HOMEDICS-LOGO

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat

HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Compression-Stretching Matt-PRODUCT

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

NÅR DU BRUKER ELEKTRISKE PRODUKTER, BÅR GRUNNLIKE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER ALLTID FØLGES, INKLUDERT
LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK.
FARE- FOR Å redusere risikoen for elektrisk støt:

 • Koble alltid apparatet fra stikkontakten umiddelbart etter bruk og før rengjøring.
 • Bruk ALDRIG pinner eller andre metallfester med dette apparatet.

ADVARSEL - FOR Å redusere risikoen for forbrenning, BRANN, ELEKTRISK STØT, ELLER SKADE FOR PERSONER:

 • Et apparat skal ALDRI stå uten tilsyn når det er koblet til det. Trekk ut stikkontakten når det ikke er i bruk, og før du setter på eller tar av deler eller tilbehør.
 • IKKE for bruk av barn.
 • Nøye tilsyn er nødvendig når dette apparatet brukes på eller i nærheten av barn eller av, på eller i nærheten av barn eller funksjonshemmede personer.
 • Bruk bare dette apparatet til det tiltenkte formålet som beskrevet i denne håndboken. IKKE bruk tilbehør som ikke anbefales av HoMedics; spesielt eventuelle tilbehør som ikke følger med enheten.
 • Bruk ALDRI dette apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel, hvis den ikke fungerer som den skal, eller hvis den har falt eller er skadet eller har falt i vann. Returner apparatet til HoMedics servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
 • Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater.
 • Ikke slipp eller stikk gjenstander i noen åpning.
 • IKKE bruk der aerosolprodukter (spray) brukes eller der oksygen administreres.
 • IKKE bruk under et teppe eller pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
 • IKKE bær dette apparatet med strømledningen eller bruk ledningen som et håndtak.
 • For å koble fra, vri alle kontrollene i av-posisjon, og ta deretter støpselet ut av uttaket.
 • IKKE bruk utendørs.
 • Bruk ALDRI apparatet med luftåpningene blokkert. Hold luftåpningene fri for lo, hår og lignende.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE
FORSIKTIG - LES ALLE INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK.

 • Dette produktet er ikke ment for medisinsk bruk.
 • Rådfør deg med legen din før du bruker dette produktet, hvis:
  • Du er gravid
  • Du har en pacemaker
  • Du har noen bekymringer angående helsen din
 • IKKE anbefalt for bruk av diabetikere.
 • La ALDRI apparatet være uten tilsyn, spesielt hvis barn er til stede.
 • IKKE bruk dette produktet i mer enn 15 minutter av gangen.
 • Omfattende bruk kan føre til overdreven oppvarming av produktet og kortere levetid. Hvis dette skulle skje, avbryt bruken og la enheten avkjøles før den brukes.
 • Bruk ALDRI dette produktet direkte på hovne eller betente områder eller hudutbrudd.
 • IKKE bruk dette produktet som erstatning for legehjelp.
 • Bruk ALDRI dette produktet mens du er i sengen.
 • Dette produktet skal ALDRI brukes av noen personer som lider av fysisk sykdom som vil begrense brukerens evne til å betjene kontrollene eller som har sensoriske mangler i den nedre halvdelen av kroppen.
 • Bruk ALDRI dette produktet i biler.
 • Dette apparatet er kun ment for husholdningsbruk.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Sett strømadapterkontakten inn i støpselet på massasjeapparatets strømledning, og koble deretter enheten til en 120-volts stikkontakt. Sørg alltid for at enheten er satt til av-posisjon før du setter støpselet inn i en 120-volts stikkontakt.

 1. Brett ut Body Flex Stretch Mat og legg den på gulvet. Alternativt kan matten legges på en fast flat madrass, forutsatt at mykt sengetøy fjernes først.
 2. Fjern sko, skjerf, slips, belter og smykker. Bruk myke, komfortable klær.
 3. Legg deg ned på matten på ryggen med bunnen nærmest bolsterenden og puten under hodet.
 4. Plasser bena og armene i henhold til instruksjonene i diagrammet til høyre. Vennligst velg riktig siden ben- og armposisjoner kan påvirke intensiteten av strekningen betraktelig.
 5. Trykk på strøm p-knappen på fjernkontrollen.
 6. Velg ditt intensitetsnivå:
  LAV = 1 LED lyser
  MED = 2 lysdioder tent
  HØY = 3 lysdioder lyser
  Vi anbefaler å starte på LAV da du alltid kan øke intensiteten under programmet hvis du foretrekker en dypere strekk.
 7. Velg et program.
  NOTAT: Programtiden er omtrent 15 minutter på høy intensitet og mindre på middels eller lav intensitet. For en lengre økt kan programmene kjøres etter hverandre.
 8. Slapp av, når strekkprogrammet starter, lukk øynene. Slapp av alle musklene og fokuser på pusten. La vekten av kroppen synke dypt ned i matten. Strekk kan gjentas så ofte du vil, men som med alt nytt, start alltid forsiktig og bygg opp kuren etter hvert som kroppen blir vant. Vi anbefaler å starte med tøying på nivå 1 og sakte bygge opp intensiteten og frekvensen av rutinen din.
DIN FLEKSIBILITET LEG STILLING ARM STILLING INTENSITET
UFLEKSIBEL, F.eks. STRAKTE RYGG/STRAMME SLENGRE KNÆR BØYDE OPP, FØTTEN FLAT PÅ GULVET UTOVER MATTEN VED SIDEN, ELLER MED HENDENE Hvilende på magen MILD
LITT FLEKSIBILITET, MEN FORTSATT EN VEIER Å GÅ RETTE BEN, PLASSER EN LITEN PUTE UNDER KNÆR VED SIDEN, ELLER MED HENDENE Hvilende på magen MODERAT
GOD FLEKSIBILITET, KAN LETT RØRE TÆR RETTE BEN (INGEN PUTE) VED SIDEN, ELLER MED HENDENE Hvilende på magen FORBEDRET
VELDIG FLEKSIBEL OG LETER ETTER EN DYPER BEHANDLING RETTE BEN (INGEN PUTE) ARMENE UTVIDET ELLER Brettet OVER HODET FULL INTENSITET

HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Compression-Stretching Matt-FIG-1

VEDLIKEHOLD

Å LAGRE
Legg stretchmatten i boksen eller på et kjølig, tørt sted. Unngå kontakt med skarpe kanter eller spisse gjenstander som kan kutte eller punktere stoffoverflaten. For å unngå brudd må du ikke vikle strømledningen rundt enheten. Ikke heng enheten i håndkontrollledningen.
Å VASKE
Koble fra enheten og la den avkjøles før rengjøring. Rengjør bare med en myk, litt damp svamp. La aldri vann eller andre væsker komme i kontakt med enheten.

 • IKKE senk den i væske som skal rengjøres.
 • Bruk ALDRI slipende rengjøringsmidler, børster, bensin, parafin, glass / møbelpuss eller tynnere for å rengjøre.
 • IKKE prøv å reparere strekkmatten. Det er ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. For service, ring forbrukerforholdets telefonnummer som er oppført i garantiseksjonen.

FORSIKTIG: All service på dette produktet må kun utføres av autorisert HoMedics servicepersonell.

FCC-UTTALELSE

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
NOTAT: HoMedics er ikke ansvarlig for radio- eller TV-forstyrrelser forårsaket av uautoriserte modifikasjoner på dette utstyret. Slike modifikasjoner kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret.
NOTAT: Dette utstyret har blitt testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene og CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Compression-Stretching Matt-FIG-2HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Compression-Stretching Matt-FIG-3

2-ÅRS BEGRENSET GARANTI

HoMedics selger produktene sine med den hensikt at de er fri for defekter i produksjon og utførelse i en periode på 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, med unntak av det som er angitt nedenfor. HoMedics garanterer at produktene deres vil være fri for defekter i materiale og utførelse under normal bruk og service. Denne garantien gjelder kun for forbrukere og gjelder ikke for forhandlere. For å få garantiservice på ditt HoMedics-produkt, kontakt en Consumer Relations-representant for å få hjelp. Sørg for å ha modellnummeret til produktet tilgjengelig. HoMedics autoriserer ingen, inkludert men ikke begrenset til forhandlere, den påfølgende forbrukerkjøperen av produktet fra en forhandler eller eksterne kjøpere, til å forplikte HoMedics på noen måte utover vilkårene som er angitt her. Denne garantien dekker ikke skade forårsaket av misbruk eller misbruk; ulykke; feste av uautorisert tilbehør; endring av produktet; feil installasjon; uautoriserte reparasjoner eller modifikasjoner; feil bruk av elektrisk/strømforsyning; tap av kraft; droppet produkt; funksjonsfeil eller skade på en operativ del på grunn av unnlatelse av å gi produsentens anbefalte vedlikehold; transport skade; tyveri; forsømmelse; hærverk; eller miljøforhold; tap av bruk i perioden produktet er på et reparasjonsanlegg eller på annen måte venter på deler eller reparasjon; eller andre forhold som er utenfor HoMedics kontroll. Denne garantien gjelder bare hvis produktet er kjøpt og brukt i landet der produktet er kjøpt. Et produkt som krever modifikasjoner eller vedtak for å gjøre det mulig å operere i et hvilket som helst annet land enn det landet det er designet, produsert, godkjent og/eller autorisert for, eller reparasjon av produkter som er skadet av disse modifikasjonene, dekkes ikke av denne garantien.
GARANTIEN GJORT HER SKAL VÆRE DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE GARANTIEN. DET SKAL INGEN ANDRE GARANTIER UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR SALGBARHET ELLER FITNESS ELLER NOEN ANDRE FORPLIKTELSER PÅ SELSKAPETS BETINGELSE MED HENSYN TIL PRODUKTER DEKKT MED DENNE GARANTIEN. HJEMMEDIKK SKAL INGEN ANSVAR FOR TILFELDIGE, FOLGENDE ELLER SPESIELLE SKADER. I INGEN HENDELSER KRAV DENNE GARANTIEN MER ENN REPARASJON ELLER UTBYTTING AV EN DEL ELLER DELER SOM FINNES Å VÆRE MANGULÆRE I EFFEKTIV PERIODE FOR GARANTIEN. Ingen refusjoner blir gitt. HVIS UTSKIFTNINGSDELER TIL DEFEKT MATERIALER IKKE ER TILGJENGELIG, FORBEHOLDER HJEMMEDIKK RETTEN TIL Å LAGE PRODUKTUTSETNINGER I STEDET FOR REPARASJON ELLER UTSKIFTNING.
Denne garantien gjelder ikke kjøp av åpnede, brukte, reparerte, ompakkede og / eller forseglede produkter, inkludert men ikke begrenset til salg av slike produkter på nettauksjonssider og / eller salg av slike produkter av overskudds- eller bulkforhandlere. Alle garantier eller garantier skal umiddelbart opphøre og opphøre for produkter eller deler derav som repareres, erstattes, endres eller modifiseres uten forutgående uttrykkelig og skriftlig samtykke fra HoMedics. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan ha tilleggsrettigheter som kan variere fra stat til stat og land til land. På grunn av individuelle stats- og landsregler kan det hende at noen av de ovennevnte begrensningene og unntakene ikke gjelder for deg.
For mer informasjon om vår produktserie i USA, besøk www.homedics.com. For Canada, vennligst besøk www.homeics.ca.

FOR TJENESTE I USA
E-post: cservice@homedics.com
8:30–7:00 EST mandag–fredag ​​1- 800-466-3342
FOR TJENESTE I CANADA
E-post: cservice@homedicsgroup.ca 8:30am–5:00pm EST Monday–Friday 1-888-225-7378
Kilde: OD Gruppen. Januar 2018-desember 2018, sporingstjeneste for detaljhandel. ©2019 HoMedics, LLC. Alle rettigheter forbeholdt.HoMedics og HoMedics #1 Brand In Massage er registrerte varemerker for HoMedics, LLC. Distribuert av HoMedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390 IB-BMAC108HJ

Dokumenter / Ressurser

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat [pdf] Bruksanvisning
BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat, BM-AC107-1PK, Body Flex Air Compression Stretching Mat, Kompresjonsstrekkmatte, Stretching Matte, Matte

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *