Creda logoCAR 033 Aluminium Radiator
BruksanvisningenCreda CAR 033 Aluminium RadiatorDRIFTS
BRUKSANVISNINGEN

Integrated 7-day timer
Colour-changing LCD display
Adaptiv start
Åpne vindusdeteksjon
Creda aluminium radiator
Modeller: BIL 033 / BIL 050 / BIL 075 / BIL 100 / BIL 150 / BIL 200
Disse instruksjonene bør leses nøye og oppbevares for fremtidig bruk. Legg også merke til informasjonen på apparatet.

CAR 033 Aluminium Radiator

Advarsel VIKTIG
DISSE INSTRUKSJONENE BØR LESES NØYE OG BEVARES FOR FREMTIDIG HENVISNING.
FORSIKTIG:
FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY CAUSE INJURY AND/OR DAMAGE AND MAY INVALIDATE YOUR CREDA GUARANTEE IMPORTANT SAFETY ADVICE
Når du bruker elektriske varmeovner, bør grunnleggende forholdsregler alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade, inkludert følgende:
VIKTIG – Veggbraketten som følger med varmeren må brukes.
ADVARSEL – Do not allow this heater to come into contact with water. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or swimming pool
VIKTIG – If the heater is installed in a room containing a bath or shower, in accordance with the current wiring regulations BS7671, minimum clearances and IP zone requirements must be adhered to, including protections via RCD. Heaters used in these settings must be connected to the fabric wiring of the building via a suitable connection/isolation device.
ADVARSEL – This heater is suitable for normal domestic household purposes and should not be used in any other type of environment. This product should only be used in the country where it was purchased and should only be purchased from a recognised commercial retailer.
Ikke bruk utendørs.
Do not locate the heater immediately below a fixed electrical point i.e. socket outlet.
ADVARSEL – In order to avoid overheating, do not cover or obstruct the heater. Do not place material or garments on the heater, or obstruct the air circulation around the heater, for instance by curtains or furniture, as this could cause overheating and a fire risk. NEVER cover or obstruct in any way the heat outlet slots at the top of the heater or the air inlet slots in the base of the heater.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon Varmeren har en advarsel 'IKKE DEKK' for å varsle brukeren om risikoen for brann som eksisterer hvis varmeren tildekkes ved et uhell.
FORSIKTIG - Noen deler av dette produktet kan bli veldig varme og forårsake forbrenning. Spesiell oppmerksomhet må gis der barn og sårbare mennesker er til stede.
ADVARSEL – This heater must not be used by children below 8 years of age. Children under 3 years of age must not come into contact with this heater and should be kept under continual supervision when in its vicinity. Children over 8 years of age and persons lacking of knowledge or experience or with reduced physical, sensory or mental capabilities may use this heater only with appropriate supervision and instruction concerning these Operating and Safety instructions.
VIKTIG – Remember to observe all safety warnings and precautions when operating the heater on the automatic or timer modes, either attended or unattended.
Vær oppmerksom på at det må tas tilbørlig forsiktighet og hensyn ved bruk av denne varmeren i serie med den innebygde termokontrollen, programkontrolleren, timeren eller annen enhet som slår på varmen automatisk, siden det er brannfare når varmeren ved et uhell dekkes eller fortrengt.
FORSIKTIG – Do not use if the heater’s mains power lead is damaged.
ADVARSEL – Service og produktreparasjoner skal kun utføres av produsentens godkjente serviceagent eller en tilsvarende opplært eller kvalifisert person, og bruker kun nøyaktige reservedeler som er godkjent av produsenten.
ADVARSEL – This heater must be earthed The electrical installation must be carried out by a suitable qualified or trained electrician, and be in strict accordance with the current wiring Regulations BS7671 for Electrical Equipment in Buildings. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GRØNN OG GUL: EARTH
BLÅ:  NØYTRAL
BRUN:  LIVE

Varmeren er utstyrt med en lengde av fleksibel kabel type H05VV-F størrelse 3 x 1.0 mm2 for tilkobling til lokalets faste ledninger gjennom en passende dobbeltpolet svitsjet sikringsspor, med sikringen klassifisert riktig for apparatet, plassert ved siden av varmeapparat. En anordning for frakobling skal innarbeides i lokalenes faste ledninger i henhold til ledningsforskriften.
ADVARSEL – This heater must not be connected to the electricity supply via an external switching device (such as a timer) or a circuit that is regularly switched on and off by the utility supplier. Failure to follow this warning could result in the heater’s thermal cut-off being inadvertently re-set and could create a fire hazard.
Denne varmeovnen er fylt med en nøyaktig mengde spesialolje. Reparasjoner som krever åpning av oljebeholderen skal kun utføres av produsenten eller produsentens serviceagent som bør kontaktes ved oljelekkasje. Forskrifter om avhending av olje ved skroting av varmeapparatet må følges.
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller godkjent servicepartner
Vær oppmerksom på at tente sigaretter, stearinlys og oljebrennere, kombinert med konveksjonseffekten til elektriske varmeovner kan føre til at betydelige sotavleiringer bygges opp på overflaten rett over og på sidene av varmeren. Dette er ikke en feil ved varmeren. Omfattende brenning av stearinlys eller røyking i driftsmiljøet til dette produktet kan gi kraftig misfarging innen noen få måneders bruk.
SAFETY – Overheat protection
For your safety this heater is fitted with a thermal cut-out. In the event that the product overheats for some reason, the cut-out prevents excessive temperatures on the product by cutting the power to the heater. Once the heater has cooled down, it will reset automatically, it will continue to cycle on and off automatically until the reason for overheating is removed. The display screen may flash red to indicate the product has overheated. To reset the display, remove the obstruction and hold Enter for 10 seconds.

general

Varmeren er designet for veggmontering ved hjelp av veggbraketten som følger med. Den skal kun brukes i oppreist stilling som vist – se Fig. 1 og Fig. 2. Alle modellene er sprutsikre i henhold til IP24-standarden og kan brukes på bad, dog ikke i umiddelbar nærhet av badekar, dusjer, vanntilkoblinger , vaskeservanter eller svømmebassenger. Før du kobler til varmeren, kontroller at tilførselsvoltage er den samme som angitt på varmeapparatet.

Veggmontering

VIKTIG – The wall bracket supplied with the heater must be used. The heater should be positioned observing the minimum clearances stated around the heater – see Fig. 1 and Fig. 2.
IKKE plasser varmeren rett under en fast stikkontakt eller koblingsboks.

 1. Fjern veggmonteringsbraketter fra den beskyttende emballasjen og finn veggmonteringsmalen.
 2. Bruk malen, bor og plugg monteringshullene som er spesifikke for din spesifikke modell – se fig. 3.
 3. Fest de øverste veggmonteringsbrakettene godt til veggen med skruene som følger med.
 4. The bottom wall mounting brackets should be clipped onto the product and oriented correctly prior to mounting the product to the wall, – see Fig. 3.
 5. The product can now be hung on the top wall mounting bracket then fixed in place by securing the bottom wall bracket(s) in place..

WattagÆsj)

Modell (er) Watt (kW) til (mm)
BIL 033 0.33 kW 348
BIL 050 0.50 kW 508
BIL 075 0.75 kW 588
BIL 100 1.00 kW 668
BIL 150 1.50 kW 908
BIL 200 2.00 kW 1068

Creda CAR 033 Aluminium Radiator - fig

Quick Start Guide

Denne veiledningen er kun for hurtigreferanse.
Se driftsseksjonen for mer informasjon.
Hvordan fungerer varmekontrollen?
Styringen lar deg velge når du ønsker varme og ved hvilken temperatur.
Når du bruker en timer-modus (se nedenfor), vil Comfort On vises på startskjermen for å fortelle deg når varmeren opprettholder den viste temperaturen. Komfort av vil vises når varmeren er utenfor en tidsbestemt oppvarmingsperiode. Når manuelle, øko- eller frostmoduser brukes, vil varmeren alltid opprettholde temperaturen som vises på startskjermen.
Still inn tiden
To set the date and time on the heater, press Menu, then press the Enter with Time / Date  highlighted. Press or until the correct value is shown, then press Enter to confirm and move on to the next value. Repeat until all details are correct, and Set displays, then press Back. The time is automatically adjusted in spring and autumn between Greenwich Mean Time (GMT) and British Summer Time (BST).
Still inn temperaturen
Temperaturen som vises på displayet er innstillingspunktet for romtemperatur. Dette er temperaturen som varmeren vil holde i oppvarmingsperiodene. Hvis romtemperaturen er over denne temperaturen, vil varmeren ikke fungere. Varmeren forlater fabrikken med denne temperaturen satt til 21°C som representerer en typisk, behagelig romtemperatur. Hvis du trenger en annen romtemperatur, trykk på enten eller til displayet viser temperaturen du ønsker.
Timer -moduser
Your Creda Aluminium Radiator comes pre-programmed with four timer modes. These modes define the periods when the heater will operate in Comfort On mode. The four available modes are illustrated in the adjoining table.

Timer-modus Beskrivelse
Ute hele dagen 6 timer oppvarming per dag i to perioder
Hjemme hele dagen 13 timer oppvarming per dag i en periode
ferie Still inn temperatur og antall dager du er på ferie for
Bruker timer Tilpass tider i fire perioder

Barnesikring
Hvis du trenger å låse kontrollene slik at innstillingene ikke kan endres, aktiverer du barnesikringen. For å låse kontrollene, trykk og hold inne både Tilbake-knappen og Enter i tre sekunder. Barnelås vises nederst på skjermen. For å låse opp kontrollen gjenta handlingen ved å trykke både Tilbake-knappen og Enter i tre sekunder.Creda CAR 033 Aluminium Radiator - Child LockHvilken timermodus er best for meg?
Varmeapparatet går fra fabrikkinnstilt i Ut hele dagen-modus. Hvis du er ute på dagtid og bare trenger varme om morgenen og kvelden, vil denne modusen passe din livsstil og du trenger ikke å endre noe. Hvis du er inne på dagtid, bør du velge Home All Day-modus som er en enkelt oppvarmingsperiode. User Timer-modus vil gi deg fire perioder med oppvarming fordelt på hele dagen. Hvis du er borte i en lengre periode, kan du bruke feriemodus. Dette lar deg redusere oppvarmingen i perioden du er borte, og gå tilbake til den tidligere valgte modusen den dagen du kommer tilbake.
For å velge en timermodus, trykk på Meny etterfulgt av Enter for å velge Timermodus. Velg ønsket modus ved å trykke eller og deretter Enter. For alternativer Ute hele dagen, Hjemme hele dagen og Brukertimer, er tre valg tilgjengelige Velg, Preview og Endre.
Velg – Velg dette timeralternativet
preview - View tidene som er satt
Endre – Endre tidene som er angitt
Vennligst se side 14 'Velge og stille inn en modus' i denne bruksanvisningen for informasjon om hvordan du endrer de programmerte tidene.Creda CAR 033 Aluminium Radiator - timer

Advance
Noen ganger kan du være hjemme når du ikke hadde planlagt å være det, eller trenger å reise når du hadde planlagt å ha varmen på. Du kan endre måten du bruker oppvarmingen på midlertidig, denne midlertidige endringen oppnås ved å bruke avansert funksjon.
When a timer has been selected, the Advance function allows you to begin the next period early. If the heater is in a Comfort Off period and you want heat – press the Advance button. If the heater is in Comfort On and you don’t want heat, press the Advance utton and it will go off until the beginning of the next Comfort On period.
Advance Boost
Avanseringsknappen brukes også til å gå inn i boost-modus som gir midlertidig oppvarming i én, to, tre eller fire timer. Trykk på Avanser-knappen to ganger for å starte en én times boost. Fortsett å trykke på Avanser-knappen for å angi de lengre boostperiodene.

Operasjon

Kontrollene er plassert på øvre høyre side av frontflaten på panelvarmeren. Varmeren er utstyrt med en justerbar elektronisk kontroller som består av en skjerm og seks berøringsknapper.
ADVARSEL – FAILURE TO FOLLOW THESE OPERATING INSTRUCTIONS MAY RESULT IN INJURY AND/OR DAMAGE.

 1. Vise skjerm
 2. 'Meny'-knapp
 3. 'Tilbake knapp
 4. 'Opp og ned'-piler
 5. 'Enter'-knapp
 6. Oppvarmingsstatus
 7. 'Avancer'-knapp

Creda CAR 033 Aluminium Radiator - ButtonThe heater is fitted with an electronic thermostat enabling the room temperature to be controlled.. The minimum room temperature is 7°C. The maximum temperature is set to 26°C by default however this can be increased to 32°C if required, see User information section on page 15.
A temperature of 21ºC represents a normal room temperature.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 1 NOTAT:
Should the heater not operate, this may be  due to the room temperature being higherthan the thermostat setting.

Kontrollfunksjoner

Varmekontrollene kan enkelt justeres ved å bruke de seks knappene på brukergrensesnittet.

 1. Skjermen viser alternativene som er tilgjengelige på hver stage av justering.
 2. Meny – viser hovedalternativlisten;
  – Dato/klokkeslett – Still inn dato og klokkeslett.
  – Mode – Still inn driftsmodus.
  – Alternativer – Temperaturenheter, sommertid, låseinnstillinger og serviceinformasjon.
 3. Tilbake går tilbake til forrige programmeringtage.
 4. DeCreda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 6 og Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 5 buttons are used to navigate through the menus and alter setting values. The Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 6 og Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 5 knappene brukes også til å justere ønsket romtemperatur på hovedskjermen. Skjermfargen endres basert på den valgte temperaturen, og viser dypblått til knallrødt.
  7C -16 C = Blue Screen
  17- 19C = Green Screen
  20- 21C = White Screen
  22C + = Red Screen
 5. Enter is used within the menu options to confirm settings. On the main screen pressing Enter will display the enabled features.
 6. Oppvarmingsstatus er de tidsbestemte periodene der varmeren gir varme er definert som Komfort på (dette vises nederst på skjermen). Mens konstantvarmemoduser er aktive, vises driftsmodusen nederst på skjermen, f.eks. Manuell.
 7. Avanseringsknappen overstyrer varmeinnstillingene og endrer driftstilstanden til varmeren. Hvis en timer-modus er valgt, vil trykking av Avansert føre til at varmeren forblir på til neste Komfort Av-periode skal, eller av til neste Komfort-på-periode.
  If the heater is in a constant mode of operation, Advance can be used to switch the heater on and off.
  Advance brukes også for å gå inn i Boost-modus. Boost-modus leverer varme i mellom én og fire timer.

Hovedskjermen

Etter 30 sekunder vil varmeren gå tilbake til hovedskjermen som standard. Her vises den valgte temperaturen sammen med driftsmodusen. All bruk av Advance-funksjonen vil vises her, og ved å trykke Enter vises funksjonene som er aktivert.
Når den har vært inaktiv over en lengre periode, vil denne skjermen "sove" og teksten forsvinner. Trykk på hvilken som helst knapp for å komme tilbake.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - secondsCreda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 1 NOTAT:
Skjermen vil gå tilbake til hovedskjermen etter en periode på 30 sekunder med inaktivitet.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 1 NOTAT:
Et trykk på enter vil vise funksjonene som er aktivert, f.eks. ES og OW ovenfor. Ref: side 17.

Angi dato og klokkeslett

Varmeren har en sanntidsklokke med kalenderfunksjon. Klokken har en batteribackup som vil holde klokken i gang i tilfelle nettstrømtage.
Følg trinnene nedenfor for å justere klokkeslettet eller datoen.
Trykk på Meny-knappen. Velg dato/klokkeslett ved å trykke på Enter-knappen. Trykk og for å velge riktig dag i måneden og trykk Enter for å velge.
Repeat this operation, until the date and time has been set, ensuring to press Enter to select.
Press Back button to return to the Main Screen once Set has been displayed.Creda CAR 033 Aluminium Radiator - displayed

Driftsmåter

Varmeren leveres forhåndsprogrammert med et sett med varmeprofffiles. Det er fire alternativer tilgjengelig – tre forhåndsprogrammerte og en brukerjusterbar timer;

 1. Ute hele dagen (forhåndsprogrammert) – har følgende forhåndsinnstilte tider mandag til søndag, som kan endres om ønskelig 07.00 til 08.30 17.30 til 22.00
 2. Hjemme hele dagen (forhåndsprogrammert) – har følgende forhåndsinnstilte tider mandag til søndag, som kan endres om ønskelig; 08.00 til 21.00
 3. Ferie (forhåndsprogrammert til 7 dager ved 10°C) – still inn antall dager som kreves (fra 1 til 300) og ønsket temperatur. 7°C anbefales hvis du bare ønsker å beskytte eiendommen mot frost mens du er borte.
 4. User Timer – gir størst fleksibilitet til brukeren. Fire tidsluker er tilgjengelige i løpet av dagen, og disse kan tilpasses hver dag i uken.

Varmeren kan også opprettholde en konstant romtemperatur ved å bruke følgende moduser;

 1. Manuell modus varmer opp rommet til en behagelig temperatur på 21°C.
 2.  Eco Mode holder en romtemperatur på 18°C. Ved å redusere romtemperaturen noe kan man oppnå betydelige energibesparelser. Den grønne displayfargen indikerer at valgt temperatur gir en behagelig romtemperatur samtidig som energiforbruket reduseres.
 3. Frostbeskyttelsesmodus opprettholder en romtemperatur på 7°C. Denne modusen skal brukes for å gi beskyttelse mot frost som indikert av det blå displayet.

Select Standby to switch the heater into standby mode, heating will not be provided. Press any of the buttons to resume operation in the previously selected mode.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 1 NOTAT:
In all modes, and can be used to adjust the required room temperature. In timer modes, this change is temporary and the heater will set the room temperature based on the saved heating profiles.

Velge og angi en modus

Timer -moduser
For å velge en timer-modus, trykk på Meny og deretter Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 5 for å velge Mode. Trykk deretter Enter.
Velg deretter Timer Mode, igjen ved å bruke Enter-knappen.
Velg ønsket modus ved å trykke påCreda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 6  or Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 5 etterfulgt av Enter.
For options Out All Day, Home All Day and User Timer, three choices are available -Select, Preview og Endre.

 • Velg – velg dette timeralternativet.
 • preview - view tidene som er satt.
 • Endre – endre tidene som er innstilt.

Når Modify er valgt, velger og endrer du hvert alternativ ved å bruke , og Enter-knappene. På slutten av hver periode velger du Neste for å gå til neste periode. Når en dag er fullført, velg Lagre for å oppdatere den.
Når den første dagen er satt opp er det mulig å kopiere disse innstillingene til påfølgende dager eller alle dager ved enten å velge Kopier neste eller Kopier alle.
Om ønskelig kan hver dag endres individuelt og lagres. Det er også mulig å Tømme hver dag eller Tømme alle dager. Alternativene er;

 • Lagre – spar tider for én dag.
 • Kopier neste – kopier klokkeslett til neste dag.
 • Kopier alle – kopier tider til alle syv dager.
 • Klart – null alle tider den dagen.
 • Fjern alle – null ganger for alle syv dager.

Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 1 NOTAT:
Når det er endret, må et program velges hvis du vil begynne å bruke det.Creda CAR 033 Aluminium Radiator - press Enter.Hvis forhåndskontroll er deaktivert, vil varmeren ikke fungere før begynnelsen av oppvarmingsperioden. Dette bør tas i betraktning ved innstilling av oppvarmingsperioder.
I feriemodus kan antall dager som rommet vil være ledig justeres sammen med ønsket romtemperatur.
Press Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 6 og Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 5for å velge en ferieperiode mellom 1 og 300 dager, trykk deretter på Enter-knappen.
Press Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 6 og Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 5to choose a temperature to be maintained during this period and press the Enter button. At the end of the holiday mode the heater will automatically revert back to the previously selected programme.
Konstant varmemoduser
To choose a constant heat mode press Menu and to select Mode and press Enter.
Velg deretter ønsket modus, igjen ved å bruke Enter-knappen.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 1 NOTAT: If the anticipatory control is enabled the heater will maintain the room at the required temperature for the duration of the heating period. To achieve this, the heater will begin heating the room before the start of the heating period to ensure the room is at the required temperature when the period starts. Creda CAR 033 Aluminium Radiator - temperatureAdvance
Advance-funksjonen lar varmeproffenfile of the heater to be changed temporarily. When a timer has been selected, the Advance function is used to begin the next Comfort On mode early. If the heater is in Comfort Off mode and heat is required, press the
Advance button.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - temporarily. 3Hvis varmeren er i Comfort On og varme ikke er nødvendig, trykker du på Avancer-knappen og varmeren vil slå seg av til begynnelsen av neste Comfort On-periode. Hvis varmeren er i Manuell, Øko-modus eller Frostbeskyttelse og trykk på Avanserings-knappen vil slå av varmeren. Varmeapparatet vil forbli av til avanseringsknappen trykkes inn igjen.
Øke
Advance-knappen brukes også til å gå inn i Boost-modus som gir midlertidig oppvarming i én, to, tre eller fire timer. Trykk på Avanser-knappen to ganger for å starte en én times boost. Fortsett å trykke på forhåndsknappen for å angi lengre boostperiode.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - Boost modealternativer

Alternativer-menyen lar innstillingene endres for å passe brukerens preferanser. Disse er;
DST-regel – Velg din sommertid-innstilling. Varmeklokken vil automatisk justere for sommertid (britisk sommertid som det ofte refereres til). Hvis ingen justering er nødvendig, velg ingen.
Autolås – Aktiver eller deaktiver autolåsfunksjonen. Denne funksjonen låser grensesnittet hvis det er inaktivt i mer enn ett minutt. For å låse opp varmeren, trykk og hold Tilbake og Enter i to sekunder.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - lockLyd – Lydtilbakemelding kan aktiveres eller deaktiveres.
Service Info – Serviceinformasjon vises.
Temp Units – Velg om enheten skal vise grader Celsius eller Fahrenheit.
Barnesikring
For å låse kontrollene, trykk Tilbake og Enter i tre sekunder. Barnelås vises nederst på skjermen. For å låse opp kontrollen, gjenta handlingen med å trykke på Tilbake og Enter i tre sekunder.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - controlsCreda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 1 NOTAT:
Kontrollene kan ikke justeres når barnesikringen er aktiv.

Brukerinformasjon

Brukerinformasjon
Trykk og hold Enter i fem sekunder for å vise brukerinformasjonsmenyen;
SP Range allows adjustment of the maximum temperature range.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - temperature 2Open Window detection (OW), when enabled, the heater will reduce the target room temperature to limit the energy waste when an open window is detected. Enabled as default.
Blåtann - allows the Bluetooth pairing function to be enable or disable.
EcoStart (ES) – to achieve the desired temperature at the onset of the timed Comfort On period the appliance anticipates when it needs to start heating prior to the onset of the timed on period. E.g. room is 16°C, with 21°C at 7am set on the timer. With ES on the control will start to heat the room before 7am, reaching 21°C at this time. With ES off the heater will start to heat the room at 7am and will reach 21°C after this time. Creda CAR 033 Aluminium Radiator - seconds 1Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 1 NOTAT:
Eco Start is enabled by default.
Fabrikkinnstilling returns all settings to the factory presets.

Runback Lock-modus

Introduksjon
Dette apparatet har en innebygd tilbakeløpslås-modus, når denne modusen er aktivert er all funksjonalitet til apparatet låst og brukeren vil kun ha muligheten til å aktivere en tilbakeløpstimer-funksjonalitet. Det er mulig å begrense maksimal driftstemperatur og tilbakeløpsvarighet i tilbakeløpslåsmodus. Denne modusen har også en senkingsfunksjon der en ikke-justerbar senkingstemperatur kan stilles inn
Drift i Runback-modus
Når tilbakeløpsmodus er aktiv, er apparatinnstillingene låst, det er kun mulig for brukeren å aktivere forhåndsbestemte tilbakeløpsperioder. I disse periodene vil apparatet aktiveres for å kontrollere rommet til ønsket temperatur. I løpet av en tilbakeføringsperiode kan settpunktet justeres av brukeren, men det er mulig å tilordne en maksimal settpunktgrense under oppsettet av tilbakeføringsmodus. Når tilbakeløpsperioden er utløpt, vil apparatet bytte til Komfort av-modus eller til tilbakestillingsmodus hvis aktivert.
For å aktivere en tilbakeløpsperiode må brukeren trykke på ADV-knappen. Det vil være fire tilbakeløpsperioder tilgjengelige å velge mellom, som er tilgjengelige gjennom sekvensielle trykk på ADV-knappen. Et påfølgende trykk på ADV-knappen vil returnere apparatet til Komfort av-modus eller tilbakestillingsmodusCreda CAR 033 Aluminium Radiator - RunbackRunback Lock-modus
For å gå inn i tilbakeløpslåsmodus, må Tilbake, Meny og Enter trykkes samtidig og holdes inne i 10 sekunder. Brukeren vil da bli bedt om å angi PIN-koden for tilbakeføringslås.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 1 NOTAT: The default password is 0000, the password be changed from within the runback lock mode menu.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - passwordAktiverer tilbakeløpstimermodus
Fra hovedmenyen for tilbakeføringslås velger du Aktiver og bekreft valget med Enter-tasten. Runback-modus vil være aktivert, normal funksjonalitet til apparatet vil bli deaktivert, og tillater kun tilbakekjøringsmodus-funksjonalitet.
Deaktiverer tilbakeløpstimermodus
From the main Runback lock menu select Disable and confirm selection using the Enter key. Runback mode will be disabled and full appliance functionality will be enabled. Runback Mode Settings
Endre passord
It is possible to set a user defined runback lock PIN code. Once changed, the PIN code will be required to access the Runback timer mode menus.
To change the PIN code select ‘Settings’ from the main Runback lock menu and then select Change code. To complete the change follow the on screen instructions, it will be necessary to input the current PIN and then the new PIN code.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - Changing the PasswordRunback-varighet
Under oppsettet er det mulig å velge fra en rekke forhåndsinnstilte tilbakeløpsperioder. Dette oppnås ved å velge maksimal tilbakeløpstid. Maksimal tilbakeløpstid er delt inn i fire perioder for å levere alternativer til brukeren, maksimale tidsalternativer og tilsvarende tilbakeløpsperioder er vist i tabellen nedenfor.
To set the Maximum time period select ‘Runback’ from the runback lock settings menu. The arrow keys can be used to toggle the selection, Enter then confirms the selection. Ensure to select a Max duration with runback periods suitable to the application.

Maks varighet Periode
1 2 3 4
30 15 20 25 30
60 15 30 45 60
90 15 30 60 90
120 30 60 90 120
240 60 120 180 240
360 90 180 270 360
480 120 240 360 480

Tilbakeslagsmodus
Det er mulig å aktivere en tilbakeslagsmodus, dette sikrer at når tilbakeløpslåsen er aktivert og apparatet ikke er i en tilbakeslagsperiode, slår ikke apparatet seg av, det går inn i tilbakestillingsmodus. Senktemperaturen kan stilles inn under oppsettet av tilbakeløpslåsen.
The setback mode can be enabled or disabled from within the Runback lock settings menu. It is also possible to alter the setback temperature from this menyen.Creda CAR 033 Aluminium Radiator - temperature 5NOTAT: The set back temperature can not be adjusted when the runback lock mode is enabled.
Runback-modus, maksimal temperatur
A maximum temperature limit for the room during runback can be applied. This will restrict the users ability to increase the room temperature beyond a set value during a runback period. The maximum temperature can be set by selecting ‘Max Temp.’ in the Runback lock settings menu. The temperature can be adjusted using the arrow keys and then confirmed using the Enter Key.

Energisparetips

Energien vi bruker til å varme opp, lyse og drive hjemmene våre bidrar med over en fjerdedel av Storbritannias karbonutslipp, den viktigste bidragsyteren til klimaendringer. Rundt halvparten av energien som brukes i hjemmet går til oppvarming og varmtvann, så effektiv bruk av varmesystemet vil ikke bare hjelpe miljøet, men også spare penger.
Energieffektivitetstips for oppvarming og varmtvann

 1. Ikke still temperaturen til høy...
  Ved å redusere termostatinnstillingen med bare 1°C kan du redusere energibruken med så mye som 10 %. Og hvis du skal reise bort om vinteren, la termostaten stå på frostbeskyttelsesinnstillingen for å gi beskyttelse mot frost til en minimumskostnad.
 2. Bruk den der du trenger den...
  Still inn riktig temperatur på varmeovnene dine for rommet de er i; for eksampla termostaten stå på en varmeovn i et ekstra soverom på en lavere innstilling.
 3. Bruk den når du trenger den...
  Bruk varmeovner utstyrt med timere eller koblet til sentrale kontrollere for å slå på varmen bare når du trenger det og automatisk slå den av når du ikke gjør det.
 4. gardiner
  Lukk gardinene i skumringen for å stoppe varmen som slipper ut gjennom vinduene.
 5. Windows
  Nesten 25 % av varmetapet kan skje gjennom dårlig isolerte rammer og enkeltglass. Hvis du ikke har råd til å doble alle vinduene dine, gå for de rommene du varmer mest opp.
 6. Behandle varmtvannstanken din...
  Gi den en jakke En isolerende jakke for varmtvannstanker koster bare noen få pund og betaler seg selv i løpet av måneder. Monter en som er minst 75 mm (3”) tykk, og du kan spare £10–15 i året.
 7. Vann
  Use a shower if you have one to save time, money and water. Don’t set the thermostat too high on your water heater – 60°C/ 140°F is usually adequate for bathing and washing. Putthe plug in when running hot water in your sink – leaving hot taps running is both wasteful and expensive. Ensuring dripping taps are repaired quickly. In just one day, you could waste enough water to fill a bath.

Andre energisparetips for hjemmet

 1. Lights
  Slå av lyset hver gang du forlater et rom i mer enn ti minutter. Bruk lavenergipærer der du kan, da de bruker mindre enn en fjerdedel av strømmen som brukes av vanlige lyspærer og varer ti ganger lenger!
 2. Steking
  Bruk riktig størrelse panne for mat og komfyr. Ha grytelokk på – dette gjør at du kan skru ned varmen. Kok opp vann til koking i en kjele først.

Energirelatert produktdirektiv

Modellidentifikator(er): BIL 033 BIL 050 BIL 075 BIL 100 BIL 150 BIL 200
Varmeeffekt
Nominell varmeeffekt Pnom 0.33 0.5 0.75 1.00 1.50 2.00 kW
Minimum varmeeffekt (veiledende) Pmin NA NA NA NA NA NA kW
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt Pmax, c 0.33 0.5 0.75 1.00 1.50 2.00 kW
Ekstra elektrisitetsforbruk
Ved nominell varmeeffekt elmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 kW
Ved minimum varmeeffekt elmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 kW
I standby-modus elSB 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 kW

Type varmeeffekt/ romtemperaturregulering

Med elektronisk romtemperaturregulering Ja
Elektronisk romtemperaturkontroll pluss uketimer Ja
Med deteksjon av åpent vindu Ja
Med adaptiv startkontroll Ja

Kontaktinformasjon
Creda Heating, Milbrook House, Grange Drive, Hedge End, Southamptonn, SO30 2DF
Dette produktet er i samsvar med Lot20 i energieffektivitetsdirektivet (2015/1188).

Viktig

Under den første operasjonen kan det merkes noe lukt på grunn av nyheten til materialene som brukes i produksjonen. Dette er normalt og vil forsvinne etter en kort periode eller bruk. Det er imidlertid tilrådelig å holde rommet godt ventilert.
Rengjøring
ADVARSEL - KOBLE ALLTID FRA STRØMFORSYNET FØR RENGJØRING AV VARMEREN. Før du begynner rengjøring, koble fra varmeren og la den avkjøles. Koble fra strømforsyningen til apparatet. Utsiden kan rengjøres ved å tørke den over med en myk damp cloth and then dried. Do not use abrasive cleaning powders or furniture polish, as this can damage the surface finish. To release the heater from the wall for cleaning or redecoration, remove the 2 screws from the bottom retaining brackets. You will then be able to lift the heater off the top brackets (See Fig. 3).
FORSIKTIG – We recommend that you arrange for this heater to be checked regularly for safety by a suitably qualified or trained electrician.

Din garanti

Creda CAR 033 Aluminium Radiator -qr codeTil view de fullstendige garantivilkårene skann denne QR-koden med smarttelefonen din eller gå til https://www.gdhv.co.uk/guarantee-terms-and-conditions.
Your Product is manufactured by Glen Dimplex UK operating as Glen Dimplex Heating & Ventilation. GDHV designs and manufactures products to ensure they deliver reliable service for normal use in domestic dwellings and, where specified by us, in light commercial premises. GDHV products are individually tested before leaving the factory, Your product comes with a 2 year parts and labour guarantee for repair or replacement of faulty goods and/or partial refund in the event that a repair or replacement is not available.
Din garanti er gitt av Glen Dimplex UK Ltd som opererer som Glen Dimplex Heating & Ventilation Ltd, Millbrook House, Grange Drive, Southampton SO30 2DF. Terms and conditions apply. The GDHV guarantee does not in any way diminish or affect your statutory consumer rights in connection with your product.
Hvis du opplever et problem med produktet ditt i løpet av eller etter garantiperioden, kan du besøke vårt elektroniske hjelpesenter: https://www.credaheating.co.uk/gdhv-help-centre
Hvis du ikke kan løse problemet online, kontakt kundeservice på 0344 879 3588
Vær oppmerksom på at når du kontakter oss, må du oppgi modell- og serienummeret til produktet ditt og en beskrivelse av feilen som har oppstått.
Hvorfor registrere produktene dine hos oss?

Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 10 Raskere kundeservice
Når du har registrert produktet ditt, vil kundeserviceteamet vårt raskt få tilgang til opplysningene dine når du kontakter oss, slik at de kan hjelpe deg raskere.
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 10 Garantistyring
Ved registrering vil du motta en bekreftelses-e-post med et sammendrag av produktgarantien din, en kopi av våre vilkår og betingelser og en kopi av kjøpsbeviset ditt (valgfritt).
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 10 Varsling om tilbakekalling av produkt
Hvis produktet ditt er registrert, vil du automatisk bli kontaktet med gjeldende sikkerhetsvarslinger, eller i det usannsynlige tilfellet at produktet tilbakekalles.
Vennligst registrer produktet ditt hos oss innen 28 dager etter kjøpsdatoen for å gjøre det mulig for oss å yte effektiv kundeservice hvis du trenger å kontakte oss, for å kontakte deg i tilfelle et produkt eller sikkerhetsoppdatering, for å utvide garantien din der det er aktuelt, og, hvis du velger, for å sende deg tilleggsinformasjon om våre produkter og tjenester.
Registrer produktet ditt på https://www.gdhv.co.uk/register, eller hvis du ikke har tilgang til internett, ring oss på 0344 879 3588.
Ved registrering vil du automatisk motta en kopi av vilkårene og betingelsene for din garanti, som også kan lastes ned når som helst fra https://www.gdhv.co.uk/guarantee-terms-andconditions. If you do not have access to the internet, call us on 0344 879 3588 and we will send them to you by post.

Resirkulering

WEE-Disposal-icon.png For elektriske produkter som selges innenfor EU. Ved slutten av den elektriske produktenes levetid skal den ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Vennligst resirkuler der det finnes fasiliteter. Ta kontakt med en lokal myndighet eller forhandler for råd om gjenvinning i ditt land.

Creda logoKundetjeneste: 0844 879 3588
E-post: presales@credaheating.co.uk
E-post: aftersales@credaheating.co.uk
www.credaheating.co.uk
Millbrook House, Grange Drive, Hedge End, Søramptonn, SO30 2DF
For avkastning, vennligst send e-post serviceshared@dimpco.ie eller ring +353 (0) 1 842 8222
© Glen Dimplex UK Limited. All rights reserved.
Material contained in this publication may not be reproduced in whole or in part, without prior permission in writing of Glen Dimplex
Creda CAR 033 Aluminium Radiator - icon 11

Dokumenter / Ressurser

Creda CAR 033 Aluminium Radiator [pdf] Bruksanvisning
CAR 033, CAR 050, CAR 075, CAR 100, CAR 150, CAR 200, CAR 033 Aluminium Radiator, CAR 033, Aluminium Radiator, Radiator

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *