Honeywell-logo

Honeywell TG-7FS LTE kommersiell brannalarmkommunikator

Honeywell-TG-7FS-LTE-Commercial-Brannalarm-Communicator-produkt

general

Formål
Når du utarbeider en spesifikasjon eller tilbud for bruk av en Telguard mobilenhet i en kommersiell brannapplikasjon, kan det være nødvendig å gi en detaljert funksjonsbeskrivelse av utstyret. De arkitektoniske og tekniske spesifikasjonene som presenteres i denne publikasjonen dekker slik informasjon for TG-7FS LTE-modellene – ukritisk av varians – og er ment å brukes til dette formålet etter behov.

Omfang
Selv om maskinvaren er litt annerledes, inneholder dette dokumentet med arkitektur- og ingeniørspesifikasjoner en detaljert funksjonsbeskrivelse for følgende Telguard-enheter for å fungere sammen med FACP-systemer med DACT-tilkoblinger:

 • TG-7FS LTE for AT&T Wireless (modellnr. TG7LAF01/TG7LAF02)
 • TG-7FS LTE for Verizon (modellnr. TG7LVF01/TG7LVF02)
 • Honeywell TG-7FS LTE for AT&T Wireless (modellnr. HW-TG7LAF02)
 • Honeywell TG-7FS LTE for Verizon (modellnr. HW-TG7LVF02)

Garanti
Telguard selger sin maskinvare gjennom autoriserte distributører. Som sådan har Telguard et ansvar for å reparere eller erstatte (vårt alternativ) uvirksomme enheter i opptil et spesifisert tidsrom fra produksjonsdatoen. Garantiperioden avtales av distributøren ved kjøp. Dette utelukker skade på grunn av lynnedslag eller installasjonsfeil. Uautoriserte modifikasjoner gjør denne garantien ugyldig. Telguard er ikke ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader. Ansvaret er begrenset til prisen på enheten til distributøren.

System Summary

Enhetsbeskrivelse
Telguard TG-7FS LTE er en serie med digitale mobilradioalarmoverføringsenheter som brukes til å gi følgende tre kommunikasjonsmetoder for FACP-enheter via et mobilnettverk:

 • Eneste bane (bare mobiloverføring)
 • Primær bane (Cellular Primary & Telco Backup)
 • Backup-bane (Telco Primary & Cellular Backup)

Systemet er overview

Avhengig av konfigurasjonen (bestemt på tidspunktet for installasjonen), vil FACP bruke TG-7FS LTE som eneste, primære eller backup (sekundær) overføringsvei for å levere alarmmeldinger. Når den er konfigurert som en sikkerhetskopi, vil den gi transparent tilgang fra FACP til sentralstasjonen. Når du sender et alarmsignal ved bruk av mobilbanen, henter Telguard sine data fra alarmpanelet ved hjelp av et Telco-linjegrensesnitt. Telguarden vil innhente all alarmsignalinformasjon, inkludert alarmstasjonstelefonnummer, kontonummer og alle soner for hver alarmoverføring. Telguard håndtrykker med FACP som får den til å overføre alarmdata. Telguard koder alarmdataene og sender til Telguard Communication Center (TCC) over det digitale mobilnettverket. TCC utfører en funksjon som ligner på en sentralstasjonsmottaker og utsteder overføringsbekreftelsen når den siste meldingen i overføringen mottas. Etter dekoding og omformatering blir alarmsignalet dirigert til den aktuelle alarmselskapets overvåkingsstasjon for handling.

I en mobilalarminstallasjon kobles den innkommende Telco-linjen fra lokalets RJ-31x-kontakt til Telguard og deretter fra Telguards RJ-45-kontakt til alarmpanelet på vanlig måte. To programmerbare System Trouble Condition (STC) reléer gir overvåkende trip-utganger for tilkobling til FACPs trip zone-inngangsterminaler for å gi et Telguard-problemsignal. I tillegg sendes automatiske selvtest- og fjernspørringssignaler eksklusivt over mobilnettverket med alle Telco-linje- og mobilovervåkings-, svitsje- og overvåkingsfunksjoner innebygd. Ingen ekstra moduler kreves. Telguard TG-7FS LTE har sin egen strømforsyning som holder Telguard-batteriet oppladet.

Godkjenninger

 • UL: Underwriters Laboratories Inc
 • ULC: Underwriters Laboratories of Canada
 • CSFM: California State Fire Marshall

Oppføringer (UL/ULC-standarder)

 • UL 864: Standard for kontrollenheter og tilbehør for brannalarmsystemer
 • UL 365: Standard for politistasjonstilkoblede innbruddsalarmenheter og -systemer
 • UL 1610: Standard for innbruddsalarmsentraler
 • UL 985: Standard for husholdningsbrannvarslingssystemenheter
 • UL 1023: Standard for innbruddsalarmsystemer i husholdninger
 • ULC S559: Utstyr for mottakssentraler og systemer for brannsignaler
 • ULC S545: Kanadiske brannvarslingssystemer for husholdninger
 • ULC S304: Kanadiske kommersielle innbruddsalarmsystemer
 • ULC C1023: Kanadiske innbruddsalarmsystemer for husholdninger

Funksjonell beskrivelse

Signaloverføring fra FACP til sentralstasjonen
Banen til et signal fra FACP til sentralstasjonens mottaker gjennom TG-7FS LTE-enheten har tre hovedenhetertager:

 1. Lokal fangst av signalet: Bruke dialer-fangstteknologi
 2. Datalevering til TCC: Ved hjelp av den valgte transportøren
 3. Levering av signalet til sentralstasjonen: Gjennom valg av IP- eller PSTN-tilkobling

Oppringing av oppringer

TG-7FS LTE-enheten har et patentert integrert grensesnitt som lar digitale oppringere ringe inn enheten ved å bruke følgende spesifikasjoner:

 • Linje voltage: -30 Vdc inn i standard telefonenhet når røret er på.
 • Summetone: Presisjon 350 + 440Hz +/- 1 %. Mulighet for utringing med 10 sifre.
 • Mode: Kun sløyfestart. 25mA +/- 10 % av kroken.

Så lenge TG-7FS LTE-enheten har en riktig tilkobling til det trådløse nettverket, vil den gi summetone som FACP kan bruke. Når FACP har ringt inn, vil TG-7FS LTE samhandle med panelet ved å gi håndtrykk og kyssing, på samme måte som en sentralstasjonsmottaker. Forutsatt at alarmdataene som mottas er gyldige i henhold til alarmformatprotokollen, vil TG-7FS LTE fange opp meldingen og relevant informasjon for levering, mens FACP vil være fornøyd med den mottatte kyss-off. Hvis et ugyldig format, eller ugyldige data fanges opp, vil ingen kyss bli gitt. Kompatible formater for TG-7FS LTE-enhetene er

 • Pulsformater (heksadesimale kontonumre kan brukes):
  • 3+1 puls; 10 sider, dobbel runde, 1400 Hz ack
  • 3+1 puls; 20 sider, dobbel runde, 2300 Hz ack
  • 3+1 puls; 40 sider, dobbel runde, 2300 Hz ack
  • 4+2 puls; 20 sider, dobbel runde, 1400 Hz ack
  • 4+2 puls; 20 sider, dobbel runde, 2300 Hz ack
  • 4+2 puls; 40 sider, dobbel runde, 2300 Hz ack
 • Kontakt-ID (heksadesimale kontonumre kan brukes, 4 eller 10 sifre lange)
 • Modem IIe/IIIa2/4 (Heksadesimale kontonumre kan brukes, 4 sifre lange)
 • SIA2 (SIA-DC-03 nivå 2 utgivelse ved 300 baud)
 • Sonitrol
 • DMP

Mobiloverføring
Når signalet er oppnådd av TG-7FS LTE, krypteres det (128-bit AES) og pakkes for digital levering via mobilnettverket. Avhengig av versjonen av TG-7FS LTE-enheten som brukes (Verizon eller AT&T), vil den valgte operatøren bli brukt. Alle overføringer mellom TG-7FS LTE og TCC vil skje via den beste tilgjengelige teknologien på det tidspunktet, med dataøkter som den primære leveringsveien og SMS er det sekundære alternativet. TG-7FS LTE kan fungere på forskjellige bånd avhengig av hvilken operatør du velger:

 • AT&T-støttede band: 3G B2/B5, LTE B2/B4/B5/B17
 • Verizon-støttede band: LTE B4/B13

I likhet med måten en sentralstasjonsmottaker fungerer på, vil ikke TG-7FS LTE bli tilfredsstilt før det foreligger en mottaksbekreftelse fra TCC. Hvis bekreftelse ikke mottas av TG-7FS LTE, vil en feil opprettes og kunngjøres via undertrykkelse av summetonen.

Levering til sentralstasjonen
Etter at TCC mottar dataene, vil den behandle for levering. Basert på abonnementsalternativene som ble valgt under registreringen av TG-7FS LTE, kan TCC enten bruke det registrerte telefonnummeret og kontonummeret for å levere signalet eller bruke et forhåndsbestemt telefonnummer og kontonummer for å omdirigere signalet. Et tredje alternativ som er tilgjengelig for selskaper som har satt opp en forbindelse med en sentralstasjon på forhånd, er å bruke IP-levering i stedet for POTS for å sende signaler til sentralstasjonen. TCC kan levere signaler via IP ved hjelp av Fibro-protokollen (for kontakt-ID og SIA-formater) til Surgard-mottakere, samt bruke DMP-protokoll for å sende til DMP-mottakere. Enten du bruker POTS eller IP for levering, bruker TCC en bekreftelsesbasert forsøkssekvens, der den krever mottakerbekreftelse

Link Supervision for Sole Path-installasjoner

NFPA 72 krav
TG-7FS LTE-enheten har en funksjon kjent som "Link Supervision" som samsvarer med NFPA 72, utgaver 2010-2016 for bruk av en eneste banekommunikator. Link Supervision er en funksjon der TCC sjekker enhetens tilkobling og vil skape et signal som skal leveres til sentralstasjonen hvis det oppdages en driftsforstyrrelse, som varer i 5 minutter (i henhold til 2010-utgavekrav) eller 60 minutter (per 2013 og 2016) utgavekrav).

Link Supervision
Link Supervision må være aktivert fra nettportalen. Den vil omprogrammere enheten til å starte innsjekkingssignaler over datanettverket, med en frekvens som er mye høyere enn tidsavbruddet for avbrudd (5 eller 60 minutter). Hvis TCC oppdager at det ikke har vært kommunikasjon for den forhåndsbestemte avbruddstiden, vil den skape et signal (tilpasset under registrering) som vil bli levert til sentralstasjonen. Når innsjekkingene gjenopptas, vil et gjenopprettingssignal opprettes og leveres også. Innsjekkingssignalene er mellom TG-7FS LTE og TCC og er derfor ikke synlige for FACP eller sentralstasjonen.

Fysisk beskrivelse

Metallkapsling

 • Paint: Rød Urethane
 • Låsemekanisme: Sinkstøpt lås, 90° sving
 • Fysisk størrelse: 11.4 "x 7.75" x 3.3 "(290 mm x 197 mm x 84 mm)
 • Fraktvekt: Omtrent 5 lbs.

PCB
TG-7FS LTE-enheten har I/O-tilkoblinger for kommunikasjon og strøm, samt lysdioder for å vise enhetsstatus.

I / O-tilkoblinger

 • Antenneport: TNC hunnkobling, 50 ohm
 • RJ-tilkoblinger: To RJ-45-kontakter. Grå jack fra kommunikasjon fra panelet. Black jack for gjennomgang til innkommende Telco (gjelder ikke for sålebane)
 • Pinnekontakter og rekkeklemmer: Det er fire sett med pinner, med tre tilgjengelige rekkeklemmer.
  • DC-GND pinner: 6.2V-16VDC in. Skal brukes hvis den mottar strøm fra en FACP med en hjelpeutgang innenfor dette området.
  • STC og Trip In pins: Det er to par STC-pinner. STC 1 fungerer som et normalt åpent relé som vil utløses ved en programmert Telguard-feil, mens STC2 vil utløses som et normalt lukket relé. Det er også et par Trip Input-tilkoblinger merket som Trip og Gnd, som valgfritt kan brukes til å overvåke en tørr kontaktenhet, med muligheten til å sende en hendelse til sentralstasjonen eller gi kundevarsling om den turens stenging/gjenoppretting.
  • Batteripinner: Det er et sett med tre pinner merket som BATT, med bare de ytre pinnene funksjonelle og merket som – og +. Dette er en alternativ tilkobling for batteriet, med samme funksjonsspesifikasjoner som batterikontakten.
  • AC pinner: Det er et sett med to pinner som AC-adapteren kan kobles til. Polaritet er ikke merket fordi det er AC voltage
 • Batterikontakt: Det er en VHR-2N-kontakt som er nøkkelet for å passe med den medfølgende batteriselen. Polaritet er ikke merket da batteriselen bare kan passe på en bestemt måte.
LED -symbol FARGE Mønster Indikasjon
 

 

LED 1 Aktivering

 

 

Grønn

Fast på Enheten er aktivert ved TCC og aktivert
Av Enheten er ikke aktivert ved TCC (og deaktivert)
1 blits* Enheten er deaktivert
 

 

 

 

 

 

 

 

LED 2 STC

(Systemfeiltilstand)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rød

Av Alt ok
1 blits* Systemfeiltilstand – lav/manglende vekselstrøm
2

Blinker*

Systemfeiltilstand – Lavt/manglende batteri og/eller batteriladerfeil
3

Blinker*

Systemfeiltilstand – LFC
4

Blinker*

Systemfeiltilstand – NSC
5

Blinker*

Systemfeiltilstand – RFC
6

Blinker*

Systemfeiltilstand – DTF
7

Blinker*

Systemfeiltilstand – PPF
 

 

LED 3-modus

 

 

Gul

Av FACP inaktiv (Telguard er primær eller eneste bane)
Blitz FACP løftet av (mobilmodus)
On FACP inaktiv (Telguard er backup)
LED -symbol FARGE Mønster Indikasjon
 

 

LED 4

Anerkjenne

 

 

Rød

Fast på Venter på bekreftelse fra TCC
Av Tomgangstilstand
1 blits* Når den blinker med LED 1, har enheten mislyktes i aktiveringen
 

 

 

 

 

LED 5 radio

 

 

 

 

 

Grønn

Av Telguard initialisert
On Telguard initialiserer med mobilnettverk
Blits (1 sek) Radio mottar melding
Blits (2 sek) Radio sender melding
Blits *

(2 blink

/ 6 sek.)

 

Link tilsynsmodus

LED 6 Ikke brukt
 

LED 7 Trip-inngang

 

Grønn

Fast på Trip Input aktivert
Av Trip Input ikke aktivert eller gjenopprettet
LED 8 AC

Power

Rød Fast på AC-strøm koblet til enheten
Accessories

Inkludert med TG-7FS LTE

 • Mobilantenne: 8 tommer, 50 ohm nominell, rundstrålende LTE-antenne med knoke og hann-TNC-kontakt. 2dBi gevinst.
 • Antennekabel: 12 fot RG-58 UL-godkjent kabel i PVC-kappe med 50-ohm TNC hannkontakt og TNC hunnskott.
 • Monteringsbrakett: 90° vinkelbrakett med .566in-diameter åpning for TNC-kontakt.
 • RJ ledning: 7-fots RJ-45 plug-to-plugg flat modulær ledning med PVC ytre kappe.
 • Batterisele: 20 tommers batterikabelenhet med VHR-2N-kontakt i den ene enden og to hurtigkoblinger på svarte og røde 18ga-ledninger.
 • Nøkkellås på kabinettet.
 • Terminalblokker: Pluggbare skruklemmer, 3.5 mm stigning. Sett med 6-, 3- og 2-posisjonsblokker.
 • Transformator: UL-listet 12VAC 800mA

Valgfritt tilbehør

 • ACD-35 antennekabel: RG-8 UL-godkjent kabel i PVC-kappe med 50-ohm TNC hannkontakt og TNC hunnskott. 35 fot lang.
 • ACD-50 antennekabel: RG-8 UL-godkjent kabel i PVC-kappe med 50-ohm TNC hannkontakt og TNC hunnskott. 50 fot lang.
 • ACD-100 antennekabel: RG-8 UL-godkjent kabel i PVC-kappe med 50-ohm TNC hannkontakt og TNC hunnskott. 100 fot lang.
 • HGDL-0: Høyforsterket retningsbestemt LTE-antenne, bredbånd 690-2700MHz, 50-ohm. U-bolter for opp til 1.75” stangmontert utendørs bruk. 8-10dBi. 11.575" x 8" x 2.375" (294 mm x 203 mm x 60 mm). Type-N hunnkobling, leveres med adapter til TNC
 • EXDL-0: Omnidireksjonell LTE-antenne, 698-960MHz, 1700-2700MHz, 50-ohm. Ingen jordplan, 3dBi. 3.45" x 1.45" diameter (88mm x 37mm). Type-N hunnkobling, leveres med adapter til TNC.
 • TG-PEM: Strøm- og utvidelsesmodul, mottar 12/24VDC fra panelets hjelpestrøm og leverer likestrøm som trengs av TG-7FS for å fungere uten en AC-kilde. Gir opptil 8 tørre kontaktinnganger.
Installasjon av eneste sti

Krav til oppstart
TG-7FS LTE-enheten må overholde NFPA 72-kravene som sier at enheten vil ha en sekundær strømkilde i tillegg til hovedstrømkilden, som vil tillate den å forbli uavbrutt i 24 timer på slutten av hvilken periode den skal være i stand til å håndtere 5 minutters signaloverføring på den sekundære strømkilden. Mens den medfølgende transformatoren forventes å bli brukt for primær strømkilde, leveres ikke TG-7FS LTE-enhetene med batteri inkludert. Følgende forbruksrater skal imidlertid brukes til å beregne størrelsen på batteriet som kreves.

12VDC: 40mA (tomgang med koblingsovervåking aktivert), 160mA (sender)

Merknader: For en UL-godkjent installasjon må transformator og tilkoblinger være beskyttet. En UL-listet trekkboks må brukes sammen med en UL-listet uttaksboks og stikkontakt. De samme retningslinjene som gjelder for FACP-strømforsyningsinstallasjonen bør gjelde her.

Krav til signalstyrke
Det anbefales at signalstyrken under installasjonstiden følger våre retningslinjer for å redusere mengden oppfattede nettverksproblemer. Å ha en lavere signalstyrke enn anbefalt kan føre til et høyere antall hendelser da det er mobilnettverkets natur å variere i kvalitet og båndbredde

RSSI

Verdi

LED lyser RF dBm
Ingen SVC LED 5 = sakte blink, LED 4- 2 = av n / a
1 LED 5 = på, LED 4-2 = av ≤ -111
LED 5 = på, LED 4 = sakte blink

LED 3-2 = av

³ -110
2 LED 5-4 = på, LED 3-2 =

off

³ -100 (minimum signalstyrke kreves når Telco er involvert)
LED 5-4 = på, LED 3 = sakte blink

LED 2 = av

³ -90 (minimum signalstyrke når den brukes som eneste bane)
3 LED 5-3 = på, LED 2 = av ³ -80
LED 5-3 = på, LED 2 = sakte blink ³ -70
4 LED 5-2 = på ³ -60

Godkjent tilbehør som tidligere oppført kan brukes til å flytte eller endre typen antenne som brukes.

Kommunikasjons- og veiledningskrav
Hvis du bruker TG-7FS LTE-enheten som eneste kommunikasjonsvei, vil det være nødvendig for TG-7FS LTE-enheten å gi summetone til begge Telco-tilkoblingene på panelet, med mindre den ene kan deaktiveres. For å gjøre dette, må tip- og ringforbindelsen på FACP-en kobles parallelt for begge telefonforbindelsene. Når det gjelder tilsyn med TG-7FS, er det to System Trouble Condition-reléer som kan brukes til lokalt å informere panelet om eventuelle problemer, som programmert under registreringen. Imidlertid vil TG-7FS LTE også kunngjøre gjennom undertrykkelse av summetonen til panelet om eventuelle problemer forårsaket av tilstander uten service eller radiofeil.

Merknader: Fordi et lavt/manglende batteri eller lav/manglende vekselstrøm på TG-7FS LTE-enheten ikke vil resultere i noen annen type kunngjøring, bør minst ett STC-relé kobles til en sone på FACP.

Andre UL-installasjonskrav

Husholdningsbrann Husholdning Burg/Brann kombinasjon Kommersiell brann  
Valgfritt Valgfritt Påkrevd AC-transformatorlinjer i fleksibelt rør.
Påkrevd Påkrevd Påkrevd AC-transformator koblet til en utkoplet stikkontakt.
Valgfritt Valgfritt Påkrevd AC-transformator koblet til dedikert grenkrets.
Valgfritt Valgfritt Valgfritt Vedlegg Tamper Bryter koblet til 24-timers krets.
Valgfritt Valgfritt Påkrevd Antennekabel i fleksibelt rør skjult eller dekket av bevegelsesdetektor.

Koblingsskjema

Honeywell-TG-7FS-LTE-Commercial-Brannalarm-Communicator-fig-1

Merknader: Tegning tilgjengelig som CAD file.

firealarmresources.com

Dokumenter / Ressurser

Honeywell TG-7FS LTE kommersiell brannalarmkommunikator [pdf] Brukerhåndbok
TG-7FS LTE kommersiell brannalarmkommunikator, TG-7FS LTE, kommersiell brannalarmkommunikator, brannalarmkommunikator, alarmkommunikator

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *