Samsung Smart RemoteSAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - Smart Remote

(Makt)
Trykk for å slå projektoren på eller av.
(stemmeassistent)
Kjører Voice Assistant. Trykk og hold knappen, si en kommando, og slipp deretter knappen for å kjøre Voice Assistant.
• Språkassistentene og funksjonene som støttes, kan variere etter geografisk region.
advarsel 2Hold fjernkontrollen mer enn 0.6 mm fra ansiktet ditt når du bruker og snakker med Voice Assistant gjennom mikrofonen på fjernkontrollen.

 1.  Retningsknapp (opp, ned, venstre, høyre) Brukes til å navigere i menyen eller flytte fokus for å markere elementer på startskjermen.
 2. Velg Velger eller kjører et fokusert element.

(Komme tilbake)
Trykk for å gå tilbake til forrige meny.
(Smart Hub)
Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
pause (Spill av / pause)
Ved å bruke disse kontrollene kan du kontrollere medieinnholdet som spilles av.
+/- (volum)
Beveg knappen opp eller ned for å justere volumet. Trykk på knappen for å dempe lyden.
(Kanal)
Flytt knappen opp eller ned for å endre kanal. Trykk på -knappen for å se guideskjermen.
3 (Start app -knapp)
Start appen som er angitt med knappen.
+pause (Sammenkobling)
Hvis Samsung Smart Remote ikke kobles til projektoren automatisk, peker du den mot forsiden av
projektor, og trykk og hold nede og pauseknappene samtidig i 3 sekunder eller mer.
(USB-port (C-type) for lading)
Brukes til hurtiglading. LED-en på forsiden vil lyse under lading. Når batteriet er fulladet, vil LED-en slå seg av.

 • USB-kabelen følger ikke med.
  -Bruk Samsung Smart Remote mindre enn 20 fot (6 m) fra projektoren. Den brukbare avstanden kan variere med de trådløse miljøforholdene.
  - Bildene, knappene og funksjonene til Samsung Smart Remote kan variere med modell eller geografisk område.
  -Det anbefales å bruke en original Samsung-lader. Ellers kan det føre til forringelse av ytelsen eller feil på produktet. I dette tilfellet gjelder ikke garantiservicen.
  – Når fjernkontrollen ikke fungerer på grunn av lavt batteri, lad den opp ved hjelp av USB-C-porten.

advarsel 2 Det kan oppstå brann eller eksplosjon som kan føre til skade på fjernkontrollen eller personskade.

 • Ikke påfør sjokk på fjernkontrollen.
 • Vær forsiktig så du ikke la fremmede stoffer som metall, væske eller støv komme i kontakt med ladeterminalen på fjernkontrollen.
 • Når fjernkontrollen er skadet eller du lukter røyk eller brennende røyk, må du umiddelbart stoppe driften og deretter reparere den på Samsungs servicesenter.
 • Ikke demonter fjernkontrollen vilkårlig.
 • Vær forsiktig så du ikke lar spedbarn eller kjæledyr suge eller bite fjernkontrollen. Brann eller eksplosjon kan oppstå, noe som kan føre til skade på fjernkontrollen eller personskade.

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - ikon

Uavhengig verifisert!

Dette produktet har blitt uavhengig verifisert. TM2180E/F
– Forbruker 86 % mindre energi enn den forrige modellen TM2180A/B
– Forbruker 86 % mindre energi enn forrige modell
– Plastdelen av 21 Smart Control inneholder minimum 24 % resirkulert polyetylentereftalat (PET)
www.intertek.com/consumer/certified
NR.: SE-GL-2002861

Bruke tilgjengelighetsfunksjoner

Tilgjengelighetssnarveier-knappen på fjernkontrollen gir enkel tilgang til tilgjengelighetsfunksjonene på projektoren.

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - Bruke tilgjengelighetsfunksjoner

 • CC/VD fungerer på samme måte som CC/AD. Det merkede navnet kan endres til CC/AD.
 • Trykk og hold inne Volum -knappen for å vise Tilgjengelighetsgenveier -menyen.
 • Noen funksjoner vises kanskje ikke avhengig av tilgangsmetoden.

Innstillinger for taleguide

Du kan aktivere stemmeguider som beskriver menyalternativene høyt for å hjelpe synshemmede. For å aktivere denne funksjonen, sett Voice Guide til På. Med Voice Guide på gir projektoren stemmeguider for kanalskifte, volumjustering, informasjon om gjeldende og kommende programmer, tidsplan viewing, andre projektorfunksjoner, diverse innhold i Web Nettleser og i Søk.
• Du kan konfigurere volum, hastighet, tonehøyde for stemmeguiden og justere bakgrunnslydvolumet under stemmeveiledning.
• Stemmeveiledningen leveres på språket som er spesifisert på språkskjermen. Engelsk støttes alltid. Noen språk støttes imidlertid ikke av Voice Guide selv om de er oppført i språkskjermbildet.

Tekstinnstillinger

Sett bildetekst til På for å se programmer med bildetekstene vist.

 • Bildetekster vises ikke av programmer som ikke støtter bildetekster.

Innstillinger for tegnspråkzoom

Du kan zoome inn på tegnspråkskjermen når programmet du ser på gir det. Sett først Språkzoom til På, og velg deretter Rediger tegnspråkzoom for å endre posisjonen og forstørrelsen til tegnspråkskjermen.

Lær fjernkontroll

Denne funksjonen hjelper personer med synshemming å lære posisjonene til knappene på fjernkontrollen. Når denne funksjonen er aktivert, kan du trykke på en knapp på fjernkontrollen og projektoren vil fortelle deg navnet. trykk (Return)-knapp to ganger for å avslutte Learn Remote.

Lær menyskjermbildet

Lær menyene på projektorskjermen. Når den er aktivert, vil projektoren fortelle deg strukturen og funksjonene til menyene du velger.

Bilde av

Slå av projektorskjermen og gi kun lyd for å redusere det totale strømforbruket. Når du trykker på en knapp på fjernkontrollen med skjermen av, går projektorskjermen tilbake til på.

Lyd med flere utganger

Du kan slå på projektorhøyttaleren og en Bluetooth-enhet samtidig. Når denne funksjonen er aktiv, kan du stille inn volumet på Bluetooth-enheten høyere enn volumet på projektorhøyttaleren.
 •  Maksimalt to Bluetooth-enheter kan kobles til samtidig.

høy kontrast

Du kan endre større serviceskjermer til hvit tekst på svart bakgrunn eller endre de gjennomsiktige projektormenyene til ugjennomsiktige slik at teksten lettere kan leses. For å aktivere denne funksjonen, sett Høy kontrast til På.

Forstørre

Du kan forstørre skriftstørrelsen på skjermen. For å aktivere, sett Forstørr til På.

Gråtoner

Du kan endre fargen på projektorskjermen til en svart-hvitt tone for å gjøre uskarpe kanter forårsaket av farger skarpere.

 • Hvis gråtoner er på, er noen tilgjengelighetsmenyer ikke tilgjengelige.

Fargeinversjon

Du kan invertere fargene på teksten og bakgrunnen for innstillingsmenyene som vises på projektorskjermen for å gjøre det lettere å lese dem.

 • Hvis Color Inversion er på, er noen tilgjengelighetsmenyer ikke tilgjengelige.

Gjenta innstillinger for ekstern knapp

Du kan konfigurere betjeningshastigheten til fjernkontrollknappene slik at de reduseres når du kontinuerlig trykker på og holder dem inne. Sett først Repeat Slow Button Repeat til On, og juster deretter operasjonshastigheten i Repeat Interval.

VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Hvis en TV ikke er plassert på et tilstrekkelig stabilt sted, kan det være potensielt farlig på grunn av fall. Mange skader, spesielt på barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som: Plassere fjernsynet på en plattform, stativ, skap, bord eller en annen overflate som er:

 • anbefalt av Samsung eller solgt sammen med produktet;
 • sikker og stabil;
 • tilstrekkelig bredere i basen enn basemålet til fjernsynet;
 • sterk og stor nok til å støtte størrelsen og vekten til fjernsynet.
  Plasser fjernsynet nær veggen for å unngå muligheten for at fjernsynet faller ned når det skyves. Sørg for at TV-en din er installert av en autorisert Samsung-installatør.
  Følg instruksjonene for veggmontering i installasjonsmanualen og bruk monteringsutstyret levert av Samsung. Plasser TV-en mot baksiden av møblene eller overflaten den er plassert på. Pass på at fjernsynet ikke henger over kanten av møblet eller overflaten det er plassert på. Ikke henger noe fra eller på fjernsynet. Forankring av både fjernsynet og møblene det er plassert på til passende støtte, spesielt ved høye møbler, som skap eller bokhyller som er over en meter høye. Dette kan gjøres ved å bruke solide braketter, sikkerhetsstropper eller fester som er laget spesielt for flatskjerm-TVer. Ikke å plassere noe materiale mellom fjernsynet og møblene det er plassert på. Hvis møblene som TV-en er plassert på har skuffer, skap eller hyller under TV-en, må du ta skritt for å hindre barn i å klatre, for eksempel å installere sikkerhetslåser slik at dørene ikke kan åpnes. Holde kjæledyr unna TV-en. Opplæring av barn om farene ved å klatre på møbler for å nå fjernsynet eller dens kontroll.

Unnlatelse av å ta disse sikkerhetstiltakene kan føre til at TV-en faller fra stativet eller monteringsutstyret, noe som kan forårsake skade eller alvorlig personskade.

Koble støpselet til strømforsyningen (kun Storbritannia)

VIKTIG MELDING

Nettledningen på dette utstyret leveres med en støpt plugg med en sikring. Verdien av sikringen er angitt på stiftoverflaten til pluggen, og hvis den må skiftes ut, må en sikring godkjent i henhold til BSI1362 med samme klassifisering brukes. Bruk aldri støpselet med sikringsdekselet utelatt hvis dekselet er avtakbart. Hvis et nytt sikringsdeksel er nødvendig, må det være av samme farge som stiftoverflaten på støpselet. Erstatningsdeksler er tilgjengelig hos forhandleren din. Hvis den monterte støpselet ikke er egnet for strømuttak i huset ditt eller kabelen ikke er lang nok til å nå en PowerPoint, bør du skaffe en passende sikkerhetsgodkjent skjøteledning eller kontakte forhandleren din for å få hjelp. Men hvis det ikke er noe annet alternativ enn å kutte av støpselet, fjern sikringen og kast støpselet på en sikker måte. IKKE koble støpselet til en stikkontakt da det er fare for støt fra den blottede fleksible ledningen.

VIKTIG

Ledningene i nettledningen er farget i henhold til følgende kode: BLÅ – NØYTRAL BRUN – LIVE Siden disse fargene kanskje ikke samsvarer med de fargede merkingene som identifiserer terminalene i støpselet ditt, fortsett som følger: Ledningen som er farget BLÅ må kobles til terminalen merket med bokstaven N eller farget BLÅ eller SVART. Ledningen farget BRUN må kobles til terminalen merket med bokstaven L eller farget BRUN eller RØD.

advarsel 4 ADVARSEL
IKKE KOBLE ELLER LEDNING TIL EARTH TERMINALEN, SOM ER MERKT MED BOKSTAVEN E ELLER MED JORDSYMBOLET, ELLER FARGET GRØNN ELLER GRØNN OG GUL.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner (kun UL)

 1. Les disse instruksjonene.
 2. Hold disse instruksjonene.
 3. Pass på alle advarsler.
 4. Følg alle instruksjonene.
 5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
 6. Rengjør bare med en tørr klut.
 7. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger, installer i henhold til produsentens anvisninger.
 8. Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert amplifiers) som produserer varme.
 9. Ikke overvinn sikkerhetsformålet med den polariserte kontakten eller jordingsstøpselet. En polarisert plugg har to kniver med den ene bredere enn den andre. En jordingsplugg har to kniver og en tredje jording. Det brede bladet eller den tredje spissen er gitt for din sikkerhet. Hvis den medfølgende pluggen ikke passer inn i stikkontakten din, må du kontakte en elektriker for å bytte ut det foreldede stikkontakten.
 10. Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut av apparatet.
 11. Bruk kun tilbehør / tilbehør som er spesifisert av produsenten.
 12. Bruk bare med vognen, stativet, stativet, braketten eller bordet som er spesifisert av produsenten, eller selges sammen med apparatet. Når en vogn brukes, må du være forsiktig når du flytter vognen / apparatkombinasjonen for å unngå personskade ved velte.
 13. Koble fra dette apparatet i lynvær eller når det ikke brukes i lengre perioder.
 14. Henvis all service til kvalifisert servicepersonell. Vedlikehold er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noen måte, for eksempel strømkabelen eller støpselet er skadet, væske er sølt eller gjenstander har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, fungerer ikke normalt , eller har blitt droppet.
  advarsel 4 ADVARSEL
  For å unngå skader som kan føre til brann eller elektrisk støt, ikke utsett dette apparatet for regn eller fuktighet.
  Ventilasjon
  Ikke plasser apparatet i et stativ eller en bokhylle. Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon og at du har fulgt produsentens instruksjoner for montering og installasjon.
SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - bjørn torsk SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart fjernkontroll - ikon3

Forskriftsmessige samsvarserklæringer

FCC-leverandørens samsvarserklæring Ansvarlig part - USAs kontaktinformasjon:
Samsung Electronics America, Inc. Challenger Road 85. Ridgefield Park, NJ 07660 Telefon: 1-800-SAMSUNG (726-7864) -01
Erklæring om samsvar med FCC:
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og
(2) denne enheten må akseptere mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
FCC Advarsel:
Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke dette utstyret.
Klasse B FCC-erklæring
Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC -reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

advarsel 4 ADVARSEL
Brukeren må bruke skjermede signalgrensesnittkabler for å opprettholde FCC-samsvar for produktet. Med denne skjermen følger en avtakbar strømledning med IEC320-avslutninger. Den kan være egnet for tilkobling til enhver UL-listet personlig datamaskin med en lignende konfigurasjon. Før du kobler til, sørg for at voltage vurderingen av datamaskinens bekvemmelighetsuttak er den samme som skjermen og at amper vurderingen av datamaskinens bekvemmelighetsuttak lik eller overskrider skjermens volumtage vurdering. For 120 volt-applikasjoner, bruk kun UL-listet avtakbar strømledning med NEMA-konfigurasjon 5-15P type (parallelle blader) plugghette. For 240 Volt-applikasjoner bruk kun UL-listet avtakbar strømforsyningsledning med NEMA-konfigurasjon 6-15P type (tandemblad) plugghette. Denne TV-mottakeren gir en visning av TV-teksting i samsvar med avsnitt 15.119 i FCC-reglene. (kun TV-mottakere med bildeskjermer på 13 tommer eller større i diameter modeller)
(Gjelder kun modeller med tuner)
Denne TV-mottakeren gir en visning av TV-teksting i samsvar med avsnitt 15.119 i FCC-reglene.
Brukerinformasjon
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Rådfør deg med din forhandler eller en erfaren radio-/TV-tekniker for ytterligere forslag. Du kan finne heftet som heter Hvordan identifisere og løse radio-/TV-interferensproblemer nyttig. Dette heftet ble utarbeidet av Federal Communications Commission. Den er tilgjengelig fra US Government Printing Office. Washington, DC 20402, lagernummer 004-000-00345-4. CALIFORNIA BARE USA (gjelder bare for nettverksmodeller.) Denne perkloratadvarselen gjelder kun primære CR(Manganese Dioxide) Lithium-myntceller i produktet som selges eller distribueres KUN i California USA "Perkloratmateriale – spesiell håndtering kan gjelde, se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate." Kast uønsket elektronikk gjennom en godkjent gjenvinner. For å finne nærmeste gjenvinningssted, gå til vår webnettstedet: www.samsung.com/recycling Eller ring, 1-800-SAMSUNG

SøppelkasseikonDenne merkingen på produktet, tilbehøret eller litteraturen indikerer at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, vennligst skille disse gjenstandene fra andre typer avfall og resirkulere dem på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For mer informasjon om sikker avhending og resirkulering besøk
vår webnettstedet www.samsung.com/in eller kontakt våre Hjelpelinjenumre-1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Gratis)

Logoen for PVC Free (bortsett fra tilbehørskabler) er det selverklærte varemerket for Samsung.
*Tilbehørskabler: signalkabler og strømkabler For One-, Connect- eller One Connect Mini-støttede modeller, når TV-en er koblet til en ekstern enhet som en DVD/BD-spiller eller en set-top-boks via HDMI, vil strømsynkroniseringsmodus aktiveres automatisk. I denne strømsynkroniseringsmodusen fortsetter TV-en å oppdage og koble til eksterne enheter via HDMI-kabel. Denne funksjonen kan deaktiveres ved å fjerne HDMI-kabelen til den tilkoblede enheten.

Dokumenter / Ressurser

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart fjernkontroll [pdf] Instruksjoner
RMCSPB1SP1, A3LRMCSPB1SP1, RMCSPB1SP1 Samsung Smart Remote, Samsung Smart Remote, Smart Remote, Remote

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.