PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Fjernkontroll Brukerhåndbok

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz sender/mottaker-fjernkontroll Brukerhåndbok Slå PÅ/AV Strøm PÅ: Trykk og hold inne strømknappen til GRØNN LED blinker eller lyser. Slå AV: Trykk og hold inne strømknappen til den RØDE LED-lampen blinker. Paring (registreringsmodus) Trykk og hold inne strømknappen for å slå på hodesettet ...