SunForce-logoen

SUNFORCE 80033 Solar String Lights med fjernkontroll

SUNFORCE 80033 Solar String Lights med fjernkontroll

ADVARSEL:
Før du henger pærene, sørg for at de ikke hviler på varme overflater eller hvor de kan bli skadet. Hvis du lader batteriene uten å feste pærene, oppbevar pærene i esken eller oppbevar dem trygt innendørs for å unngå potensiell skade.

FORSIKTIG: SIKKERHETSINFORMASJON

 • Solcellelysene dine er ikke et leketøy. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.
 • Både solcellelys og solcellepanel er fullt værbestandige.
 • Solcellepanelet må monteres utendørs for å maksimere soleksponeringen.
 • Før installasjon, legg ut alle komponentene og kontroller mot delelistedelen i denne håndboken.
 • Se aldri direkte inn i solcellelysene.
 • Ikke heng andre gjenstander på solcellelysene.
 • Ikke kutt ledningen eller gjør noen ledningsendringer i solcellelysene.

FORSIKTIG: BATTERIINSTRUKSJONER

 • ADVARSEL – OPPBEVAR BATTERIER UTILGJENGELIG FOR BARN.
 • Kjøp alltid den riktige størrelsen og batterikvaliteten som passer best for den tiltenkte bruken.
 • Bytt alltid ut hele settet med batterier om gangen, pass på å ikke blande gamle og nye eller batterier av forskjellige typer.
 • Rengjør batterikontaktene og også de på enheten før batteriet installeres.
 • Sørg for at batteriene er satt inn riktig med hensyn til polaritet (+ og -).
 • Fjern batterier fra utstyr som ikke skal brukes over en lengre periode.
 • Fjern eventuelle defekte eller "døde" batterier umiddelbart og skift ut.
  For resirkulering og avhending av batterier for å beskytte miljøet, vennligst sjekk Internett eller din lokale telefonkatalog for lokale resirkuleringssentre og/eller følg lokale myndigheters forskrifter.

PROUKT FUNKSJONER

 • VintagE-looking Edison LED-lyspærer (E26 base)
 • Integrerte monteringsløkker
 • Lading av solcellebatteri
 • Fjernkontroll inkludert
 • 10.67 m / 35 fot total kabellengde
 • 3V, 0.3W LED utskiftbare pærer

FORINSTALLASJON

 1. Solcellelysene leveres med batteriene forhåndsinstallert. Før du starter installasjonen, test pærene for belysning.
  Forhåndsinstallasjon 01
  • Koble solcellepanelet til kontakten på lysstrengene.
  • Velg PÅ på baksiden av solcellepanelet.
  • Pærene skal nå lyse.
   Når alle pærene er tent, skru bryteren til AV og fortsett med installasjonen.
 2. Sørg for at solcellepanelet ditt er plassert slik at dets eksponering for sollys er optimalisert. Vær oppmerksom på gjenstander som trær eller eiendomsoverheng som kan hindre panelets evne til å generere en ladning.
  Forhåndsinstallasjon 02
 3. Før du bruker solcellelys, trenger solcellepanelet sollys i en periode på tre dager. Denne innledende ladingen bør gjøres uten strenglys koblet til eller med solcellepanelet i AV-posisjon. Etter den tredje dagen vil de medfølgende batteriene være fulladet.

OBS: Solcellepanelet bør monteres på et sted hvor PÅ/AV-bryteren er lett tilgjengelig.

MONTERING AV SOLPANELET: SOLPANELET HAR TO MONTERINGSVALG

MONTERINGSBRAKETT
 1. Bruk om nødvendig de to veggpluggene (H) sammen med de to store skruene (G). Monter skruene ved å bruke de to ytre hullene på monteringsbraketten for å feste braketten til den valgte overflaten.
  Monteringsbrakett 01
 2. Sett monteringsbasen (D) på baksiden av solcellepanelet (B). Bruk den medfølgende lille skruen (F) for å stramme koblingen.
  Monteringsbrakett 02
 3. Skyv solcellepanelet ned på monteringsbraketten (E) til du kjenner og hører at koblingen klikker på plass.
  Monteringsbrakett 03
 4. Juster solcellepanelet til ønsket vinkel for å optimalisere soleksponeringen.
  Monteringsbrakett 04
 5. Vinkelen på solcellepanelet kan justeres for å maksimere soleksponeringen ved å løsne, justere og deretter etterstramme sideskruen som er plassert på solcellepanelets utstikkende arm.
  Monteringsbrakett 05

OBS: For å koble solcellepanelet fra monteringsbraketten, trykk ned på utløserklaffen på bunnen av monteringsbraketten. Med tappen godt trykket, skyv solcellepanelet oppover og fri fra braketten. Noe kraft kan være nødvendig for å fjerne panelet fra braketten.

Koble fra solcellepanelet

GRUNNINNSATS

For å bruke bakkestaven (C), koble de to delene av staven sammen.
Den rillede delen passer da inn i den utstikkende armen på solcellepanelet.
Staven kan deretter brukes til å montere panelet i bakken.

Bakken

INSTALLASJON AV SOLAR STRING LYS

Solcellelysene har en rekke mulige måter å monteres på. Følgende er eksamples av de vanligste måtene:

 1. Midlertidig montering: Ved å bruke standard S-kroker (ikke inkludert) eller skrukroker (ikke inkludert) kan solcellestrenglysene monteres ved hjelp av de integrerte monteringsløkkene.
  Installasjonsstrenglys 01
 2. Permanent montering: Ved å bruke kabelbinder eller "glidelås" (ikke inkludert) eller ved å bruke spiker eller skruer inn i en overflate, kan solcellestrenglysene monteres mer permanent.
  Installasjonsstrenglys 02
 3. Installasjon av guidekabel: Bruk S-kroker (ikke inkludert) og fest lysslyngene til en forhåndsinstallert guidekabel (ikke inkludert).
  Installasjonsstrenglys 03
 4. Strukturell installasjon: For å skape en draperingseffekt for solcellelysene, fest den første pæren til en struktur, og monter deretter hver 3.-4. pære for å skape ønsket effekt. Fullfør effekten ved å montere den siste pæren til en struktur.
  Installasjonsstrenglys 04
 5. Det siste trinnet i installasjonen er å koble solcellepanelet til lysstrengene. Bare sett inn pluggen etter den siste pæren i ledningen som kommer fra solcellepanelet. Stram pluggen ved å skru tetningen over koblingspunktet.
  Installasjonsstrenglys 05
  OBS: Solcellelysene vil lyse i 4-5 timer avhengig av ladenivået til batteriene.

OPERASJON:

Installasjonsstrenglys 06

Etter en innledende 3 dagers lading i AV-posisjonen er solcellestrenglysene klare til bruk.
Trekk ut den medfølgende plastfliken for å aktivere fjernkontrollens (J) batteri.

Når solcellepanelet er i PÅ-posisjon skal pærene lyse. Bare trykk på knappen på fjernkontrollen for å slå av pærene. På samme måte når pærene er av, trykk på knappen på fjernkontrollen for å tenne pærene. Det anbefales å la solcellepanelet stå i PÅ-posisjon for vanlig bruk. Ved å skru solcellepanelet til AV-posisjon kobles fjernkontrollen fra og kan brukes ved lagring eller i lange perioder med tiltenkt inaktivitet.

MERK: Bruk av solcellelys i dagslys vil ha en negativ effekt på hvor lenge lysene vil lyse om kvelden. Når det ikke er nødvendig, bruk alltid fjernkontrollen til å slå av pærene for å spare batterilading.

Installasjonsstrenglys 07

Solcellelysets batterier (I) er installert på baksiden av solcellepanelet. Åpne alltid batterirommet med PÅ/AV-bryteren i AV-posisjon. Skru av baksiden av batterirommet og fjern bakstykket. Inne vil du se batteriene.
Når du bytter batterier, observer riktig polaritet og samsvar med batterispesifikasjonene med batteriene du har fjernet.
Bruk kun oppladbare batterier.
For dette produktet bruk to oppladbare 18650 3.7V litium-ion-batterier.
Bytt ut baksiden av batterirommet og fortsett å bruke solcellelys etter behov.

DENNE ENHETEN OPPFYLLER DEL 15 I FCC-REGLENE.
Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.
NOTAT: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse 8, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Enheten er evaluert for å oppfylle det generelle kravet til RF-eksponering. Enheten kan brukes i bærbar eksponeringstilstand uten begrensning.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder et knappebatteri. Hvis den svelges, kan den forårsake alvorlig skade eller død på bare 2 timer. Oppsøk lege umiddelbart.

Batteri

Hvis du trenger å bytte det medfølgende batteriet i fjernkontrollen, finn batterirommet på kanten av fjernkontrollen.
Skyv tappen til høyre (1) og skyv ut batterirommet (2).
Bytt ut batteriet og sørg for at riktig polaritet overholdes, og sørg for at erstatningsbatteriet har de samme egenskapene som det som har blitt fjernet.

 1. ADVARSEL: OPPBEVAR BATTERIER UTILGJENGELIG FOR BARN
 2. Svelging kan føre til alvorlig personskade på så lite som 2 timer eller død på grunn av kjemiske forbrenninger og potensiell perforering av spiserøret.
 3. Hvis du mistenker at barnet ditt har svelget eller satt inn et knappebatteri, må du straks søke medisinsk hjelp.
 4. Undersøk enhetene og sørg for at batterirommet er riktig festet, for eksempel at skruen eller annet mekanisk feste er strammet. Ikke bruk hvis rommet ikke er sikkert.
 5. Kast brukte knappbatterier umiddelbart og trygt. Ubrukte batterier kan fremdeles være farlige.
 6. Fortell andre om risikoen forbundet med knappebatterier og hvordan du kan holde barna trygge.

DENNE ENHETEN OVERHOLDER INDUSTRY CANADA LISENSFRITTE RSS-STANDARD(ER).
Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enheten må ikke forårsake forstyrrelser, og (2) Denne enheten må godta forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten.
Det digitale apparatet samsvarer med kanadiske CAN ICES-005 (8) / NM8-005 (8).
Denne radiosenderen (ISED-sertifiseringsnummer: 26663-101015) er godkjent av Industry Canada for å fungere med antennetypene som er oppført med maksimalt tillatt forsterkning som er angitt. Antennetyper som ikke er inkludert i denne listen, med en forsterkning som er større enn den maksimale forsterkningen som er angitt for den typen, er strengt forbudt for bruk med denne enheten.

SunForce-logoen

Dokumenter / Ressurser

SUNFORCE 80033 Solar String Lights med fjernkontroll [pdf] Bruksanvisning
80033, Solar String Lights med fjernkontroll, Fjernkontroll Lights, Solar String Lights

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.