eple-logo3

apple AirPods Pro Gen 2

apple-AirPods Pro-Gen 2-produkt

Sikkerhet og håndtering

For ytterligere informasjon om sikkerhet og håndtering, se AirPods brukerveiledning på support.apple.com/guide/airpods

Viktig sikkerhetsinformasjon

Håndter AirPods og etui med forsiktighet. De inneholder sensitive elektroniske komponenter, inkludert batterier, og kan bli skadet, svekke funksjonaliteten eller forårsake skade hvis de mistes, brennes, punkteres, knuses, demonteres, eller hvis de utsettes for sterk varme eller væske eller for miljøer med høye konsentrasjoner av industrielle kjemikalier, inkludert nær fordampende flytende gasser som helium. Ikke bruk skadede AirPods eller etui

batterier

Ikke prøv å bytte ut AirPods eller batterier selv – du kan skade batteriene, noe som kan føre til overoppheting og skade.

Lading

Lad dekselet med ladekabelen og en strømadapter eller datamaskin eller ved å plassere dekselet med statuslyset vendt opp på en MagSafe, Qi-sertifisert eller Apple Watch trådløs lader. Lad kun med en adapter som er i samsvar med gjeldende lands forskrifter og internasjonale og regionale sikkerhetsstandarder. Andre adaptere oppfyller kanskje ikke gjeldende sikkerhetsstandarder, og lading med slike adaptere kan utgjøre en risiko for død eller skade. Bruk av skadede kabler eller ladere, eller lading når det er fuktighet, kan forårsake brann, elektrisk støt, skade eller skade på dekselet eller annen eiendom. Når du bruker en trådløs lader, unngå å plassere metalliske fremmedlegemer på laderen (f.eksample, nøkler, mynter, batterier eller smykker), da de kan bli varme eller forstyrre ladingen

Langvarig varmeeksponering

Unngå langvarig hudkontakt med en enhet, strømadapteren, ladekabelen og kontakten eller en trådløs lader når den er koblet til en strømkilde, fordi det kan forårsake ubehag eller skade. For eksampmens dekselet lades med ladekabelen og en strømadapter eller en trådløs lader koblet til en strømkilde, ikke sitt eller sov på etuiet, ladekabelen, kontakten, strømadapteren eller trådløs lader, eller plasser dem under et teppe, en pute eller kroppen din. Vær spesielt forsiktig hvis du har en fysisk tilstand som påvirker din evne til å oppdage varme mot kroppen din

Hørselstap

Å lytte til lyd med høyt volum kan skade hørselen permanent. Bakgrunnsstøy, samt fortsatt eksponering for høye volumnivåer, kan få lyder til å virke roligere enn de faktisk er. Sjekk volumet etter at du har satt inn AirPods i ørene og før du spiller av lyd. For mer informasjon om hørselstap og hvordan du angir en maksimal volumgrense, gå til apple.com/sound.

ADVARSEL: For å forhindre mulig hørselsskade må du ikke lytte med høyt volumnivå i lange perioder

Kjørefare

Bruk av AirPods mens du kjører et kjøretøy anbefales ikke og er ulovlig i enkelte områder. Sjekk og overhold gjeldende lover og forskrifter for bruk av øretelefoner mens du kjører et kjøretøy. Vær forsiktig og oppmerksom mens du kjører. Slutt å lytte til lydenheten din hvis du synes den er forstyrrende eller distraherende mens du kjører en hvilken som helst type kjøretøy eller utfører en aktivitet som krever din fulle oppmerksomhet.

Kvelningsfare

AirPods, dekselet og små deler som følger med AirPods kan utgjøre en kvelningsfare eller forårsake annen skade på små barn. Hold dem unna små barn.
ADVARSEL: Hvis du bruker ladeetuiet med en snor eller annen stropp, vær forsiktig for å sikre at snoren eller stroppen ikke setter seg fast i andre gjenstander.

Forstyrrelser fra medisinsk utstyr

AirPods og dekselet inneholder komponenter og radioer som sender ut elektromagnetiske felt. AirPods og deksel inneholder også magneter. Disse elektromagnetiske feltene og magnetene kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer eller annet medisinsk utstyr. Oppretthold en sikker avstand mellom det medisinske utstyret og AirPods og dekselet. Rådfør deg med legen din og produsenten av medisinsk utstyr for informasjon som er spesifikk for ditt medisinske utstyr. Slutt å bruke AirPods og etui hvis du mistenker at de forstyrrer pacemakeren, defibrillatoren eller annet medisinsk utstyr.

Hudirritasjon

AirPods kan føre til hudirritasjon hvis de ikke rengjøres ordentlig. Rengjør AirPods regelmessig med en myk lofri klut. For mer informasjon om hvordan du rengjør enheten og andre tips for å unngå hudirritasjon, gå til apple.com/support. Hvis det oppstår et hudproblem, avbryt bruken. Hvis problemet vedvarer, kontakt lege.

Elektrostatisk sjokk

Når du bruker AirPods i områder hvor luften er veldig tørr, er det lett å bygge opp statisk elektrisitet og mulig for ørene dine å motta en liten elektrostatisk utladning fra AirPods. For å minimere risikoen for elektrostatisk utladning, unngå å bruke AirPods i ekstremt tørre omgivelser, eller ta på en jordet umalt metallgjenstand før du setter inn AirPods.

Viktig håndteringsinformasjon

Misfarging av Lightning-kontakten og/eller bunnen av stammen på AirPods etter vanlig bruk er normalt. Smuss, rusk og eksponering for fuktighet kan forårsake misfarging. For informasjon om eksponering for væske og rengjøring av AirPods, dekselet og Lightning-kontakten, gå til apple.com/support.

Support

For støtte og feilsøkingsinformasjon og brukerdiskusjonsfora, gå til apple.com/support.

© 2022 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Apple, Apple-logoen, AirPods, AirPods Pro, Apple Watch, Lightning og MagSafe er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. Trykt i XXXX. AM034-05288-A

Dokumenter / Ressurser

apple AirPods Pro Gen 2 [pdf] Brukerhåndbok
AirPods Pro Gen 2, Pro Gen 2, Gen 2

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *