Varmepute 
MODELLNR: DK60X40-1S

Kmart DK60X40 1S varmepute

BRUKSANVISNINGEN
VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONENE
NØYE OG BEHOLD FOR
FREMTIDIG REFERANSE

Les ICON SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les denne håndboken i sin helhet før du bruker denne elektriske puten
Sørg for at du vet hvordan den elektriske puten fungerer og hvordan den skal betjenes. Vedlikehold den elektriske puten i samsvar med instruksjonene for å sikre at den fungerer som den skal. Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med den elektriske puten. Hvis den elektriske puten skal brukes av en tredjepart, må denne bruksanvisningen følge med. Sikkerhetsinstruksjonene eliminerer ikke i seg selv noen fare fullstendig, og riktige ulykkesforebyggende tiltak må alltid brukes. Intet ansvar kan aksepteres for skader forårsaket av manglende overholdelse av disse instruksjonene eller annen feil bruk eller feilhåndtering.
Advarsel! Ikke bruk denne elektriske puten hvis den har blitt skadet på noen måte, hvis den er våt eller fuktig eller hvis strømledningen er skadet. Returner den umiddelbart til forhandleren. Elektriske puter bør kontrolleres årlig for elektrisk sikkerhet for å begrense risikoen for elektrisk støt eller brann. For rengjøring og oppbevaring, se avsnittene "RENGJØRING" og "LAGRING".
SIKKER OPERATØRVEILEDNING

  • Fest puten godt med stroppen.
  • Bruk kun denne puten som underlag. Anbefales ikke for futon eller lignende sammenleggbare sengesystemer.
  • Når den ikke er i bruk, pakk puten i originalemballasjen for best mulig beskyttelse og oppbevar den på et kjølig, rent og tørt sted. Unngå å trykke skarpe bretter inn i puten. Oppbevar puten først etter at den er helt avkjølt.
  • Ved lagring, brett pent, men ikke stramt (eller rull) inn i originalemballasjen uten skarpe bøyninger i varmeelementet og oppbevar der ingen andre gjenstander vil bli plassert oppå det.
  • Ikke krøll puten ved å plassere gjenstander oppå den under lagring.

Advarsel! Puten skal ikke brukes på en justerbar seng. Advarsel! Puten må festes sikkert med den påmonterte stroppen.
Advarsel! Ledningen og kontrollen må være borte fra andre varmekilder som oppvarming og lamps.
Advarsel! Ikke bruk brettet, rukket, krøllet eller når damp.
Advarsel! Bruk HØY innstilling kun for å forvarme før bruk. Ikke bruk kontrollsettet til høy innstilling. Det anbefales sterkt at puten stilles til lav varme for kontinuerlig bruk.
Advarsel! Ikke bruk kontrolleren satt for høyt over en lengre periode.
Advarsel! Husk å slå elektrodekontrolleren til "OFF" ved slutten av bruken og koble fra strømnettet. Ikke la være på ubestemt tid. Det kan være fare for brann. Advarsel! For økt sikkerhet anbefales det at denne puten brukes med en reststrømsikring (sikkerhetsbryter) med en nominell driftsstrøm som ikke overstiger 30mA. Hvis du er usikker, kontakt en kvalifisert elektriker.
Advarsel! Puten må returneres til produsenten eller hans agenter hvis koblingen har gått i stykker.
Oppbevar for fremtidig bruk.

Les ICON advarsel 2 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Når du bruker elektriske apparater, må du alltid følge sikkerhetsbestemmelsene der det er relevant for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade. Sjekk alltid at strømforsyningen tilsvarer voltage på typeskiltet på kontrolleren.
Advarsel! Ikke bruk den elektriske puten foldet. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - padIkke bruk den elektriske puten
rukket. Unngå å krølle puten. Ikke sett pinner inn i den elektriske puten. IKKE bruk denne elektriske puten hvis den er våt eller har fått vannsprut.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - led
Advarsel! Ikke bruk denne elektriske puten med et spedbarn eller barn, eller andre personer som er ufølsomme for varme og andre svært sårbare personer som ikke er i stand til å reagere på overoppheting. Ikke bruk sammen med en hjelpeløs eller funksjonshemmet person eller andre som lider av medisinske sykdommer som høy blodsirkulasjon, diabetes eller høy hudfølsomhet. Advarsel! Unngå langvarig bruk av denne elektriske puten ved høy innstilling. Dette kan føre til brannskader.
Advarsel! Unngå å krølle puten. Undersøk puten ofte for tegn på slitasje eller skade. Hvis det er slike tegn eller hvis apparatet har blitt misbrukt, må det inspiseres av en kvalifisert elektrisk person før videre bruk, ellers må produktet kasseres.
Advarsel! Denne elektriske puten er ikke beregnet for bruk på sykehus.
Advarsel! For elektrisk sikkerhet må den elektriske puten kun brukes med den avtakbare kontrollenheten 030A1 som følger med varen. Ikke bruk andre tilbehør som ikke følger med puten.
Levere
Denne elektriske puten må kobles til en passende 220-240V—50Hz strømforsyning. Hvis du bruker en skjøteledning, sørg for at skjøteledningen har en passende 10-amp effektklasse. Rull strømledningen helt ut når den er i bruk, da en opprullet ledning kan overopphetes.
Advarsel! Trekk alltid ut støpselet når det ikke er i bruk.
Tilførselsledning og støpsel
Hvis strømledningen eller kontrolleren er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant, eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
Barn
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller mangel på erfaring og kunnskap med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Kmart DK60X40 1S Heat Pad - barn Advarsel! Må ikke brukes av barn under tre år.

LAGRE INSTRUKSJONER FOR KUN BRUK AV HUSHOLDER

PAKKEINNHOLD

lx 60x40cm varmepute
lx Bruksanvisning
Forsiktig! Bekreft alle deler før du kaster emballasjen. Kast alle plastposer og andre emballasjekomponenter på en sikker måte. De kan være potensielt farlige for barn.

DRIFT

Plassering og bruk
Bruk puten kun som underlag. Denne puten er kun utformet for hjemmebruk. Denne puten er ikke beregnet for medisinsk bruk på sykehus og/eller sykehjem.
Montering
Sett på puten med strikk Sørg for at puten er helt flat og ikke bøyd eller krøllet.
Operasjon
Når den elektriske puten er installert riktig på plass, kobler du kontrollerens strømplugg til et passende strømuttak. Sørg for at kontrolleren er satt til "Av" før du kobler til. Velg ønsket varmeinnstilling på kontrolleren. Indikatoren lamp indikerer at puten er PÅ.
Kontroller
Kontrolleren har følgende innstillinger.
0 INGEN VARME
1 LAV VARME
2 MIDDELVARME
3 HØY(FORVARME)
"3" er den høyeste innstillingen for forvarming og anbefales ikke for langvarig bruk, bare foreslå å bruke denne innstillingen først for å varme opp raskt. Det er et LED-lys som lyser når puten er slått PÅ.
VIKTIG! Den elektriske puten er utstyrt med en automatisk timer for å slå AV puten etter 2 timers kontinuerlig bruk på en av varmeinnstillingene (dvs. Lav, Middels eller Høy). Den automatiske AV-funksjonen aktiveres på nytt i 2 timer hver gang kontrolleren slås AV og slås PÅ igjen ved å trykke på På/Av-knappen og velge 1 eller 2 eller 3 varmeinnstillinger. 2-timers timeren er automatisk og kan ikke justeres manuelt.

RENGJØRING

Advarsel! Når den ikke er i bruk eller før rengjøring, koble alltid puten fra hovedstrømforsyningen.
Spot Clean
Svamp området med et nøytralt ullvaskemiddel eller mild såpeløsning i lunkent vann. Svamp med rent vann og tørk helt før bruk.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - vask Ikke vask
Koble den avtakbare ledningen fra puten ved flekkrengjøring.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - rengjøring TØRKER
Legg puten over en klessnor og drypptørr.
IKKE bruk knagger for å feste puten på plass.
IKKE tørk med hårføner eller varmeapparat.
VIKTIG! Sørg for at kontrollene er i en posisjon som ikke lar dryppende vann falle ned på noen del av kontrolleren. La puten tørke grundig. Koble den avtakbare ledningen til kontakten på puten. Sørg for at kontakten er ordentlig låst på plass.
FORSIKTIGHET! Fare for elektrisk støt. Sørg for at den elektriske puten og kontakten på puten er helt tørre, fri for vann eller fuktighet, før du kobler til strømnettet.
Advarsel! Under vask og tørking må den avtakbare ledningen kobles fra eller plasseres på en måte som sikrer at vann ikke strømmer inn i bryteren eller kontrollenheten Advarsel! Ikke la strømledningen eller kontrolleren senkes ned i væsker. Advarsel! Ikke vri puten
Advarsel! Ikke tørrrens denne elektriske puten. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - tørrDette kan skade varmeelementet eller kontrolleren.
Advarsel! Ikke stryk denne puten Kmart DK60X40 1S Varmepute - strykejernIkke maskinvask eller maskintørk.
Advarsel! Ikke tørketrommel.Kmart DK60X40 1S Varmepute - tørketrommel
Advarsel
I Ikke blekemiddel. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - blekemiddelTørk kun flatt i skyggeKmart DK60X40 1S Varmepute - flat

LAGRING

VIKTIG! Sikkerhetssjekk
Denne puten bør kontrolleres årlig av en kvalifisert person for å sikre dens sikkerhet og egnethet for bruk.
Oppbevares på et trygt sted
Advarsel! Før lagring av dette apparatet, la det avkjøles før det brettes sammen. Når den ikke er i bruk, oppbevar puten og bruksanvisningen på et trygt og tørt sted. Rull eller brett puten forsiktig. Ikke krøll. Oppbevares i en passende beskyttelsespose for beskyttelse. Ikke plasser gjenstander på puten under oppbevaring. Før gjenbruk etter lagring, anbefales det at puten kontrolleres av en kvalifisert person for å eliminere risikoen for brann eller elektrisk støt gjennom en skadet pute. Undersøk apparatet ofte for tegn på slitasje eller skade. Hvis det er slike tegn eller hvis apparatet har blitt misbrukt, må puten kontrolleres av en kvalifisert elektrisk person for elektrisk sikkerhet før den slås på igjen.

TEKNISKE DATA

Størrelse 60 cm x 40 cm
220-240v— 50Hz 20W
Styreenhet 030A1
12 Måned Garanti
Takk for kjøpet fra Kmart.
Kmart Australia Ltd garanterer at ditt nye produkt er fri for defekter i materialer og utførelse i perioden angitt ovenfor, fra kjøpsdatoen, forutsatt at produktet brukes i samsvar med medfølgende anbefalinger eller instruksjoner der det er gitt. Denne garantien kommer i tillegg til dine rettigheter under den australske forbrukerloven. Kmart vil gi deg ditt valg av refusjon, reparasjon eller bytte (der det er mulig) for dette produktet hvis det blir defekt innenfor garantiperioden. Kmart vil bære rimelige utgifter ved å kreve garantien. Denne garantien gjelder ikke lenger der defekten er et resultat av endring, ulykke, misbruk, misbruk eller forsømmelse.
Ta vare på kvitteringen som kjøpsbevis og kontakt vårt kundeservicesenter på 1800 124 125 (Australia) eller 0800 945 995 (New Zealand) eller alternativt via kundehjelp på Kmart.com.au for eventuelle problemer med produktet ditt. Garantikrav og mål for utgifter som påløper ved å returnere dette produktet kan rettes til vårt kundeservicesenter på 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Varene våre kommer med garantier som ikke kan utelukkes under den australske forbrukerloven. Du har rett til erstatning eller refusjon for en større feil og kompensasjon for ethvert annet rimelig forutsigbart tap eller skade. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet dersom varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil.
For New Zealand-kunder er denne garantien i tillegg til lovbestemte rettigheter som overholdes i henhold til New Zealands lovgivning.

Dokumenter / Ressurser

Kmart DK60X40-1S varmepute [pdf] Bruksanvisning
DK60X40-1S, varmepute, DK60X40-1S varmepute, pute

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *