SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjernkontrolllogo

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjernkontroll

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjernkontroll pro

OVERVIEW

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernkontroll 1

VIKTIG, BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE: LES NØYE

ADVARSEL: 
Før du henger pærene, sørg for at de ikke hviler på varme overflater eller hvor de kan bli skadet. Hvis du lader batteriene uten å feste pærene, oppbevar pærene i esken eller oppbevar dem trygt innendørs for å unngå potensiell skade.

FORSIKTIG: SIKKERHETSINFORMASJON

 •  Solcellelysene dine er ikke et leketøy. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.
 •  Både solcellelys og solcellepanel er fullt værbestandige.
 •  Solcellepanelet må monteres utendørs for å maksimere soleksponeringen.
 •  Før installasjon, legg ut alle komponentene og kontroller mot delelistedelen i denne håndboken.
 •  Se aldri direkte inn i solcellelysene.
 •  Ikke heng andre gjenstander på solcellelysene.
 •  Ikke kutt ledningen eller gjør noen ledningsendringer i solcellelysene.

FORSIKTIG: BATTERIINSTRUKSJONER 

 •  Bruk kun oppladbare batterier.
 •  Kjøp alltid riktig størrelse og kvalitet på batteriet som er best egnet for tiltenkt bruk: for dette
 •  Rengjør batterikontaktene og også de på enheten før batteriet installeres.
 •  Sørg for at batteriene er riktig installert med hensyn til polaritet (+ og -).
 •  Fjern batterier fra utstyr som ikke skal brukes over en lengre periode.
 •  Fjern eventuelle defekte eller "døde" batterier umiddelbart og skift ut.

For resirkulering og avhending av batterier for å beskytte miljøet, vennligst sjekk Internett eller din lokale telefonkatalog for lokale resirkuleringssentre og/eller følg lokale myndigheters forskrifter. For mer informasjon om batterihus og plassering, se trinn 7 på side 4.

PRODUKTFUNKSJONER

 • Vintage ser Edison LED-lys
 • Integrerte monteringsløkker
 •  Lading av solcellebatteri
 •  Fjernkontroll inkludert
 • 10.67 m / 35 fot total kabellengde
 • 3V, 0.3W LED utskiftbare pærer
 1.  Solcellelysene leveres med batteriene forhåndsinstallert. Før du starter installasjonen, test pærene for belysning.SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernkontroll 2
  1. Koble solcellepanelet til kontakten på lysstrengene.
  2. Snu solcellepanelet slik at glasssolfangeren vender ned på en flat overflate. Det er best å bruke en klut for å unngå riper i solglasset. Det skal ikke detekteres lys på solglasset.
  3. Velg PÅ på baksiden av solcellepanelet.
  4. Pærene skal nå lyse. Når alle pærene er tent, skru bryteren til AV og fortsett med installasjonen.
 2.  Sørg for at solcellepanelet ditt er plassert slik at dets eksponering for sollys er optimalisert. Vær oppmerksom på gjenstander som trær eller eiendomsoverheng som kan hindre panelets evne til å generere en ladning.SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernkontroll 3
 3.  Før du bruker solcellelys, trenger solcellepanelet sollys i en periode på tre dager. Denne innledende ladingen bør gjøres uten strenglys koblet til eller med solcellepanelet i AV-posisjon. Etter den tredje dagen vil de medfølgende batteriene være fulladet.

Merknader: Solcellepanelet skal monteres på et sted hvor PÅ/AV-bryteren er lett tilgjengelig.

MONTERING AV SOLPANELET: SOLPANELET HAR TO MONTERINGSVALG 

MONTERINGSBRAKETT

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernkontroll 4

 1.  Bruk om nødvendig de to veggpluggene (H) sammen med de to store skruene (G). Monter skruene ved å bruke de to ytre hullene på monteringsbraketten for å feste braketten til den valgte overflaten.
 2. Sett monteringsbasen (D) på baksiden av solcellepanelet (B). Bruk den medfølgende lille skruen (F) for å stramme koblingen.
 3. Skyv solcellepanelet ned på monteringsbraketten (E) til du kjenner og hører at koblingen klikker på plass.
 4. Juster solcellepanelet til ønsket vinkel for å optimalisere soleksponeringen.
 5. Vinkelen på solcellepanelet kan justeres for å maksimere soleksponeringen ved å løsne, justere på solcellepanelets utstikkende arm.

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernkontroll 5SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernkontroll 6

Merknader: For å koble solcellepanelet fra monteringsbraketten, trykk ned på utløsertappen på bunnen av monteringsbraketten. Med tappen godt trykket, skyv solcellepanelet oppover og fri fra braketten. Noe kraft kan være nødvendig for å fjerne panelet fra braketten.

GRUNNINNSATS
For å bruke bakkestaven (C), koble de to delene av staken sammen. Den rillede delen passer da inn i den utstikkende armen på solcellepanelet. Staven kan deretter brukes til å montere panelet i bakken.

INSTALLASJON AV SOLAR STRING LYS

Solcellelysene har en rekke mulige måter å monteres på. Følgende er eksamples av de vanligste måtene:

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernkontroll 7

 

 1. Midlertidig montering: Ved å bruke standard S-kroker (ikke inkludert) eller skrukroker (ikke inkludert) kan solcellestrenglysene monteres ved hjelp av de integrerte monteringsløkkene.
 2. Permanent montering: Ved å bruke kabelbinder eller "glidebånd" (ikke inkludert) eller ved å bruke spiker eller skruer inn i en overflate, kan solcellestrenglysene monteres mer permanent.
 3. Installasjon av guidekabel: Bruk S-kroker (ikke inkludert) og fest lysslyngene til en forhåndsinstallert guidekabel (ikke inkludert).
 4. Strukturell installasjon: For å skape en draperingseffekt for solcellelysene, fest den første pæren til en struktur, og monter deretter hver 3.-4. pære for å skape ønsket effekt. Fullfør effekten ved å montere den siste pæren til en struktur.
 5. Det siste trinnet i installasjonen er å koble solcellepanelet til lysstrengene. Bare sett inn pluggen etter den siste pæren i ledningen som kommer fra solcellepanelet. Stram pluggen ved å skru tetningen over koblingspunktet.

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernkontroll 8

Merknader: Solcellelysene vil lyse i 4-5 timer avhengig av ladenivået til batteriene.

DRIFT

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernkontroll 9

Etter en innledende 3 dagers lading i AV-posisjonen er solcellelysene klare til bruk. Trekk ut den medfølgende plastfliken for å aktivere fjernkontrollens solcellepanel er i PÅ-posisjon pærene skal lyse. Bare trykk på knappen på fjernkontrollen for å slå av pærene. På samme måte når pærene er av, trykk på knappen på fjernkontrollen for å tenne pærene. Det anbefales å la solcellepanelet stå i PÅ-posisjon for vanlig bruk. Ved å skru solcellepanelet til AV-posisjon kobles fjernkontrollen fra og kan brukes ved lagring eller i lange perioder med tiltenkt inaktivitet.

MERKNADER: Bruk av solcellelys i dagslys vil ha en negativ effekt på hvor lenge lysene vil lyse om kvelden. Når det ikke er nødvendig, bruk alltid fjernkontrollen til å slå av pærene for å spare batterilading.

UTSKIFTNING AV BATTERI

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernkontroll 10

Solcellelysets batterier (I) er installert på baksiden av solcellepanelet. Åpne alltid batterirommet med PÅ/AV-bryteren i AV-posisjon. Skru av baksiden av batterirommet og fjern bakstykket. Inne vil du se batteriene. Når du bytter batterier, observer riktig polaritet og samsvar med batterispesifikasjonene med batteriene du har fjernet.

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernkontroll 11

HVORDAN BYTTE DU Pære

SUNFORCE 1600334 Solcellelys med fjernkontroll 12

Bruk kun 3V, 0.3W LED-pærer. For mer informasjon om erstatningspærer, kontakt Sunforce Products Inc. på info@sunforceproducts.com eller ring 1-888-478-6435.

DENNE ENHETEN OPPFYLLER DEL 15 I FCC-REGLENE. 

Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og
 2. denne enheten må godta all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

NOTAT: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, brukeren oppfordres for å prøve å korrigere forstyrrelser ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.

Forsiktig: Eventuelle endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke eksplisitt er godkjent av produsenten, kan ugyldiggjøre din autoritet til å bruke dette utstyret.

ISED-erklæring
Norsk: Denne enheten samsvarer med Industry Canada lisensfritatt RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, og
 2. Denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten. Det digitale apparatet samsvarer med kanadiske CAN ICES‐ 3 (B)/NMB‐ 3(B)

Denne radiosenderen (ISED-sertifiseringsnummer: 26663-101015) er godkjent av Industry Canada for å fungere med antennetypene som er oppført med maksimalt tillatt forsterkning som er angitt. Antennetyper som ikke er inkludert i denne listen, med en forsterkning som er større enn den maksimale forsterkningen som er angitt for den typen, er strengt forbudt for bruk med denne enheten.

STELL OG VEDLIKEHOLD

 •  Sørg for at solcellepanelet forblir i en posisjon som optimaliserer eksponering for solen, spesielt i vintermånedene.
 •  Solcellepanelet bør rengjøres med adamp bomullsklut med jevne mellomrom. Dette vil sikre optimal ytelse og batterilading.
 •  Bruk samme teknikk for å rengjøre lyspærene til solcelleluftelysene.
 •  La aldri noe slitende materiale komme i kontakt med solcellepanelet eller pærene.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

 1.  Kan ledningen forlenges?
 2.  Krever solcellelysene direkte sol for å fungere?
 3.  Er pærene utskiftbare?
 4.  Hvorfor ser det ut til at solcellelysene blinker eller blinker?
 5.  Kan solcellestrenglysene brukes på dagtid?
 6.  Hvilken type batteri trenger solcellelampene mine for å fungere?
 7.  Hvilken type batteri krever fjernkontrollen min for å fungere?

Hvor lenge lyser lysene 

 1.  Nei, ledningene til solcellelyset kan ikke forlenges.
 2.  Solcellelysene lades i direkte og indirekte sollys For optimal ytelse, prøv å sikre at solcellepanelet er orientert for å maksimere soleksponeringen.
 3.  Ja, 0.3WI ED-pærene er utskiftbare. Ta kontakt med vårt kundeserviceteam og se side 10 for ytterligere informasjon om bytte av pære.
 4.  Et blinkende lys er vanligvis forårsaket av et underladet batteri. Vri solcellelysene til "AV"-posisjon og lad i to hele dager i sterk sol. Etter disse to dagene med lading, bytt til "ON"-posisjon og bruk som normalt.
 5.  Ja, pærene kan fungere på dagtid.
 6.  Hvert sett med solcellelys krever bruk av to oppladbare 3V Li Ion-batterier.
 7.  Denne fjernkontrollen krever bruk av et 3V litium (CR2025) knappcellebatteri.
 8.  Avhengig av ladningen og helsen til de installerte batteriene skal lyset lyse i mellom 4-5 timer.

Dokumenter / Ressurser

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights med fjernkontroll [pdf] Installasjonsveiledning
101015, 2AX4R-101015, 2AX4R101015, 1600334, Solcellestrenglys med fjernkontroll

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *