anko-logo

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading

Funksjon overview

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading 1

 1. Trådløst ladesenter
 2. Snooze/Lys-knapp
 3.  tidsinnstilling
 4. Alarminnstilling
 5. Up
 6.  ned
 7. Tilbakestill
 8. USB-C Ladeport

Hvordan du bruker dette produktet

I tidsmodus, trykk på• for å bytte mellom 12H og 24H.

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading 2
OBS: Hvis du velger 12H-modus, vil skjermen vise PM om ettermiddagen.
Trykk og hold knappen for å gå inn i tidsinnstillingen etter at !dOU har valgt timene

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading 3

Trykk på knappene for å stille inn timen, trykk og hold knappene for å hoppe raskt gjennom verdiene. Trykk på knappen for å bekrefte timeinnstillingen, så begynner minuttene å blinke. Trykk og hold + eller for å endre til ønsket minutt. Trykk på knappen for å bekrefte innstillingen. Deretter kommer det til tidsvisningsmodus 12HR eller 24HR. Trykk +' eller nei velg og trykk deretter på for å bekrefte innstillingen.

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading 4

OBS: Hvis det ikke er noen operasjon på 10 sekunder, vil innstillingen bli lagret og gå tilbake til klokkegrensesnittet.

Alarminnstilling

I tidsvisningsmodus. trykk og hold knappen for å gå inn i alarm 1-innstilling. forblir tent og timen begynner å blinke. Gjenta tidsinnstillingsprosessen for å stille inn alarm 1.

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading 5

Trykk på •-knappen for å lagre innstillingen, klokken går automatisk i alarm 2. "a.2 lyser fortsatt, og timen vil blinke. Gjenta prosessen ovenfor for å stille inn alarm 2.

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading 6

Klokken vil gå tilbake til klokkemodus, og både Alarm 1 og 2-ikonene vil være PÅ på klokkegrensesnittet. Trykk på knappen, “t lyser, og .2 slås av, noe som indikerer at bare alarm 1 er på.

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading 7

Trykk på knappen igjen, M •1 "slår av og M • 2" slår seg på, noe som indikerer at bare alarm 2 er på.

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading 8

Trykk på knappen en tredje gang for å slå på begge alarminnstillingene igjen.

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading 9

Trykk på knappen igjen, både alarm 1 og 2 slås av, noe som indikerer at ingen alarm er på.

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading 10

Snooze-funksjon

Når alarmen går, blinker det respektive alarmsymbolet og en pipelyd høres. Trykk på toppen av dette produktet for å slumre det i 9 minutter; en Zzz S!dmbol vil vises under alarmsymbolene.

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading 11

Stopp alarmen

Når alarmen går, trykk og hold på toppen av klokken i 2 sekunder for å slå av alarmen.

Slå av Snaoze-funksjonen

I slumremodus. Zzz-ikonet forblir på, trykk på en!d-knapp bortsett fra SNOOZE/LIGHT-knappen for å slå av slumren.

Dimmerfunksjon

I tidsvisningsmodus, trykk på toppen av alarmen for å utløse SNOOZE/LIGHT-knappen for å justere lysstyrken på LED-skjermen, 4 nivåer lysstyrkekontroll: Av-10% -50% -100%. Du kan også trykke på SNOOZE/LIGHT-knappen nederst på alarmen for å justere lysstyrken på LED-skjermen. Standard lysstyrke: 50 %, standard lysstyrke vil automatisk endres til 10 % fra 22:00 til 6:00.

Trådløs lader funksjon

Når du bruker trådløs lader til å lade din telefon, plasser telefonen i midten av ladedokken. Ikke legg fremmedlegemer på laderen.

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading 12

Fabrikkinnstilling

Sett inn en pinne i hullet mellom knappene på undersiden for å trykke på tilbakestillingsknappen inni, full skjerm lyser i 2 sekunder og viser deretter 00:00, noe som indikerer at den har blitt satt tilbake til standardinnstillingene.

Viktige merknader

 1. Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer, direkte sollys. støv eller fuktighet!d.
 2. En klut eller annet beskyttelsesmateriale bør plasseres mellom klokken og møblene.
 3. Slå av strømmen før du rengjør klokken med en myk klut fuktet med mild såpe og vann.
 4. Ikke demonter klokken eller noen av dens komponenter.
 5.  Ikke plasser magnetstriper eller klippekort (ID-kort, bankkort osv.) nær klokken for å unngå magnetisk feil.
 6. Denne gjenstanden skal ikke brukes på mobilenheter med metallplater, da den vil forårsake ekstrem varme som kan brenne og/eller skade enheten.
 7. Den anbefalte tykkelsen på telefondekselet bør være innenfor 2 mm.
 8. Standardtemperaturen til den trådløse laderen er 55°C, men temperaturen på dette produktet bør holdes innenfor 45″C. Laderen vil kutte strømmen når unormal oppvarming oppstår.

Spesifikasjoner

 • Modell nr .: 43218028
 • Trådløs lader: 5W
 • LED-skjerm: 4.1 tommer
 • Utgangseffekt: Maks 5W
 • USB ladeinngang: Maks dc 5V/2A
 • Bruk den medfølgende ladekabelen
 • USB-C PD-lader støttes ikke

ADVARSEL: KNAPPCELLE-BATTERIER ER FARLIGE (NYE ELLER BRUKTE). HOLD BARNS VARE FRA BARN, KNAPPCELLE-BATTERIER KAN FORÅRSAKE ALVORLIGE ELLER DØDELIGE SKADER PÅ 2 TIMER ELLER MINDER HVIS DE SLEGES ELLER PLASSES INNE I NOEN DEL AV KROPPEN. HVIS DU MISTENKER BARNET DITT HAR SVELGT ELLER SATT INN ET KNAPPCELLE-BATTERI, RING DET Døgnåpne GIFTINFORMASJONSSENTERET I AUSTRALIA PÅ 24 ELLER PÅ NEW ZEALAND 131126 0800 764 ELLER KONTAKT DET.

12 måneders garanti

Takk for kjøpet fra Kmart. Kmart Australia Ltd garanterer at det nye produktet er fri for defekter i materialer og utførelse i perioden angitt ovenfor, fra kjøpsdatoen, forutsatt at produktet brukes i samsvar med de medfølgende anbefalingene eller instruksjonene der det er gitt. Denne garantien kommer i tillegg til våre rettigheter under den australske forbrukerloven. Kmart vil gi deg ditt valg av refusjon, reparasjon eller bytte (der det er mulig) for dette produktet hvis det blir defekt innen garantiperioden. Kmart vil bære rimelige utgifter ved å kreve garantien!d. Denne garantien vil ikke lenger gjelde der defekten er et resultat av endring, ulykke, misbruk, misbruk eller forsømmelse. Ta vare på kvitteringen som kjøpsbevis og kontakt vårt kundeservicesenter på 1800 124125 (Australia) eller 0800 945 995 (New Zealand) eller alternativt via kundehjelp på kmart.com.au for eventuelle problemer med produktet ditt. Garantikrav og krav for utgifter påløpt ved retur av dette produktet kan rettes til vårt kundeservicesenter på 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Varene våre kommer med garantier som ikke kan utelukkes under den australske forbrukerloven. Du har rett til erstatning eller refusjon for en større feil og kompensasjon for et annet rimelig forutsigbart tap eller skade. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet dersom varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil. For kunder i New Zealand kommer denne garantien i tillegg til lovbestemte rettigheter som følges under New Zealands lovgivning.

ADVARSEL Ikke kast enheten i brann eller vann. 1 Forsøk aldri å demontere og sette sammen igjen. 1 Elektriske avfallsprodukter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet, vennligst resirkuler der det finnes fasiliteter. , Sjekk med din lokale myndighet for å få råd. 1 Hold enheten og alt tilbehør unna barnas endedyr. , Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlig skade ved svelging. 1 Unngå å utsette enheten for svært kalde eller svært varme temperaturer (under o·c eller over 45•ci > Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten til slutttiden til 110ur-enheten. , Ikke la enheten få våte væsker kan forårsake alvorlig skade 1 Ikke håndter enheten med våte hender.

Dokumenter / Ressurser

anko 43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading [pdf] Bruksanvisning
43-218-028 Vekkerklokke med trådløs lading, 43-218-028, Vekkerklokke med trådløs lading, Klokke med trådløs lading, Trådløs lading, Lading

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *