SATECHI X3 Bluetooth bakgrunnsbelyst tastatur

PAKNINGSINNHOLD


 • SLIM X3 BLUETOOTH BAKGRUNNSBELYST TASTATUR
 • USB-C LADEKABEL
 • BRUKERMANUAL

SPESIFIKASJONER

 • MODELL: ST-BTSX3M
 • DIMENSJONER: 16.65" X 4.5" X 0.39"
 • VEKT: 440g
 • TRÅDLØS TILKOBLING: Bluetooth

SYSTEMKRAV

 • BLUETOOTH-VERSJON: 3.0 eller nyere
 • MACOSX: vl0.4 eller nyere
 • IOS: Bluetooth aktivert

FUNKSJONER

OBS: Tastaturlayoutfunksjonen er basert på standardinnstillingene for iOS og MAC OS. Utdataene kan variere for forskjellige operativsystemer.

 1. PÅ / AV BRYTER
 2. STRØM/LADE LED INDIKATOR
 3. FN LOCK LED-INDIKATOR
 4. BLUETOOTH-ENHETSTASTER MED LED-INDIKATOR
 5. FN NØKKEL
 6. USB-C LADEPORT
 7. MEDIA/ FUNKSJONSTASTER
 8. CAPS LOCK LED-INDIKATOR
 9. NUMMERTAK

PÅ / AV

 • For å slå tastaturet på eller av, flytt bryteren på toppen av enheten til på-posisjon. Strømindikatoren blir grønn i ~ 3 sekunder og slås deretter av.

SAMMENKOBLING AV ENHETENE DINE

 • Trykk og hold en av Bluetooth-tastene i ~3 sekunder for å tilordne en enhet til den. Hvitt LED-lys skal begynne å blinke.
 • På vertsenheten, se etter "Slim X3 Keyboard" i Bluetooth-innstillingen, velg "Koble til" for å pare. Den hvite LED-en slutter å blinke, noe som indikerer en vellykket sammenkobling. Gjenta prosessen for å legge til opptil 4 Bluetooth-enheter.

OBS:

 1. Etter 30 minutter uten bruk vil tastaturet gå i hvilemodus. Trykk på hvilken som helst tast for å våkne.
 2. Bytt raskt mellom 1, 23 og 4 for å bytte enhet.
 3. For knapper Fl ~ Fl 5, trykk på 'Fn'-tasten med tasten for å aktivere funksjonen.

LED-INDIKATORER

 • På av - blir grønt i 4 sekunder og slås av.
 • Lite batteri - blinker grønt når det er lavt batteri.
 • Lading - blir rød når den lader.
 • Fulladet - blir grønn og forblir grønn.
 • Press for å bytte mellom mediataster og F-taster. Det hvite LED-lyset blir lysere, noe som indikerer at FN-låsen er aktivert.

BAKGRUNNSBELYSNING

 • Det er 10 bakgrunnsbelysningsnivåer. Du kan endre bakgrunnsbelysningsnivåene når som helst ved å trykke

OBS: Bakgrunnsbelysningen slås av når tastaturets batterinivå er lavt.

LADE TASTATURET

 • Når batteriet er lavt. strømindikatoren vil blinke grønt Koble tastaturet til en datamaskin eller USB-veggadapter med den medfølgende USB-C-ladekabelen.
 • Lad tastaturet i 2 til 3 timer, eller til det røde lade-LED-lyset blir grønt. Tastaturet kan brukes enten kablet eller trådløst under lading.

KABLET MODUS

 • Trykk på Fn + for å aktivere kablet modus når USB-C-kabelen er tilkoblet.
  Strøm-LED-lyset blir grønt. trykk 1~4-knapp for å bytte tilbake til Bluetooth-modus.

HOT TAST FUNKSJON OG STØTTETABEL

 

MAC OS-FUNKSJON

iOS-FUNKSJON

Reduser skjermens lysstyrke Reduser lysstyrken
Øk skjermens lysstyrke Øk lysstyrken
Spotlight-søk Spotlight-søk
App Switcher App Switcher (kun iPad)
Reduser bakgrunnsbelysningen på tastaturet Reduser bakgrunnsbelysningen på tastaturet
Øk bakgrunnsbelysningen på tastaturet Øk bakgrunnsbelysningen på tastaturet
Forrige spor Forrige spor
Spill av / pause Spill av / pause
Neste spor Neste spor
Demp Demp
volum ned volum ned
volum opp volum opp
Løs ut Aktiver virtuelt tastatur
Fn-lås Fn-lås
Klar Klar

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Advarsel: Brann, elektrisk støt, skade på tastaturenheten kan oppstå hvis instruksjonene nedenfor ikke følges

 1. Holdes unna mikrobølgestrålekilder
 2. Ikke plasser tunge gjenstander på dette produktet
 3. Ingen fall og bøyning
 4. Holdes unna olje, kjemiske eller organiske løsemidler

Vanlige Spørsmål

 • Kan jeg bruke dette som et kablet tastatur?
  A: Ja, Slim X3-tastaturet inkluderer USB-kablet tilkobling. Ved å trykke på "FN + EJECT"-tastene aktiveres USB-kablet modus for tastaturet.
 • Kommer tastaturet med lys i forskjellige farger?
  A: Dessverre er tastaturet kun utstyrt med hvit bakgrunnsbelysning.
  Du kan imidlertid gå gjennom 70 forskjellige lysstyrkealternativer.
 • Hvor lenge varer batteriet på full lading?
  A: Batterilevetiden til tastaturet kan variere avhengig av nivået på
  bakgrunnsbelysningens lysstyrke, men det lengste tastaturet kan vare på full lading er omtrent 80 timer.
 • Hvorfor ble bakgrunnsbelysningen på tastaturet dempet/slått av automatisk?
  A: Bakgrunnsbelysningen vil automatisk dimmes etter ett minutt uten bruk. Den vil også slå seg av automatisk når den når lavstrømsmodus. (Blinkende grønn LED i lavstrømmodus)

FCC

Denne enheten er i samsvar med del 1 5 av FCC-resultatene.
Driften er underlagt følgende to betingelser:
1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forskjellsbehandling og
2. Denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merk: Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av Federal Communications Commission (FCC)-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installert og brukt i samsvar med instruksjonene. kan forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon.
Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

1. 1. Omorienter eller flytt mottakerantennen
1.2. Øk avstanden mellom flisutstyr og mottaker
1. 3. Koble utstyret til og uttaket på en annen krets enn den mottakeren er koblet til
l .4. Kontakt forhandleren eller en erfaren radionv-tekniker for å få hjelp
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret

CE-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Satechi erklærer at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i gjeldende EU-direktiver. For Europa kan en kopi av samsvarserklæringen for dette produktet fås ved å besøke www.satechi.net/doc

TRENGER HJELP?

+1 858 2681800
[e-postbeskyttet]

Dokumenter / Ressurser

SATECHI X3 Bluetooth bakgrunnsbelyst tastatur [pdf] Brukerhåndbok
X3 Bluetooth bakgrunnsbelyst tastatur, X3, Bluetooth bakgrunnsbelyst tastatur

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.