koble til instruksjonsbok for taklys
koblet til taklys

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 • Det kan kun være til innendørs bruk.
 • Lyskilden til denne armaturen er ikke utskiftbar; når lyskilden når sin levetid, skal hele armaturen byttes ut.
 • Koble alltid fra strømforsyningen før installasjon, tilkobling og service.
 • Ikke koble produktet til strømnettet mens det fortsatt er i pakken.
 • Kontroller at alle tilkoblingskabler er i samsvar med gjeldende forskrifter og at de er riktig tilkoblet.
 • Kontroller at strømnettet voltage tilsvarer den nominelle voltage på typeskiltet. Feil tilkobling kan føre til fare for elektrisk støt. Den elektriske installasjonen skal utføres av en autorisert elektriker.
 • Ikke modifiser produktet, dette kan føre til alvorlig personskade og vil ugyldiggjøre garantien.
 • Overbelast aldri strømnettet. Dette kan føre til brann eller fare for elektrisk støt.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Ikke oppbevar produktet i annonsenamp eller veldig kaldt/varmt sted for å unngå å skade elektronikken.
 • Elektronikken i produktet er følsom for støt og slag.
 • Forsøk aldri å erstatte skadede strømledninger selv.
 • Produktet skal kasseres dersom glassfronten er sprukket.
 • LED-lyskilden er ikke utskiftbar. Når lyskilden har nådd slutten av sin levetid, må hele produktet skiftes ut.

ADVARSEL!
Nye installasjoner og utvidelser til eksisterende anlegg skal alltid utføres av autorisert elektriker. Har du nødvendig erfaring og kunnskap (kontakt ellers elektriker) kan du bytte strømbrytere og stikkontakter, montere støpsler, skjøteledninger og lysuttak. Feil installasjon kan føre til dødelig skade og fare for brann.

Symboler

symbol

Les instruksjonene.

symbol

Sikkerhetsklasse II.

symbol

Det kan kun være til innendørs bruk.

symbol

Godkjent i henhold til relevante direktiver.

symbol

ADVARSEL: Fare for elektrisk støt.

symbol

Resirkuler utgått produkt i samsvar med lokale forskrifter.

TEKNISKE DATA

 • Vurdert voltage: 230 V ~ 50 Hz
 • Utgang: 14.5 W
 • Lysstrøm: 1600 lm
 • Fargetemperatur: 3000 K
 • Levetid: 30000 h
 • Av på: 30 000 ganger
 • Energiklasse: E
 • dimmes: Ja
 • Sikkerhetsklasse: II
 • Beskyttelsesvurdering: IP54
 • Diffusjonsvinkel: 120 °
 • Størrelse: Ø 294 23 mm x

INSTALLASJON

INSTALLASJON
INSTALLASJON
INSTALLASJON
INSTALLASJON
INSTALLASJON
INSTALLASJONINSTALLASJONINSTALLASJON

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Leverandørens navn eller varemerke: Anslut
Leverandørens adresse (a): Jula AB, Julagatan, 2, 53237 Skara, SE
Modellidentifikator: 019942
Type lyskilde:  
Lysteknologi som brukes: LED Ikke-retningsbestemt eller retningsbestemt: NDLS
Lyskilde koblet til strømforsyning eller lyskilde ikke koblet til strømforsyning: MLS Tilkoblet lyskilde (CLS): Nei.
Fargejusterbar lyskilde: Nei. Konvolutt: -
Lyskilde med høy luminans: Nei.    
Antirefleks skjold: Nei. dimmes: ja
Produkt parametere
Parameter Verdi Parameter Verdi
Generelle produktparametere:
Energiforbruk i på-modus (kWh/1000 t) 15 Energieffektivitetsklasse E
Nyttig lysstrøm (Φuse), som indikerer om det refererer til fluksen i en kule (360˚), i en bred kjegle (120˚) eller i en smal kjegle (90˚). 1 600 i sfære (360°) Korrelert fargetemperatur, avrundet til nærmeste 100 K, eller området av korrelerte fargetemperaturer, avrundet til nærmeste 100 K, som kan stilles inn. 3
På-moduseffekt (Pon), uttrykt i W. 14,5 Standby-effekt (Psb), uttrykt i W og avrundet til andre desimal. 0,00
Nettverkstilkoblet standby-effekt (Pnet) for CLS, uttrykt i W og avrundet til andre desimal. - Fargegjengivelsesindeks, avrundet til nærmeste heltall, eller rekkevidden av CRI-verdier som kan angis. 80
Ytre dimensjoner uten separat betjeningsutstyr, lysstyringsdeler og ikke-lysende styringsdeler, hvis noen (millimeter). Høyde 294 Spektral effektfordeling i området 250 nm til 800 nm, ved full belastning. Se bildet på siste side
Bredde 294
Dybde 23
Påstand om tilsvarende kraft (c) - Hvis ja, ekvivalent effekt (W) -
    Kromatisitetskoordinater (x og y) 0,434
0,403
parametere forum retningsbestemt lyskilder:
Maksimal lysstyrke (cd)   Strålevinkel i grader, eller rekkevidden av strålevinkler som kan stilles inn  
Parametere for LED- og OLED-lyskilder:
R9 fargegjengivelsesindeksverdi 0 Overlevelsesfaktor 0,90
Lumenvedlikeholdsfaktoren 0,96    
Parametere for LED- og OLED-lyskilder:
Forskyvningsfaktor (cos φ1) 0,90 Fargekonsistens i mcadam-ellipser 6
Påstår at en LED-lyskilde erstatter en fluorescerende lyskilde uten integrert ballast av en bestemt wattage. -(b) Hvis ja, erstatningskrav (W) -
Flimmerberegning (Pst LM) 1,0 Stroboskopisk effektmetrisk (SVM) 0,4

(a)"-": ikke aktuelt;
(b)"-": ikke aktuelt;

Graph

Jula forbeholder seg retten til å gjøre endringer.
For siste versjon av bruksanvisningen, se www.jula.com

JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKAR
2022-04-13
© Jula

logo

Dokumenter / Ressurser

koblet til taklys [pdf] Bruksanvisning
Taklys, lys

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *