Brukerhåndbok for JBL BAR21SUBMK2 trådløse hodetelefoner

JBL BAR21SUBMK2 trådløse hodetelefoner Last ned hele garantikortet og sikkerhetsinformasjon og annen nyttig informasjon fra vår webnettsted: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER For alle produkter Les disse instruksjonene. Ta vare på disse instruksjonene. Følg alle advarsler. Følg alle instruksjoner. Rengjør kun med en tørr klut. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer dette apparatet i samsvar med …