anko-logoBluetooth®Soundbar
Brukermanual

Innhold i pakken

 • 24W lydstang
 • Fjernkontroll
 • Power Adapter
 • 3.5 mm til 3.5 mm Aux in-kabel
 • 2x fotputer
 • Brukermanual

anko 43173860 Bluetooth Soundbar43-173-860

Spesifikasjoner

Adapter:

 • Merke: Togeinn
 • Modell, TY1800133/1mn
 • Inngang: 100-240V-, 50/60Hz, 0.8A
 • Utgang: DC18V,1.33A
 • Arbeidstemperatur: -10-+45C

Soundbar:

 • Strømforsyning: DC 18V / 1.33A
 • Utgangseffekt: 24W @<10 % THD
 • Kanal 2.0CH
 • Høyttalerstørrelse og antall høyttalere: 2.0"x2
 • Arbeidsmiljø (Temperatur): -10-+45C
 • Relativ luftfuktighet: 5% -90%
 • Frekvensrespons: 90Hz-20KHz
 • Bluetooth-versjon V5.0
 • Bluetooth-avstand: Ca 10M
 • Dimensjon: L80.78B6.5xH6.5cm

Kontroller og funksjoner

Side View/Kontrollknapper

anko 43173860 Bluetooth Soundbar-knapper

 1. –Slå PÅ/AV
 2. -Modus
 3. — Neste (kort trykk)/ VOL+ (langt trykk)
 4. –Prev (kort trykk)/VOL- (langt trykk)
 5. — DC strøminngang
 6. –Arc-in inngang
 7. -Aux-inngang

Tilbake View

anko 43173860 Bluetooth Soundbar-knapper 1

Modusindikatorlamper

Tilstand  Indikatorlamper 
Bluetooth-tilkobling Blå
Bluetooth-lesing Flashina blå
Aux in-modus Grønn
ARC -modus Purple

Fjernkontroll

anko 43173860 Bluetooth Soundbar- FJERNBETJENING

10 Slå på/av Bytt enheten mellom på og standby-modus.
11 Volum + Trykk for å øke volumet.
12 Tilbaketrinn Bruk i Bluetooth-modus for å gå tilbake et spor.
13 Spill av/pause Trykk for å spille av og sette på pause.
14 Volum Trykk for å redusere volumet.
15 Bassøking Trykk for å øke bassen.
16 EQ Trykk på knappen for å justere equalizeren.
17 Bass Reduser Trykk for å redusere boss.
18 MODUS Trykk på knappen gjentatte ganger for å bytte mellom lydplankemoduser.
19 Fremovertrinn Bruk i Bluetooth-modus for å videresende et spor.
20 Diskantøkning Trykk for å øke diskanten
21 Diskantredusering Trykk for å redusere diskanten

Instruksjonsguide

anko 43173860 Bluetooth Soundbar- FJERNBETJENING 1
Koble til strømforsyningen

 • Sørg for at strømforsyningen voltage er i voltage på 100V-240V.
 • Bruk den medfølgende adapteren for å sikre at enheten fungerer som den skal.
 • Hvis du kobler enheten til en hvilken som helst annen strømkilde, kan det skade enheten.
 • Trekk ut nettkabelen til full lengde. Koble støpselet til en stikkontakt.
 • Sørg for at støpselet er satt helt inn i stikkontakten.
 • Koble adopteren til enheten via DC-inngangskontakten.

Advarselsikon Sørg for at alle lydtilkoblinger på enheten er koblet til før du kobler til strømuttaket.
Trekk ut strømledningen fra stikkontakten når enheten ikke er i bruk over lengre tid.

anko 43173860 Bluetooth Soundbar- FJERNBETJENING 2

Bruke ARC-inngangen

 • Du vil trenge. En lydkilde med en ARC-lydutgang og en ARC-lydkabel (ikke inkludert)
 • Koble ARC Audio-kabelen til ARC-utgangen på lydkilden og til ARC-inngangen og lydplanken
 • Trykk på POWER-knappen på lydplanken eller POWER-knappen direkte på fjernkontrollen (Rem.10) for å slå på enheten.
 • Trykk på MODE-knappen på fjernkontrollen (Rem.18) for å bytte til ARC-modus eller velg Mode-knappen på hovedenheten gjentatte ganger for å velge RC-modus.
 • Ved å bruke de innebygde kontrollene på din tilkoblede enhet, sørg for at lydinnstillingene er satt til ARC eller HDMI Audio og er slått på. Lyd fra den tilkoblede lydkilden spilles nå av gjennom høyttalerne.
 • Hvis du bruker denne enheten med en TV for første gang og det ikke er noen lydutgang, kan du ha feil lydinnstilling tildelt på TV-en. Kontroller at TV-lydinnstillingen er satt til PCM/2-CH.

Bruke Bluetooth-operasjonen

 • Pare en Bluetooth-enhet for første gang
 • Trykk på POWER-knappen på enheten eller POWER-knappen på fjernkontrollen (Rem.10) for å slå på enheten.
 • Velg og trykk på MODUS-knappen gjentatte ganger på fjernkontrollen til du er i Bluetooth-modus (Rem.18) eller trykk på Mode-knappen gjentatte ganger på lydplanken for å gå inn i Bluetooth-modus.
 • Bruk de innebygde kontrollene på Bluetooth-enheten din, velg KM43173860 i Bluetooth-innstillingene for å pare.
 • Se brukerhåndboken for din spesifikke enhet for instruksjoner om sammenkobling og tilkobling av Bluetooth-enheter.
 • Når den er sammenkoblet og tilkoblet. en ledetekst kommer fra enheten. Etter første paring vil enheten stag paret med mindre den er koblet fra manuelt av brukeren
 • Hvis enheten din skulle bli oppkoblet eller finner at den ikke er i stand til å koble til, gjenta trinnene ovenfor.

Spille lyd trådløst

 • Følg instruksjonene for sammenkobling av en Bluetooth-enhet
 • Bruk de innebygde kontrollene på den tilkoblede Bluetooth-enheten for å velge et spor
 • For å spille av/pause sporet eller hoppe forover/bakover til et valgt spor. bruk fjernkontrollen (Rem.12,13,19)
 • Lyd som spilles av via den tilkoblede Bluetooth-enheten høres nå gjennom høyttalerne.

Bruke AUX IN -kabelen

 • Plugg den ene enden av en 3 5 mm til 3.5 mm
 • Line In-kabel (inkludert) inn i Line In-porten på enheten.
 • Koble den andre enden av kabelen til lydutgangen/hodetelefonutgangen på en MP3 -spiller eller annen lydkilde.
 • Trykk på Power-knappen på lydplanken eller POWER-knappen direkte på fjernkontrollen (Rem.10) for å slå på enheten.
 • Trykk på Mode-knappen gjentatte ganger på lydplanken eller trykk på MODE-knappen på fjernkontrollen (Rem.18) gjentatte ganger for å gå inn i AUX-modus.
 • Lyd som spilles gjennom den tilkoblede enheten vil nå bli hørt gjennom høyttalerne.

anko 43173860 Bluetooth Soundbar- FJERNBETJENING 3

Feilsøking

Hvis lydplanken ikke fungerer som ønsket, vennligst sjekk følgende.

funksjonsfeil Mulige årsaker/tiltak
Ingen strøm / funksjon Kontroller om strømmen er slått på eller av på veggen.
Sjekk om strømadapteren er riktig koblet til strømuttaket eller ikke.
Ingen lyd Sjekk om kablene er riktig installert. Hvis de er det, prøv alternativ kabel for å koble til TV-en din hvis mulig.
Sjekk at enheten er ute av standby og i modus.
Ingen lyd fra bluetooth-tilkobling Glem lydplanken fra enheten din og koble til på nytt.
Funksjonsforstyrrelse Slå av og koble fra enheten. La den stå i 2 minutter og slå den på igjen.
Hvis en bestemt modus forårsaker problemer, kan du prøve en alternativ tilkobling til TV -en, for eksempel optisk eller Bluetooth.
Fjernkontrollen fungerer ikke [riktig] Sjekk om batteriet er tomt eller ikke. Bytt ut med en ny om nødvendig.
Sjekk om det er en hindring foran på fjernkontrollsensoren.

Hurtig systeminstallasjonsveiledning

anko 43173860 Bluetooth Soundbar- FJERNBETJENING 4

Lag hullene med tilsvarende bor i henhold til veggtypen, sett 2 stk plastpinne og skru (BA 425mm, hette: 8mm) inn i hullet (plugg og skrue ikke inkludert)
Det anbefales å la 4 mm-5 mm være mellom skruehodet og veggen for å minimere helningsvinkelen til lydplanken.

anko 43173860 Bluetooth Soundbar- FJERNBETJENING 5

For en bedre lydopplevelse er det lurt å plassere lydplanken i samme høyde med øret.

anko 43173860 Bluetooth Soundbar- FJERNBETJENING 6

Lim inn fotputen på begge sider under lydplanken og sørg for at fotputen limes fast.
Plasser på TV-benken for bruk.

Sikkerhetsinformasjon

 1. Les brukermonuolen.
 2. Ta vare på bruksanvisningen.
 3. Ta hensyn til advarsler.
 4. Følg alle instruksjonene.
 5. Ikke rengjør apparatet i nærheten av eller med vann.
 6. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
 7. Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert amplifiers) som produserer varme.
 8. Beskytt strømmen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved støpsler, praktiske kontakter. på punktet der de går ut av apparatet
 9. Bruk kun tilbehør / tilbehør som er spesifisert av produsenten.
 10. Trekk ut apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes i lengre perioder.
 11. Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er påkrevd når apparatet har blitt skadet i en logring. slik som strømledningen eller støpselet er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt ned i oporotusen, oporotusen har blitt utsatt for regn eller fuktighet, fungerer ikke normalt eller har blitt mistet.
 12. Ingen kilder til åpen flamme. som tente lys. skal plasseres på apparatet.
 13. Kast brukte elektriske produkter og batterier på en sikker måte i henhold til lokale myndigheter og forskrifter.

EKSTRA ADVARSLER
Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller sprut, og ingen gjenstander fylt med væske, slik som vaser, skal plasseres på oporotusen. Hovedstøpsel brukes til å koble fra enheten, og den skal være lett å betjene under tiltenkt bruk. For å koble apparatet helt fra strømnettet, må støpselet kobles helt fra stikkontakten. Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som solskinn, ild eller lignende.
VIKTIG: Vennligst les alle instruksjonene nøye før bruk og oppbevar for fremtidig bruk.
Elektrisk advarselsikon Fare for elektrisk støt. Ikke åpne
Advarselsikon  Les alle instruksjonene nøye før bruk og oppbevar for fremtidig referanse.
Ved service. bruk kun identiske reservedeler.
12 måneders garanti
Takk for kjøpet fra Kmart.
Kmart Australia Ltd garanterer at det nye produktet ditt er uten material- og produksjonsfeil i den perioden som er angitt ovenfor, fra kjøpsdatoen, forutsatt at produktet brukes i samsvar med de medfølgende anbefalingene eller instruksjonene der det er gitt. Denne garantien kommer i tillegg til dine rettigheter i henhold til den australske forbrukerloven.
Kmart vil gi Gour valg av refusjon, reparasjon eller bytte (der det er mulig) for dette produktet hvis det blir defekt innenfor garantiperioden. Kmart vil bære rimelige utgifter ved å kreve garantien. Denne garantien vil ikke lenger gjelde der defekten er et resultat av endring, ulykke, misbruk, misbruk eller forsømmelse.
Behold kvitteringen som kjøpsbevis og kontakt vårt kundeservicesenter på 1800 124 125 (Australia) eller 0800 945 995 (New Zealand) eller alternativt via kundeservice på kmart.com.au for eventuelle problemer med produktet ditt. Garantikrav og krav om utgifter som er påløpt ved retur av dette produktet kan rettes til vårt kundeservicesenter på 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.
Varene våre kommer med garantier som ikke kan utelukkes under den australske forbrukerloven. Du har rett til erstatning eller refusjon for en større feil og kompensasjon for ethvert annet rimelig forutsigbart tap eller skade. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet hvis varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil. For kunder i New Zealand kommer denne garantien i tillegg til lovfestede rettigheter i henhold til lovgivningen i New Zealand
ADVARSEL » Ikke kast enheten i brann eller vann. » Forsøk aldri å demontere og sette sammen Elektriske avfallsprodukter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet, vennligst resirkuler der det finnes fasiliteter. Sjekk med din lokale myndighet for resirkuleringsråd.» Hold enheten vår og alt tilbehør utilgjengelig for barn og dyr. Smoll porter kan forårsake kvelning eller alvorlig skade ved svelging. » Unngå å utsette enheten for veldig kalde eller svært varme temperaturer (under -10C eller over 45C) » Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til enheten. » Ikke la gour-enheten bli våt, væsker kan forårsake alvorlig skade. Ikke håndter enheten med våte hender.

anko-logo

Dokumenter / Ressurser

anko 43173860 Bluetooth Soundbar [pdf] Brukerhåndbok
43173860 Bluetooth Soundbar, 43173860, Bluetooth Soundbar, Soundbar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *