JBL BAR 2.1 Deep Bass Channel Soundbar med trådløs subwoofer brukerveiledning
JBL BAR 2.1 Deep Bass Channel Soundbar med trådløs subwoofer

INNLEDNING

Takk for at du kjøpte JBL Bar 2.1 Deep Bass (lydplanke og subwoofer) som er designet for å gi en ekstraordinær lydopplevelse til hjemmeunderholdningssystemet ditt. Vi oppfordrer deg til å bruke noen minutter på å lese gjennom denne håndboken, som beskriver produktet og inkluderer trinnvise instruksjoner for å sette opp og komme i gang. For å få mest mulig ut av produktfunksjoner og støtte, må du kanskje oppdatere produktprogramvaren via USB-kontakten i fremtiden. Se avsnittet om programvareoppdatering i denne håndboken for å sikre at produktet har den nyeste programvaren. Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Hvis du har spørsmål om lydplanken, installasjonen eller driften, vennligst kontakt din forhandler eller kundeservicerepresentant, eller besøk vår webnettstedet: www.jbl.com.

HVA ER I BOKSEN

Pakk ut boksen forsiktig og sørg for at følgende deler er inkludert. Hvis noen deler er skadet eller mangler, må du ikke bruke den og kontakte forhandleren eller kundeservicerepresentanten.

 • Soundbar
  Soundbar
 • Subwoofer
  Subwoofer
 • Fjernkontroll (med 2 AAA-batterier)
  Remote
 • Strømledning*
  Strømledning
 • HDMI-kabel
  kabel
 • Veggmonteringssett
  Veggmonteringssett
 • Produktinformasjon antall og veggmonteringsmal
  Produktinformasjon

PRODUKT OVERVIEW

Soundbar

OVERVIEW

 1. (Strøm) Slå på eller sett i standby
 2. -/+ (Volum) Redusere eller øke volumet Trykk og hold for å redusere eller øke volumet kontinuerlig Trykk de to knappene sammen for å dempe eller slå på
 3. (Kilde) Velg en lydkilde: TV (standard), Bluetooth eller HDMI IN
 4. Statusvisning

Kontakter

OVERVIEW

 1. POWER Koble til strøm
 2. OPTICAL Kobles til den optiske utgangen på TV-en eller den digitale enheten
 3. USB USB-kontakt for programvareoppdatering Koble til en USB-lagringsenhet for lydavspilling (kun for amerikansk versjon)
 4. HDMI IN Kobles til HDMI-utgangen på den digitale enheten
 5. HDMI OUT (TV ARC) Kobles til HDMI ARC-inngangen på TV-en

Subwoofer

Subwoofer

 • Tilkoblingsstatusindikator
 • Koble til strøm

Fjernkontroll

Fjernkontroll

 1. Slå på eller i standby
 2. TV Velg TV-kilden
 3. (Bluetooth) Velg Bluetooth-kilden Trykk og hold for å koble til en annen Bluetooth-enhet
 4. Velg bassnivået for subwooferen: lav, midt eller høy
 5. HDMI Velg HDMI IN-kilden
 6. + / – Øk eller reduser volumet Trykk og hold for å øke eller redusere volumet kontinuerlig
 7. (Mute) Demp/slå på lyden

PLASS

Plassering av skrivebordet
Plasser soundbar og subwoofer på en flat og stabil overflate. Forsikre deg om at subwooferen er minst 3 m (1 m) fra soundbar og 4 cm fra en vegg.

Plassering av skrivebordet

NB:

 • Strømledningen skal være riktig koblet til strøm.
 • Ikke plasser gjenstander på toppen av lydplanken eller subwooferen.
 • Kontroller at avstanden mellom subwooferen og lydplanken er mindre enn 20 fot.

Veggmontering

Veggmontering

 1. Forberedelse:
  a) Med en minimumsavstand på 2 ”(50 mm) fra TV-en, stikker du den medfølgende veggmonteringsmalen til en vegg ved hjelp av selvklebende tape.
  b) Bruk kulepennen til å markere skrueholderens plassering. Fjern malen.
  c) På det merkede stedet borer du et 4 mm/0.16 ”hull. Se figur 1 for skruestørrelse.
 2. Installer veggmonteringsbraketten.
 3. Fest skruen på baksiden av lydstangen.
 4. Monter lydstangen.

NB:

 • Forsikre deg om at veggen kan bære vekten til lydstangen.
 • Installer bare på en vertikal vegg.
 • Unngå et sted under høy temperatur eller fuktighet.
 • Før du monterer på vegg, må du sørge for at kablene kan kobles riktig mellom lydstangen og eksterne enheter.
 • Før du monterer på vegg, må du sørge for at lydstangen er koblet fra strømmen. Ellers kan det føre til elektrisk støt.

CONNECT

TV-tilkobling
Koble lydplanken til TV-en via den medfølgende HDMI-kabelen eller en optisk kabel (selges separat). Gjennom den medfølgende HDMI-kabelen En HDMI-tilkobling støtter digital lyd og video med en enkelt tilkobling. HDMI-tilkobling er det beste alternativet for lydplanken din.

TV-tilkobling

 1. Koble soundbar til TVen din ved hjelp av den medfølgende HDMI-kabelen.
 2. På TV-en din må du kontrollere at HDMI-CEC og HDMI ARC er aktivert. Se brukerhåndboken til TV-en din for mer informasjon.

NB:

 • Full kompatibilitet med alle HDMI-CEC-enheter er ikke garantert.
 • Kontakt TV-produsenten hvis du har problemer med HDMICEC-kompatibiliteten til TV-en.

Gjennom en optisk kabel

Gjennom en optisk kabel

Tilkobling av digital enhet

 1. Forsikre deg om at du har koblet TV-en din til lydstangen gjennom HDMI ARC-tilkoblingen (Se “Gjennom den medfølgende HDMI-kabelen” under “TV-tilkobling” i kapittelet “KOBLE TIL”).
 2. Bruk en HDMI-kabel (V1.4 eller nyere) for å koble soundbar til den digitale enheten, for eksempel en digitalbox, DVD / Blu-ray-spiller eller spillkonsoll.
 3. På den digitale enheten, sjekk at HDMI-CEC er aktivert. Se brukerhåndboken til den digitale enheten for mer informasjon.

Tilkobling av digital enhet

Bluetooth-tilkobling
Koble soundbar med Bluetooth-enheten din via Bluetooth, for eksempel en smarttelefon, nettbrett og bærbar PC.

Bluetooth-tilkobling

Koble til en Bluetooth-enhet

 1. Trykk for å slå på (Se "Power-on / Auto standby / Auto wakeup" i "PLAY").
 2. For å velge Bluetooth-kilde, trykk på på lydplanken eller på fjernkontrollen. → "BT PAIRING": Klar for BT-paring
 3. Aktiver Bluetooth på Bluetooth-enheten din og søk etter "JBL Bar 2.1" innen tre minutter. → Enhetsnavnet vises hvis enheten er navngitt på engelsk. En bekreftelsestone høres.

For å koble til den sist sammenkoblede enheten
Bluetooth-enheten din beholdes som en sammenkoblet enhet når lydlinjen går i standby-modus. Neste gang du bytter til Bluetooth-kilden, kobler lydlinjen til den sist sammenkoblede enheten på nytt automatisk.

For å koble til en annen Bluetooth-enhet

Bluetooth-enhet

NB:

 • Bluetooth-tilkoblingen går tapt hvis avstanden mellom lydlinjen og Bluetooth-enheten overstiger 33 fot (10 m).
 • Elektroniske enheter kan forårsake radioforstyrrelser. Enheter som genererer elektromagnetiske bølger må holdes borte fra Soundbar, for eksempel mikrobølger og trådløse LAN -enheter.

SPILL

Slå på / automatisk standby / automatisk vekking

Slå på / automatisk standby / automatisk vekking

Skru på

 1. Koble soundbar og subwoofer til strøm ved å bruke de medfølgende strømledningene.
 2. På lydplanken trykker du for å slå på. → "HELLO" vises. → Subwooferen kobles automatisk til lydplanken. Tilkoblet: blir helt hvit

NB:

 • Bruk bare den medfølgende strømledningen.
 • Før du slår på lydfeltet, må du kontrollere at du har fullført alle andre tilkoblinger (se "TV -tilkobling" og "Tilkobling til digital enhet" i kapitlet "Koble til").

Automatisk standby
Hvis lydplanken er inaktiv i mer enn 10 minutter, går den automatisk over i standby -modus. “STDBY” vises. Subwooferen går også i standby, og blir fast gult. Neste gang du slår på lydplanken, går den tilbake til den sist valgte kilden.

Spill fra TV-kilden
Når lydlinjen er tilkoblet, kan du glede deg over TV-lyd fra lydlinjens høyttalere.

Spill fra TV-kilden

 1. Forsikre deg om at TV-en din er satt til å støtte eksterne høyttalere, og at de innebygde TV-høyttalerne er deaktivert. Se brukerhåndboken til TV-en for mer informasjon.
 2. Forsikre deg om at lydstangen er riktig koblet til TV-en (se “TV-tilkobling” i “KOBLE TIL”).
 3. For å velge TV-kilde, trykk på soundbar eller TV på fjernkontrollen.

Oppsett av TV-fjernkontroll
Hvis du vil bruke TV-fjernkontrollen til både TV-en og lydlinjen, må du kontrollere at TV-en støtter HDMI-CEC. Hvis TV-en din ikke støtter HDMI-CEC, følger du trinnene under "TV-fjernkontrolllæring".

HDMI-CEC
Hvis TV-en din støtter HDMI-CEC, aktiverer du funksjonene som beskrevet i TV-brukerhåndboken. Du kan kontrollere lydstyrken +/-, dempe / slå på eller slå på / standby-funksjonene på lydstangen din via TV-fjernkontrollen.

TV fjernkontroll læring

 1. Trykk på og hold inne + på lydlinjen til “LEARNING” vises.
  → Du går inn i læringsmodus for TV-fjernkontrollen.
 2. Gjør følgende på lydlinjen og TV-fjernkontrollen innen 15 sekunder:
  a) På lydfeltet: trykk på en av følgende knapper +, -, + og -sammen (for demp/opphev demping), og.
  b) På TV-fjernkontrollen: trykk på ønsket knapp.
  → “WAIT” vises på lydlinjen.
  → “FERDIG”: Funksjonen til soundbar-knappen læres av TV-fjernkontrollknappen.
 3. Gjenta trinn 2 for å fullføre knappelæringen.
 4. For å gå ut av TV-fjernkontrollens læringsmodus, trykk og hold og + på lydplanken til "EXIT LEARNING" vises.
  → Soundbar går tilbake til den sist valgte kilden.

Spill av fra HDMI IN-kilden
Når lydlinjen er koblet til som vist i følgende diagram, kan den digitale enheten spille av video på TV-en og lyd fra lydlinjens høyttalere.

Spill av fra HDMI IN-kilden

 1. Forsikre deg om at lydlinjen er riktig koblet til TV-en og den digitale enheten (Se “TV-tilkobling” og “Digital enhetstilkobling” i kapittelet “KOBLE TIL”).
 2. Slå på den digitale enheten.
  → TV-en og lydlinjen våkner fra standby-modus og bytter automatisk til inngangskilden.
  • For å velge HDMI IN -kilden på lydfeltet, trykk på på lydfeltet eller HDMI på fjernkontrollen.
 3. Sett TV-en til standby-modus.
  → Soundbar og kildeenhet er byttet til standby-modus.

Spill av fra Bluetooth-kilden
Gjennom Bluetooth kan du streame lydavspilling på Bluetooth-enheten din til lydlinjen.

 1. Sjekk at lydlinjen er riktig koblet til Bluetooth-enheten din (se “Bluetooth-tilkobling” i “KOBLE TIL”).
 2. For å velge Bluetooth-kilde, trykk på lydlinjen eller på fjernkontrollen.
 3. Start lydavspilling på Bluetooth-enheten.
 4. Juster volumet på soundbar eller Bluetooth-enheten.

LYDINNSTILLINGER

Bassjustering

 1. Kontroller at lydstangen og subwooferen er riktig tilkoblet (se kapittelet “INSTALL”).
 2. Trykk gjentatte ganger på fjernkontrollen for å veksle mellom bassnivåer.
  → “LOW”, “MID” og “HIGH” vises.

Lydsynkronisering
Med lydsynkroniseringsfunksjonen kan du synkronisere lyd og video for å sikre at det ikke høres noen forsinkelse fra videoinnholdet ditt.

 1. Trykk på og hold nede TV-en til fjernkontrollen til “SYNC” vises.
 2. I løpet av fem sekunder trykker du på + eller - på fjernkontrollen for å justere lydforsinkelsen og matche med video.
  → Tid for lydsynkronisering vises.

Smart modus
Med smartmodus aktivert som standard kan du nyte TV-programmer med rike lydeffekter. For TV-programmer som nyheter og værmeldinger kan du redusere lydeffekter ved å deaktivere smartmodus og bytte til standardmodus. Smart-modus: EQ-innstillinger og JBL Surround Sound brukes for rike lydeffekter. Standardmodus: De forhåndsinnstilte EQ-innstillingene brukes for standard lydeffekter.
Gjør følgende for å deaktivere smartmodus:
Trykk og hold på fjernkontrollen til “TOGGLE” vises. Trykk på +.
→ “OFF SMART MODE”: Smart-modus er deaktivert.
→ Neste gang du slår på lydplanken, aktiveres smartmodusen automatisk igjen

GJENBESTILL FABRIKSINNSTILLINGER

Ved å gjenopprette standardinnstillingene definert på fabrikker. du fjerner alle dine personlige innstillinger fra lydplanken. På lydplanken, trykk og hold og i mer enn 10 sekunder.
→ “RESET” vises.
→ Soundbar slås på og deretter til standby-modus.

PROGRAMVARE OPPDATERING

For optimal produktytelse og din beste brukeropplevelse, kan JBL tilby programvareoppdateringer for soundbar -systemet i fremtiden. Besøk www.jbl.com eller kontakt JBL call center for å få mer informasjon om nedlasting av oppdateringer files.

 1. For å kontrollere gjeldende programvareversjon, trykk og hold inne og - på lydfeltet til programvareversjonen vises.
 2. Kontroller at du har lagret programvareoppdateringen file til rotkatalogen til en USB -lagringsenhet. Koble USB -enheten til lydplanken.
  PROGRAMVARE OPPDATERING
 3. For å gå til programvareoppdateringsmodus, trykk og hold og - på lydlinjen i mer enn 10 sekunder.
  → “OPPGRADERING”: programvareoppdatering pågår.
  → "FERDIG": programvareoppdatering fullført. En bekreftelsestone høres.
  → Soundbar går tilbake til den sist valgte kilden.

NB:

 • Hold lydplanken slått på og USB -lagringsenheten montert før programvareoppdateringen er fullført.
 • “FAILED” vises hvis programvareoppdateringen mislyktes. Prøv å oppdatere programvaren igjen eller gå tilbake til forrige versjon.

KOBLE SUBWOOFEREN TIL igjen

Soundbar og subwoofer er sammenkoblet på fabrikker. Etter poweron pares de og kobles automatisk til. I noen spesielle tilfeller kan det hende du må koble dem til igjen.

KOBLE SUBWOOFEREN TIL igjen

Å gå inn i parvis modus for subwooferen

 1. Trykk og hold på subwooferen til den blinker hvitt.
 2. For å gå inn i parringsmodus for subwoofer på lydfeltet, trykk og hold på fjernkontrollen til “SUBWOOFER SPK” vises. Trykk - på fjernkontrollen.
  → “SUBWOOFER CONNECTED”: Subwooferen er tilkoblet.

NB:
Subwooferen vil gå ut av sammenkoblingsmodus om tre minutter hvis sammenkobling og tilkobling ikke er fullført. blir fra blinkende hvitt til fast gult.

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Generelle spesifikasjoner:

 • Modell: Bar 2.1 Deep Bass CNTR (Soundbar Unit), Bar 2.1 Deep Bass SUB (Subwoofer Unit)
 • Strømforsyning: 100 - 240V AC, ~ 50/60 Hz
 • Total høyttalereffekt (maks. @ THD 1%): 300 W
 • Utgangseffekt (maks. @ THD 1%): 2 x 50 W (Soundbar)
 • 200 W (subwoofer)
 • Transduser: 4 x racerbanedrivere + 2 x 1 ”diskant (Soundbar); 6.5 ”(subwoofer)
 • Standbyeffekt for lydstang og subwoofer: <0.5 W
 • Driftstemperatur: 0 ° C - 45 ° C

Videospesifikasjon:

 • HDMI-videoinngang: 1
 • HDMI-videoutgang (med lydreturkanal): 1
 • HDMI-versjon: 1.4

Lydspesifikasjon:

 • Frekvensrespons: 40 Hz - 20 KHz
 • Lydinnganger: 1 Optisk, Bluetooth, USB (USB-avspilling er tilgjengelig i USA-versjonen. For andre versjoner er USB kun for service.)

USB-spesifikasjon (lydavspilling er kun for amerikansk versjon):

 • USB-port: Type A
 • USB-klassifisering: 5 V DC / 0.5 A.
 • Støtte file format: mp3, wav
 • MP3-kodek: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
 • MP3-eramplengdehastighet: 16 - 48 KHz
 • MP3 bithastighet: 80 - 320 kbps
 • WAV samphastighet: 16 - 48 KHz
 • WAV bithastighet: Opptil 3000 kbps

Trådløs spesifikasjon:

 • Bluetooth-versjon: 4.2
 • Bluetooth profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
 • Bluetooth-frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
 • Bluetooth Maks. overføringskraft: <10 dBm (EIRP)
 • Modulasjonstype: GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK
 • 5G trådløst frekvensområde: 5736.35 - 5820.35 MHz
 • 5G Maks. overføringskraft: <9 dBm (EIRP)
 • Modulasjonstype: π / 4 DQPSK

dimensjoner

 • Dimensjoner (B x H x D): 965 x 58 x 85 mm / 38 "x 2.28" x 3.35 "(Soundbar);
 • 240 x 240 x 379 (mm) / 8.9 "x 8.9" x 14.6 "(subwoofer)
 • Vekt: 2.16 kg (Soundbar); 5.67 kg (subwoofer)
 • Emballasjemål (B x H x D): 1045 x 310 x 405 mm
 • Emballasjevekt (bruttovekt): 10.4 kg

FEILSØKING

Forsøk aldri å reparere produktet selv. Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, må du sjekke følgende punkter før du ber om tjenester.

System
Enheten slås ikke på.

 • Sjekk om strømledningen er koblet til strøm og lydstangen.

Soundbar har ikke noe svar på knappetrykk.

 • Gjenopprett soundbaren til fabrikkinnstillingene (se kapittelet “GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILLINGER”).

Lyd
Ingen lyd fra soundbar

 • Forsikre deg om at lydplanken ikke er dempet.
 • Velg riktig lydinngangskilde på fjernkontrollen.
 • Koble soundbar til TV-en eller andre enheter riktig
 • Gjenopprett soundbar til fabrikkinnstillingene ved å trykke og holde inne på soundbar i mer enn 10 sekunder.

Forvrengt lyd eller ekko

 • Hvis du spiller av lyd fra TV-en din via lydlinjen, må du kontrollere at TV-en din er dempet eller at den innebygde TV-høyttaleren er deaktivert.

Lyd og video synkroniseres ikke.

 • Aktiver lydsynkroniseringsfunksjonen for å synkronisere lyd og video (Se “Lydsynkronisering” i “LYDINNSTILLINGER”).

video
Forvrengte bilder streamet gjennom Apple TV

 • Apple TV 4K-formatet krever HDMI V2.0 og støttes ikke av dette produktet. Som et resultat kan det oppstå et forvrengt bilde eller en svart TV-skjerm.

Bluetooth
En enhet kan ikke kobles til lydstangen.

 • Sjekk om du har aktivert Bluetooth på enheten.
 • Hvis lydlinjen er paret med en annen Bluetooth-enhet, må du tilbakestille Bluetooth (se “For å koble til en annen enhet” under “Bluetooth-tilkobling” i “KOBLE TIL”).
 • Hvis Bluetooth-enheten din noen gang har blitt paret med lydlinjen, tilbakestiller du Bluetooth på lydlinjen, kobler fra lydlinjen på Bluetooth-enheten, og deretter kobler du Bluetooth-enheten med lydlinjen igjen (se "For å koble til en annen enhet" under "Bluetooth-tilkobling ”I“ CONNECT ”-kapittelet).

Dårlig lydkvalitet fra en tilkoblet Bluetooth-enhet

 • Bluetooth-mottakelsen er dårlig. Flytt kildenheten nærmere lydlinjen, eller fjern eventuelle hindringer mellom kildenheten og lydlinjen.

VAREMERKER

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av HARMAN International Industries, Incorporated er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn er de som tilhører deres respektive eiere.

MERKNAD OM ÅPEN KILDELISENS

Dette produktet inneholder programvare med åpen kildekode lisensiert under GPL. For din bekvemmelighet er kildekoden og relevant byggeinstruksjon også tilgjengelig på http://www.jbl.com/opensource.html. Ta gjerne kontakt med oss ​​på: Harman Deutschland Gmb HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3 85748 Garching bei Munchen, Tyskland eller OpenSourceSupport@Harman.com hvis du har flere spørsmål angående programvaren med åpen kildekode i produktet.

Dokumenter / Ressurser

JBL BAR 2.1 Deep Bass Channel Soundbar med trådløs subwoofer [pdf] Brukerhåndbok
BAR 2.1 Deep Bass Channel Soundbar med trådløs subwoofer, BAR 2.1 Deep Bass, BAR 2.1 Deep Bass Soundbar med trådløs subwoofer, Channel Soundbar med trådløs subwoofer, Soundbar med trådløs subwoofer, Soundbar, trådløs subwoofer

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *