Mous-LOGO

Mous A447 trådløs lading (15W)Mous-A44-7Trådløs-lading-15W-PRODUKT

Før bruk

 •  Les denne veiledningen før du bruker enheten for å sikre sikker og riktig bruk.
 •  Ta kontakt med enhetens emballasje for å finne ut om dette produktet er kompatibelt med enheten din.
 •  Forbrukerrettighetene dine er underlagt loven i landet der du kjøpte produktet. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Hva er i boksen?Mous-A44-7Trådløs-lading-15W-FIG-1

Slik setter du opp den trådløse laderen

 1.  Velg et flatt sted med enkel tilgang til en fungerende stikkontakt for å drive den trådløse laderen
 2.  Rengjør overflaten for olje eller støv for å sikre en festning
 3.  Fjern mikrosuge-klistremerket fra basen og trykk ned for å feste på plass
 4.  Vi tilbyr et utvalg av 4 adaptere slik at folk over hele verden kan nyte dette produktet – velg en adapter som passer for deg
  1.  Hvis du trenger å fjerne EU-pluggen, er det bare å trykke for å frigjøre
  2.  Hold tak i disse adapterene, de kan komme godt med hvis du reiser til utlandet
 5.  Løsne opp USB-C-kabelen og koble den til den valgte adapteren
 6.  Koble den andre enden av kabelen til den trådløse laderen
 7.  Lampen på laderen din vil blinke to ganger og viser at den er klar til bruk

Slik monterer du den trådløse laderen på veggen

 1.  Sørg for at veggen du fester den til er ren og fri for støv
 2.  Limet vi bruker er både sterkt og skånsomt, så det vil holde seg godt, men skal ikke skade veggene dine når du fjerner det. Husk at det bare er bra for én applikasjon, så når det er oppe, er det oppe!
 3.  Det er to sider av den selvklebende fliken: en gul side og en hvit side. Fjern først den gule siden og fest puten til bunnen av laderen
 4.  Skrell så av den hvite siden og fest den til veggen

Slik bruker du den trådløse laderen din trygt og best

 •  Hvis du bruker tilbehør sammen med telefondekselet, f.eksampHvis du har en Mous Card-lommebok, vennligst fjern den, da det kan påvirke ladeytelsen
 •  Limitless 3.0 inneholder magneter for perfekt hurtiglading hver gang. Sørg for at magnetene klikker på plass ellers, det kan hende at den mobile enheten ikke lades ordentlig
 •  Pass på at det ikke er metallgjenstander mellom ladeputen og telefonen din, da dette kan forstyrre den trådløse ladingen
 •  For best ladeytelse anbefaler vi at du bruker adapteren og kabelen som følger med Mous
 •  For best resultat, bruk et Limitless 3.0-deksel på mobilenheten din
 •  Hvis du ikke bruker et Limitless 3.0-deksel, vil ikke telefonen passe på plass – du må sørge for at telefonen er så sentral som mulig for å få mest mulig effektiv lading

LED-indikasjonsnøkkel

 •  Hvit LED blinker to ganger: riktig strøm er koblet til kortet
 •  Fast hvitt lys: produktet er koblet til laderen
 •  Ingen lys: Produktet er i standby
 •  Konstant blinkende hvitt LED-lys: inngangsvoltage ustabilitet/voltage stringing mellom kretser
  •  Vi anbefaler at du kobler fra laderen
  •  Sørg for at du bruker Mous-adapteren som fulgte med den trådløse laderen
  •  Hvis det fortsatt er et problem når du bruker Mous-adapteren, vennligst kontakt oss
 •  Blinkende rødt LED-lys: over voltage/lav voltage/overstrøm/overtemperatur/deteksjon av fremmedlegemer/kretsfeil
 •  Vennligst sjekk for fremmedlegemer og fjern hvis de blir funnet
 •  Hvis dette ikke løser problemet, koble fra laderen og kontakt oss

Viktige sikkerhetsinstruksjoner – Advarsel

Les alle instruksjoner og advarsler før du bruker dette produktet. Feil bruk av dette produktet kan føre til produktskade, overflødig varme, giftig røyk, brann eller eksplosjon, som du («Kjøper») og ikke Mous Products Ltd. («Produsent») er ansvarlig for.

 •  Ikke bruk eller oppbevar enheter i miljøer med høy temperatur, inkludert varme forårsaket av intenst sollys eller andre former for varme, da dette kan redusere ladeeffektiviteten eller redusere levetiden til produktet.
 •  Ikke plasser produktet i ild eller andre svært varme omgivelser. Eksponering for ild eller ekstremt høy varme kan forårsake eksplosjon. X Dette produktet er utstyrt med magneter. Pacemaker- og ICD-brukere anbefales ikke å plassere Limitless 3.0 trådløs lader innenfor en radius på 20 cm fra den implanterte enheten, da det kan forårsake interferens.
 •  Ikke utsett den trådløse laderen for vann. Eksponering for vann kan føre til kortslutning. Hvis det oppstår kortslutning, slå umiddelbart av ved veggen.
 •  Ikke bruk den trådløse laderen som overstiger utgangsverdien. Overbelastningseffekter over klassifisering kan føre til risiko for brann eller personskade.
 •  Ikke demonter dette produktet eller prøv å gjenbruke eller modifisere det på noen måte.
 •  Ikke forsøk å erstatte noen del av denne enheten. Enhver modifikasjon eller demontering kan føre til ugyldig garanti.
 •  Bruk av en strømforsyning eller lader som ikke er anbefalt av Mous kan føre til risiko for brann eller personskade.
 •  Hvis denne enheten er tilgjengelig for eller kan brukes av en mindreårig, samtykker den voksende kjøperen til å være eneansvarlig for å gi
  tilsyn, instruksjoner og advarsler. Kjøper godtar å forsvare, holde skadesløs og holde produsenten skadesløs for eventuelle krav eller skader som oppstår fra utilsiktet bruk eller misbruk av en mindreårig.
 •  Alle produktene har gått gjennom en grundig kvalitetssikringskontroll. Hvis du finner ut at enheten din er for varm, avgir lukt, er deformert, slitt, kuttet eller opplever eller viser et unormalt fenomen, må du umiddelbart stoppe all bruk av produktet og kontakte produsenten.
 •  Slå av den trådløse laderen når den ikke er i bruk.
 •  For å koble ladeputen fra linje voltage, trekk strømadapteren ut av stikkontakten.
 •  For å overholde kravene til FCC RF-eksponering, må den trådløse laderen brukes med en separasjonsavstand på minst 20 cm fra alle personer.

Lovlig

Dette produktet er kun ment for bruk sammen med riktig enhet. Ta kontakt med enhetens emballasje for å finne ut om dette produktet er kompatibelt med akkurat din enhet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader på enheter som oppstår ved bruk av dette produktet. Produsenten skal ikke på noen måte være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for skader du eller en tredjepart kan lide som følge av bruk, tiltenkt eller utilsiktet, eller misbruk av dette produktet sammen med andre enheter eller tilbehør enn passende enhet som dette produktet er designet for. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader du eller en tredjepart kan lide som følge av misbruk av dette produktet som beskrevet ovenfor. Kjøper godtar å forsvare, holde skadesløs og holde produsenten skadesløs for eventuelle krav eller skader som oppstår fra utilsiktet bruk eller misbruk, inkludert bruk med en utilsiktet enhet. Mous og AutoAlignPlus er varemerker for Mous Products Ltd. Apple, AirPods og iPhone er varemerker for Apple Inc. Varemerket "iPhone" brukes i Japan med en lisens fra Aiphone KK. Alle rettigheter forbeholdt.

FCC-uttalelse

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to forhold: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.
NOTAT: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 •  Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 •  Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 •  Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 •  Kontakt forhandleren eller en erfaren tekniker for å få hjelp.

Erklæring om FCC-strålingseksponering
Utstyret overholder RCC-grensen for strålingseksponering angitt for ukontrollerte miljøer. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.
FORSIKTIG: For å overholde grensene for den digitale enheten i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene, må denne enheten brukes med sertifisert periferiutstyr og skjermede kabler. Alle eksterne enheter må være skjermet og jordet. Bruk med ikke-sertifisert periferiutstyr eller ikke-skjermede kabler kan føre til forstyrrelser på radio eller mottak.
ENDRINGER: Eventuelle endringer eller modifikasjoner av denne enheten kan gjøre garantien ugyldig.

Erklæring om samsvar
Mous erklærer at radioutstyrets trådløse ladebase er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.mous.co

IC-uttalelse
Radiostandardspesifikasjon RSS-Gen, utgave 5 – Engelsk: Denne enheten inneholder lisensfritatte sendere/mottakere som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritatte RSS(er). Drift er underlagt følgende to betingelser: – Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, – Denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Erklæring om RF-eksponering
Utstyret overholder IC-grensen for strålingseksponering angitt for ukontrollerte miljøer. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din. WEEE-erklæring Alle våre produkter er merket med WEEE-symbolet; dette indikerer at dette produktet IKKE må kastes sammen med annet avfall. I stedet er det brukerens ansvar å avhende det elektriske og elektroniske utstyret sitt ved å overlevere det til en godkjent re-prosessor, eller ved å returnere det til Mous for reprosessering. For mer informasjon om hvor du kan sende avfallsutstyret ditt til gjenvinning, vennligst besøk www.mous.co
Garanti
Hos Mous er vi dedikert til å lage produkter av høy kvalitet som varer. For å gi deg trygghet har dette produktet en garanti på 2 år fra leveringsdatoen. For fullstendig informasjon om garantivilkår og unntak, vennligst besøk: www.mous.co/warranty. Denne garantien påvirker ikke lovfestede rettigheter du kan ha krav på. Oppbevar en kopi av kjøpskvitteringen som kjøpsbevis.
Kundeservice
Trenger du litt ekstra hjelp? Ta kontakt med oss ​​på www.mous.co/pages/help

Dokumenter / Ressurser

Mous A447 trådløs lading (15W) [pdf] Brukerhåndbok
A447 Trådløs lading 15W, Trådløs lading 15W, Lading 15W

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *