ANDERI-logo

ANDERIC DC1 Vendbar med 6 hastigheter for Hamptonn Bay Monte Carlo Ceiling

ANDERI-D-Reversibl-wit-6-Speed-for-Hampt-Bay-Monte-Carlo-

produktinformasjon

Produktet er en fjernkontrollsender designet for å styre en takvifte med lys. Den fungerer på 2 1.5V/AAA-batterier (inkludert). Senderen har to moduser – Universal Mode og Learning Mode. I universalmodus kan viften styres med andre fjernsendere med samme innstilling. I læringsmodus kan viften styres med en spesifikk fjernsender ved å følge innstillingsprosessen for lærefunksjonen. Senderen har dimming og ikke-dimming, slik at brukeren kan justere lysstyrken på lyset. Den har også en låsebeskyttelsesfunksjon som stopper viftedriften hvis det er en hindring, og en overbelastningsbeskyttelsesfunksjon som slår av viften hvis den er overbelastet.

Produktbruksinstruksjoner

 1. For å betjene senderen, fjern batteridekselet og installer 2 1.5V/AAA-batterier (inkludert). Sett på plass dekselet.
 2. OBS: Hvis du ikke bruker senderen over en lengre periode, fjern batteriene for å unngå skade og oppbevar den unna overflødig varme eller fuktighet.
 3. Innstilling for dimming / ikke dimming:
  • For å velge dimmefunksjonen, trykk og hold inne DIM-knappen. Lyset vil gå fra sterkt til svakt til sterkt til knappen slippes.
  • For å velge ikke-dimmefunksjonen (kun lys PÅ/AV), trykk på PÅ-knappen. Lyset vil opprettholde den siste innstillingen hvis den slås av.
  • OBS: Senderen er forhåndsinnstilt med dimmefunksjon fra fabrikk.
 4. Universell modus og læringsmodus:
  • Universell modus: Plasser dip-bryteren i ØVRE posisjon (FELLES KODE). Viftefjernkontrollen er klar til bruk. I denne modusen kan viften styres med andre fjernsendere med samme innstilling.
  • Læringsmodus: Plasser dip-bryteren i LOWER-posisjon (L.CODE). For å kontrollere viften med en spesifikk fjernsender, følg innstillingsprosessen for lærefunksjonen:
   1. Gjenopprett strømkilden til viften din.
   2. Trykk og hold LEARN-knappen på senderen i minst 3 sekunder. Du må trykke på LÆR-knappen innen 60 sekunder etter at strømmen til viften er gjenopprettet.
   3. OBS: Strømmen må være av i minst 10 sekunder før den slås på igjen for innstilling av fjernkontrollinnlæringsfunksjon.
   4. Hvis viften er installert med et lys, vil lyset blinke 2 ganger for å indikere at fjernkontrollinnstillingsprosessen er fullført. For vifter uten lys, kontroller driften med fjernsenderen.
   5. OBS: For å kontrollere flere vifter, sørg for at de er stilt inn på samme innstilling. En vifte kan styres av maksimalt 2 sendere.
 5. Mottakerbeskyttelsesfunksjoner:
  • Låsbeskyttelse: Hvis det er en hindring i viftebladene eller motoren under drift, vil motoren fortsette å prøve å gå i 5 ganger og deretter stoppe etter ca. 60 sekunders avbrudd. For å tilbakestille, slå av viften med fjernsenderen og slå den deretter på igjen. Alternativt kan du slå av strømmen i 15 sekunder og deretter slå den på igjen før du slår på viften.
  • Overbelastningsbeskyttelse (strømgrense): Mottakeren begrenser maksimal strømutgang når viften eller lysbelastningen økes unormalt. Hvis viften er overbelastet, vil den slå seg av.
 6. ANDERIC DC1 fjernkontroll viftehastighet og lysfunksjoner:
  Viftehastighet: Bruk knappene nummerert 1 til 6 for å kontrollere viftehastigheten. 1 er minimum hastighet, 3 er middels lav hastighet, 5 er middels høy hastighet, 2 er lav hastighet, 4 er middels hastighet, og 6 er høy hastighet.
  • AV-knappen slår viften av.
  • Forover/bakover-knapp: Trykk én gang på denne knappen for å endre retningen på viftens rotasjon. Viften må gå for å reversere. Vær oppmerksom på at det kan ta noen sekunder før retningen endres når knappen er trykket.

SENDERBETJENING

Fjern batteridekselet fra fjernkontrollsenderen og sett inn batterier. Sett på plass dekselet.

Merknader : Bruk 2 1.5V/AAA-batterier (inkludert).

Merknader : Hvis den ikke brukes over lengre tid, fjern batteriet for å unngå skade på fjernsenderen, og oppbevar fjernsenderen unna overflødig varme eller fuktighet.

INNSTILLING FOR DIMMING / IKKE DIMMING

"DIM"-valget er det lys som kan dimmes, lyset vil gå fra sterkt til dempet til lyst til knappen slippes. "PÅ"-valget er bare PÅ/AV-lyset (ikke dimmefunksjon). Lyset vil opprettholde siste innstilling hvis det slås av.

ANDERI-D-Reversibl-wit-6-Speed-for-Hampt-Bay-Monte-Carlo-fig- (2)

OBS: Fjernkontrollen er forhåndsinnstilt med dimmefunksjon på fabrikk y,

OBS: Sørg for at strømmen er slått av før du installerer mottakeren (Se instruksjonene for takviften)

UNIVERSELL MODUS OG LÆRINGSMODUS

Det er en "universell modus" og "læringsmodus" med fjernkontrollen.
Når du velger "Universal Mode", plasser ganske enkelt dip (kode) bryteren i ØVRE posisjon (COMMON CODE). Viftefjernkontrollen din er klar til bruk.

OBS: Hvis du bruker universalmodus, kan viften din styres med andre fjernsendere med samme innstilling.

For å kontrollere viften med en spesifikk fjernsender, velg "Læringsmodus" ved å plassere dip (kode)-bryteren i LOWER-posisjon (L.CODE) og velg deretter funksjonsinnstilling som nedenfor.
Lær funksjonsinnstilling: Gjenopprett strømkilden til viften din, trykk og hold " LÆR "-knappen i minst 3 sekunder. Du må trykke på "LÆR "-knappen innen 60 sekunder etter at strømmen til viften er gjenopprettet.

OBS: Strømmen må være slått av i minst 10 sekunder, og slå deretter på strømmen igjen for innstilling av fjernkontrollens lærefunksjon.

OBS: Hvis viften er installert med lys, vil lyset blinke 2 ganger. Innstillingsprosessen for fjernkontrollen er fullført og viften din er klar til bruk. For vifter uten lys, kontroller driften med fjernsender. Merk: For å kontrollere flere vifter, sørg for at innstillingene er satt til samme innstilling. En vifte kan styres av maksimalt 2 sendere.

MOTTAKERBESKYTTELSESFUNKSJONER

Låsebeskyttelse- DC-motoren har en innebygd sikkerhetsfunksjon mot kniv- eller motorblokkering under drift. skulle noe hindre viftebladene eller motoren, vil motoren fortsette å prøve å gå i 5 ganger og deretter stoppe driften etter ca. 60 sekunders avbrudd. Vennligst fjern hindringer og tilbakestill. For å tilbakestille, slå av viften med fjernsenderen og slå på viften. Eller du kan slå av strømmen i 15 sekunder. Slå deretter på strømmen igjen, og slå deretter på viften.
Overbelastningsbeskyttelse (strømgrense)- Enheten begrenser maksimal strømutgang fra mottakeren/drevet når viften eller lett belastning økes unormalt. Viften vil slå seg av hvis over lamputg. Fjernkontroll viftehastighet og lysfunksjoner.

ANDERI-D-Reversibl-wit-6-Speed-for-Hampt-Bay-Monte-Carlo-fig- (3)

vifte~~POS=TRUNC hastighet~~POS=HEADCOMP

 1. minimum hastighet
 2. lav hastighet
 3. middels lav hastighet
 4. middels hastighet6 = høy hastighet
 5. medium høy
 6. høy hastighet

ANDERI-D-Reversibl-wit-6-Speed-for-Hampt-Bay-Monte-Carlo-fig- (5)  Denne knappen slår viften av.
ANDERI-D-Reversibl-wit-6-Speed-for-Hampt-Bay-Monte-Carlo-fig- (6)Forover/bakover-knapp- Denne knappen kontrollerer viftens rotasjonsretning.
Trykk én gang for å endre retning på viftens rotasjon. Viften må gå for å reversere.
(Merk: Det kan ta noen sekunder å endre retning når knappen har blitt trykket.)
ANDERI-D-Reversibl-wit-6-Speed-for-Hampt-Bay-Monte-Carlo-fig- (7)Lysknapp- Trykk på denne knappen for å slå lyset på eller av. For å dempe lyset ( Innstilling til "DIM"-posisjon), hold nede knappen, lyset vil gå fra sterkt til dempet til sterkt til knappen slippes.
Merk: Denne fjernkontrollen har en automatisk gjenoppta-funksjon, viften og lyset vil opprettholde den siste innstillingen hvis strømmen slås av.

INSTALLASJON AV VEGGMONTERING

ANDERI-D-Reversibl-wit-6-Speed-for-Hampt-Bay-Monte-Carlo-fig- (4)

Installer senderens veggmonteringsholder med 2 skruer som følger med.
DENNE ENHETEN ER I OVERENSSTEMMELSE MED DEL 15 AV FCC-REGLENE DRIFT ER UNDERLAGT FØLGENDE TO BETINGELSER.

 1. DENNE ENHETEN KAN IKKE FORÅRSAKE SKADELIG FORSTYRRELSE OG
 2. DENNE ENHETEN MÅ godkjenne enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

NOTAT:

 1. Når den slås på etter installasjon, kan viften starte automatisk på grunn av forhåndsinnstilte fabrikkinnstillinger.
 2. Hvis viften eller lyset ikke fungerer, tilbakestill strømmen (slå av strømmen i minst 10 sekunder og slå deretter strømmen på igjen) og gjør om innstillingen for lærefunksjonen.
 3. Hvis det er flere vifter i samme rom, må du ved innstilling sørge for at strømforsyningen til innstillingsviften er uavhengig av de andre viftene.
 4. Når du slår på viften eller bruker forover/bakover-funksjonen, er det normalt at viften roterer og går i begge retninger, i ca. 1 minutt og deretter stopper. For støtte gå til Anderic.com/DC1

Anderic er et registrert varemerke for Dan's Electronics Etc., Inc. Alle rettigheter forbeholdt

Dokumenter / Ressurser

ANDERIC DC1 Vendbar med 6 hastigheter for Hamptonn Bay Monte Carlo Ceiling [pdf] Bruksanvisning
DC1 Vendbar med 6 hastigheter for Hamptonn Bay Monte Carlo DC1-tak, DC1, vendbar med 6 hastigheter for Hamptonn Bay Monte Carlo DC1 Ceiling, Hamptonn Bay Monte Carlo DC1 Ceiling, Bay Monte Carlo DC1 Ceiling, Carlo DC1 Ceiling, DC1 Ceiling

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *