lowes 49300325 5 Light Chandelier Brukerhåndbok

lowes 49300325 5 lys lysekrone OVERVIEW Maskinvare (Delene er ikke i skala) DENNE HÅNDBOKEN INNEHOLDER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON. VENNLIGST LES OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les og forstå hele denne håndboken før du prøver å montere, betjene eller installere produktet. Slå av strømmen ved hovedsikringsboksen (eller strømbryterboksen) …