PHILIPS Steam Iron brukerhåndbok

Denne brukerhåndboken for Philips GC4500-serien dampstrykejern gir detaljerte instruksjoner om hvordan du bruker apparatet, inkludert temperatur- og dampinnstillinger, produkt overview, og type vann som skal brukes. Ta vare på begge dokumentene for fremtidig referanse.