SPC GEAR LOGO

SPC GEAR SPG042 VIRO 7.1 USB Soundcard

SPC GEAR SPG042 VIRO 7.1 USB Soundcard

SPC Gear Viro 7.1 USB soundcard

Tekniske spesifikasjoner

Type: USB 7.1 soundcard
Kompatibel med: PC (05: Win/Mac/Linux)
Kit innhold: SPC Gear Viro 7.1 USB sound card, 2>< mini-jack to l>< mini-jack adapter Warranty: 2 years

Bruk og garantibegrensninger

  • Produktet skal brukes i henhold til tiltenkt formål. Feil bruk kan skade produktet og sette brukerens liv i fare;
  • For høy fuktighet, støv og annen forurensning kan føre til produktskade som ikke dekkes av garantien;
  • Garantien dekker ikke mekanisk skade på produktet;
  • Unngå eksponering for raske endringer i omgivelsestemperaturen. Skulle de oppstå, vent ca. 30 minutter før du bruker produktet til temperaturen er jevnet;
  • Du finner garantivilkårene i "Support" på https://spcgear.com/.

SPC GEAR SPG042 VIRO 7.1 USB Soundcard-1

To change some functions and settings you need to use the dedicated SPC Gear VIRO Plus software. You can download the latest software enabling you to use all headset capabilities as well as its installation and user manual from https://spcgear.com/

SPG042
ENTITY RESPONSIBLE/
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
COOLING.PL ZDZIECH SP.J. UL. SOKOt.OWSKA 24
05-806 SOKOt.OW, POLAND TEL +48222920130
BOO: 000020025

Dokumenter / Ressurser

SPC GEAR SPG042 VIRO 7.1 USB Soundcard [pdf] Brukerhåndbok
SPG042, VIRO 7.1 USB Soundcard

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.