kogan KASBD180HA 180W 2.1-kanals Dolby Soundbar med trådløs subwoofer 

KASBD180HA 180W 2.1-kanals Dolby Soundbar med trådløs subwoofer

SIKKERHET & ADVARSLER
Oppmerksomhet
 • For å redusere risikoen for elektronisk støt eller brann, må du ikke fjerne skapdekselet. I tilfelle vedlikehold eller reparasjoner, kontakt help.kogan.com for all hjelp. Ikke forsøk å foreta reparasjoner uten tillatelse.
 • Ikke bruk dette produktet i ekstreme temperaturer, direkte sollys eller våte omgivelser. Ikke plasser enheten på et sted hvor det er sannsynlig at eksponering for disse miljøene vil forekomme.
 • Ikke slipp eller misbruk produktet.
 • Hvis væsker eller fremmedlegemer faller inn i enheten, koble fra strømmen og slutt å bruke den umiddelbart. Ikke gjenoppta driften før den er kontrollert av en servicetekniker.

KOMPONENTLISTE

 • Soundbar enhet x 1
 • Subwoofer enhet x 1
 • Fjernkontroll x 1
 • Strømledning x 2
 • 3.5 mm til 3.5 mm kabel x 1
 • Veggmonteringssett x 1
 • Brukerveiledning x 1

OVERVIEW

Soundbar kontrollpanel

Mer enn view
FunksjonsikonStandby på/av
FunksjonsikonØk volumet
FunksjonsikonReduser volumet
FunksjonsikonModusvalg

Tilkoblingspanel

Mer enn view

 1. HDMI
 2. OPTISK
 3. USB IN
 4. AUX IN
 5. KOAKSIAL
 6. PÅ AV
 7. AC strøm inn
Moduser
LED display Modus Beskrivelse
rødt lys Standby Trykk på standby-knappen for å slå på/av
"BT" Bluetooth Tilgjengelig for sammenkobling med bluetooth-kompatibel enhet som smarttelefon eller bærbar PC
"USB" USB-inngang Brukes til å koble til en flash-stasjon for direkte MP3/WAV/FLAC-lydavspilling (FAT32-format, maks 64 GB)
"AUX" Ekstrainngang Brukes til å koble til kompatible enheter med en 3.5 mm stereojackkabel
«OPT» Optisk inngang Brukes til å koble til kompatible enheter ved hjelp av en optisk kabel*
"COA" Koaksial inngang Brukes til å koble til kompatible enheter ved hjelp av en koaksialkabel*
"BUE" HDMI ARC-inngang Brukes til å koble til kompatible enheter ved hjelp av en HDMI-kabel* – kompatibel med TV-er eller andre enheter med ARC-utganger
Bruk + / – knappene

Funksjonsikon

Press + for å øke volumet i alle moduser.
I BT- eller USB-modus, trykk lenge + for å øke volumet, og trykk kort for å hoppe til neste spor.

Funksjonsikon

Press - for å redusere volumet i en hvilken som helst modus.
I BT- eller USB-modus, trykk lenge - for å redusere volumet, og trykk kort for å hoppe til forrige spor.
Fjernkontroll

Fjernkontroll

Button

Funksjon
Funksjonsikon Standby på/av

Funksjonsikon

Demp volum – trykk igjen for å slå på lyden

DISKANT +

Øk diskantnivået

TREBLE -

Reduser diskantnivået

BASS +

Øk bassnivået

BASS -

Reduser bassnivået

+

Øk volumnivået

-

Reduser volumnivået
Funksjonsikon Forrige spor

Funksjonsikon

Play / Pause
Funksjonsikon Neste spor

MODE

Veksle mellom moduser

 BT

Bluetooth-modus, hold nede knappen for å koble fra eller koble til på nytt

OPT

Optisk inngangsmodus

USB

USB-inngangsmodus

AUX

Hjelpemodus

EQ

Slå EQ-forhåndsinnstillinger

ARC

HDMI (ARC)-modus

3D

Slå 3D Surround på/av

Funksjonsikon

Gjentatt avspilling (kun USB-medier)

DRIFT

Trådløs subwoofer -tilkobling

Merknader: Soundbaren kommer med subwooferen forhåndsparet. Følg trinnene nedenfor hvis den ikke er tilkoblet, eller hvis du har koblet fra og krever tilkobling på nytt.

 • Slå på både Soundbar og Subwoofer. Subwooferens LED-lys vil blinke kontinuerlig hvis den ikke er tilkoblet. Sett lydplanken til Bluetooth-modus (“BT” vil vises på LED-skjermen).
 • Hold Play/Pause-knappen inne i minst 3 sekunder, til displayet viser "PAIR". Subwooferen og lydplanken vil automatisk begynne sammenkoblingen. Den første tilkoblingen kan ta 10 sekunder eller mer.
 • Når tilkoblingen er vellykket, vil lydplanken lage en klokkelyd, og subwooferens LED lyser konstant.
Inngangsfunksjoner
 • Strøm på / av: Trykk på Power on/off-knappen på fjernkontrollen eller lydplankens kontrollpanel for å slå enheten på og av.
 • HDMI (ARC): Koble en HDMI ARC-kompatibel enhet til HDMI (ARC)-porten på lydplanken ved hjelp av en HDMI-kabel (følger ikke med). Velg HDMI (ARC)-modus enten ved å trykke på HDMI (ARC)-knappen på fjernkontrollen, eller ved å trykke gjentatte ganger på
  Modusknapp på lydplankens kontrollpanel til "ARC" vises på LED-skjermen. Sørg for at HDMI ARC er valgt som TV-ens lydutgang (sjekk TV-ens innstillinger), og juster deretter volumet på lydplanken ved hjelp av lydplankens fjernkontroll eller kontrollpanel.
 • Hjelp i: Koble til en kompatibel enhet med den medfølgende 3.5 mm kabelen. Velg hjelpemodus enten ved å trykke på "AUX"-knappen på fjernkontrollen eller ved å trykke gjentatte ganger på Mode-knappen på lydplankens kontrollpanel til "AUX" vises på LED-skjermen. Sørg for at den tilkoblede enheten produserer et lydsignal, og juster deretter volumet på lydplanken ved hjelp av volum opp og volum ned-knappene på fjernkontrollen eller lydplankens kontrollpanel.
 • Optisk i: Koble en kompatibel enhet til den optiske inngangen på lydplanken med en digital optisk kabel (følger ikke med). Velg optisk modus enten ved å trykke på "OPT"-knappen på fjernkontrollen eller ved å trykke gjentatte ganger på Mode-knappen på lydplankens kontrollpanel til "OPT" vises på LED-skjermen. Sørg for at Optical SPDIF er valgt som TV-ens lydutgang, og juster deretter volumet på lydplanken ved å bruke knappene for volum opp og volum ned på fjernkontrollen eller lydplankens kontrollpanel.
 • Koaksial i: Koble en kompatibel enhet til koaksialinngangen på lydplanken ved hjelp av en digital koaksialkabel (følger ikke med). Velg koaksial modus ved å trykke gjentatte ganger på Mode-knappen på lydplankens kontrollpanel til "COA" vises på LED-en
  vise. Sørg for at Koaksial er valgt som TV-ens lydutgang, og juster deretter volumet på lydplanken ved å bruke knappene for volum opp og ned på fjernkontrollen eller lydplankens kontrollpanel.
 • Bluetooth: Trykk på "BT"-knappen på fjernkontrollen eller gjentatte ganger
  Modusknapp på lydplankens kontrollpanel til BT vises på LED-skjermen. LED-skjermen vil blinke for å indikere at lydplanken er i Bluetooth-paringsmodus.
 • Sørg for at enheten du ønsker å koble til også er i sammenkoblingsmodus og søk etter "Kogan 180W Dolby SB" i enhetslisten. Når de to enhetene er sammenkoblet, vil LED-skjermen på lydplanken forbli konstant tent. Lydplanken vil nå repareres automatisk med denne enheten når den er innenfor rekkevidde og har Bluetooth slått på.

Merknader: Trykk lenge på BT-knappen på fjernkontrollen for å koble fra eller koble til Bluetooth mellom telefonen og lydplanken igjen.

 • USB-mediemodus: Lydplanken er kompatibel med USB-flash-stasjoner på opptil 64 GB (Fat32-format) i størrelse og kan spille av MP3/WAV/FLAC-lyd files direkte. Sett inn en kompatibel stasjon (ikke inkludert) i USB-porten på baksiden av lydplanken, og enheten vil automatisk bytte til USB-modus og spille av det første kompatible sporet.
  Trykk på Repeat Playback-knappen på fjernkontrollen for å veksle mellom repetisjon av enkeltspor ("ONE") eller repetisjon av alle spor ("ALL") for å gjenta alle sanger.
  Mediespilleren har også en minnefunksjon som vil hente frem og fortsette fra det sist spilte punktet når en USB-flash-stasjon som tidligere har vært brukt med lydplanken settes inn igjen.
 • Equalizer-moduser: Soundbaren har tre equalizer-forhåndsinnstillinger, skreddersydd for å utfylle ulike lydstiler. Trykk på EQ-knappen på fjernkontrollen for å veksle mellom forhåndsinnstillinger for musikk (“EQ1”), film (“EQ2”) og nyheter (“EQ3”.
 • Veggmontering: Lydplanken har to nøkkelhullspor på baksiden for å muliggjøre veggmontering ved hjelp av veggmonteringssettet som følger med.

Operasjon

SPESIFIKASJONER

Effekt 180W
Høyttalerdrivere
 •  58 x 90 mm / 25 W full-range høyttalere x 4
 • 8"/ 80W subwoofer x 1
Bluetooth versjon 5.0 + EDR
Bluetooth-rekkevidde 10m
Tilkoblinger
 • HDMI
 • Optisk
 • koaksial
 • USB 2.0
 • 3.5 mm hjelpeutstyr
Strømforsyning Innebygd AC 100-240V
dimensjoner Lydstang: 904 x 108 x 72 mm

Subwoofer: 240 x 240 x 420 mm

Trenger du mer informasjon?
Vi håper at denne brukerhåndboken har gitt deg den hjelpen som trengs for en enkel oppsett.
For den mest oppdaterte guiden for produktet ditt, samt ytterligere hjelp du måtte trenge, gå online for å hjelpe.kogan.com

kogan-logo

Dokumenter / Ressurser

kogan KASBD180HA 180W 2.1-kanals Dolby Soundbar med trådløs subwoofer [pdf] Brukerveiledning
KASBD180HA, KASBD180HA 180W 2.1-kanals Dolby Soundbar med trådløs subwoofer, 180W 2.1-kanals Dolby Soundbar med trådløs subwoofer, KASBD180HA 180W 2.1-kanals Dolby Soundbar, 180W 2.1-kanals Dolby-kanals Dolby Soundbar, 2.1.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *