576303 Smartklokke

LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0
LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 er fullpakket med interaktive spill, doble POV- og selfie-kameraer og mer! Du kan danse med Sprints, samhandle med Beats og tilpasse Divas moter!
KLIPP/STAND

UTVIDENDE KAMERA (Punkt på View -POV)
FRONTKAMERA LOL SURPRISE!TM
SMARTWATCH & CAMERA 2.0
HJEM-KNAPP

BEVEGENDE ARMER OG BEN LED-LYS

KLOKKEREIM

Kun én LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 inkludert. Multippel vist kun for referanse.

INNHOLD
1. LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 2. Klokkebånd 3. Klips/stativ 4. Mikro-USB-kabel
For å slå på enheten, trykk og hold hjem-knappen i omtrent 5 sekunder til skjermen slås på og en lyd spilles av.
Før du gir dette produktet til et barn, fjern all emballasje, inkludert plastdeksler, tape, bånd, tags og emballasjelåser. Plastdekselet over smartklokkeoverflaten er
2 emballasjemateriale inkludert for beskyttelsesformål og bør fjernes før bruk.

SPESIFIKASJONER

Skjerm støttede språk Fotooppløsning Videooppløsning

Buet 1.54" 240 x 240 engelsk, spansk, fransk, nederlandsk, tysk, italiensk, polsk VGA (640 x 480 piksler)
QVGA 14 bps (320 x 240 piksler)

Fokusområde internt minne
Lagringskapasitet File Formater tilkobling
Batteri Batterilevetid Optimal drifts- og ladetemperatur

3 m (1 fot)
512MB Noen brukes til programdata. Minne tilgjengelig for lagring er mindre.
Bilder: 3000 ELLER Video: 30 min. Lagringskapasiteten er omtrentlig.
Foto: JPEG Video: AVI
Trådløs tilkobling: 3.0 & BLE + EDT Micro-USB-kabel: 2.0 HS (Inkludert for tilkobling til datamaskin)
Lithium Polymer batteri (kan ikke byttes ut) Lavt bruk: 5 dager Typisk bruk: 2 dager tungt bruk: 8 timer
14ºF (-10ºC) ~ 140ºF (60ºC)

Frekvensbånd (er)

2402MHz-2480MHz

Maks. Overført radiofrekvens

-0.5dBm

3

MIKRO-USB-PORT
MERK: En voksen må lade enheten og koble til en datamaskin.
Bruk den medfølgende mikro-USB-kabelen til å koble enheten til datamaskinen for å overføre bilder og videoer og lade enheten. 1. Åpne dekselet over Micro-USB-porten på smartklokken. 2. Sett mikro-USB-siden av kabelen inn i porten. 3. Sett den store USB-enden inn i en USB-port på datamaskinen.
BATTERI LADING
Før bruk anbefales det at du fulllader LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 for optimal ytelse. MERK: Enheten bør være AV før lading. For å slå AV, hold hjem-knappen i ca. 5 sekunder, til det høres en lyd og enheten slås av. 1. Fjern klokkeremmen eller klipsen/stativet fra rundt smartklokken. 2. Sett den større enden av mikro-USB-kabelen inn i en USB-port på datamaskinen. 3. Løft åpne dekselet over Micro-USB-porten på smartklokken og sett inn Micro-USB
kabel inn i porten. 4. Et batterisymbol blir grønt på skjermen når enheten er fulladet. Fjerne
enheten fra mikro-USB-kabelen. Ikke overlad batteriet. 5. Du kan nå slå på enheten, legge til favoritttilbehøret ditt og begynne å spille.

Fjern smartklokken fra klokkebåndet eller
klips/stativ.

Åpne portdekselet på undersiden av smartklokken og plugg mikro-USB-enden av kabelen inn i porten. Plugg inn
ladekabel inn i USB-porten på datamaskinen.

NOTAT:
· Se side 24 for mer BATTERIINFORMASJON.

SYSTEMKRAV
Kompatible systemer inkluderer Microsoft® Windows XP, Windows® 7, Windows® 8 og Windows® 10 operativsystem eller en Macintosh-datamaskin med macOS X versjon 10.13 og 10.14. Andre operativsystemer kan være kompatible eller kvalifisert for oppgradering til et kompatibelt system. USB-port kreves.
4

BRUK AV Dobbeltkameraene
Det er to kameraer på LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0, et frontvendt kamera på smartklokkens overflate og et utovervendt (POV) kamera på toppen av enheten. Åpne kamera- eller videoapplikasjonene for å bruke kameraet. View bildene og videoene i de respektive galleriene på enheten din. For mer informasjon, se side 18-19.
Utadvendt (POV)
Fremovervendt
NOTAT:
Av sikkerhetshensyn kan ikke kameraet og mikrofonen på enheten din nås når du kobler til en datamaskin med mikro-USB-kabelen, siden enheten skal være av. Løs ut enheten på riktig måte fra datamaskinen, koble fra mikro-USB-kabelen og slå på enheten før du bruker disse funksjonene.
OVERFØRING FILES FRA SMARTWATCH
Enheten skal være AV før overføring files. For å slå AV, hold hjem-knappen i ca. 5 sekunder til det høres en lyd og skjermen slås av. Koble enheten til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende mikro-USB-kabelen, og følg instruksjonene på side 4. På datamaskinen din vil du se en flyttbar stasjon kalt LOL 2. Klikk på denne stasjonen for å overføre files fra enheten til datamaskinen din ved å bruke mappene FOTO og VIDEO. Kopier og lim inn files i disse mappene til ønsket plassering på datamaskinen. TIPS: Foto og video files vil ikke bli slettet fra smartklokken før du sletter dem manuelt på enheten ved å trykke på søppelbøtteikonet i bilde- og videoappene. Du kan ikke laste inn bilder eller videoer fra andre enheter til LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0, da file typer er kanskje ikke kompatible. MERK: Når enheten er koblet til datamaskinen, må du ikke koble fra smartklokken eller kabelen mens files overfører. Når smartklokken har fullført overføringen,
6 løs ut enheten riktig fra datamaskinen. Koble deretter fra kabelen fysisk og
smartwatchen.

HJEM-KNAPP
Trykk og hold hjem-knappen foran på smartklokken i omtrent 5 sekunder for å slå den på. Når smartklokken er slått på, trykker du på hjemknappen én gang for å rotere skjermen mellom BEATS MODUS, MENY MODE og WATCH SCREEN MODE. Fra BEATS MODE, trykk på hjem-knappen for å bytte til MENY MODE. Fra MENYMODUS trykker du på hjemknappen for å bytte til SESKJERMODUS. Fra SE SKJERMODUS trykker du på hjemknappen for å bytte til BEATS MODUS.

10:15
AM

BEATS MODUS

MENYMODUS

SE SKJERMMODUS

RASK MENY VIEW
Sveip ned på berøringsskjermen for raskt å se volum, tid, trådløs tilkobling, daglige trinn og batterinivå. Sveip opp for å gjøre dette raskt view menyen forsvinner, eller den forsvinner etter noen sekunder. Trykk på volum- eller trådløse tilkoblingsikonene for å gjøre endringer i disse innstillingene.

MERK: Den raske view menyen vises ikke ved å sveipe ned på skjermen mens smartklokken lytter til deg i Beats-modus.

BEATS MODUS

Trykk på hjem-knappen foran på smartklokken for å rotere skjermen til BEATS MODUS.

1. Berør skjermen i Beats-modus for morsomme animasjoner og for å lage enhetens armer og ben

bevege seg!

2. Rist Beats rundt for å gjøre henne svimmel!

3. La Beats være i fred og se henne gjespe eller plystre.

4. Sveip til høyre for å kile Beats og få henne til å fnise.

5. Sveip til venstre for å få Beats til å blunke!

6. Sveip opp for å se Beats Mode Menu og åpne Nurture-ikonet.

– Velg Emoji-ikonet fra Beats Mode-menyen for morsomme emojier

– – for at hun skal samhandle med og uttrykke seg!

– Velger Beats Talk-ikonet, og åpner deretter Beats Talk-appen for Beats

– for å høre på deg! Prøv å si «Hei Beats» eller stille et spørsmål til

– hør svaret hennes.

– Sveip ned, til venstre eller høyre på ansiktet hennes for å deaktivere lyttemodus.

7. Noen ganger vil Beats foreslå et spill å spille eller en app å bruke med et snakkebobleikon.

Klikk på ikonet for å åpne appen Beats foreslår. Dette vil også øke hennes lykke på

statistikklinje (se HELSE på side 16).

PLUSS SÅ MYE MER! Hva annet kan din LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 gjøre?

8

STARTER OPP SMARTWATCH
For å slå på LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0, trykk og hold inne hjemknappen
på forsiden av enheten i ca. 5 sekunder til skjermen slås på og en lyd spilles av.
Når du først starter smartklokken, sørg for at fastvaren er oppdatert, som nevnt ovenfor.
Sørg for at enheten er fulladet (se side 4).
Til å begynne med blir du bedt om å angi språk, datoformat, klokkeslett og navn på enheten.
For mer informasjon om hvordan du stiller inn disse funksjonene, se INNSTILLINGER på side 15-16.
FIRMWARE-OPPDATERING
Før du begynner, er det viktig å se etter tilgjengelige fastvareoppdateringer slik at LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 fungerer optimalt. Slik oppdaterer du fastvaren: 1. Last ned den nyeste fastvarepakken fra mgae.com/customer-care/firmware på datamaskinen. 2. Pakk ut fastvarepakken. 3. Slå av smartklokken ved å trykke og holde inne hjemknappen foran på enheten for
ca. 5 sekunder til en lyd spilles av og skjermen slås av. 4. Følg trinnene på side 4 for å koble mikro-USB-kabelen til enheten og datamaskinen. 5. Se etter stasjonen på datamaskinen din som heter LOL 2. Et ladeikon vil vises på enhetens
touch-skjerm. 6. Trykk raskt på skjermen 5 ganger for å låse opp. Deretter vil et opplåsingsikon vises på enhetens
touch-skjerm. 7. Kopier alle files i firmware pack-mappen til stasjonen på datamaskinen din med navnet LOL 2. 8. Velg "Erstatt alle files in destination” når datamaskinen ber deg om å gjøre det. 9. Løs ut enheten på riktig måte fra datamaskinen når kopieringen er fullført. Fjern deretter
Mikro-USB-kabel. 10. Slå på smartklokken. En fastvareoppdateringsskjerm vil vises på enheten. trykk
hakeikon på skjermen for å fullføre fastvareoppdateringen. MERK: Etter at enheten slås på igjen, anbefales det at du slår den av og på igjen for å bekrefte at oppdateringen var vellykket.
VÅKNE OPP SMARTWATCH
Etter omtrent 25 sekunder med inaktivitet vil berøringsskjermen bli mørk. Hvis du har på deg LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 på håndleddet, løft armen og snu enheten mot deg for å vekke den og lyse opp berøringsskjermen. Hvis den er i klipsen/stativet, løft LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 for å lyse opp berøringsskjermen. Du kan også trykke én gang på hjemknappen for å vekke enheten.
TRÅDLØS TILKOBLING
Din LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 kan kobles til andre LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0-er ved hjelp av trådløs tilkobling. For å koble til, åpne menymodus og velg ikonet for trådløs tilkobling i INNSTILLINGER. Sørg for at trådløs tilkobling er skrudd til PÅ-posisjon (knappen blir blå). Nå kan du dele bilder og meldinger med andre LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0-brukere. Brukere må være i nærheten for å koble til via trådløs tilkobling. For eksample, ca. 50 fot (15m) eller mindre uhindret. Enheten må også ha tilstrekkelig batteristrøm til å koble til trådløst og dele bilder og meldinger. MERK: Trådløs tilkobling er kun kompatibel med andre LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0-enheter, og vil ikke koble til andre typer enheter. Brukere som mottar meldinger må godta meldingen fra enheten før de kan view det.
5

BAR SMARTKLOKKEN
Som med alle bærbare enheter, kan noen brukere ha hudfølsomhet som irriteres av å ha på seg klokkeremmen i lengre perioder. Irritasjon kan oppstå fra fuktighet, svette, såpe eller andre irriterende stoffer som setter seg fast mellom båndet og huden. Hvis det oppstår irritasjon, fjern urremmen. Det anbefales ikke å bruke klokkeremmen til sengs om natten eller over lengre perioder. Hold alltid håndleddet og klokkeremmen tørt og rent. For å rengjøre båndet, tørk det av regelmessig med adamp klut og tørk grundig.
Unngå å bære klokkebåndet for tett, noe som også kan bidra til hudirritasjon. Bandet skal ikke være for løst, slik at det ikke blir på plass ordentlig, men det skal heller ikke være så tett at det er ubehagelig å ha på. Hvis du merker rødhet eller hevelse eller annen hudirritasjon, må du fjerne urbåndet og kontakte lege om nødvendig.
Hvis du finner ut at huden din er følsom for klokkebåndet, anbefales det at du bruker den medfølgende klipsen/stativet for å leke med LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0.
BRUK AV KLIPPEN/STAND
I tillegg til å ha LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 på håndleddet, kan du bruke den medfølgende klipsen/stativet til å feste den til klærne eller bruke den som et displaystativ på et bord. Smartklokken vil fortsatt telle aktiviteten, skrittene og bevegelsene dine hvis du fester den til klærne dine, men vil ikke spore aktiviteten hvis den brukes som stativ. For den mest nøyaktige aktivitetssporingen, bruk enheten på håndleddet eller festet på linningen. TIPS: For både klokkeremmen og klipsen/stativet, sørg for at enhetens armer og ben er i stand til å bevege seg inn og ut av dekselet. Sørg for riktig passform før bruk.

Bruk låsen på toppen av klipsen for å sikre klipsen i lukket posisjon. Løft klippet litt for å bruke det som clip-on tilbehør.

Løft låsen og åpne klipsen helt for å bruke den som stativ. Senk låsen på plass.

7

MENYMODUS
Velg fra en rekke actionfylte spill og aktiviteter som inkluderer dine favoritt LOL Surprise!TM-karakterer, få tilgang til doble POV- og selfie-kameraer, og send meldinger! Trykk på ikonene på skjermen for å åpne undermenyer (angitt med en pil ved siden av ikonet). For å gå ut av et menyvalg, trykk på hjem-knappen.
Det er fire hovedmenyskjermer og tre undermenyer for spill, treningsspill/sporing og innstillinger. Sveip til venstre eller høyre på smartklokken for å navigere mellom de fire menyskjermene.

CAMERA

BILDEGALLERI

MELDING

walkie talkie

HJERNESPILL
LOL Surprise!TM Time, Yeah Math!, Pair It Up og Tic-Tac-Toe
ARKADE SPILL
Dunk n' Slam Hoops, A-Maze-Ing Balance, LOL Surprise!TM Drive, Ball Bouncer
VEKKERKLOKKE

FITNESS
Treasure Hunt, Freeze Dance, LOL Says og LOL Remix Game
BELØNNINGER
KALENDER

TIMER

Stoppeklokke

KALKULATOR PUST

INNSTILLINGER
Dato, datoformat, klokkeslett, 12 eller 24 timers klokke, lysstyrke, volum, språk, enhetsnavn, fastvareversjon, trådløs tilkobling og foreldrekontroll.
AKTIVITETSSPORER

Sveip opp mens du er i Beats Mode for å få tilgang til Beats Mode-funksjoner. Se side 8 for mer informasjon.

EMOTICON

PLASSE

FASHION

BEATS TALK 9

ARCADE GAMES MENY
Alle spill vil bli mer utfordrende etter hvert som du blir bedre til å spille. Se om du kan vinne hvert spill!
5200 A-Maze-Ing balanse:
· Før de fargede ballene inn i hullet med matchende farge.
· Hvis du har smartklokken på håndleddet, flytt rundt håndleddet for å rulle ballene. Hvis smartklokken er i klipsen/stativet, roter enheten for å rulle ballene.
· Tjen 5 poeng for hver ball du matcher riktig!

Hopping Game

10

5200 Dunk n'Slam Hoops:
· Trykk på ballen for å sprette den mot kurven. Slutt å banke på ballen når den kommer nær kurven.
· Spillere kontrollerer kun når de skal sprette ballen, timing er nøkkelen til suksess.
· Tjen 5 poeng hver gang du lager en kurv. · Du vil miste hjertet når tiden renner ut. · Mens du er i et 2-spillerspill, vises to poeng. Spill Head-to-Head Gaming med en annen LOL Surprise!TM
Smartwatch & Camera 2.0 bruker.

5200 Ball Bouncer:
· Flytt fra planet til planet ved å trykke på den roterende planeten.
· For å tjene poeng, sørg for at karakteren din lander på en ball.
· Du vil miste et hjerte hvis du sender karakteren din ut i verdensrommet, på solen eller inn i et svart hull.

FITNESS MENY
5200 skattejakt:
· Begynn å gå rundt med smartklokken. · Gå rundt til LOL Surprise!TM-baller dukker opp. · Rett spionglasset over en ball, og prøv å matche
objektet i nedre venstre hjørne til objektet i ballen. · Fortsett å prøve til du samler den rette gjenstanden! · Tjen 5 poeng for hvert riktig objekt!
5200 Freeze Dance:
· Dans til musikken stopper! · Når musikken stopper og en hånd er på
skjerm, sørg for å fryse! · Ikke beveg deg mens musikken er stoppet. · Ikke slutt å bevege deg mens musikken spilles. · Tjen 5 poeng for hvert spilleminutt når du
frys til rett tid! Hvis du fortsatt danser når musikken stopper, hvis du beveger deg mens musikken fortsatt er stoppet, eller hvis du slutter å bevege deg mens musikken spilles, prøv igjen!
000 LOL sier:
· Se trekket som Sprints ønsker å kopiere. · Utfør den bevegelsen antall ganger det
skjermen viser. · Nummeret vil telle ned mens du utfører
trekket gjentatte ganger. · Tjen stjerner for å fullføre trekk!

5200 LOL Surprise!TM Drive:
· Tjen stjerner ved å kjøre gjennom dem. · For å unngå å krasje inn i biler, trykk på skjermen for å
bytte kjørefelt. · Du vil miste et hjerte hver gang du krasjer inn i en
bil.
10

5200 LOL Remix:
· Etter nedtellingen legger du til lydeffekter i filmen ved å flytte til musikken og lydene du lager.
· Ulike lyder spilles av hver gang du trykker på skjermen, løper, hopper eller svinger med armene fra venstre til høyre.
· Jo lenger du beveger deg, jo flere poeng tjener du! · Musikken stopper når du slutter å bevege deg.
12

HJERNESPILL-MENY
Alle spill vil bli mer utfordrende etter hvert som du blir bedre til å spille. Se om du kan vinne hvert spill!

5200
5200
1 0: 1 5

Tre på rad:
· Spill en omgang Tic-Tac-Toe mot enheten. · Velg en seksjon for å plassere din X. Tre X-merker i en
rad vinner! Tre O-ikoner på rad betyr at smartklokken vant den runden. · Tjen 5 poeng for hvert spill du vinner! · Velg to spillere når du blir bedt om det, og enheten vil søke etter en annen LOL-overraskelse! Smartwatch & Camera 2.0 i nærheten.
LOL Surprise!TM-tid:
· Match den digitale tiden med den analoge tiden på skjermen for å tjene 5 poeng.
· Klokken vil velge en tilfeldig analog tid. · Trykk på de digitale tallene. Sveip deretter opp eller ned
for å angi tiden som vises på den analoge klokken. · Når du tror tiden du har satt er riktig,
trykk på haken for å sende inn svaret. · Etter 5 riktige svar vil Beats ansikt vises med
en morsom animasjon! · Et nytt klokkeslett vises, så fortsett å spille! · Tjen 5 poeng når du angir riktig tid!

18 15, 16, 17 _

Ja matte!:
· Løs matematikkproblemet ved å velge riktig nummer på LOL Surprise!TM-ballen når den dukker opp på skjermen.
· Hvis du svarer riktig, får du 5 poeng! · Prøv igjen hvis du velger feil svar.
Par det opp:
· Match bildene før tiden renner ut. · Trykk på to kort for å snu dem. · Hvis de matcher, vil du tjene et poeng. · Hvis de ikke stemmer overens, vil de vende tilbake og
du må prøve igjen.

11

MELDINGER / WALKIE TALKIE

HUSK: Smartklokken din kan koble til en annen LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 ved hjelp av trådløs tilkobling. For å koble til, åpne menymodus og velg ikonet for trådløs tilkobling i INNSTILLINGER (sørg for at det er slått til PÅ [Blå]-posisjon). Nå kan du sende meldinger med andre nærliggende LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0.
MERKNADER: Trådløs tilkobling er kun kompatibel med andre LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0, og vil ikke koble til andre enheter. Hvis trådløs tilkobling er slått av under foreldrekontroll, vil det ikke tillate en annen LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 å koble til. Enhetsnavnet vises på skjermen med et alternativ for å tillate tilkoblingen. En voksen må oppgi passordet for å tillate tilkoblingen.

00:15.37
00:28.27

Meldinger:

· Send melding til en annen nærliggende LOL Surprise!TM Smartwatch &

Kamera 2.0!

· Send emojier eller klikk på bildeikonet øverst til venstre til

send bilder fra galleriet ditt.

· Trykk på send-ikonet nederst til høyre for å sende din

budskap.

· Velg LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0-enheten

du vil sende meldingen til.

· To LOL Surprise!TM-figurer vises på skjermen, og deretter en

chat-boblen vil dukke opp på mottakeren LOL Surprise!TM

Smartwatch & Camera 2.0-enhet når meldingen er sendt.

· Mottakerenheten må trykke chat-boblen til view de

budskap.

MERK: Bilder sendt til en annen LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0

enheten kan ikke lagres på den enheten. De vil forsvinne etter ca 15

sekunder.

Walkie talkie:

· Trykk på midtknappen for å ta opp.

· Trykk på den igjen for å stoppe opptaket.

· Trykk på ikonet i venstre hjørne for å velge morsomme stemmeeffekter,

som ekstra rask, slow-mo, robot, chipmunk eller ingen effekt.

· Trykk på søppelbøtteikonet for å slette meldingen.

· Trykk på avspillingsknappen for å spille av meldingen.

· Trykk på ikonet øverst til høyre for å sende meldingen

til en nærliggende LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0-enhet.

Velg LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0-enheten du

ønsker å sende meldingen til. To LOL Surprise!TM Smartwatch

& Camera 2.0-tegn vises på skjermen, og deretter en

chat-boblen vil dukke opp på mottakeren LOL Surprise!TM

Smartwatch & Camera 2.0-enhet når meldingen er sendt.

· Mottakerenheten må trykke chat-boblen til view de

walkie talkie melding.

MERK: Meldinger sendt til en annen LOL Surprise!TM Smartwatch &

Camera 2.0-enheten kan ikke lagres på den enheten. De vil

forsvinner etter ca. 15 sekunder.

13

STATISTIKK

12

2

6

+8,000 2,000 5,000 XNUMX

FASHION

Belønninger:
· Se alle trofeene du har tjent ved å spille spill og samhandle med Beats.
Belønningsscore:
· Dukkemodus: Få én stolpe for hvert 7.5 minutt med spilletid innen 24 timer.
· Spillmodus: Få én bar for hvert 7.5 minutt med spilletid innen 24 timer.
· Gåmodus: Få en bar for å oppnå 1/4 av målmålet med skritt, satt av spilleren, til målet er fullt ut nådd.

Moteshow:
· Fra Beats Mode-menyen velger du kjoleikonet nederst til venstre på skjermen for å begynne.
· Sveip til venstre eller høyre på berøringsskjermen for å se alle LOL Surprise!TM-rommene og fire forskjellige dukker!
· Åpne diamantikonet øverst til venstre for å se moteartikler, kjæledyr og andre gjenstander.
· Sveip opp eller ned for å se alle alternativene dine. · Trykk på tilbakepilen for å gå tilbake uten et element. · Trykk på et element og trykk på haken for å legge det til dukken og
rommet du er i. · Trykk og hold elementet for å flytte det rundt, og trykk deretter på
hake når du er fornøyd med den. · Fjern merket for ikonet for å flytte elementet. · Dra elementet til sidene av skjermen for å fjerne det. · Hvor mange måter kan du mikse og matche?

KALKULATOR

HELSE

100,000.00
C +/- % ÷ 789X 456123+
0 .=

Kalkulator:
· Løs matematiske problemer ved å bruke LOL SurpriseTM Smartwatch & Camera 2.0
· Trykk på tallene og symbolene.
· Trykk på likhetssymbolet for å få svaret.

Puste:
· Ta en pause og pust med Beats.
· Vent til Beats teller ned til én og puster inn og ut.
14

INNSTILLINGSMENY

For å bla gjennom hver innstilling, sveip til venstre eller høyre på skjermen. Gjør de nødvendige endringene. Hvis innstillingen allerede er nøyaktig, trykk på haken for å fortsette eller sveip til venstre til neste skjermbilde.

JAN 01 2021 MM/DD/ÅÅ DD/MM/ÅÅ
MORGEN KVELD
Engelsk

Datovalg: · Trykk på måned, dag og år eller sveip opp og ned for å angi
Dato. · Trykk på knappen for å stille inn datoformatet.
Tidsvalg: · Trykk på time- og minuttall eller sveip opp og ned på
tall for å endre tiden. Trykk deretter på AM/PM-knappen for å fullføre innstillingen av tiden. · Velg hvordan du vil vise tiden ved å trykke på 12/24-timers syklusknappen. MERK: LOL Surprise!TM Smartwatch og Camera 2.0 endres ikke automatisk for sommertid.
Språkvalg: · Trykk på språknavnet for å bla mellom · Engelsk · Spansk · Fransk · Nederlandsk · Tysk · Italiensk · Polsk HUSK: LOL Surprise!TM Smartwatch and Camera 2.0 snakker ingen språk. De eneste appene som bruker språk er kalender, aktivitetsmåler, foreldrekontroll og omstart av spill.

Lysstyrkeinnstilling Bruk symbolene + og – for å endre lysstyrken på skjermen. Voluminnstilling Bruk symbolene + og – for å endre enhetens volumnivå.

Valg av trådløs tilkobling: · Bruk veksleknappen for å slå trådløs tilkobling på (blå) eller av
(rosa).
MERK: Se side 5 for mer informasjon om trådløs tilkobling.

Firmware Versjon:

· Sjekk at LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 er

oppdatert med den nyeste tilgjengelige fastvaren.

FW:V005

· Skjermen vil vise deg hvilken versjon du har.

· Se side 5 for mer informasjon om fastvareoppdateringer.

15

INNSTILLINGER (FORTS.)

LOL 2 JORGE
E

LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0-enhet
Navn:
· Enheten din heter LOL 2 som standard, men du kan legge til LOL-prefikset for å tilpasse den!
· Skulle du velge et nytt navn, trykk på + og – knappene for å velge en bokstav eller et tall.
· Trykk på bokstaven eller tallet for å angi det. · Trykk på X for å slette bokstaven eller tallet du har valgt. · Trykk på haken for å lagre det nye enhetsnavnet. MERK: Enhetsnavnet ditt starter alltid med LOL 2. De fire første tegnene LOL 2 kan ikke slettes.

AKTIVITETSSPORER

CAMERA
HUSK: Av sikkerhetshensyn kan ikke kameraet og mikrofonen på enheten din nås når du kobler til en datamaskin med mikro-USB-kabelen, siden enheten skal være av. Løs ut enheten på riktig måte fra datamaskinen, koble fra mikro-USB-kabelen og slå på enheten før du bruker disse funksjonene.

Forovervendt Ta selfies når enhetens berøringsskjerm vender mot deg.

Utadvendt (POV)
Hold enheten parallelt med bakken for å skyte objekter foran deg. Hold enheten oppreist for å skyte objekter over deg.

lørdag
08,326
10,000

Aktivitetssporing:
· View dine daglige aktivitetstrinn. · Sett et trinnmål ved å klikke på målikonet. · Målet ditt kan være så lavt som 1,000 skritt per dag. Øk målet
i 1,000 trinn opp til 100,000 XNUMX trinn. · Trykk på det grønne merket for å angi målet ditt. HUSK: Rådfør deg alltid med lege før du starter nye fysiske aktiviteter.

SE SKJERMMODUS
Trykk på hjem-knappen for å rotere skjermen til SESKJERMODUS. Sveip til venstre eller høyre på berøringsskjermens smartklokkeoverflate for å velge mellom over 50 urskiver. Slutt å sveipe for å angi urskiven du liker.

10

10 am

10:15
AM

15

15

16

Kamera:
· Ta selfies eller POV-bilder med enheten din! · Bruk kameraikonet nederst til høyre på
skjerm for å bytte mellom selfie og POV · Sveip til venstre eller høyre på preview skjermen til
velg mellom kamera eller videokamera. · Trykk på lukkerknappen nederst på skjermen
skjermen for å ta bildet ditt.
Selfie-bevegelse: Aktiver selfien og tidtakeren med en enkel håndbevegelse. Vri litt på håndleddet to ganger og på den andre vridningen, se på smartklokkens forovervendte kamera. MERK: Denne bevegelsen fungerer bare hvis kameraet er åpent.
Videokamera:
· Ta opp selfies eller pek på view (POV) videoer med enheten din!
· Bruk kameraikonet nederst til høyre på 10:00-skjermen for å bytte mellom selfie og POV
· Trykk på sirkelknappen nederst på
18 skjermen for å starte opptaket, og trykk på firkanten
for å stoppe opptaket av videoen.

KALENDER OG TIMER
Alarm Clock:
Sett opp til fire forskjellige alarmer med egendefinerte vekkelyder. · Trykk på X-ikonet ved siden av tiden for å velge det
tidtaker. · Trykk på den tomme alarmen for å stille inn alarmtiden. · Trykk deretter på tallene for å velge den alarmen. · Trykk på time- og minutttallene for å endre
utvalget. · Fortsett å endre timetallene for å bytte
mellom AM og PM. · Trykk på ikonet ved siden av AM/PM for å stille inn alarmen
høres ut som en bjelle, en valp som bjeffer, en hane, musikk og vann. · Når alarmen går, vises Beats. · Trykk på stoppikonet for å slå av alarmen. MERK: Alarmen forblir innstilt neste dag med mindre du sykler tilbake til X-ikonet for å fjerne alarmen.

januar 2021
SØN MAND TIR ON TOR FRE LØR 12
345 6789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
januar 2021
11

Kalender:
· Klikk på kalenderikonet øverst til venstre for å bytte fra månedlig til daglig view.
· Sveip til venstre eller høyre på månedskalenderen view for å se forskjellige måneder av året.
· På dagtid view, trykk på stamp ikon i øvre høyre hjørne for å få tilgang til klistremerker for å markere spesielle anledninger, som reiser, kjæledyr, bursdagskake, høytider og mer!
· Sveip til venstre eller høyre for å bla gjennom klistremerkealternativene.
· Trykk på haken for å legge til klistremerket til datoen.
· Trykk på X-ikonet for å fjerne det.

20

FEILSØKING

Smartklokken har sluttet å fungere.

1. Slå av strømmen ved å trykke på og holde inne hjemmeknappen til enheten slås av.
2. Slå enheten på igjen ved å trykke på og holde inne hjemknappen til enheten slås på.
MERK: Hvis enheten fortsatt ikke fungerer, må du lade batteriet (se side 4) og følge trinnene ovenfor.

Berøringsskjermen reagerer ikke ordentlig.

1. Slå av strømmen ved å trykke på og holde inne hjemmeknappen til enheten slås av.
2. Slå enheten på igjen ved å trykke på og holde inne hjemknappen til enheten slås på. Det skal nå fungere skikkelig.
MERK: Hvis enhetens skjerm fortsatt ikke fungerer, lad batteriet (se side 4) og følg trinnene ovenfor. TIPS: Bruk tuppen av fingeren i stedet for neglen for best resultat ved bruk av berøringsskjermen.

Bildet eller videoen som er tatt er ikke klar.

1. Sørg for at belysningen i området du fotograferer er tilstrekkelig.
2. Sjekk at kameralinsen er ren. Hvis det er skittent, tørk av med en tørr, myk klut og blås på den for å fjerne rusk. Se STELL OG VEDLIKEHOLD på side 23.

Kan ikke koble enheten til en datamaskin.
Trådløs tilkobling fungerer ikke som den skal.
Enheten lades ikke.

1. Kontroller at det er en god forbindelse mellom enheten og datamaskinen via mikro-USB-kabelen. Se MIKRO-USB-PORT på side 4 og andre støttende seksjoner for mer informasjon.
2. Ta kontakt med kundeservice hvis kabelen er skadet. Ikke prøv å bruke kabelen hvis den er skadet.
1. Hold deg i nærheten av andre LOL Surprise!TM-smartklokker (ca. 50 fot/15 m uten noe i veien) når du kobler til trådløst.
2. Enheten må ha tilstrekkelig mengde batteristrøm for å koble til trådløst. Lad opp enheten med den medfølgende mikro-USB-kabelen.
1. Bruk bare den medfølgende mikro-USB-kabelen til å lade enheten.
2. Det anbefales at du bare lader enheten ved hjelp av en USB -port på datamaskinen.
3. Sørg for å lade enheten regelmessig, selv om den ikke er i bruk. Et batteri som ikke har blitt ladet på lenge, kan ikke lenger godta lading.
22

LiPo BATTERI SIKKER BRUK
Denne enheten er utstyrt med et oppladbart litiumpolymer (LiPo) batteri. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for sikkerhetsbruk:
· Før opplading, la batteriet avkjøles i minst 10 minutter etter bruk. · Ikke kast batteriet i ild eller ekstrem varme. · Ikke bruk eller la batteriet ligge i nærheten av en varmekilde som en brann eller en varmeovn. · Ikke slå eller kast batteriet mot harde overflater. · Ikke senk batteriet i vann. · Oppbevar batteriet på et kjølig, tørt sted. · Når du lader, bruk kun mikro-USB-kabelen som er spesifikt inkludert for dette formålet. · Ikke overlad batteriet. · Ikke lodd batteriet direkte og stikk hull i batteriet med en spiker eller en annen skarp gjenstand. · Ikke demonter eller endre batteriet. · Lad batteriet etter behov. Unnlatelse av å lade batteriet ofte kan føre til en
batteri som ikke lenger tåler en lading. · Ikke transporter eller oppbevar batteriet med metallgjenstander som halskjeder, hårnåler osv. · Vennligst resirkuler et brukt batteri etter å ha dekket batteriledningene/polene med elektrisk
tape eller ved å sette den inn i en individuell polypose. Sjekk lokale lover og forskrifter for informasjon om resirkulering og/eller avhending. · Under miljøer med elektrostatisk utladning kan produktet fungere feil og kreve at brukeren tilbakestiller produktet ved å slå det av og på igjen. · Oppladbare batterier skal kun lades av en voksen.
BATTERI LIV OG VEDLIKEHOLD
Kontroller batterinivået på hurtigmenyen view. Hvis batteriet er gult, er det snart på tide å lade. Hvis batteriet er rødt, lad det opp så snart som mulig.

BRUK Lavt bruk Typisk bruk Kraftig bruk

BATTERILID 5 dager 2 dager 8 timer

Lad batteriet regelmessig for å opprettholde optimal ytelse, selv når enheten ikke er regelmessig i bruk. For eksample, lad enheten minst en gang hver sjette måned. Slå AV enheten før du lader batteriet. Hold enheten AV når enheten ikke skal brukes over en lengre periode.

Dette diagrammet er bare et estimat av forventet batterilevetid før lading er nødvendig.

24

FCC-OVERHOLDELSE
MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak: · Vend eller flytt mottakeren. antenne. · Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. · Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren til
er sammenkoblet. · Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp. Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Forsiktig: Endringer som ikke er autorisert av produsenten kan ugyldiggjøre brukernes rett til å bruke denne enheten. Denne enheten inneholder lisensfritatt sender(e)/mottaker(e) som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritatte RSS(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: 1. Denne enheten kan ikke forårsake interferens. 2. Denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
26

S&MCAARTMWERAAT2C.0H
BRUKERHÅNDBOKEN
Illustrasjoner er kun til referanse. Stilene kan variere fra det faktiske innholdet.

6+
576303, 576310

FORELDREKONTROLL
Etter å ha skrevet inn passordet, trykk på haken og bla gjennom hver innstilling ved å sveipe til venstre eller høyre på skjermen. Gjør deretter de nødvendige endringene.

***

Lag passord:
Oppretting av et passord er valgfritt. · For å opprette et passord, trykk på stjernetastene til
endre tallene. Trykk deretter på haken for å angi passordet. MERK: For å tilbakestille passordet, trykk og hold låseikonet i fem sekunder.

WWIirReElLeessSS CCoonnNneEcCtTivIVityT
02:00
Skjermtid

Trådløs tilkobling:
· Bruk av/på-knappen for å slå trådløs tilkobling på (blå) eller av (rød).
· For å la en annen LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0 koble til, skriv inn passordet og trykk på haken når enhetens navn vises på skjermen.
Skjermtid:
· Følg trinnene nedenfor for å angi en tidsbegrensning. Som standard er det ingen tidsbegrensning satt. · Bruk av/på-knappen for å slå skjermtid på (blå) eller av (rød). · Trykk på tidslinjen. Den vil sykle mellom 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00, 4:30, 5:00, 5:30 og 6: 00. · Skjermtid vil låse LOL Surprise!TM Smartwatch & Camera 2.0-modus og spill, men du vil fortsatt kunne få tilgang til Watch Screen-modus når tiden er ute. MERK: Når tiden er ute, vil den be om passordet for å gi ekstra tid. Trykk på tidslinjen og trykk på haken for å gi mer tid.

17

CAMERA

Bildegalleri:
· View alle bildene du har tatt på enheten. · Trykk på et bilde i galleriet for å velge det. · Trykk på blyantikonet for å legge til et klistremerke til bildet ditt. Klistremerker inkluderer iskrem, cupcake, pizza, glass og så
mange flere. · Sveip til venstre eller høyre for å velge klistremerket du ønsker. Trykk deretter og
hold klistremerket og dra det rundt på skjermen for å flytte det. · Trykk på det stiplede firkantede ikonet for å legge til en grafisk ramme til bildet. Du kan legge til rammer og klistremerker samtidig. · Trykk på stamp ikonet for å fjerne kantlinjen. · Trykk på den grønne haken for å lagre det redigerte bildet som et nytt bilde. · Trykk på søppelbøtteikonet for å slette bildet ditt. Trykk deretter på den blå haken for å slette eller X
å avslutte.

Forstørr utvalget

Klistremerke

Rull

Bytt galleri

Galleri Rediger Slett Avbryt Legg til

Spar

View

Border

Videogalleri:

· View alle videoene du har tatt på enheten.

· Trykk på en video for å forstørre og se den.

· Trykk på avspillingsknappen over videoen for å spille den av.

· Trykk på galleriknappen for å gå tilbake til galleriet.

· Trykk på søppelbøtteikonet for å slette videoen. Trykk deretter på den blå haken for å

slett eller X for å avbryte.

Spille

Tilbake til

00:00

Tid i video

Galleri

Delete

19

KALENDER OG TIMERE (FORTS.)

MORGEN KVELD
0 4:3 5.2 7
3 00:3 1.1 8 2 00:34.2 1 1 00:3 1.52

timer:
· Still inn en egendefinert tidtaker ved å sveipe opp eller ned på minutter og sekunder for å angi ønsket varighet. · Velg en forhåndsinnstilt tidtaker ved å trykke på ikonet øverst til venstre. Som standard er disse tidene: · Pusse tenner: 2 minutter · ZZZ: 30 minutter · Bok: 15 minutter · Kost: 15 minutter · Sovemaske: 2 minutter · Musikk: 30 minutter · Telefon: 15 minutter
MERK: Du kan endre standardtiden på den forhåndsinnstilte tidtakeren ved å trykke på tallene. · Trykk på haken for å stille inn tidtakeren. · Trykk på avspillingsknappen for å starte timeren. · Trykk på pause for å sette tidtakeren på pause. · En animasjon av tidtakeren du valgte vil
vises når tidtakeren er ferdig.
Stoppeklokke:
Tid deg selv til å gjøre ulike aktiviteter og ha det gøy! · Trykk på avspillingsknappen for å starte stoppeklokken. · Trykk på stoppknappen for å stoppe stoppeklokken. · Trykk på X-knappen for å tilbakestille stoppeklokken.

ADVARSEL
Denne leken produserer blink som kan utløse epilepsi hos sensibiliserte individer. En veldig liten prosenttage av mennesker, på grunn av en eksisterende tilstand, kan oppleve epileptiske anfall eller øyeblikkelig bevissthetstap når viewvisse lysmønstre eller blinkende lys. Selv om dette produktet ikke bidrar med noen ekstra risiko, anbefales det at foreldrenes tilsyn håndheves under lek. Hvis du opplever svimmelhet eller endret syn, desorientering eller kramper, må du umiddelbart slutte å bruke og kontakte lege. Fokus på skjermer i umiddelbar nærhet over lengre tid kan forårsake tretthet eller ubehag. For hver time med spill, ta en pause på 15 minutter, eller ta pauser oftere etter behov.
Omsorg og vedlikehold
· Hold alltid portdekselet lukket under bruk for å forhindre at vann eller rusk kommer inn i enheten. Åpne bare portdekselet for å koble enheten til datamaskinen.
· Hold enheten ren ved å tørke den av med en litt damp klut og tørk den grundig. Ikke plasser enheten under rennende vann eller bruk sterke kjemikalier eller skurende materialer for å rengjøre.
· Fjern enheten fra klokkeremmen og klips/stativ for å rengjøre. Tørk av tilbehøret med annonseamp klut regelmessig for å holde dem rene. Alltid lufttørk; ikke utsettes for varme.
· Hold enheten og tilbehøret unna direkte sollys i lengre perioder. Ikke utsett enheten eller tilbehøret for direkte varmekilder.
· Ikke slipp enheten på en hard overflate for å unngå skade. · Hold kameralinsen ren. Hvis bildene er uskarpe, kan det være fordi støv eller skitt er det
som dekker kameralinsen. Tørk av med en tørr, myk klut og/eller blås forsiktig på linsen for å fjerne rusk. · Hvis du ikke planlegger å bruke enheten over en lengre periode, anbefales det at du slår av enheten. Lad batteriet regelmessig når det ikke er i bruk for å sikre at batteriet tåler en lading. Se BATTERLIVETID OG VEDLIKEHOLD på side 24.
SPRUTSIKKER
Selv om enheten din tåler sprut fra å vaske hendene eller danse i regnet, anbefales det ikke å senke enheten i vann. For å forhindre vannskade: 1. Sørg alltid for at dekselet over mikro-USB-porten er helt lukket for å forhindre vann
fra å komme inn i smartklokken. 2. Ikke plasser enheten under rennende vann. 3. Ikke senk i vann eller ha på deg mens du dusjer, bader eller svømmer.
Å GENSTARTE KLOKKEN
Hvis enheten din ikke reagerer eller hvis du ønsker å tilbakestille klokken til slik den var ved utpakking, trykk og hold inne hjemknappen i 8 sekunder for å tilbakestille klokken. MERK: Du må kanskje tilbakestille alle egendefinerte innstillinger.

21

23

BORTSKAFFELSE
`` La oss ta vare på miljøet! '' Papirkurv -symbolet indikerer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Bruk utpekte innsamlingssteder eller resirkuleringsanlegg når du skal kaste varen. Ikke behandle gamle batterier som husholdningsavfall. Ta dem med til et angitt resirkuleringsanlegg.

INSTRUKSJONER FOR FJERNING AV BATTERI Denne leken inneholder et batteri som ikke kan byttes ut. Ikke forsøk å åpne enheten med mindre du kaster enheten permanent. Åpning av enheten av en annen grunn kan gjøre garantien ugyldig. Fjerning av batteri er permanent, og enheten vil ikke lenger fungere etter at du har fjernet batteriet.
FORSIKTIG: En VOKSEN må fjerne batteriet for riktig avhending. Bruk alltid vernebriller i tilfelle batterilekkasje.

1

2

Bruk en liten stjerneskrutrekker (ikke inkludert) for å fjerne de fem skruene på baksiden av enheten.
3

Fjern enhetens armer og ben. Bruk deretter en liten stjerneskrutrekker for å fjerne de fem gjenværende skruene på midtpanelet.
4

Fjern midtpanelet for å vise batteriet.

Løft ut batteriet. Bruk saks til å klippe forsiktig av de svarte og røde ledningene EN AV GANGEN. Dekk ledningene/terminalene med elektrisk tape og kast batteriet på riktig måte.
25

For mer informasjon, inkludert de siste instruksjonene, besøk:
WWW.MGAE.COM

DATOERET SALGSMOTTAK KREVES FOR BEVIS FOR KJØP

Oppbevar denne håndboken da den inneholder viktig informasjon.

TRYKT I KINA 0621-1-E/INT

WWW.LOLSURPRISE.COM ©2021 MGA Entertainment, Inc. LOL SURPRISE!TM er et varemerke for MGA i USA og andre land. Alle logoer, navn, tegn, likheter, bilder, slagord og emballasjeutseende er MGAs eiendom.
Microsoft®- og Windows-logoer er varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Macintosh- og Mac-logoer er varemerker for Apple Inc. i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

MGA Entertainment, Inc. 9220 Winnetka Ave. Chatsworth, CA 91311 USA (800) 222-4685
MGA Entertainment UK Ltd. 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES, Bucks, Storbritannia + 0800 521 558

MGA Entertainment (Nederland) BV Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, Nederland Tlf.: +31 (0) 172 758038
Importert av MGA Entertainment Australia Pty Ltd. Suite 2.02, 32 Delhi Road Macquarie Park NSW 2113 1300 059 676

27

28

Dokumenter / Ressurser

LOL SURPRISE 576303 Smartklokke [pdf] Brukerveiledning
576303, 576310, 576303 Smartwatch, 576303, Smartwatch

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *