Jetson JBOLT-BLK Bolt Folding elektrisk tur på brukerhåndbok

Jetson JBOLT-BLK Bolt Folding elektrisk kjøre på Sikkerhetsadvarsler Før bruk, vennligst les brukerhåndboken og sikkerhetsadvarslene nøye, og sørg for at du forstår og godtar alle sikkerhetsinstruksjonene. Brukeren er ansvarlig for tap eller skade forårsaket av feil bruk. Før hver operasjonssyklus skal operatøren utføre …