Black-Diamond-LOGO

Black Diamond GUIDE BT Avalanche Beacon

Black-Diamond-GUIDE-BT-Avalanche-Beacon-PRO

ADVARSEL

 • LEGGE MERKE TIL! Brukeren må lese bruksanvisningen! Denne håndboken er en kort beskrivelse. Noen funksjoner nevnes bare delvis eller mangler helt. Ta deg tid til å lese hele håndboken nøye. Du kan laste den ned fra den aktuelle produktsiden på vår webnettstedet: www.blackdiamondequipment.com
 • LEGGE MERKE TIL! Et skredfyr beskytter ikke mot snøskred! Detaljert kunnskap om skredforebygging er like uunnværlig som regelmessig praktisering av offersøk i en nødssituasjon. Følgende prosedyrer og tips gjelder kun spesiell bruk i forbindelse med Black Diamond Guide BT/Recon BT. Den grunnleggende handlingslinjen i en nødsituasjon – som forklart i fagpublikasjoner og materiale fra skredkurs – skal følges.
 • LEGGE MERKE TIL! Alle snøskredbåkene er svært følsomme for elektriske og magnetiske forstyrrelseskilder. På grunn av dette anbefaler alle produsenter å holde en minimumsavstand til elektroniske, magnetiske og metalliske forstyrrelseskilder (mobiltelefon, radio, nøkler, magnetiske lukkinger, smartklokker, varmehansker, elektroniske kollisjonsputer osv.): Minimumsavstand i SEND-modus: 20 cm | Minste avstand i SØK-modus: 50 cm
 • ADVARSEL! Fare for hørselsskader på grunn av det høye støynivået. Hold aldri skredfyret rett inntil øret. En minimumsavstand på 50 cm anbefales.
 • Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse.

EGENSKAPER

 • 3-antenneteknologi
 • Stort, sirkulært mottaksområde for rask og stabil signaldeteksjon
 • Perfekt signalbehandling, selv i vanskelige situasjoner (flere begravelser)
 • Merk funksjon
 • Omfattende egensjekk
 • Enkel å bruke gruppesjekk
 • Automatisk interferensbeskyttelse
 • Auto SØK-Å-SEND
 • iPROBE-støtte

Black Diamond Guide BT gir ekstra funksjonalitet for maksimal støtte ved profesjonell bruk:

 • SKANNE funksjon
 • Analog modus
 • Gruppesjekk pro-modus
 • Utvelgelse av offer

ENHETSFUNKSJONER

Black-Diamond-GUIDE-BT-Avalanche-Beacon- (1)

 • (1A) LCD-skjerm (bakgrunnsbelysning)
 • (1B) Skyveknapp AV/SEND/SØK
 • (1C) Skyvelås
 • (1D) MARK-knapp
 • (1E) SCAN-knapp*
 • (1F) Høyttaler
 • (1G) Sendekontroll-LED
 • (1H) Batterirom

VISNINGSFUNKSJONER

Black-Diamond-GUIDE-BT-Avalanche-Beacon- (2)

 • 2A) Retningsangivelse
 • (2B) Avstandsindikasjon
 • (2C) Sendesymbol
 • (2D) Batterikapasitet/type
 • (2E) MERKE (merking mulig)
 • (2F) Aktiv sendeantenne
 • (2G) Antall begravelser (1-3)
 • (2H) Antall begravelser (4 eller flere)
 • (2J) Sender merket
 • (2K) Bluetooth® aktiv
 • (2L) Inklinometermodus*
 • (2M) TX600-modus*
 • (2N) SKANNE-modus*
 • (2P) Analog modus*
 • (2Q) Målersymbol for SCAN /analog modus*

EMBALLASJE

 • 1x Black Diamond Guide BT/Recon BT
 • 3x alkalisk batteri (i batterirommet)
 • 1x Black Diamond Guide BT/Recon BT bæresystem

Kontroller at innholdet er komplett og uskadet etter utpakking. Om nødvendig, kontakt ditt salgssted eller vårt supportteam.

BÆRESYSTEM
Black Diamond anbefaler å bruke det medfølgende bæresystemet (3A). For å beskytte beacon-displayet, bærer beacon med displayet vendt innover (3B). Sendekontroll-LED-en (1G) er synlig i posens vindu (3C). Den medfølgende håndløkken (3D) er kun beregnet for treningsformål.

SLÅR PÅ | SELVSJEKK | SENDEMODUS

Black-Diamond-GUIDE-BT-Avalanche-Beacon- (3)

LEGGE MERKE TIL! Til tross for en omfattende selvsjekk, er en beacon-modussjekk (SEND-sjekk og SØK-sjekk) obligatorisk før hver tur! Hvert medlem av gruppen må bekrefte at både SEND- og SØK-modusene fungerer som de skal.
Skru på: Flytt skyvelåsen (1C) til venstre og glidebryteren (1B) oppover til posisjonen SØK. Slipp deretter skyvelåsen (1C) og flytt glideren (1B) nedover, til den låses i posisjon SEND. Displayet viser fastvareversjon, batterikapasitet, egenkontrollfremdrift (4A), selvsjekkresultat (4B), gruppesjekknedtelling (4C) og til slutt SEND-displayet med den aktive senderantennen (4D). Enheten er nå i SEND-modus, sendekontroll-LED-en (1G) blinker.

SEND SØK
Flytt skyvelåsen (1C) til venstre og glidebryteren (1B) oppover i posisjonen SØK.

SØK SEND
Beveg glidebryteren (1B) nedover, til den låses i stillingen SEND.

SEKUNDÆR SKRED | AUTO-SØK-Å-SENDE
Auto-søk for å sende, eller "Auto-revert"-modus, gir et ekstra lag med beskyttelse mot sekundære skredscenarier. Som standard er den deaktivert og kan aktiveres i PIEPS APP enhetsbehandling. Når den er aktivert, bytter enheten fra SØK-modus til SEND-modus automatisk etter en viss tid uten bevegelse (begravelse).

GRUPPESJEKKFUNKSJON
Black Diamond Guide BT/Recon BT gir mulighet for en gruppesjekk. Dette erstatter ikke standard Mode Check, men er en nyttig funksjon med større grupper. I gruppesjekkmodus er mottaksrekkevidden begrenset til 1 m.

  Regelmessig gruppesjekk Black Diamond Guide BT/ Recon BT
Sjekk: frekvens
Gruppesjekk utvidet Black Diamond Guide Kun BT Sjekk: frekvens/puls/periode Aktivert i Pieps-appen
Start Trykk og hold inne MARK-knappen (1D) under gruppesjekk-nedtellingen (CH) Trykk og hold inne SCAN-knappen (1E) under gruppesjekk-nedtellingen (CH)
Resultat • "Avstandsindikasjon" = OK

• "ER" = feil (frekvens ikke i henhold til standard)

• "OK" = OK

• "ER" = feil (en eller flere overføringsparametere er ikke i henhold til standarden)

Slutt Utløserknapp

Black Diamond Guide BT gir i tillegg en pro-modus. Pro-modusen tillater en overføringssjekk så vel som en mottakssjekk uten å gå ut av gruppesjekkmodus. Som standard er den deaktivert og kan aktiveres i PIEPS APP enhetsbehandling.

SØKEMODUS | SØKESTRATEGI

Black-Diamond-GUIDE-BT-Avalanche-Beacon- (4)

 • SIGNALSØK (5A)
  Gå raskt over søkestrimmelens bredde i søkeområdet. Den anbefalte søkestrimmelbredden for Black Diamond Guide BT/Recon BT er 60 m. Displayet viser "ingen signal" (5A1).
 • GROVSØK (5B)
  Så snart et signal mottas, følg retningsindikeringen raskt og se om avstandsavlesningen går ned. Hvis avstandsavlesningen øker, endre retningen med 180°.
  • (5B1) gå til venstre
  • (5B2) gå rett frem
  • (5B3) gå til høyre
 • FINE SØK (5C)
  Retningspilen forsvinner ved en avstandsavlesning på 2 m. Se etter punktet for den laveste avstanden. Arbeid sakte og på overflaten av snøen.
 • PINPOINTING (5D)
  Sjekk søkeresultatet ved systematisk sondering. Ved et treff lar du sonden stå fast.
 • FLERE BEGRAVELSE (5E)
  En multippel begravelse er tydelig angitt på skjermen med antall små menneskelige figurer (2G, 2H). Merking er mulig fra en avstandsavlesning på 5 m og er indikert med MARK-symbolet(2E). Trykk kort på MARK-knappen (1D) for å "skjule" den lokaliserte senderen. En vellykket flagging bekreftes av en ramme rundt menneskefiguren (2J). Displayet viser deretter retningen/avstanden til det nest sterkeste signalet innenfor mottaksområdet.

FORSTYRRINGSADVARSLER

Alle snøskredbåkene er svært følsomme for elektrisk og magnetisk påvirkning. Black Diamond beacons er designet for å minimere interferens, men det er brukerens ansvar å følge noen grunnleggende beste fremgangsmåter:Black-Diamond-GUIDE-BT-Avalanche-Beacon- (5)

 • Unngå å ha med deg unødvendig elektronikk.
 • Maksimer avstanden mellom beacon og eventuelle kilder til elektronisk, magnetisk og metallisk interferens (som telefoner, smartklokker, radioer, oppvarmede plagg og elektroniske kollisjonsputer).
 • En minimumsavstand på 20 cm for et beacon i SEND-modus og 50 cm i SØK-modus anbefales.
 • Når du er i SEND-modus, bær fyret på forsiden av kroppen.
 • Når du er i SØK-modus, maksimer avstanden ved å holde fyret i en delvis utstrakt arm foran kroppen din.
 • Avansert planlegging bør vurderes for å sikre at smartklokker, oppvarmede hansker og lignende gjenstander som sannsynligvis vil forbli svært nær et søkefyr, holdes minst 50 cm unna.
 • All fastvare på enheten bør holdes oppdatert.

FLERE NYTTIGE BEACON-FUNKSJONER

 • Automatisk interferensbeskyttelse
 • Gammel enhet-indikasjon
 • iPROBE-støtte

Finn detaljer i den fullstendige online manualen.

EKSTRA BLACK DIAMOND GUIDE BT-FUNKSJONER

 • SKANN: for en rask overview
 • Analog modus: for spesielle søkestrategier samt av utdanningshensyn
 • Utvelgelse av offer: økt effektivitet i flere redningssituasjoner
 • Vibra funksjoner: vibrasjon ved første signaldeteksjon og som sendebekreftelse
 • TX600-støtte: for separat søk etter dyr/utstyr
 • Inklinometer: for enkel gradientmåling

Finn detaljer i den fullstendige online manualen.

ENHETSADMINISTRERING MED PIEPS-APPEN
Bluetooth® og PIEPS APP muliggjør enkel enhetsadministrasjon (f.eks. programvareoppdatering) og gir i tillegg en praktisk treningsmodus. Skaff deg PIEPS APP (Android Play Store, iOS App Store), koble til Black Diamond Guide BT/Recon BT og ta fordeltage av alle funksjoner! For å aktivere Bluetooth, trykk og hold inne MARK-knappen (1D) mens du slår på beacon.
FARE! Risiko for en enhet som ikke overfører Bluetooth-modusen er kun beregnet på enhetsadministrasjon og treningsmodus. Bruk aldri Bluetooth-modus i skredterreng!
Legge merke til! Brukeren er ansvarlig for å holde sin beacon-fastvare oppdatert. Black Diamond anbefaler å se etter oppdateringer i begynnelsen av hver sesong, og sjekke månedlig når utstyret er i vanlig bruk.

BATTERI

Skift batteriene så snart batterikapasitetsindikasjonen (2D) viser et tomt batteri. Bytt alltid alle tre batteriene samtidig! For å gjøre det, åpne batterirommet (1H) og sørg for å sette inn de nye batteriene rett rundt. For batteriavhending, følg gjeldende forskrifter i ditt land.
FARE! Eksplosjonsfare på grunn av feil brukte batterier
FARE! Fare for feil indikasjon av batterikapasitet

Bruk kun batterier av typen "Alkaline (AAA) LR03 1.5 V" eller "Lithium (AAA) FR03 1.5V"! Bruk av litiumbatterier må bekreftes i PIEPS APP!

Batterilevetid Alkalisk Litium
Black Diamant veilede BT 400 t SEND 600 t SEND
Black Diamond Recon BT 200 t SEND 300 t SEND

Black-Diamond-GUIDE-BT-Avalanche-Beacon- (6)

GARANTIBETINGELSER

Produsenten er ansvarlig for materialene og utførelse av Black Diamond Guide BT/Recon BT i to år fra kjøpsdatoen. Unntak er batterier, bæresystem og håndløkke samt eventuelle skader forårsaket av feil bruk eller demontering av enheten av uautoriserte personer. Alle andre garantier og ansvar for følgeskader er uttrykkelig utelukket. For garantikrav, vennligst ta med kjøpsbeviset til salgsstedet.

TEKNISKE DATA

 • Enhetsnavn: Black Diamond Guide BT/Recon BT
 • Overføringsfrekvens: 457 kHz
 • Feltstyrke: maks. 7 dBμA/m (2,23 μA/m) i en avstand på 10 m
 • Bluetooth®-overføringsfrekvens: 2.402 - 2.480GHz
 • BlueTooth® sendeeffekt: 0 dBm
 • Strømforsyning: 3x Alkaline (AAA) LR03 1.5 V eller 3x Lithium (AAA) FR03 1.5V
 • Batterilevetid: 400/200 t (alkalisk) 600/300 t (litium)
 • Søkestrimmelbredde: 60 m
 • Mål (LxBxH): X x 118 76 29 mm
 • Vekt: 230/220 g (inkl. batterier)
 • Temperaturområde: -20 ° C til + 45 ° C (-4 ° F til + 113 ° F)

KONFORMITET

EUROPE
Herved erklærer Black Diamond at radioutstyret Black Diamond Guide BT/Recon BT er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen for dette produktet kan være viewed på http://blackdiamondequipment.com/DOC.

UK
Black Diamond Equipment erklærer at radioutstyrstypen Black Diamond Guide BT/Recon BT er i samsvar med Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Radio Equipment Regulations 2017, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Elektrisk utstyr ( Safety) Regulations 2016. Den fullstendige teksten til EU- og Storbritannias samsvarserklæringer er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.blackdiamondequipment.com/DOC.

FCC

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) Denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en gjenværende installasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle frekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret gjør skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / TV-tekniker for å få hjelp

For å sikre fortsatt samsvar, kan enhver endring eller modifikasjon som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke dette utstyret. Denne senderen må ikke samlokaliseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

Dette utstyret er i samsvar med FCCs grenser for strålingseksponering angitt for et ukontrollert miljø og oppfyller FCCs retningslinjer for radiofrekvenseksponering (RF). Dette utstyret har svært lave nivåer av RF-energi som anses å samsvare uten testing av spesifikt absorpsjonsforhold (SAR).

Canada: 1C-varsel
Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas lisensfrie RSS-standard(er). Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake interferens; og (2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.
Dette utstyret overholder IC-grensene for strålingseksponering fastsatt for et ukontrollert miljø og oppfyller RSS-102 i IC-reglene for radiofrekvenseksponering (RF). Dette utstyret har svært lave nivåer av RF-energi som anses å overholde uten testing av spesifikt absorpsjonsforhold (SAR).

Nord Amerika:
Black Diamond Equipment, Ltd.
2084 East 3900 South, Salt Lake City, UT 84124

Europa:
Black Diamond Europe
Hans-Maier-Straße 9, 6020, Innsbruck, Østerrike

Registrer enheten din i dag og få en garantiforlengelse!
Registrer votre appareil dès aujourd'hui et profitez d'une extension de garantie! Jetzt Lawinen-Pieps registrer og garanti verlengern!

BlackDiamondEquipment.com

Dokumenter / Ressurser

Black Diamond GUIDE BT Avalanche Beacon [pdf] Brukerveiledning
DSP08, REMDSP08, GUIDE BT, RECON BT, GUIDE BT Avalanche Beacon, GUIDE BT, Avalanche Beacon, Beacon

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *