plassert under hovedlokket.
Merk følgende! Ikke åpne dekselet når strømmen er koblet til HEAT.

Tekniske data

Voltage 230V AC
Power 500 W 1000W 1500W
Amps 2.2 A 4.3 A 6.5 A
Størrelse (L x B x H) 42 cm 17 cm 20 cm
Vekt 4.5 kg
BTU 1706 3412 5118
Temperaturspenn +10 til +35 ° C
Viftehastighet Lav Medium Høy
Støynivå (dB) 47.5 56.5 59.1

HeroCamper-logo#HeroCamper™
Lammefjordsvei 5
6715 Esbjerg N
Danmark
Telefon +45 7022 5840
salg@herocamper.com
www.herocamper.com
MVA Nei DK -40193189

Dokumenter / Ressurser

HeroCamper Heat 1500+ Bluetooth [pdf] Brukerhåndbok
Heat 1500 Bluetooth, Heat 1500, 1500 Bluetooth, Heat Bluetooth

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *