REDMAGIC-logo

REDMAGIC 91Q148n6GLL 8S Pro 120Hz Móvil Gaming Smartphone

REDMAGIC 91Q148n6GLL 8S Pro 120Hz Móvil Gaming Smartphone-produkt

produktinformasjon

Produktet er en smarttelefon produsert av Nubia Technology Co., Ltd. Den er utstyrt med ulike funksjoner og komponenter, som mottaker, frontkamera, lys-/nærhetssensor, skulderutløserknapper, volumknapper, fingeravtrykksensor, kortskuff,
støydempende mikrofon, NFC, strømknapp, berøringsskjerm, USB Type-C-port, hodetelefonkontakt, blits, bakkamera, spillforsterkningsmodus, høyttaler og mikrofon.

Smarttelefonen støtter Android-operativsystemet og er kompatibel med tredjepartsapplikasjoner. Det er imidlertid viktig å merke seg at kompatibilitetsproblemer med visse tredjepartsapplikasjoner kan forårsake programvarefeil eller unormal bruk.

Brukerhåndboken gir instruksjoner om hvordan du setter inn et SIM-kort, lader batteriet, slår på/av telefonen og vekker telefonen fra hvilemodus. Den inkluderer også juridiske merknader om opphavsrett og varemerker.

Produktbruksinstruksjoner

Sette inn SIM -kortet

 1. Sett enden av utløserverktøyet inn i hullet på kortskuffen og trykk godt til skuffen spretter ut.
 2. Plasser ett eller to nano-SIM-kort i skuffen.
 3. Skyv kortskuffen tilbake i telefonen.

Merk: Dimensjonene til et nano-SIM-kort bør være 9 mm*12 mm.

Lader batteriet

Koble telefonen til strømadapteren ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen og strømadapteren.

Merk: Sørg for at du bruker en pålitelig strømkilde og unngå overlading av batteriet for å unngå skade eller farer.

Slå telefonen på/av

Før du slår på, sørg for at batteriet er ladet.

For å slå på telefonen, trykk og hold inne av/på-tasten. For å slå av telefonen, gå til innstillingsmenyen eller trykk og hold inne av/på-tasten, og velg deretter "slå av".

Våkne telefonen

Telefonen går automatisk i hvilemodus når den ikke er i bruk for å spare strøm. Slik vekker du telefonen:

 1. Trykk på av/på-tasten for å slå på skjermen.
 2. Sveip opp på skjermen for å låse opp.

Merk: Hvis du har angitt et mønster, PIN-kode eller passord, må du oppgi tilsvarende sikkerhetstiltak for å låse opp telefonen.

For riktig avhending, følg det europeiske direktivet 2012/19/EU. Kast produktet separat fra vanlig husholdningsavfall gjennom utpekte innsamlingssteder levert av myndighetene eller lokale myndigheter.

Advarsel

Copyright Statement
Copyright © 2023 av Nubia Technology Co., Ltd.
Alle opphavsrettighetene til dette dokumentet her tilhører Nubia Technology Co., Ltd. Uten skriftlig tillatelse fra opphavsrettseieren, kan ingen del av denne publikasjonen trekkes ut, reproduseres, oversettes av noen person eller enhet i noen form eller på noen måte.
Dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
Nubia Technology Co., Ltd. beholder retten til å gi den endelige forklaringen til dette dokumentet.

Varemerker
Android er et varemerke for Google, Inc.
REDMAGIC 91Q148n6GLL 8S Pro 120Hz Móvil Gaming Smartphone-fig1For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet til sammen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og / eller andre land. © DTS, Inc. Med enerett.
Snapdragon Sound er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dets datterselskaper.
Snapdragon og Snapdragon Sound er varemerker eller registrerte varemerker for Qualcomm Incorporated.
Alle andre varemerker forblir eiendommen til sine respektive eiere.

Erklæring om tredjepartsapplikasjoner
Under installasjonsprosessen av enkelte tredjepartsapplikasjoner kan problemer med gjentatt omstart eller unormal bruk av programvare være forårsaket av inkompatibilitet med tredjepartsapplikasjonene, i stedet for selve telefonen.
Last ned programvareoppgraderingspakkene fra den pålitelige tjenestemannen webområdet.
Installasjonen av en tredjeparts ROM eller et ikke-offisielt operativsystem kan medføre sikkerhetsrisikoer og sikkerhetstrusler. Nubia Technology Co., Ltd. skal ikke holdes ansvarlig for disse risikoene og truslene forårsaket av oppgradering av operativsystemet.

Telefonen din på et øyeblikk

REDMAGIC 91Q148n6GLL 8S Pro 120Hz Móvil Gaming Smartphone-fig2

Sette inn SIM -kortet

 1. Sett enden av utløserverktøyet inn i hullet på kortskuffen og trykk godt til skuffen spretter ut.
 2. Sett ett eller to nano-SIM-kort i skuffen.
 3. Skyv kortskuffen tilbake i telefonen.

  REDMAGIC 91Q148n6GLL 8S Pro 120Hz Móvil Gaming Smartphone-fig3

Merknader
Dimensjoner på et nano-SIM-kort: 9 mm*12 mm.

Lader batteriet

Koble telefonen til strømadapteren ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen og strømadapteren.

REDMAGIC 91Q148n6GLL 8S Pro 120Hz Móvil Gaming Smartphone-fig4

Merknader

 • Telefonen og strømadapteren kan varmes opp under lading.
 • Bruk en annen USB-kabel eller strømadapter kan redusere levetiden til telefonen eller forårsake brann, eksplosjon og andre farer.
 • Illustrasjonene av produkter og tilbehør i brukerveiledningen er alle skjematiske diagrammer og er kun for referanse.
  På grunn av produktoppdateringer og oppgraderinger kan det faktiske produktet og det skjematiske diagrammet være litt annerledes, vennligst se det faktiske produktet.

Slå telefonen på/av

Forsikre deg om at batteriet er ladet før du slår det på.

 • Trykk og hold inne av / på-knappen for å slå på telefonen.
 • For å slå av, trykk og hold inne av/på-tasten og trykk på 'Sveip for å slå av'.

Våkne telefonen

Telefonen går automatisk i hvilemodus når den ikke er i bruk på en stund. Skjermen er slått av for å spare strøm, og tastene er låst for å forhindre utilsiktet bruk.
Du kan vekke telefonen ved å slå på skjermen og låse opp tastene.

 1. Trykk på av/på-tasten for å slå på skjermen.
 2. Sveip opp på skjermen.

Merknader
Hvis du har angitt et opplåsingsmønster, en PIN-kode eller et passord for telefonen din, må du tegne mønsteret, eller angi PIN-koden/passordet for å låse opp telefonen.

Kassering av din gamle telefon

 • Når symbolet for en søppelkasse er festet til et produkt, betyr det at produktet er dekket av det europeiske direktivet 2012/19/EU.
 • Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes separat fra vanlig husholdningsavfall via utpekte innsamlingssteder levert av offentlige eller lokale myndigheter.
 • Riktig avhending av elektriske og elektroniske produkter vil bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse.

Erklæring om RoHS 2.0-samsvar

Vi er fast bestemt på å redusere påvirkningen vi har på miljøet og ta ansvar for jorden vi lever på. Så dette dokumentet lar oss formelt erklære at NX729J , produsert av Nubia Technology Co., Ltd., fullt ut er i samsvar med Europaparlamentets RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 2.0-direktiv 2011/65/EU, med hensyn til alle følgende stoffer :

 1. Bly (Pb)
 2. Kvikksølv (Hg)
 3. Kadmium (Cd)
 4. Seksverdig krom (Cr (VI))
 5. Polybromert bifenyl (PBB)
 6. Polybromert difenyleter (PBDE)
 7. Di(2-etylheksyl)ftalat(DEHP)
 8. Dibutylftalat (DBP)
 9. Benzylbutylftalat (BBP)
 10. Diisobutylftalat (DIBP)
  Vår overholdelse er vitne til ved skriftlig erklæring fra våre leverandører. Dette bekrefter at eventuelle potensielle sporkontamineringsnivåer av stoffene oppført ovenfor er under maksimumsnivået fastsatt av EU 2011/65/EU, eller er unntatt på grunn av deres anvendelse.
  NX729J produsert av Nubia Technology Co., Ltd. oppfyller alle kravene i EU 2011/65/EU.

EU-sertifisert frekvensbånd

Frekvensbånd Maksimal utgangseffekt (dBm)
GSM900 33.50
DCS1800 30.00
WCDMA-bånd 1 24.00
WCDMA-bånd 8 24.00
LTE bånd 1 24.00
LTE bånd 3 24.00
LTE bånd 5 24.00
LTE bånd 7 24.00
LTE bånd 8 24.00
LTE bånd 20 24.00
LTE bånd 28 24.00
LTE bånd 34 24.00
LTE bånd 38 24.00
LTE bånd 40 24.00
LTE bånd 41 24.00
NR N1 24.00
NR N3 24.00
NR N7 24.00
NR N8 24.00
NR N28 24.00
NR N41 26.00
NR N78 26.00

WLAN

standard Frekvens EIRP Power (dBm)
2.4G WIFI 2.4 ~ 2.4835GHz 17.7
5G WIFI 5.15 ~ 5.725GHz 15.7
5.725 ~ 5.825GHz 13.9

BLUETOOTH

Bluetooth-versjon: EIRP Power (dBm)

BR/EDR: 14.2

BLE: 8.6

NFC

Frekvens 13.56MHz <42 dBμA/m ved 10m

GNSS

GPS/GLONASS/BDS/Galileo: 1559 ~ 1610MHz

Maskinvare og programvare

Den sertifiserte maskinvareversjonen av telefonen din er NX729J _V1AMB.
Den sertifiserte programvareversjonen av telefonen din er REDMAGICOS8.0.3_NX729J_EEA

EU-samsvarserklæring (DoC)
Herved erklærer Nubia Technology Co., Ltd. at denne enheten er i samsvar med radioutstyrsdirektivet: 2014 / 53 / EU.
For samsvarserklæring, besøk http://www.nubia.com/en/support.php?a=download.

Herved erklærer Nubia Technology Co., Ltd. at radioutstyrstypen Model NX729J er i samsvar med UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206).

  BE BG CZ DK DE EE IE
EL ES FR HR IT CY LV
LT LU HU MT NL AT PL
PT RO SI SK FI SE Storbritannia (NI)

Wi-Fi-funksjonen for denne enheten er begrenset til innendørs bruk kun når den brukes i frekvensområdet 5150 MHz til 5350 MHz.

Produsentens EU-representant:

SUKSESS COURIER SL
Calle de RIO TORMES 13A, oficina 1, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spania successservice2@hotmail.com

Sikkerhetsadvarsel

 • For å forhindre mulig hørselsskade ved bruk av hodesett, ikke bruk høyt volum over lengre tid.
 • Bruk øretelefonen forsiktig. For høyt lydtrykk fra hodetelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselstap.
 • Adapteren skal installeres i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.
 • Telefonens normale driftstemperatur er 0°C ~ 40°C. For å sikre normale telefonfunksjoner, ikke bruk denne telefonen utenfor temperaturområdet.

FORSIKTIG
Eksplosjonsfare hvis batteriet erstattes av feil type avhending av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon; å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur som kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass;
et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Helse og sikkerhet

 • Enheten oppfyller internasjonale retningslinjer for eksponering for radiobølger.
 • Enheten din er en radiosender og -mottaker. Den er utformet for ikke å overskride grensene for eksponering for radiobølger anbefalt av internasjonale retningslinjer. Retningslinjene er utviklet av den internasjonale kommisjonen for ikke-loniserende strålebeskyttelse
  (ICNIRP), et uavhengig teknisk standardorgan, og inkluderer marginer designet for å sikre sikkerheten til alle personer, uavhengig av alder og helse. Disse retningslinjene bruker en måleenhet kjent som Specific Absorption Rate (SAR). SAR-grensen for mobile enheter er 2.0
 • W/Kg (hode, kroppsbåret), 4.0 W/Kg (lemmer) og den høyeste SAR-verdien for denne enheten når den ble testet for bruk ved hodet var 0.898 W/Kg, når den ble testet for bruk på den kroppsbårne var 1.054 W/Kg og ved testing for bruk ved lemmer var 2.875 W/Kg.
 • Ved SAR-måling er separasjonsavstanden mellom telefonen og testenheten 5 mm.
 • Siden SAR måles når enheten har sin høyeste sendeeffekt, er den faktiske SAR-en til denne enheten under normal drift vanligvis under nivåene vist ovenfor. Dette er fordi enheten automatisk endrer strømnivået for å sikre at den bare bruker minimumsnivået som kreves for å nå nettverket.
 • Verdens helseorganisasjon har uttalt at dagens vitenskapelige informasjon ikke indikerer behovet for spesielle forholdsregler for bruk av mobile enheter.

Viktig sikkerhetsinformasjon

 • For din egen helse og sikkerhet, følg retningslinjene for radiofrekvens (RF) strålingseksponering og hold telefonen minst 5 mm unna kroppen din. Unnlatelse av å gjøre dette kan bety at RF-eksponeringen din overskrider retningslinjene.
 • Slik begrenser du eksponeringen for radiofrekvens (RF) Verdens helseorganisasjon (WHO) gir følgende råd til personer som ønsker å begrense eksponeringen for RF-stråling...
 • Nåværende vitenskapelig informasjon indikerer ikke behovet for spesielle forholdsregler ved bruk av mobiltelefoner. Hvis enkeltpersoner er bekymret, kan de velge å begrense sin egen eller barnas RF-eksponering ved å begrense lengden på samtaler, eller bruke "håndfrie" enheter for å holde mobiltelefoner unna hodet og kroppen.
 • Ytterligere informasjon om emnet kan fås fra Verdens helseorganisasjon websted på http://www.who.int/peh-emf WHO-faktaark 193: juni 2000.
  1. Testene er utført i henhold til IEC standard IEC 62209-2.

Dokumenter / Ressurser

REDMAGIC 91Q148n6GLL 8S Pro 120Hz Móvil Gaming Smartphone [pdf] Brukerveiledning
91Q148n6GLL 8S Pro 120Hz M til spillsmarttelefon, 91Q148n6GLL, 8S Pro 120Hz M til spillsmarttelefon, 120Hz M spillsmarttelefoner, Mvil spillsmarttelefoner, spillsmarttelefoner, smarttelefoner

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *