DURATECH-logo

DURATECH DLD20 LinkDongleDURATECH DLD20 LinkDongle produkt

Tekniske spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner DLD20 LinkDongleTM
Inngang voltage 230 VAC
Interface LoRa 865,75 MHz
Omgivelsestemperatur -10 ° C til + 40 ° C
Luftfuktighet 10 % til 90 % RF – ikke kondenserende
Inntrengningsbeskyttelsesgrad IP54
Størrelse Høyde: 107mm Bredde: 65mm Dybde: 20mm
Vekt 90g

Boks innholdDURATECH DLD20 LinkDongle fig-1

Om DLD20 LinkDongleTM
Manual DLD20 LinkDongleTM DLD20 LinkDongleTM er en RF-modul for tilkobling og styring av eksisterende Dura Pro eller DURA+i varmepumper trådløst med LinkTouchTM. DLD20LinkDongleTM må kobles til den eksisterende elektroniske kretsen til Dura Pro eller DURA+i varmepumpen.

Installasjonsanvisninger

Slå av varmepumpen og koble fra strømnettet! (230 VAC), før installasjonen av LinkDongleTMDURATECH DLD20 LinkDongle fig-2

 1. Åpne topplokket
 2. Åpne elektronikklokketDURATECH DLD20 LinkDongle fig-3
 3. Finn RS485-kabelen. Den har en svart kontakt og hvite, gule, røde og svarte ledninger. Den er merket med gul tapeDURATECH DLD20 LinkDongle fig-4
 4. Koble RS-485-kabelen fra varmepumpen til DLD20DURATECH DLD20 LinkDongle fig-5
 5. Finn rekkeklemmen (strømforsyningen til varmepumpen)DURATECH DLD20 LinkDongle fig-6
 6. Fjern de originale spadekontaktene fra L- og N-terminalene, og sett dem på piggyback-kontaktene på DLD20.
  • Brun = L
  • Blå = N
 7. Sett de sammensatte piggyback-koblingene tilbake på rekkeklemmenDURATECH DLD20 LinkDongle fig-7
 8. Finn SMA-antennekontakten (inne i elektronikkrommet til varmepumpen. Den vil være merket med gul tape)DURATECH DLD20 LinkDongle fig-8
 9. Koble SMA-antennekontakten til DLD20DURATECH DLD20 LinkDongle fig-9
 10. Installer DLD20 i elektronikkrommet til varmepumpen. Pass på at ingen av de tilkoblede kablene er bøyd eller skadet. Plassering avhengig av typen
  • 10a. DURA+i: Midt i elektronikkrommet. Du kan bruke kabelbånd for å feste den i varmepumpen:DURATECH DLD20 LinkDongle fig-10
  • 10b. DURAPRO-12, -17, -21: Tape DLD20 til baksiden av skjermhuset. (Fjern den selvklebende foringen fra baksiden av DLD20)DURATECH DLD20 LinkDongle fig-11
  • 10c. DURAPRO-25S, -28TS:  Tape DLD20 til metallhuset til varmepumpen. (Fjern den selvklebende foringen fra baksiden av DLD20)DURATECH DLD20 LinkDongle fig-12
 11. Sett sammen elektronikklokket igjen
 12. Sett sammen topplokket igjenDURATECH DLD20 LinkDongle fig-13
 13. Fjern plastbeskyttelseshetten fra antennebasen
 14. Skru antennen på antennebasen.DURATECH DLD20 LinkDongle fig-15
 15. Pass på at antennen peker opp

Kontrollfunksjoner

Se LinkTouchTM for mer informasjon om hvordan du parer med varmepumpen etter installasjon av DLD20 LinkDongleTM.

Sikkerhetsinformasjon

Tiltenkt bruk

Denne enheten er utviklet som en RF-tilkoblingsenhet for Dura Pro og DURA+i varmepumper og drives med LinkTouchTM eller styres av LinkMasterTM.

Forholdsregler for oppsett

 • DLD20 LinkDongleTM skal kun installeres og kobles til som beskrevet i denne håndboken.
 • Beskytt kablene mot å bli anstrengt, klemt eller bøyd.
 • Bruk kun originalkablene fra varmepumpen og DLD20 LinkDongleTM for å utføre installasjonen.
 • Ikke bruk kablene hvis de er skadet eller frynsete. Ved skade, kontakt en autorisert tekniker for reparasjon.
 • DLD20 LinkDongleTM inneholder ingen deler som kan repareres. Ikke prøv å utføre service på DLD20 LinkDongleTM selv. Reparasjonsservice bør utføres av en autorisert tekniker.

Miljø / Deponering av gammelt utstyr

Dette symbolet på en avfallsbeholder med kryss på et produkt, dets emballasje og/eller medfølgende dokumenter betyr at produktet er underlagt det europeiske direktivet 2002/96/EC samt nasjonal lovgivning for implementering av direktivet. Direktiv og lov foreskriver at elektriske og elektroniske produkter ikke må kastes sammen med husholdningsavfallet. Kunden må avhende produktet ved å levere det til en anvist stasjon for innsamling, behandling og resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Riktig avhending av ditt gamle apparat er gratis og vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser av miljøet og menneskers helse. For mer informasjon om kassering av det gamle apparatet, ta kontakt med bykontoret, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Service og garanti

Hvis du trenger service eller informasjon eller hvis du har et problem, vennligst kontakt din lokale forhandler. Om nødvendig vil de kontakte produsenten for å løse problemet. De hjelper deg gjerne! Du kan finne mer informasjon på www.duratech.be. Vi garanterer at alle deler er fri for produksjonsfeil i materialer og utførelse i en periode på to år fra kjøpsdatoen. Denne garantien er begrenset til den første detaljkjøperen og kan ikke overføres. Ansvaret til produsenten skal ikke overstige reparasjon eller utskifting av defekte deler og inkluderer ikke kostnader for arbeid for å fjerne og installere den defekte delen, transport til eller fra fabrikken, og andre materialer som kreves for å utføre reparasjonen. Denne garantien dekker ikke feil eller funksjonsfeil som skyldes følgende:

 • Unnlatelse av å installere, betjene eller vedlikeholde LinkDongleTM i samsvar med installasjonsretningslinjene gitt i denne håndboken.
 • Utførelsen til enhver installatør av produktet.
 • Misbruk, endring, ulykke, brann, flom, belysning, gnagere, insekter, uaktsomhet eller gudshandlinger.
 • Bruk av ikke-fabrikkgodkjente deler eller tilbehør i forbindelse med produktet.

ANSVARSBEGRENSNING
Dette er den eneste garantien gitt av produsenten, ingen er autorisert til å gi andre garantier på våre vegne. Denne garantien er i stedet for alle andre garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for egnethet for et bestemt formål og salgbarhet. Vi fraskriver oss og fraskriver oss ethvert ansvar for følgeskader, tilfeldige, indirekte eller straffbare skader for brudd på enhver uttrykt eller underforstått garanti. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, som kan variere fra land til land.
GARANTIKRAV
For umiddelbar vurdering av garantien, kontakt din forhandler og oppgi følgende informasjon: kjøpsbevis, modellnummer, serienummer og installasjonsdato. Forhandleren vil kontakte produsenten for instruksjoner angående kravet og bestemme plasseringen av nærmeste servicepunkt.

Overholdelse av regelverk

Dette produktet bruker radioutstyr som fullt ut oppfyller de europeiske harmoniserte standardene RED (Radio Equipment Derections) 20/4/53/EC.
Samsvarserklæringer som dekker dette produktet er tilgjengelig for nedlasting fra House of Duratech webnettstedet: www.Duratec.be

DURATECH DLD20 LinkDongle fig-16

Kontaktinformasjon
Vi forbeholder oss retten til å endre hele eller deler av innholdet i dette dokumentet uten forvarsel 402-0313-1
Propulsion Systems bv Dooren 72 1785 Merchtem, Belgia
Tlf 32 2 461 02 53
www.Duratec.be
info@propulsionsystems.be

DURATECH DLD20 LinkDongle fig-17

Dokumenter / Ressurser

DURATECH DLD20 LinkDongle [pdf] Brukerhåndbok
DLD20, LinkDongle

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *