NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Elektriske og gasstørkere med damp- og sensortørke

BRUKERHÅNDBOKEN
8 Cu. Ft. Elektriske og gasstørkere med damp- og sensortørke
NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3
Les disse instruksjonene før du bruker det nye produktet for å forhindre skader.

innhold
Introduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pakkens innhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Komponenter foran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Komponenter på baksiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pakker ut tørketrommelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Velge en plassering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Uttømmende krav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Kanalkrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Elektriske krav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Gasskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Krav til jording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Endring av tørketrommelens ventilasjonsplassering (valgfritt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Installere tørketrommelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Verktøy du trenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Deler som følger med. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Materialer du trenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Før du begynner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Trinn-for-trinn-instruksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Reversere tørketrommeldøren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Bruke tørketrommelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Ta ut tørketrommelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Rengjøre lofilteret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Lagre favoritttørkesyklusen din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Bruke kontrolllåsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Tørketrommelalternativer og -innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Spesielle vasketips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Oversikt over stoffpleie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Vedlikehold av tørketrommelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Rengjøring utvendig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Rengjøre trommelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Rengjøre kontrollpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Rengjøring og inspeksjon av eksosanlegget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Forstå feilkodene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Spesifikasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
ENÅRS BEGRENSET GARANTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

2

www.insigniaproducts.com

SIKKERHETSTILTAK

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Introduksjon
Gratulerer med kjøpet av din nye Insignia tørketrommel. Insignia tørketromler har det siste innen design og muligheter og vil gi pålitelig og problemfri ytelse.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
LES OG BEHOLD DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE
Denne håndboken inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet. Vennligst les denne håndboken nøye før installasjon og bruk av denne maskinen for å forhindre personskade og skade på eiendom. Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken dekker IKKE alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft, forsiktighet og forsiktighet når du installerer, vedlikeholder og bruker tørketrommelen.
TØRKERSIKKERHET
DIN SIKKERHET OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG For å forhindre skade på brukeren eller andre personer og skade på eiendom, må instruksjonene som vises her følges. Feil bruk på grunn av ignorering av instruksjoner kan forårsake skade eller skade, inkludert død.

www.insigniaproducts.com

3

SIKKERHETSTILTAK

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

Risikonivået vises av følgende indikasjoner.
ADVARSEL
Dette symbolet indikerer muligheten for død eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG
Dette symbolet indikerer muligheten for personskade eller skade på eiendom.
ADVARSEL
Dette symbolet indikerer muligheten for farlig voltagDet er fare for elektrisk støt som kan føre til død eller alvorlig personskade.

ADVARSEL
For din sikkerhet må informasjonen i denne håndboken følges for å minimere risikoen for brann eller eksplosjon, eller for å forhindre skade på eiendom, personskade eller død. · Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre brennbare damper og væsker i
i nærheten av dette eller andre apparater. · Installasjon og service må utføres av en kvalifisert installatør,
servicebyrå, eller gassleverandøren.
ADVARSEL
Brannfarlig
· Unnlatelse av å følge sikkerhetsadvarslene nøyaktig kan føre til alvorlig personskade, død eller skade på eiendom.
· Ikke installer en boostervifte i avtrekkskanalen. · Installer alle tørketromler i henhold til monteringsanvisningen
fra produsenten av tørketrommelen.
ADVARSEL
Hva du skal gjøre hvis du lukter gass
· Ikke prøv å tenne på noe apparat. · Ikke berør noen elektriske brytere. · Ikke bruk noen telefon i bygningen. · Rydd rommet, bygningen eller området for alle beboerne. · Ring gassleverandøren umiddelbart fra naboens telefon. Følg
gassleverandørens instruksjoner. · Hvis du ikke kan nå gassleverandøren, ring brannvesenet.

4

www.insigniaproducts.com

SIKKERHETSTILTAK

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade ved bruk av apparatet, følg grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:
· Les alle instruksjonene før du bruker apparatet.
· Bruk dette apparatet kun til det tiltenkte formålet som beskrevet i denne brukerveiledningen.
· Før bruk må tørketrommelen installeres riktig som beskrevet i denne brukerveiledningen.
· Følg ALLTID stoffpleieinstruksjonene fra plaggprodusenten.
· Ikke tørk artikler som tidligere har blitt rengjort i, vasket inn, dynket i eller flekket med bensin, rensemidler, andre brennbare eller eksplosive stoffer, da de avgir damper som kan antennes eller eksplodere.
· Ikke bruk tørketrommelen til å tørke klær som har spor av brennbare stoffer, slik som vegetabilsk olje, matolje, maskinolje, brennbare kjemikalier, tynner osv., eller noe som inneholder voks eller kjemikalier, som mopper og rengjøringsklær. Brannfarlige stoffer kan føre til at stoffet tar fyr av seg selv.
· Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre brennbare damper og væsker i nærheten av dette eller andre apparater.
· Ikke la barn leke på eller i apparatet. Nøye tilsyn med barn er nødvendig når apparatet brukes i nærheten av barn.
· Før apparatet tas ut av drift eller kasseres, fjern døren til tørkerommet.
· Ikke grip inn i apparatet hvis trommelen beveger seg.
· Ikke installer eller oppbevar dette apparatet der det vil bli utsatt for vær eller minusgrader under 33° F (6° C).
· Ikke tamper med kontrollene og låsen.
· Ikke installer en boostervifte i avtrekkskanalen. Den ekstra boosterviften vil endre den opprinnelige luftstrømmen til tørketrommelen, noe som vil påvirke tørkeytelsen til tørketrommelen. Det kan til og med føre til sikkerhetsrisikoer.
· Ikke reparer eller skift ut noen del av apparatet eller forsøk på service med mindre det er spesifikt anbefalt i brukervedlikeholdsinstruksjonene eller i publiserte brukerreparasjonsinstruksjoner som du forstår og har ferdighetene til å utføre.
· Hold området under og rundt apparatene fritt for brennbare materialer (lo, papir, filler, etc.), bensin, kjemikalier og andre brennbare damper og væsker.
· Ikke plasser gjenstander som er utsatt for matolje i tørketrommelen. Gjenstander som er forurenset med matolje kan bidra til en kjemisk reaksjon som kan føre til at en last tar fyr. For å redusere risikoen for brann på grunn av forurenset last, skjer den siste delen av en tørketrommel uten varme (nedkjølingsperiode). Unngå å stoppe en tørketrommel før slutten av tørkesyklusen med mindre alle gjenstander fjernes raskt og spres utover slik at varmen forsvinner.
· Trekk ut støpselet til tørketrommelen hvis maskinen skal stå over lengre tid, for eksempel i ferier.
· Emballasjemateriale kan være farlig for barn. Det er fare for kvelning! Hold all emballasje fra barn.
· Sjekk alltid innsiden av tørketrommelen for fremmedlegemer før du legger i tøy. Hold døren lukket når den ikke er i bruk.
· Rengjør loskjermen før eller etter hver belastning.

www.insigniaproducts.com

5

SIKKERHETSTILTAK

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

· Hold området rundt eksosåpningen og områdene rundt fritt for lo, støv og skitt.
· Innsiden av tørketrommelen og avtrekkskanalen bør rengjøres med jevne mellomrom av kvalifisert servicepersonell.
· Ikke plasser gjenstander som er utsatt for matolje i tørketrommelen. Gjenstander som er forurenset med matolje kan bidra til en kjemisk reaksjon som kan føre til at en last tar fyr.
· Dette apparatet må være jordet. Se "Elektriske krav" på side 17 og "Krav til jording" på side 20.
· Dette apparatet må være skikkelig jordet. Koble aldri strømledningen til en stikkontakt som ikke er tilstrekkelig jordet og i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter. Se installasjonsinstruksjonene for jording av dette apparatet.
· Sørg for at lommene er fri for fremmedlegemer, f.eks. mynter, kniver, pinner osv. Disse gjenstandene kan skade tørketrommelen.
· Ikke bruk varme til å tørke artikler som inneholder skumgummi eller lignende teksturerte gummilignende materialer.
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann eller eksplosjon: · Ikke tørk gjenstander som tidligere har blitt rengjort, vasket, gjennomvåt eller flekket med bensin, rensemidler eller andre brennbare eller eksplosive stoffer. De avgir damper som kan antennes eller eksplodere. Alt materiale som har vært i kontakt med et rengjøringsmiddel eller brennbare væsker eller faste stoffer, skal ikke plasseres i tørketrommelen før alle spor av disse brennbare væskene eller faststoffene og deres røyk er fjernet. · Det er mange svært brannfarlige gjenstander som brukes i hjemmet, for eksempel aceton, denaturert alkohol, bensin, parafin, noen flytende husholdningsrengjøringsmidler, noen flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere. · Ikke tørk gjenstander som inneholder skumgummi (kan være merket med lateksskum) eller lignende teksturerte gummilignende materialer på varme. Oppvarmede skumgummimaterialer kan under visse omstendigheter produsere brann ved selvantennelse.
FORSIKTIG
· Ikke sitt på toppen av tørketrommelen. · På grunn av kontinuerlige produktforbedringer forbeholder Insignia seg retten til
endre spesifikasjoner uten varsel. For fullstendige detaljer, se "Installere tørketrommelen" på side 24 før du velger kabinett, lager utskjæringer eller begynner installasjonen. · Installer og bruk i henhold til produsentens anvisninger. · Ikke plasser gjenstander i tørketrommelen som er flekkete eller fuktet med vegetabilsk olje eller matolje. Selv etter vask kan disse varene inneholde betydelige mengder av disse oljene. · Rester av olje på klær kan antennes spontant. Potensialet for selvantennelse øker når gjenstander som inneholder vegetabilsk olje eller matolje utsettes for varme. Varmekilder som tørketrommelen din kan varme opp disse elementene, slik at en oksidasjonsreaksjon i oljen kan oppstå. · Oksidasjon skaper varme. Hvis denne varmen ikke kan slippe ut, kan gjenstandene bli varme nok til å ta fyr. Pæling, stabling eller oppbevaring av denne typen gjenstander kan hindre varmen i å slippe ut og kan skape brannfare.

6

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

· Pass på at fingrene ikke setter seg fast i døren når du lukker den. Dette kan føre til skade.
· Det kan oppstå gasslekkasjer i systemet, noe som resulterer i en farlig situasjon. · Gasslekkasjer oppdages kanskje ikke bare ved lukt. · Gassleverandører anbefaler at du kjøper og installerer en UL-godkjent gass
detektor.
LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE
DETTE APPARATET ER KUN FOR HUSHOLD.
Egenskaper
Pakkens innhold · 8 Cu. Ft. Elektrisk eller gasstørker · Y-kontakt · Kort innløpsslange · Brukerveiledning
Komponenter foran

Kontrollpanelet

Av

Venstre ventilasjonshull (valgfritt)

filtre

Justerbare ben (4)

www.insigniaproducts.com

7

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
Komponenter bak
Elektrisk tørketrommel
Kablingsboks
Vanninntak Bakre ventilasjonshull
Gasstørker Strømledning (kun gasstørker)

Gassinntak Vanninntak

8

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Pakker ut tørketrommelen
ADVARSEL: · Emballasjematerialer kan være farlige for barn. Ta vare på alt emballasjemateriale
(som plastposer og polystyren) utilgjengelig for barn.
· Pakk ut tørketrommelen og inspiser den for fraktskader. Sørg for at du har mottatt alle elementene som vises i Pakkeinnhold på side 7.
· For å forhindre personskade eller belastning, bruk vernehansker og bruk en møbelflytter når du løfter eller bærer tørketrommelen.
Velge et sted
ADVARSEL
Brannfarlig
· Installasjon av tørketrommel må utføres av en kvalifisert installatør. · Installer tørketrommelen i henhold til produsentens instruksjoner og lokalt
koder. · Ikke installer en tørketrommel med fleksible ventilasjonsmaterialer av plast. Hvis fleksibelt metall
(folietype) kanal er installert, må den være av en spesifikk type identifisert av apparatprodusenten som egnet for bruk med en tørketrommel. Fleksible ventilasjonsmaterialer er kjent for å kollapse, lett knuses og fange lo. Disse forholdene vil hindre tørketrommelens luftstrøm og øke risikoen for brann. · For å redusere risikoen for alvorlig skade eller død, følg alle installasjonsinstruksjonene · Ta vare på disse instruksjonene.
FORSIKTIG
Viktig for installatøren
Les følgende instruksjoner nøye før du installerer tørketrommelen. Disse instruksjonene bør oppbevares for fremtidig referanse.
· Tørketrommelen er ikke egnet for installasjon i bobil. · Fjern døren fra alle kasserte apparater for å unngå fare for barn
fanget og kveles.
ADVARSEL: Tørketrommelen må være utblåst til utsiden for å redusere risikoen for brann når den installeres hvor som helst i huset.
· Du bør plassere tørketrommelen der det er nok plass foran for lasting av tørketrommelen og nok plass bak for eksossystemet.
· Tørketrommelen er fabrikkklar for det bakre eksosalternativet. Hvis du vil endre ventilasjonsplasseringen, se Endre ventilasjonsplasseringen for tørketrommelen (valgfritt) på side 21.
· Sørg for at rommet du installerer tørketrommelen i har nok frisk luft og at det ikke er luftstrømningshindringer. Omgivelsestemperaturen bør ikke være lavere enn 33°F (6°C).
· For gasstørkere må tilstrekkelig klaring opprettholdes som angitt på advarselsetiketten på baksiden av produktet for å sikre tilstrekkelig luft for forbrenning og riktig drift av tørketrommelen.

www.insigniaproducts.com

9

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
· Ikke installer eller oppbevar tørketrommelen i et område der den vil bli utsatt for vann eller vær. Hold tørketrommelen fri for brennbare materialer, bensin og andre brennbare damper og væsker. Tørketrommelen din produserer brennbart lo. Hold området rundt tørketrommelen lofritt.
39 13/16 tommer (101 cm)
27 i. (68.6 cm)

10

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

33 3/4 tommer (85.6 cm)

39 13/16 tommer (101 cm)

55 1/4 tommer 140.2 cm
Installere side ved side, eller i en alkove, et skap eller et annet innfelt område ADVARSEL: · Du må tømme tørketrommelen til utsiden for å redusere risikoen for brann når den installeres hvor som helst i huset. · IKKE installer et annet drivstoffbrennende apparat i samme skap som tørketrommelen. · For informasjon om hvordan du velger og installerer avtrekkskanaler, se Krav til avtrekk på side 15.

www.insigniaproducts.com

11

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
Installasjon i et lukket skap Minimumsavstand mellom tørketrommelen og tilstøtende vegger eller andre overflater er: · Hver side: 1 tommer (2.5 cm) · Bak: 5 tommer (12.7 cm) · Topp: 24 tommer (61 cm) · Foran: 2 tommer (5.1 cm)

39 13/16 tommer (101 cm)

1 i. (2.5 cm)

27 i. (68.6 cm)

24 i. (61.0 cm)

1 i. (2.5 cm)

2 i. (5.1 cm)

33 3/4 tommer (85.6 cm)

5 i. (12.7 cm)

12

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Merk: Tørketrommelen kan installeres i enten venstre eller høyre side av skapet.

1 i. (2.5 cm)

1.01 tommer. .(2(2.5.5 cm))

27 i. (68.6 cm)

1 i. (2.5 cm)

www.insigniaproducts.com

13

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
Installere stablet med en skive Merk: Forsiden av skapet må ha to uhindrede luftåpninger for et samlet minimum totalt areal på 72 sq. cm (465 sq. in.) med en minimumsklaring på 3 in. (76 mm) ved topp og bunn. En sprossedør med tilsvarende plassklaring er akseptabelt.
6 i. (15.2 cm)

79 i. (200.7 cm)

3 i. (7.6 cm)

33 3/4 tommer (85.6 cm)

8 i. (20.3 cm)

1 i. (2.5 cm)

27 i. (68.6 cm)

48 tommer 2 (310 cm2)

3 i. (7.6 cm)

24 tommer 2 (155 cm2)

3 i. (7.6 cm)

14

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Utmattende krav
ADVARSEL: · Ikke tøm tørketrommelen inn i en skorstein, en vegg, et tak, et loft, en kryp
plass, eller et skjult rom i en bygning. · Tørketrommelen må tømmes ut til utsiden for å redusere risikoen for brann når
installert i en alkove eller skap.
ADVARSEL: ALDRI BRUK EN FLEKSIBEL KANAL AV PLAST ELLER IKKE-METALL · Hvis ditt eksisterende kanalarbeid er av plast, ikke-metall eller brennbart, erstatt det med
metall før du installerer denne tørketrommelen. · Bruk kun en metalleksoskanal som er ikke-brennbar for å sikre inneslutning
av avtrekksluftens varme og lo. · Se “Kanalkrav” på side 16 for maksimal kanallengde og
antall albuer. · Alle tørketromler må tømmes ute. · Ikke monter kanalen med skruer eller andre festemidler som strekker seg inn i
kanal eller den fanger lo. · Eksoskanalen skal være 4 cm i diameter. · Den totale lengden på den fleksible metallkanalen bør ikke overstige 10.2 m (7.8 fot).

www.insigniaproducts.com

15

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Krav til kanaler
ADVARSEL: Du er ansvarlig for korrekt installasjon av eksosanlegget. · Bruk en 4-tommers (10.2 cm) diameter i stiv aluminium eller stiv galvanisert stålkanal.
Ikke bruk en mindre kanal. · Kanaler som er større enn 4 cm i diameter kan føre til økt
akkumulering av lo og endringer i ytelse. · Lo bør fjernes regelmessig (fra lofilteret hver syklus). Fjerner
lo fra kanaler anbefales minst en gang i året. · Hvis du må bruke en fleksibel metallkanal, bruk typen med en stiv platevegg.
Ikke bruk en fleksibel kanal med tynn folievegg. En alvorlig blokkering kan oppstå hvis den fleksible metallkanalen bøyes for skarpt. · Installer aldri noen form for fleksibel kanal i vegger, tak eller andre skjulte rom. · Hold avtrekkskanalen så rett og kort som mulig. · Fest skjøter med aluminiumstape. Ikke bruk skruer. · Plast, fleksible kanaler kan bøyes, synke, bli punktert, redusere luftstrømmen, forlenge tørketidene og påvirke tørketrommelens drift. Ikke bruk plastkanaler. · Ikke bruk ikke-metallisk fleksibel kanal. · Eksossystemer lengre enn anbefalt 90 fot (27.4 m) kan forlenge tørketidene, påvirke tørkerens drift og samle opp lo. · Avtrekkskanalen skal avsluttes med en avtrekkshette som har en utsving damper for å hindre tilbaketrekk og inntrenging av dyreliv. Bruk aldri en avtrekkshette med magnetisk dampeh. · Hetten bør ha minst 12 tommer (30.5 cm) klaring mellom bunnen av panseret og bakken eller annen hindring. Hetteåpningen skal peke ned. · Installer aldri en skjerm over eksosuttaket. · For å unngå oppbygging av lo, ikke tøm tørketrommelen direkte inn i en vindusbrønn. · Ikke utsug under et hus eller veranda. · Hvis avtrekkskanalen må gå gjennom et uoppvarmet område, bør kanalen være isolert og skrå litt ned mot avtrekkshetten for å redusere kondens og looppbygging. · Inspiser og rengjør innsiden av eksosanlegget minst en gang i året. Trekk ut strømledningen før rengjøring. · Sjekk ofte for å forsikre deg om at avtrekkshetten damper åpnes og lukkes fritt. · Kontroller tilstanden til eksosventilasjonssystemet en gang i måneden, og rengjør minst en gang i året. Merk: Hvis klærne ikke blir tørre, sjekk kanalene for hindringer. · Ikke tøm tørketrommelen inn i en vegg, tak, krypkjeller eller skjult plass i en bygning, gassventil eller annen vanlig kanal eller skorstein. Dette kan skape en brannfare fra loet som fjernes av tørketrommelen. · For å redusere risikoen for brann, MÅ tørketrommelen din VÆRE SLUTT UTENdørs.
Eksoshette typer
Hvis du installerer tørketrommelen i et eksisterende eksosanlegg, må du sørge for at:
· Eksossystemet oppfyller alle lokale, statlige og nasjonale forskrifter.
· Du bruker ikke en fleksibel plastkanal.
· Du inspiserer og renser all looppbygging fra innsiden av den eksisterende kanalen.
· Kanalen er ikke bulket eller knust.
· Eksoshetten damper åpnes og lukkes fritt.

16

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

For best resultat bør det statiske trykket i et eksosanlegg være mellom 0.3 til 0.8 tommer vannsøyle, og det kan ikke være mindre enn 0 under noen omstendigheter med en installert kanal med en diameter på fire tommer. Målingen må gjøres med den tomme tørketrommelen som arbeider med et manometer på punktet der avtrekkskanalen kobles til tørketrommelen. En innstilling uten varme bør brukes. Lofilteret må være rent.

TYPER VÆRHETTE

anbefalt

Bruk kun for kortsiktig installasjon

4 tommer (10.2 cm) 4 tommer (10.2 cm) 4 tommer (10.2 cm)

Antall 90° albuer
0 1 2 3

4 i. (10.2 cm)
Stiv metallisk maksimal avstand
90 fot (27.4 m) 60 fot (18.3 m) 45 fot (13.7 m) 35 fot (10.7 m)

2.5 tommer. (6.4 cm)
Stiv metallisk maksimal avstand
60 fot (18.3 m) 45 fot (13.7 m) 35 fot (10.7 m) 25 fot (7.6 m)

Elektriske krav
ADVARSEL: Koblingsskjemaet er plassert på bakpanelet til tørketrommelen. · Feil tilkobling av tørketrommelens jordingsleder kan føre til elektrisk strøm
sjokk. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicemann hvis du er i tvil om tørketrommelen er riktig jordet. Ikke modifiser pluggen som følger med tørketrommelen. Hvis støpselet ikke passer til stikkontakten, må du få riktig type uttak installert av en kvalifisert elektriker. · For å forhindre unødvendig risiko for brann, elektrisk støt eller personskade, må all kabling og jording gjøres i samsvar med lokale forskrifter, eller i fravær av lokale forskrifter, med National Electrical Code, ANSI/NFPA nr. 70 siste revisjon (for USA) eller den kanadiske elektriske koden CSA C22.1- Siste revisjoner og lokale forskrifter og forordninger (for Canada). Du er ansvarlig for å sørge for tilstrekkelige elektriske tjenester for tørketrommelen din. · Alle gassinstallasjoner må utføres i samsvar med den siste revisjonen av National Fuel Code ANSI Z223.1/NFPA 54 (for USA) eller CSA B149.1 (for Canada) og lokale forskrifter og forordninger.

www.insigniaproducts.com

17

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
Elektriske tilkoblinger En individuell gren (eller separat) krets som kun betjener tørketrommelen din, anbefales. IKKE BRUK EN SKJØTELEDNING.
Gassmodeller – USA og Canada En 120-volts, 60Hz AC-godkjent elektrisk service, med en 15 ampder sikring eller effektbryter er nødvendig.
Elektriske modeller – kun i USA Tørketrommelen din krever en 120/240 volt, 60 Hz AC godkjent elektrisk service. Kravene til elektrisk service finner du på dataetiketten bak døren. En 30-amphvis det kreves sikring eller effektbryter på begge sider av ledningen. · Hvis du bruker en strømledning, bør du koble ledningen til en 30-amper beholder. · En strømledning følger IKKE med tørketromler av amerikanske elektriske modeller.
ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØT Når lokale forskrifter tillater det, kan strømforsyningen til tørketrommelen kobles til ved hjelp av et nytt strømledningssett, merket for bruk med en tørketrommel, som er UL-listet og klassifisert til minimum 120/240 volt, 30-ampere med tre nr. 10 kobbertrådledere avsluttet med lukkede sløyfeterminaler, åpne spader med oppslåtte ender, eller med fortinnede ledninger. · Ikke bruk en strømledning fra en gammel tørketrommel på nytt. Strømledningen elektrisk
forsyningsledninger skal beholdes ved tørketrommelen med en passende UL-listet strekkavlastning. · Jording gjennom nøytrallederen er forbudt for (1) nye grenkretsinstallasjoner, (2) bobiler, (3) fritidskjøretøyer og (4) områder der lokale forskrifter forbyr jording gjennom nøytrallederen. (Bruk en plugg med fire stifter for stikkontakter med fire ledninger, NEMA type 14-30R.)
Elektriske modeller – kun Canada Du trenger en 120/240 volt, 60 Hz AC-godkjent elektrisk service sikret gjennom en 30-amper sikring eller effektbryter på begge sider av ledningen. Alle kanadiske modeller leveres med strømledningen på. Strømledningen skal kobles til en 30-amper beholder.
Typer strømuttak

Tre-leder uttak (10-30R)

Fire-leder uttak (14-30R)

18

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Ved hjelp av en tre-leder stikkontakt
Hvis stikkontakten er en tre-leder (tre-polet) stikkontakt, velg en tre-leder strømforsyningsledning med ring- eller spadeterminaler og UL-oppført strekkavlastning. Den tre-leder strømforsyningsledningen må:
· Vær minst 4 m lang. · Ha tre 1.2-gauge solide kobbertråder. · Match et trelederuttak av NEMA Type 10-10R.
Se Tretrådsuttak – for elektriske tørketromler: på side 30 for instruksjoner om hvordan du kobler en strømledning til tørketrommelen.
Ved hjelp av en stikkontakt med fire ledninger
Hvis stikkontakten er et uttak med fire ledninger (fire stifter), velger du en fire-leder strømledning med ring- eller spadeterminaler og UL-oppført strekkavlastning. Fire-leder strømforsyningsledningen må:
· Vær minst 4 m lang. · Ha fire 1.2-gauge solide kobbertråder. · Match en fire-leder stikkontakt av NEMA Type 10-14R. Jordledningen (jord
leder) kan være enten grønn eller naken. Nøytrallederen må identifiseres med en hvit farge.
Se Fire-leder stikkontakt – for elektriske tørketromler: på side 31 for instruksjoner om hvordan du kobler en strømledning til tørketrommelen.
Gasskrav
Bruk kun naturlige eller LP (flytende propan) gasser.
INSTALLASJONEN MÅ OVERENSSTEMME MED LOKALE KODER, ELLER I MANGEL AV LOKALE KODER, MED DEN NASJONALE DRIVSTOFFGASSKODEN, ANSI Z223.1/NFPA 54, SISTE REVISJON (FOR USA), ELLER NATURGASSEN I CSTSA OG PROPANE. B149.1, SISTE REVISJON (FOR CANADA).
Gasstørker er utstyrt med en brennerventil for bruk med naturgass. Hvis du planlegger å bruke tørketrommelen med LP (flytende propangass), må den konverteres for sikker og riktig ytelse av en kvalifisert servicetekniker.
En ½ tommer (1.27 cm) gasstilførselsledning anbefales og må reduseres for å koble til 3/8 tommer (1 cm) gassledning på tørketrommelen. National Fuel Gas Code krever at en tilgjengelig, godkjent manuell avstengningsventil for gass installeres innen 6 cm fra tørketrommelen.
Gasstørker installert i boliggarasjer må heves 18 cm over gulvet.
I tillegg må en 1/8 tommer (0.3 cm) NPT (National Pipe Thread) plugget tappekran, tilgjengelig for testmålertilkobling, installeres umiddelbart oppstrøms for tørketrommelens gasstilførselstilkobling.
Tørketrommelen må kobles fra gasstilførselsrørsystemet under enhver trykktesting av systemet.
Tørketrommelen din må kobles til gassforsyningsrøret med en oppført fleksibel gasskontakt som samsvarer med standarden for koblinger for gassapparater, ANSI Z21.24 eller CSA 6.10.
IKKE gjenbruk gamle fleksible metallgassrør. Fleksible gassledninger må designesertifisert av American Gas Association (CGA i Canada).
· Alle rørskjøter som brukes må være motstandsdyktige mot påvirkningen av flytende petroleumsgass.
· Som en tjeneste vil de fleste lokale gassverk inspisere en gassapparatinstallasjon.

www.insigniaproducts.com

19

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Gasstenning: Tørketrommelen din bruker et automatisk tenningssystem for å tenne brenneren. Det er ingen konstant brennende pilot.
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
Tørketrommelen din må installeres av en autorisert rørlegger eller gassmontør. En manuell gassventil med T-håndtak må installeres i gasstilførselsledningen til den installerte tørketrommelen på driftsstedet.
Hvis en fleksibel gasskontakt brukes til å koble til tørketrommelen, kan det hende at kontakten ikke er lengre enn 3 cm.
ADVARSEL: Det kan oppstå gasslekkasjer i systemet ditt, noe som skaper en farlig situasjon. · Gasslekkasjer oppdages kanskje ikke bare ved lukt. · Gassleverandører anbefaler at du kjøper og installerer en UL-godkjent gass
detektor. · Installer og bruk den i henhold til produsentens anvisninger.
Krav til jording
Tørketrommelen din må være jordet. Hvis det oppstår en funksjonsfeil eller sammenbrudd, reduserer jordingen risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane med minst motstand for den elektriske strømmen.
Gassmodeller
ADVARSEL: · Tørketrommelen din har en trepolet strømledning med jordingsleder (120V,
60 Hz). · Støpselet må settes inn i en passende stikkontakt som er riktig installert
og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og forordninger. · Enkelte interne deler er med vilje ikke jordet og kan utgjøre en risiko
av elektrisk støt kun under service. Servicepersonell Ikke berør følgende deler mens apparatet er tilkoblet: innløpsventil, kontrollkort og temperaturregulerende termistor (plassert på viftehuset).
Elektriske modeller
ADVARSEL: · Tørketrommel må jordes med en tre- eller fireleder strømledning med en
jordingsleder og en jordingsplugg, som selges separat. · Støpselet må settes inn i en passende stikkontakt som er riktig installert
og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og forordninger. · Ikke modifiser støpselet som følger med tørketrommelen – hvis den ikke passer til stikkontakten,
få et riktig uttak installert av en kvalifisert elektriker. · Hvis en strømledning ikke brukes og den elektriske tørketrommelen skal kobles permanent,
tørketrommelen må være koblet til et permanent jordet metallledningssystem, eller en utstyrsjordingsleder må kjøres med kretslederne og kobles til utstyrets jordingsterminal eller -ledning på tørketrommelen. · Enkelte interne deler er med vilje ikke jordet og kan kun utgjøre en risiko for elektrisk støt under service. Servicepersonell Ikke berør følgende deler mens apparatet er tilkoblet: innløpsventil, kontrollkort og temperaturregulerende termistor (plassert på viftehuset).

20

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Endre plassering av tørketrommelens ventilasjon (valgfritt)
Denne tørketrommelen sendes for å lufte fra baksiden. Den kan også konfigureres til å lufte til bunnen eller venstre side.

TILBAKE VIEW

12 i. (30.5 cm)

3 3/4 tommer (9.3 cm)

Verktøy du trenger Adaptersett er standardkomponenter og kan kjøpes fra enhver forhandler.

Phillips skrutrekker

Kanalbånd

hansker

Materialer du trenger

4 tommer (10.2 cm) stiv eller UL-listet fleksibel kanal
(Ikke inkludert)
Sideventilasjon
TOPP VIEW

4 tommer (10.2 cm) albue (ikke inkludert)
SIDE VIEW

1 1/2 tommer (3.8 cm)

15 i. (38 cm)

3 3/4 tommer (9.3 cm)

5 i. (12.9 cm)

www.insigniaproducts.com

21

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
1 Fjern de to bakre eksosfesteskruene, og trekk deretter ut eksoskanalen.
Holdeskrue Bakre eksoskanal

2 Trykk på tappene på knockouten, og fjern deretter knockouten forsiktig for ønsket ventilasjonsåpning.
3 Skyv adapterkanalen inn på viftehuset til tørketrommelen.

Adapterkanal

Viftehus

TØRKKER SIDE/BAK VIEW

Knockout

4 Koble en 4 tommer (10.2 cm) albue til 4 tommer (10.2 cm) kanalseksjonen, og fest alle skjøter med gaffatape. Pass på at hannenden av albuen vender bort fra tørketrommelen.
5 Sett inn albue/kanal-enheten gjennom sideåpningen og trykk den inn på adapterkanalen. Fest på plass med gaffatape. Hannenden av kanalen skal stikke 1.5 tommer (3.8 cm) ut av tørketrommelen for å koble til det gjenværende kanalen.
6 Fest gaffatape på baksiden av tørketrommelen for å tette det originale ventilasjonshullet.

Duct tape Albue

1 1/2 tommer (3.8 cm)

22

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
Bunnventilasjon
TOPP VIEW

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler SIDE VIEW

4 3/4 tommer (12.1 cm)
12 i. (30.5 cm)

1 1/2 tommer (3.8 cm)

3 3/4 tommer (9.3 cm)

1 Fjern de to bakre eksosfesteskruene, og trekk deretter ut eksoskanalen.

Holdeskrue Bakre eksoskanal

2 Trykk på tappene på knockouten, og fjern deretter knockouten forsiktig for ønsket ventilasjonsåpning.
3 Skyv adapterkanalen inn på viftehuset til tørketrommelen.

Adapterkanal

Viftehus

Knockout

TØRKKER SIDE/BAK VIEW

4 Koble en 4 tommer (10.2 cm) albue til 4 tommer (10.2 cm) kanalseksjonen, og fest alle skjøter med gaffatape. Pass på at hannenden av albuen vender ned gjennom hullet i bunnen fra tørketrommelen.

www.insigniaproducts.com

23

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
5 Sett inn albue-/kanalenheten gjennom den bakre åpningen og trykk den inn på adapterkanalen. Fest på plass med gaffatape. Hannenden av kanalen skal stikke 1.5 tommer (3.8 cm) ut av tørketrommelen for å koble til det gjenværende kanalen.

Albue/kanal montering
6 Fest gaffatape på baksiden av tørketrommelen for å tette det originale ventilasjonshullet.

Kanalbånd

Installere tørketrommelen
Viktig: Vi anbefaler at du bruker en kvalifisert installatør for å installere tørketrommelen.
Verktøy du trenger

Phillips skrutrekker

Nivå

Flathead skrutrekker

gaffatape og

rørleggerbånd

Tang
Deler som leveres

Rørtang

Justerbar skiftenøkkel som åpner til 1" (2.5 cm)

Skjærekniv

Y-kontakt

Kort inntaksslange

24

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Materialer du trenger
· 3/8" gass-tørkergassledning (kun gassmodell) · Tre- eller firetippet (avhengig av eierens hus) elektrisk strømledning
(kun elektrisk modell) · Ventilasjonssett for avtrekkstørker
Før du begynner
Før du begynner å installere tørketrommelen, sørg for at: · Stedet du valgte har en jordet stikkontakt. Se Jordingskrav på side 20. · Du har riktig type strømledning. Strømledningen følger ikke med elektriske tørketromler. Gasstørker inkluderer en strømledning. Se "Elektriske krav" på side 17. · Tørketrommelen er på riktig plass. Se "Endre plassering av tørketrommelens ventilasjon (valgfritt)" på side 21 for å endre hvor tørketrommelen luftes. · Eksoskanalen din (ikke inkludert) er laget av stivt metall eller halvstivt metall. Se kanalkrav på side 16. · Du har en 3/8 tommer (1 cm) gasstørkegassledning (hvis du installerer en gasstørker) som oppfyller alle nasjonale og lokale forskrifter. Før du kobler til gassledningen, review gassledningskravene i Gasskrav på side 19.

www.insigniaproducts.com

25

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
Trinnvise instruksjoner
Merk: Hvis en gasstørker installeres, må du ringe en autorisert fagperson for å utføre installasjonen.
Trinn 1: Sørg for at gulvet er en solid, jevn overflate · Bruk et vater for å sikre at gulvet der du installerer tørketrommelen er plant. Dette bidrar til å minimere vibrasjoner, støy og uønsket bevegelse.
Merknader: · Hvis forsiden av tørketrommelen er høyere enn baksiden med mer enn én grad, vil den
kan ta lengre tid å tørke små laster. Du kan justere tørkeføttene for å nivellere tørketrommelen (Trinn 3: Koble til avtrekkskanalen på side 26). · Hvis gulvet ikke er helt plant, kan bena justeres for å gjøre tørketrommelen din jevn og stabil. Tørketrommelen må nivelleres etter at den er satt på plass i trinn 7: Nivå tørketrommelen på side 32.
Trinn 2: Flytt tørketrommelen til stedet du valgte · Flytt tørketrommelen til stedet du valgte, men ikke skyv tørketrommelen helt inn. Du må koble til strømledningen og kanalen før du flytter tørketrommelen til den endelige posisjonen .
Tips: For informasjon om plassbehov, se Velge en plassering på side 9.
Trinn 3: Koble til eksoskanalen
Viktig: Før du kobler til avtrekkskanalen, vedrview kanalkrav i kanalkrav på side 16.
ADVARSEL:
· Sørg for at tørketrommelen er riktig installert slik at den enkelt slipper ut luft. · Hold kanalene så rette som mulig. · IKKE begrense tørketrommelen med et dårlig eksosanlegg. · IKKE bruk unødvendig lange kanaler som har mange albuer. · Bruk en stiv metallkanal med en diameter på 4 cm. Tape alle ledd, inkludert ved
tørketrommel. Bruk aldri skruer som fanger lo. · Rengjør alle gamle kanaler før du installerer den nye tørketrommelen. Pass på ventilasjonsklaffen
åpnes og lukkes fritt. Inspiser og rengjør eksosanlegget årlig. · IKKE bruk en plast, tynn folie eller ikke-metall fleksibel kanal. · IKKE bruk plateskruer som kan samle opp lo når du monterer
kanalføring. Skjøter skal teipes. · IKKE la aluminiumstapen dekke ventilasjonsåpningene på baksiden av din
tørketrommel. · IKKE bruk bulkede eller tilstoppede kanaler og ventiler. 1 Sørg for at avtrekkshetteklaffen eller spjeldene beveger seg fritt.
Hvis du ikke har installert avtrekkshette, se Avtrekkshettetyper på side 16 for informasjon om anbefalte hettetyper. Vi anbefaler at du lar en profesjonell installere avtrekkshetten.

26

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

2 Koble den ene enden av eksoskanalen til ventilasjonshullet på baksiden av tørketrommelen, og bruk deretter aluminiumstape for å feste kanalen til tørketrommelen. De krympede endene av kanalseksjonene må peke bort fra tørketrommelen. Bruk en stiv metallkanal med en diameter på 4 cm.

Eksosrør

Luftehull bak

3 Koble den andre enden av kanalen til avtrekkshetten, og stram deretter kanalstroppen for å feste den på plass. Tape alle skjøter, også ved tørketrommelen.
Avtrekksdeksel
Trinn 4: Koble til vannforsyningen Vanntilførselen lar deg bruke tørketrommelens dampfunksjon.
t
Tips: Vikle rørlegger-tape (ikke inkludert) rundt gjengede forbindelser for å forhindre lekkasjer. 1 Koble Y-kontakten direkte til kaldtvannstilførselen eller til en forlengelse
slange (ikke inkludert). Pass på at Y-kontakten sitter tett for hånd, og stram deretter ytterligere 2/3 omdreining med en tang.
Kaldt vann
Forlengelsesslange (valgfritt/ikke inkludert) Y-kobling

www.insigniaproducts.com

27

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
2 Koble kaldtvannstilførselsslangen (ikke inkludert) fra Y-koblingen til vaskemaskinen. Pass på at slangen er tett for hånd, og stram deretter ytterligere 2/3 omdreining med en tang.
Kaldtvannstilførselsslange (til vaskemaskin)
3 Koble den rette enden av den korte innløpsslangen til det andre uttaket på Y-kontakten. Pass på at slangen sitter tett for hånd, og stram deretter ytterligere 2/3 omdreining med en tang.
Kort innløpsslange (til tørketrommel)
4 Koble den korte innløpsslangens 90°-kobling til vanninntaket i messing på baksiden av tørketrommelen. Pass på at slangen er tett for hånd, og stram deretter ytterligere 2/3 omdreining med en tang.
Vanninntak

28

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Trinn 5: Koble til gassledningen (kun for gassmodeller) Viktig: Før du kobler til gassledningen, review gassledningskravene i Gasskrav på side 19.
1 Fjern rørgjengebeskyttelseshetten fra gassinntaket.

Gassinntak på baksiden av tørketrommel

2 Påfør en rørskjøteblanding eller ca. 1.5 tommer omslag av teflontape over alle gjengede forbindelser. Rørskjøtforbindelsen må være motstandsdyktig mot påvirkningene fra eventuell flytende petroleumsgass.
3 Koble til alle rørskjøter og trekk til med en skiftenøkkel.
Merk: En ekstra tilpasning er nødvendig for å koble den 3/4 tommer (1.9 cm) innvendige gjengeenden av en fleksibel kontakt til den 3/8 tommer (1 cm) hanngjengede enden på tørketrommelen. Bruk kun ny AGA- eller CSA-sertifisert gasstilførselsledning med fleksible SS-koblinger. National Fuel Gas Code krever at en tilgjengelig, godkjent manuell gassavstengningsventil er installert innen 6 cm fra tørketrommelen.

Manuell avstengningsventil

Flare union

Flare union

Brystvorte

Fleksibel kontakt

4 Koble gasstilførselen til tørketrommelen.

Gassinntak på baksiden av tørketrommel
5 Stram gassrørkoblingen godt over gjengene.

www.insigniaproducts.com

29

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
6 Slå på gasstilførselen.

Åpen
ADVARSEL:
· Alle gassinstallasjoner i tørketrommelen skal være utstyrt med en manuell stengeventil. · Ubelagte kobberrør vil korrodere når de utsettes for naturgass, og forårsake gasslekkasjer.
Bruk KUN svart jern, rustfritt stål eller plastbelagt messingrør for gasstilførsel. · Kontroller alle gasskoblinger for lekkasjer med såpeoppløsning. · Hvis det dukker opp bobler, stram koblingene og kontroller på nytt. IKKE bruk åpen ild til
se etter gasslekkasjer.
Trinn 6: Koble til strømledningen (kun elektriske amerikanske modeller)
Viktig: · Før du kobler til strømledningen, må du seview de elektriske kravene i
Elektriske krav på side 17. · Før du tester eller bruker tørketrommelen, sørg for at tørketrommelen er jordet.
Se Jordingskrav på side 20.
· Finn ut om din stikkontakt er en tre- eller fire-leder stikkontakt. Se Strømuttakstyper på side 18.
Tre-leder uttak – for elektriske tørketromler:

Senterklemmeskrue

Sort ledning Ekstern jordingskontakt
Nøytral ledning (hvit)

Rød ledning
Nøytral ledning (hvit eller midtledning)
3/4" (1.9 cm) UL-listet strekkavlastning

1 Fjern skruen på senterklemmen på tørketrommelen.
2 Koble den nøytrale ledningen (hvit eller senterledningen) til strømledningen til den midtre terminalskruen på rekkeklemmen. Pass på å krysse skruen gjennom ringen på strømkabelterminalen og stram skruen.

30

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

3 Koble de andre ledningene til de ytre terminalblokkskruene. Pass på å krysse skruen gjennom terminalringen og stram skruen.
4 Stram strekkavlastningsskruene.
5 Sett tappen på rekkeklemmedekselet inn i tørketrommelens bakpanelspor, og fest deretter dekselet med en skrue.
ADVARSEL: Hvis du konverterer fra et fire-leder elektrisk system til et tre-leder, må du koble jordstroppen til terminalblokkstøtten igjen for å jorde tørkerammen til den nøytrale lederen. Ring-type terminaler anbefales. Hvis du bruker stroppterminaler, sørg for at de er strammet.
Fire-leder uttak – for elektriske tørketromler:

Senterklemmeskrue
Sort ledning Ekstern jordingskontakt
Grønn eller blank kobberledning på strømledningen

Nøytral jordingsledning (hvit)
Rød ledning
Nøytral ledning (hvit eller midtledning)
3/4" (1.9 cm) UL-listet strekkavlastning

1 Fjern skruen på senterklemmeblokken.
2 Koble jordledningen (grønn eller uviklet) til strømledningen til den eksterne jordlederskruen.
3 Koble den nøytrale ledningen (hvit ledningen) til strømledningen og apparatets jordledning (hvit) under senterskruen på rekkeklemmen. Pass på å krysse skruen gjennom ringen på strømkabelterminalen og stram skruen.
4 Koble de andre ledningene til de ytre terminalblokkskruene. Pass på å krysse skruen gjennom terminalringen og stram skruen.
5 Stram strekkavlastningsskruene.

www.insigniaproducts.com

31

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
6 Sett tappen på rekkeklemmedekselet inn i tørketrommelens bakpanelspor, og fest deretter dekselet med en skrue.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt · Alle amerikanske modeller er produsert for en TRE-LEDERS SYSTEMKOBLING. · Tørkerrammen er jordet til nøytrallederen på rekkeklemmen.
EN FIRE-LEDES SYSTEMKOBLING er nødvendig for ny eller ombygd konstruksjon, bobiler, eller hvis lokale forskrifter ikke tillater jording gjennom en nøytral leder. Hvis fireledersystemet brukes, kan tørkerammen ikke jordes til nøytrallederen på rekkeklemmen. Se "Elektriske krav" på side 17 for tre- eller fire-leder systemtilkoblinger.
Trinn 7: Nivå tørketrommelen · Hvis tørketrommelen ikke er vannrett, vipp tørketrommelen forsiktig akkurat nok til å justere utjevningsføttene på bunnen av tørketrommelen. Forleng føttene bare så mye som nødvendig. Hvis føttene strekkes for mye, kan tørketrommelen vibrere.
Nivå

Løsne

Stramme

Utjevningsfot

Trinn 8: Koble til tørketrommelen
Sørg for at alle eksos- og elektriske tilkoblinger er fullførte, og koble deretter tørketrommelen til stikkontakten.

32

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Trinn 9: Kontroller den endelige installasjonen · Før du bruker tørketrommelen, sørg for at: · Tørketrommelen er koblet til en stikkontakt og er ordentlig jordet. · Stivt eller halvstivt metallventilasjonsmateriale er installert. Ikke bruk en fleksibel plastkanal. · Avtrekkskanalarbeidet kobles til og skjøtene teipes. · Tørketrommelen er vannrett og sitter stødig på gulvet. · Gassmodeller: gassen slås på uten gasslekkasje. · Start tørketrommelen for å bekrefte at den går, varmes opp og slår seg av.
Merknad KUN for GASSMODELLER: Det kan hende at brenneren ikke antennes til å begynne med på grunn av luft i gassledningen. Hvis du lar tørketrommelen fungere på en varmeinnstilling, renses linjen. Hvis gassen ikke antennes innen fem minutter, slår du av tørketrommelen og venter i fem minutter. Sørg for at gasstilførselen til tørketrommelen er slått på. For å bekrefte gassantenning, sjekk eksosen for varme.
Reversering av tørketrommeldøren
1 Pass på at strømledningen er koblet fra.
2 Mens du støtter døren, fjern de to hengselskruene fra døren, løft deretter døren for å fjerne den og sett døren til side.

Skruer

FORSIKTIG: Vær forsiktig så du ikke mister døren når du fjerner skruene. 3 Fjern dekselet til hengselhullet med en flat skrutrekker.

www.insigniaproducts.com

33

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
4 Sett på plass hengselhulldekselet på den andre siden, og trykk til det klikker på plass.
5 Fjern de 14 skruene fra bakdekselet, og fjern deretter bakdekselet og dørpinnen.
Bakdeksel Dørstift
6 Fjern de åtte skruene rundt døren, roter dørhengslet, hengselsetet og dørrammen 180 grader, og sett deretter tilbake de åtte skruene.

34

www.insigniaproducts.com

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

7 Sett sammen den indre døren og bakdekselet igjen, plasser dørpinnen på motsatt side, og installer deretter de 14 skruene du fjernet i trinn 5.

Bakdeksel Dørstift

8 Sett på plass døren på forsiden av tørketrommelen, og fest med de to skruene du fjernet i trinn 2.
Skruer

www.insigniaproducts.com

35

BRUKSANVISNINGEN
Bruke tørketrommelen
ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade, les VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER på side 3 før du bruker dette apparatet. Kontrollpanel

# VARE

BESKRIVELSE

Trykk for å slå tørketrommelen på eller av. Hvis tørketrommelen er på i mer enn

10 minutter uten at noen knapper trykkes inn, det automatisk

slår av.

1

Syklusvelger

Vri for å velge syklus for type last. Syklusen du velger bestemmer varmekontrollen for syklusen. Normal, voluminøs, kraftig, aktiv slitasje, desinfisering, håndklær, delikatesser og permpress

sykluser er sensorsykluser. The Quick Dry, Time Dry (20, 30, 40, 50 eller 60

min.), Air fluff og Steam Refresh-sykluser er manuelle sykluser. For mer

informasjon, se Tørketrommel og innstillinger på side 41.

2 signaler

Trykk for å slå summerlyden på eller av. Når den er slått på, lyser signalindikatoren. Valget ditt beholdes til du trykker på knappen igjen.

3 Steam

Trykk for å slå Steam-prosessen på eller av. Når den er slått på, lyser Steam-indikatoren. Denne prosessen bidrar til å forhindre rynker og slår seg på etter at tørrhetsnivået nærmer seg normal eller over tørrhet.

4

Digital skjerm

Syklus 5 status
utstilling

Sensorsyklus: Det digitale displayet viser estimert gjenværende syklustid. Manuell syklus: Displayet viser hvor lenge syklusen vil løpe.
Indikatorene for tørking, kjøling, ferdig og rynkepleie lyser for å vise hvilket trinn i syklusen tørketrommelen er i. Rens filter-indikatoren lyser i begynnelsen av en syklus for å minne deg på å rengjøre filteret.

Tid 6 Juster
/

Trykk på disse knappene gjentatte ganger for å justere tørketiden for manuelle sykluser. (Disse knappene fungerer ikke for sensorsykluser.)

36

www.insigniaproducts.com

BRUKSANVISNINGEN

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

# VARE

BESKRIVELSE

7

Kontrolllås

Trykk og hold inne Time Adjust og Time Adjust-knappene samtidig i tre sekunder for å slå på kontrolllåsfunksjonen. Alle knappene unntatt Power vil ikke fungere når kontrolllåsen er aktivert.
Trykk og hold igjen i ytterligere tre sekunder for å slå av funksjonen.

Trykk for å slå tørketrommelen på eller av. Hvis tørketrommelen er på og inaktiv i mer 8 strøm enn 10 minutter uten at noen knapper trykkes, vil den automatisk
slår av.

Trykk for å slå Rynkepleie-programmet på eller av. Når den er slått på

Rynkepleie-indikatoren lyser.

9

Rynkepleie

Rynkepleie gir omtrent 90 minutter med periodisk tumling i uoppvarmet luft på slutten av syklusen for å redusere rynker.

Lasten er allerede tørr og kan fjernes når som helst i løpet av

Rynkepleiesyklus.

10 Eco Dry

Trykk for å slå Eco Dry-syklusen på eller av. Når den er slått på, lyser Eco Dry-indikatoren. Elektrisk tørketrommel: Bytter til lavere effekt Gasstørker: Reduserer tørketemperaturen.
Merk: Kun tilgjengelig for normal- og tidstørkesykluser.

11 Tørrhet

Trykk for å velge tørrhetsnivå. Ulike tørrhetsnivåer resulterer i forskjellige tørketider. For klær som skal strykes manuelt, velg et lavere tørrhetsnivå. For mer informasjon, se Tørketrommel og innstillinger på side 41.

12 Temp.

Trykk på Temp. gjentatte ganger for å velge tørketemperatur.
· Høy: For solid bomull eller de som er merket med tørketrommel. · Medium: For permanent press (elektrisk tørketrommel), syntetisk, lett
bomull, eller gjenstander merket Tørketrommel Medium. · Middels lav: For kjemiske fibre, permanent presse (gasstørker) eller gjenstander
merket Tørketrommel Medium Lav. · Lav: For syntetiske eller vaskbare strikkede stoffer. · Ingen varme: Gir kun luftsyklusen uten varme.
Et annet tørrhetsnivå vil gi ulik tørketid. For at klær skal strykes manuelt, bør et lavere tørrhetsnivå velges.

13 Tid

Trykk på Tid gjentatte ganger for raskt å velge tørketidsinnstillingen (60 min., 50 min., 40 min., 30 min. eller 20 min.).

14

Damp Varsle

Damp Alert gir deg beskjed når fuktigheten i plaggene er ideell for stryking. Når tørketrommelen piper seks ganger, tar du ut klærne du vil stryke, og trykker deretter på Start/Pause for å fortsette å tørke resten av klærne.
MERK: Tørketrommelen din vil ikke slutte å fungere hvis du ikke tar plaggene ut for stryking.

Trykk og hold i tre sekunder for å lagre gjeldende tørkeinnstillinger som 15 My Cycle din favoritt.
Trykk en gang for å laste inn favorittsyklusinnstillingene dine.

16

Start/ Pause

Trykk for å starte eller sette tørkesyklusen på pause. Når du setter syklusen på pause, kan du legge til elementer i tørketrommelen, men du kan ikke endre noen innstillinger.

www.insigniaproducts.com

37

BRUKSANVISNINGEN
Tørking av en mengde klær Trinn 1: Slå på tørketrommelen
· Trykk på strømknappen for å slå på tørketrommelen. Displayet lyser og en lyd spilles av.
Trinn 2: Fyll tørketrommelen · Plasser bare én vaskemengde i tørketrommelen om gangen. · Tunge og lette stoffer bruker ulik tid på å tørke. Hvis du blander tunge og lette stoffer i en mengde, kan lette stoffer være tørre på slutten av syklusen, mens tunge stoffer fortsatt kan være d.amp. · Hvis du bare trenger å tørke ett eller to gjenstander, kan du forbedre tumlevirkningen og tørkeeffektiviteten ved å legge til et par lignende gjenstander i lasset. · Overbelastning begrenser tumlevirkningen som resulterer i ujevn tørking og overdreven rynking av enkelte stoffer.
Trinn 3: Velg tørkesyklus og alternativer 1 Drei syklusvelgeren for å velge en tørkesyklus. For mer informasjon, se Tørkealternativer og -innstillinger på side 41. Merk: Du kan bruke My Cycle-knappen til å lagre og raskt velge favorittinnstillingene dine. Se Lagre favoritttørkesyklusen din på side 40 for mer informasjon.
2 Valgfritt: Bruk knappene på kontrollpanelet til å tilpasse tørkesyklusen. For beskrivelser av knappene, se Kontrollpanel på side 36. For informasjon om hvilke knapper som er tilgjengelige for hver syklustype, se Tørkealternativer og innstillinger på side 41.

38

www.insigniaproducts.com

BRUKSANVISNINGEN

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Trinn 4: Start tørketrommelen 1 Trykk på Start/Pause-knappen for å starte den valgte syklusen. 2 Hvis du trenger å sette syklusen på pause (f.eksample for å legge til eller fjerne elementer eller justere belastningen), trykk på Start/Pause-knappen, og åpne deretter døren. Tørketrommelen din slutter å tumle. Når du er klar til å begynne å tørke igjen, lukker du døren og trykker på Start/Pause-knappen.
Ta ut tørketrommelen 1 Når tørkesyklusen er over, piper tørketrommelen og slås deretter av. 2 Åpne døren og fjern gjenstandene.
Rengjøring av lofilteret
FORSIKTIG: · Ikke bruk tørketrommelen uten lofilteret på plass. · Ikke bruk et skadet eller ødelagt lofilter. Dette kan redusere ytelsen eller
forårsake brann.
Merk: · Du bør rengjøre lofilteret før hver belastning for å forkorte tørketiden
og for å sikre at tørketrommelen fungerer effektivt. · Hvis loet er vanskelig å tørke bort, kan du vaske filteret forsiktig i mild,
såpete vann. Pass på at du skyller all såpen av filteret og at filteret er tørt før du setter det tilbake i tørketrommelen.
1 Trekk lofilteret forsiktig ut av sporet nederst på trommelen. 2 Åpne tappen nederst på filteret, og fjern loen som har samlet seg. 3 Lukk tappen, og sett deretter filteret tilbake i sporet.

www.insigniaproducts.com

39

BRUKSANVISNINGEN
Lagre favoritttørkesyklusen 1 Still inn syklusvelgeren og tilleggsfunksjonene til dine favorittinnstillinger. 2 Trykk og hold inne My Cycle-knappen i tre sekunder for å lagre disse innstillingene som din favorittsyklus. Lampen ved siden av knappen blinker for å bekrefte at innstillingene er lagret.
3 For å velge dette lagrede programmet, trykk på My Cycle. Tørketrommelen velger automatisk favorittinnstillingene dine, og du kan gjøre flere endringer hvis du vil.
Bruke kontrolllåsen Kontrolllåsen hindrer barn i å leke med tørketrommelen. Når den er slått på, er de eneste funksjonene som fungerer, strømknappen og å slå av kontrolllåsen. For å låse eller låse opp tørketrommelkontrollene, trykk og hold inne Tidsjustering- og Tidsjustering-knappene samtidig i tre sekunder. Barnelåsikonet på den digitale skjermen slås på når kontrollene er låst. Merk: Denne funksjonen avbrytes hvis tørketrommelen mister strøm (f.eksample, koble fra tørketrommelen eller en strømkildetagog).

40

www.insigniaproducts.com

BRUKSANVISNINGEN

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Tørketrommel alternativer og innstillinger
· Innstillinger i fet skrift eller med en utfylt (prikk) er start-/standardinnstillinger. A eller (prikk) viser en tilgjengelig innstilling.
· Syklusene Normal, Bulky, Heavy Duty, Active Wear, Sanitize, Håndklær, Delicates og Perm Press er sensorsykluser. Syklusene Quick Dry, Time Dry, Air fluff og Steam Refresh er manuelle sykluser.
· For best resultat, følg anbefalingene for våtlaststørrelse som er notert for hver syklus:
· Liten mengde: Fyll tørketrommelen med tre til fire gjenstander, ikke mer enn 1/4 full.
· Middels belastning: Fyll tørketrommelen opp til ca. 1/2 full.
· Stor belastning: Fyll tørketrommelen opp til ca. 3/4 full. Ikke overbelast. Gjenstander må falle fritt.

SYKLUS

ELEMENTTYPE

TEMP

TØRRHET

STEAM

EKSTRA FUNKSJONER

STANDARD TID

MAKS BELØP

Normal
klumpete
Heavy Duty
Aktiv slitasje

· Bomull · Undertøy Medium · Lin

· Tepper

· Ark

Medium

· Dyner

· Jeans · Corduroys · Arbeid
klær

Høy

· Mesh-ermer
· Sports-BHer · Atletisk
muskelskjorter

Medium

Veldig tørr
Normal
Damp
Veldig tørr
Normal
Damp
Veldig tørr
Normal
Damp
Normal

· Steam

Veldig tørr

· Rynkepleie · Elektrisk: 62 min. · Damp Varsel · Gass: 62 min.

Normal · Eco Dry

Veldig tørr

· Steam

· Elektrisk: 110 min.

· Rynkepleie · Gass: 120 min.

Normal

Veldig tørr
Normal

· · ·

Steam rynkepleie Damp Varsle

· Elektrisk: 60 min. · Gass: 70 min.

Normal

· · ·

Steam rynkepleie Damp Varsle

· Elektrisk: 32 min. · Gass: 29 min.

Sanitize · Sengetøy

Høy Veldig Tørr

n / a

· Rynkepleie

· Elektrisk: 62 min. · Gass: 56 min.

Håndklær

· Håndklær · Tungt
bomull

Rask

n / a

Tørk

Høy

Veldig tørr
Normal
Damp

Veldig tørr
Normal

· · ·

Steam rynkepleie Damp Varsle

· Elektrisk: 56 min. · Gass: 55 min.

Høy

Middels Med Lav

n / a

Lav

n / a

· · ·

Rynkepleietid Juster tid

· Elektrisk: 30 min. · Gass: 30 min.

www.insigniaproducts.com

41

BRUKSANVISNINGEN

SYKLUS Tid Dry Air Fluff

VARETYPE n/a
n / a

TEMP

TØRRHET

STEAM

EKSTRA FUNKSJONER

STANDARD TID

MAKS BELØP

Høy
Middels Med Lav n/a
Lav ingen varme

· Rynkepleie · Tidsjustering · Elektrisk: 40 min. n/a · Eco Dry · Gass: 40 min. · Tid

Ingen varme

n / a

· Tidsjustering · Elektrisk: 20 min.

n/a · Tid

· Gass: 20 min.

Steam · Skjorter Refresh

Medium

· Steam

· Elektrisk: 15 min.

n/a Påkrevd (påkrevd) · Gass: 15 min.

· Undertøy
Delikatesser · Delikate stoffer

Med lav

Perm Press

· Rynkefritt Medium

bomull

(Elektrisk)

· Syntetisk

-

stoffer

Med lav

· Strikk

(Gass)

Veldig tørr
Normal
Damp
Veldig tørr
Normal
Damp

· Rynkepleie · Elektrisk: 30 min. n/a · Damp Varsel · Gass: 19 min.

Veldig tørr
Normal

· · ·

Steam rynkepleie Damp Varsle

· Elektrisk: 28 min. · Gass: 35 min.

42

www.insigniaproducts.com

BRUKSANVISNINGEN

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Spesielle vasketips

POSTER
tepper
Gardiner og draperier Stoffbleier

TØRKEVEILEDNING
· Bruk normal syklus og tørk kun ett teppe om gangen for best mulig tumbling.
· Sørg for at gjenstanden er helt tørr før bruk eller oppbevaring. · Under tørkesyklusen kan det hende du må flytte varen som skal lages
sikker på at den er helt tørket. · Legg til rene joggesko eller tennisballer til lasten.
· Bruk syklusen som er anbefalt i vedlikeholdsinstruksjonene eller Perm Press-syklusen. En middels (elektriske tørketromler) eller middels lav (gasstørker) temperatur med normal tørkesyklus bidrar til å minimere rynker.
· Tørk disse i små mengder for best resultat og fjern så snart som mulig.
· Bruk normal-syklusen på middels temperaturinnstillingen for myke, myke bleier.

Dunfylte gjenstander (som jakker, soveposer eller dyner)

· Bruk Delicates-syklusen eller en tidsstyrt tørrsyklus med middels lav temperatur.
· Legg til et par tørre håndklær for å absorbere fuktighet og forkorte tørketiden.

Skumgummi (som tepperygger, utstoppede leker eller skulderputer)

· IKKE tørk på varmeinnstilling. Bruk Air Fluff-syklusen (ingen varme). ADVARSEL: Tørking av en gummigjenstand med varme kan skade den eller skape brannfare.

Puter

· Bruk normal syklus. · Legg til et par tørre håndklær og et par rene joggesko eller tennisballer
for å hjelpe til med tumblingen og for å lufte gjenstanden. IKKE tørk kapok eller skumputer i tørketrommelen.

Plast (som dusjforheng eller · Bruk Air Fluff- eller Time Dry-syklusen på utemøblene med lav temperatur, avhengig av instruksjonene på pleieetiketten. deksler)

FORSIKTIG: Gjenstander som IKKE skal tørkes: · Glassfibergjenstander (gardiner, draperier, etc.) · Ulltøy, med mindre det er anbefalt på etiketten. · Gjenstander flekkete eller gjennomvåt med vegetabilske eller matoljer.

www.insigniaproducts.com

43

BRUKSANVISNINGEN

Stoffpleieoversikt Følg rengjørings- og pleieetikettene på klær og andre stoffer.

Vaskesyklus normal

Skånsom/Delikat

Permanent trykk / rynkebestandig / rynkekontroll
Skånsom/Delikat
Håndvask

Spesielle instruksjoner Linjetørk/Heng til tørk Drypptørr Tørk flatt

Vanntemperatur Varmt Varmt Kaldt

Varmeinnstilling Høy Middels Lav

Blekemiddel
Eventuelt blekemiddel (ved behov)
Bare ikke-klorin (fargesikkert) blekemiddel (ved behov)
Tørketrommel

Eventuell varme Ingen varme/luft
Stryketørr eller damptemperatur Høy

Normal
Permanent trykk / rynkebestandig / rynkekontroll

Medium
Lav
For maskinvaskbar ull. Belastningen skal være under 8 lbs. (3.6 kg)

44

www.insigniaproducts.com

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Advarselssymboler for vask Ikke vask Ikke vri Ikke blek Ikke tørketrommel Ingen damp (tilsatt strykejern) Ikke stryk

Tørrrens Tørr Tørr Ikke tørr Tørr Linjetørk/Heng til tørk Drypptørr Tørk flatt

Vedlikehold av tørketrommelen
Rengjøring av utsiden
· Rengjør med en myk, damp klut. Ikke bruk skurende stoffer. · Beskytt overflaten mot skarpe gjenstander. · Ikke plasser tunge eller skarpe gjenstander eller en vaskemiddelboks på tørketrommelen.
Oppbevar dem i et separat oppbevaringsområde. Disse gjenstandene kan ripe opp eller skade toppdekselet på tørketrommelen. · Fordi hele tørketrommelen har en høyglans finish, kan overflaten bli riper eller skadet.
Rengjøring av trommelen
· Rengjør med en klut damputstyrt med et mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel som er egnet for rustfritt stål og anodiserte overflater.
· Fjern rengjøringsmiddelrester og tørk med en ren klut.
Rengjøring av kontrollpanelet
· Rengjør med en myk, damp klut. Ikke bruk skurende stoffer. · Ikke spray rengjøringsmidler direkte på panelet. Kontrollpanelets finish kan være
skadet av noe forbehandlingssmuss og flekkfjernerprodukter. Påfør slike produkter vekk fra tørketrommelen og tørk opp søl eller overspray umiddelbart.

www.insigniaproducts.com

45

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

Rengjøring og inspeksjon av eksosanlegget
Inspiser og rengjør eksosen årlig for å opprettholde optimal ytelse. 1 Koble avtrekkskanalen fra tørketrommelen og fra avtrekkshetten (kl
eksosuttaket) utenfor bygningen.
2 Kontroller det indre av kanalen og fjern eventuell lo.
3 Pass på at lo er fjernet fra eksoshetten. Lo kan samle seg i avtrekkshetten slik at klaffene eller lamellene ikke vil åpne eller lukke seg helt.
4 Etter rengjøring av eksoshetten, sørg for at klaffen eller spjeldene beveger seg fritt.
5 Sett sammen avtrekkskanalen og hetten igjen, og pass på at skjøtene er sikre og tette.
6 Betjen tørketrommelen og sørg for at avtrekksluften ikke er blokkert i ventilen og at det ikke er lekkasjer i systemet.
Merk: Kontroller og rengjør den utvendige avtrekkshetten ofte for å sikre riktig luftstrøm.

ADVARSEL

Enkelte interne deler er med vilje ikke jordet og kan kun utgjøre en risiko for elektrisk støt under service. Personlig service: Ikke berør følgende deler mens apparatet er tilkoblet: Kontrollkort og temperaturregulerende termistor (plassert på viftehuset).

46

www.insigniaproducts.com

BRUKERVEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER 8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Feilsøking

FORSIKTIG: Ikke prøv å reparere tørketrommelen selv. Hvis du gjør det, ugyldiggjøres garantien.

Sjekk denne tabellen for løsninger på vanlige spørsmål eller problemer. Hvis problemet ditt ikke er oppført her, kontakt kundeservice på 1-877-467-4289 (USA og Canada).

PROBLEMLØSNING

Tørketrommelen min gjør det · Sørg for at tørketrommeldøren er helt lukket.

ikke starte.

· Hvis du åpnet døren under tørkesyklusen, trykk på Start/Pause

knappen igjen.

· Pass på at strømledningen er koblet til en fungerende stikkontakt.

· Sjekk strømbryteren og sikringene for tørketrommelens elektriske tilkobling.

Tørketrommelen min gjør det · Velg en annen syklus enn Air Fluff og en temperaturinnstilling som ikke er "Nei

ikke varme eller varme."

tørker ikke.

· Ikke overbelast tørketrommelen. Avhengig av størrelsen på vaskemaskinen din, bør en vask tilsvare en tørr mengde.

· Tørk tunge og lette gjenstander separat.

· Hvis du tørker store, klumpete gjenstander, som tepper eller dyner, prøv

omplassering av lasten for å sikre jevn tørking. Dette må kanskje gjøres noen få

ganger gjennom syklusen.

· Lasten kan være for liten til å falle riktig. Legg til noen håndklær eller bruk

Time Dry sykluser.

· Rengjør lofilteret og avtrekkskanalen.

· Sjekk strømbryteren og sikringene for tørketrommelens elektriske tilkobling.

· Pass på at den utvendige avtrekkshetten åpner og lukker fritt.

· Kontroller eksossystemet for oppbygging av lo. Kanaler bør inspiseres og

rengjøres årlig.

· Pass på at eksoskanalen er et 4 cm (10.2 tommer) stivt eller halvstivt metall

kanal.

Tørketrommelen min bråker.

· Det er normalt at tørketrommelen din nynner på grunn av den høye lufthastigheten som beveger seg gjennom tørketrommelen og eksossystemet.
· Det er normalt å høre tørketrommelens gassventil eller varmeelement gå på og av under tørkesyklusen.
· Sjekk lasten for gjenstander, som mynter, løse knapper, spiker eller ødelagte glidelåser. Fjern løse trykknapper eller spenner.
· Sørg for at tørketrommelen er vannrett.

Klærne mine er · Sømmer, lommer og andre lignende tunge områder er kanskje ikke helt tørre

ujevnt

når resten av lasten har nådd det valgte tørrhetsnivået. Dette er

tørket.

normal. Velg tørrhetsnivået Very Dry om ønskelig. · Hvis du tørker en tung gjenstand med en lett belastning (for eksempel ett håndkle med

ark), kan det hende at den tunge gjenstanden ikke er helt tørr når resten av lasten

har nådd det valgte tørrhetsnivået. For best tørkeresultat, tørk tungt

gjenstander og lette gjenstander separat.

· Gjenstander som ikke er tørre nok kan legges tilbake i tørketrommelen med en Time

Tørrsyklus til ønsket tørrhet er nådd.

Tørketrommelen min slår seg av før klærne tørkes.

· Tørketrommelen er for liten. Legg til flere ting eller noen få vaskede håndklær og start syklusen på nytt.
· Tørketrommelen er for stor. Fjern noen elementer eller flytt elementer, og start syklusen på nytt.
· Sørg for at tørketrommelen er vannrett. · Vurder å bruke en manuell tørrsyklus.

www.insigniaproducts.com

47

BRUKERVEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

PROBLEMLØSNING

Tørketrommelen min har en merkelig lukt.

· Tørketrommelen suger luft fra den omkringliggende romluften. Husholdningslukt fra maling, lakk, sterke rengjøringsmidler og så videre kan trenge inn i tørketrommelen med luften rundt i rommet. Dette er normalt. Når disse luktene henger i luften, ventiler rommet helt før du bruker tørketrommelen.

Klærne mine er

fortsatt rynket etter bruk av Rynkepleie-innstillingen.

· Hvis tørketrommelen er for stor, kan ikke gjenstander tørkes fritt. Prøv å laste inn færre varer.
· Pass på at elementene i tørketrommelen er like. Rynkepleie-innstillingen fungerer best når gjenstandene i tørketrommelen er gjenstander av lignende type.

Det er lo på klærne mine.

· Sjekk lommene grundig før du vasker og tørker klær. Gjenstander som papir eller vev kan brytes opp i små biter som blir til lo.
· Rengjør lofilteret før hver syklus. Noen belastninger som produserer store mengder lo kan tette filteret.
· Noen stoffer er loprodusenter (som et uklar hvit bomullshåndkle), og de bør tørkes separat fra klær som er lofangere (som et par svarte linbukser).
· Del større lass i mindre lass for tørking.

Tørketrommelen min er · Pass på at eksossystemet ikke er blokkert eller tett. vann som lekker. · Sørg for at tilkoblingene til vannforsyningen er tette.

48

www.insigniaproducts.com

BRUKERVEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER 8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler

Forstå feilkodene
Tørketrommelen din er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å oppdage og diagnostisere problemer på et tidlig tidspunkttage. Når det oppstår en feil, piper tørketrommelen i fem sekunder hvert 15. minutt.

FEILKODE C9 E4
E5

MULIG ÅRSAK PCB mislyktes. Fuktighetssensoren sviktet.
Temperatursensoren sviktet.

LØSNINGER
Ring kundeservice for å få hjelp. Ikke bruk tørketrommelen.
Tørketrommelen vil fullføre den nåværende driftssyklusen, men plaggene kan bli overtørket. Tørketrommelen din kan fortsatt fungere med Time Dry-syklusene. Ring servicesenteret for å få hjelp.
Ring kundeservice for å få hjelp. Ikke bruk tørketrommelen.

Spesifikasjoner
Dimensjoner (H × B × D) Vekt
Kapasitet Strøm
Oppvarmingsvurdering
Støynivå

39 13/16 × 27 × 33 3/4 tommer (101.1 × 68.6 × 85.6 cm)
Netto: 132 5/16 lbs. (60 kg) Brutto: 147 3/4 lbs. (67 kg)
8 cu. ft.
Elektrisk: 120/240V Gass: 120V
Elektrisk: 5,200W Gass: 20,000 BTU/t
69 dB

www.insigniaproducts.com

49

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

ENÅRS BEGRENSET GARANTI

Definisjoner:
Distributøren * av Insignia-merkevarer garanterer deg, den opprinnelige kjøperen av dette nye Insignia-merkede produktet ("Produkt"), at produktet skal være feilfritt i den opprinnelige produsenten av materialet eller utførelsen i en periode på en ( 1) år fra kjøpsdatoen for produktet ("Garantiperiode"). For at denne garantien skal gjelde, må produktet ditt kjøpes i USA eller Canada fra en butikk med Best Buy-merkevare eller online på www.bestbuy.com eller www.bestbuy.ca og leveres med denne garantierklæringen.
Hvor lenge varer dekningen?
Garantiperioden varer i 1 år (365 dager) fra datoen du kjøpte produktet. Kjøpsdatoen din er trykt på kvitteringen du mottok med produktet.
Hva dekker denne garantien?
I løpet av garantiperioden, hvis den opprinnelige fremstillingen av materialet eller utførelsen av produktet er bestemt for å være mangelfull av et autorisert Insignia-reparasjonssenter eller butikkpersonell, vil Insignia (etter eget valg): (1) reparere produktet med nytt eller ombygde deler; eller (2) erstatte produktet gratis med nye eller ombygde sammenlignbare produkter eller deler. Produkter og deler som byttes ut under denne garantien, tilhører Insignia og returneres ikke til deg. Hvis det kreves service av produkter eller deler etter at garantiperioden utløper, må du betale alt arbeidskraft og deler. Denne garantien varer så lenge du eier ditt Insignia-produkt i løpet av garantiperioden. Garantidekningen avsluttes hvis du selger eller på annen måte overfører produktet.
Hvordan skaffe deg garantiservice?
Hvis du kjøpte produktet på en Best Buy-butikk eller fra en Best Buy online webnettsted ((www.bestbuy.com eller www.bestbuy.ca), vennligst ta med den originale kvitteringen og produktet til en hvilken som helst Best Buy-butikk. Sørg for at du plasserer produktet i originalemballasjen eller emballasjen som gir samme grad av beskyttelse som originalemballasjen. For å få garantiservice, ring 1-877-467-4289 i USA og Canada. Ring agenter kan diagnostisere og korrigere problemet over telefon.
Hvor er garantien gyldig?
Denne garantien er kun gyldig i USA og Canada i butikkene med Best Buy-merkevare webnettstedene til den opprinnelige kjøperen av produktet i landet der det opprinnelige kjøpet ble gjort.
Hva dekker ikke garantien?
Denne garantien dekker ikke: · Tap/ødeleggelse av mat, drikke og/eller medisin. · Kundeveiledning/opplæring · Installasjon · Sett opp justeringer · Kosmetiske skader · Skader på grunn av vær, lyn og andre gudshandlinger, for eksempel strømstøt · Utilsiktet skade · Misbruk · Misbruk · Uaktsomhet · Kommersielle formål/bruk, inkludert men ikke begrenset til bruk på et forretningssted eller i fellesarealer i en flerboligbolig eller leilighetskompleks, eller på annen måte brukt på et annet sted enn en privat bolig. · Modifisering av alle deler av produktet, inkludert antennen. · Skjermpanelet er skadet av statiske (ikke-bevegelige) bilder brukt over lengre perioder (innbrenning).

50

www.insigniaproducts.com

8 Cu. Ft. Elektriske og gass tørketromler
· Skade på grunn av feil betjening eller vedlikehold · Tilkobling til feil voltage eller strømforsyning · Forsøkt reparasjon av enhver person som ikke er autorisert av Insignia til å utføre service på produktet · Produkter som selges "som de er" eller "med alle feil" · Forbruksvarer, inkludert men ikke begrenset til batterier (dvs. AA, AAA, C osv.) · Produkter der det fabrikkanvendte serienummeret er endret eller fjernet · Tap eller tyveri av dette produktet eller deler av produktet · Skjermpaneler som inneholder opptil tre (3) pikselfeil (prikker som er mørke eller feil
opplyst) gruppert i et område mindre enn en tidel (1/10) av skjermstørrelsen eller opptil fem (5) pikselfeil på hele skjermen. (Pikselbaserte skjermer kan inneholde et begrenset antall piksler som kanskje ikke fungerer normalt.) · Feil eller skade forårsaket av kontakt, inkludert men ikke begrenset til væsker, geler eller pastaer. REPARASJONSERSTATNING SOM ER GITT UNDER DENNE GARANTIEN ER DITT EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL FOR BRUDD PÅ GARANTIEN. INSIGNIA SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER FOR BRUDD PÅ NOEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI PÅ DETTE PRODUKTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPTE DATA, TAP AV BRUK AV DITT PRODUKT, ELLER TAP. INSIGNIA-PRODUKTER GIR INGEN ANDRE UTTRYKTE GARANTIER MED HENSYN TIL PRODUKTET, ALLE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR PRODUKTET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM OG BETINGELSER FOR SALGBARHET FOR SALGBARHET OG ANSVARLIGHET ANGITT OVER OG INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, GJELDER ETTER GARANTIPERIODEN. ENKELTE STATER, PROVINSSER OG JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER AV HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅTT GARANTI VARER, SÅ DEN OVENFOR BEGRENSNING GJELDER KANSKJE IKKE DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT ELLER PROVINS TIL PROVINS. Kontakt Insignia:
1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com INSIGNIA er et varemerke for Best Buy og dets tilknyttede selskaper. *Distribuert av Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA ©2023 Best Buy. Alle rettigheter forbeholdt.

www.insigniaproducts.com

51

www.insigniaproducts.com 1-877-467-4289 (USA og Canada)
INSIGNIA er et varemerke for Best Buy og dets tilknyttede selskaper. Distribuert av Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA © 2023 Best Buy. Alle rettigheter forbeholdt.

V4 NORSK 23-0085

Dokumenter / Ressurser

INSIGNIA NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Elektriske og gasstørkere med damp- og sensortørke [pdf] Brukerveiledning
NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Elektriske og gasstørkere med damp- og sensortørke, NS-FDRG80W3, 8 Cu. Ft. Elektriske og gasstørkere med damp- og sensortørke, gasstørkere med damp- og sensortørke, sensortørke

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *