RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text 
Generator Instruction Manual

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Bruksanvisning for e-posttekstgenerator

www.rkiinstruments.com

Produktgaranti
RKI Instruments, Inc. garanterer at gassalarmutstyr som selges av oss er fri for defekter i materialer, utførelse og ytelse i en periode på ett år fra forsendelsesdatoen fra RKI Instruments, Inc. Alle deler som blir funnet defekte innen denne perioden vil bli reparert eller erstattet, etter vårt valg, gratis. Denne garantien gjelder ikke for de gjenstander som i sin natur er gjenstand for forringelse eller forbruk ved normal service, og som må rengjøres, repareres eller skiftes ut på en rutinemessig basis. Eksamples av slike elementer er:

 • a) Absorberende patroner
 • b) Pumpemembraner og ventiler
 • c) Sikringer
 • d) Batterier
 • e) Filterelementer

Garantien oppheves ved misbruk inkludert mekanisk skade, endring, grov håndtering eller reparasjonsprosedyrer som ikke er i samsvar med brukerhåndboken. Denne garantien indikerer hele omfanget av vårt ansvar, og vi er ikke ansvarlige for fjernings- eller erstatningskostnader, lokale reparasjonskostnader, transportkostnader eller betingede utgifter som påløper uten vår forhåndsgodkjenning.
DENNE GARANTIEN ER UTTRYKKELIG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER OG REPRESSENTASJONER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OG ALLE ANDRE FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR PÅ DEN DEL AV RKI-INSTRUMENTER, INKLUDERT DET ER INKLUDERET, MEN IKKE ANSVAR. . UNDER INGEN OMSTENDIGHET KAN RKI INSTRUMENTS, INC. VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER FØLGE TAP ELLER SKADE AV NOEN SLAG KNYTTET MED BRUK AV DERES PRODUKTER ELLER MANGLENDE FUNKSJON AV PRODUKTERNE.
Denne garantien dekker instrumenter og deler som selges til brukere av autoriserte distributører, forhandlere og representanter som er oppnevnt av RKI Instruments, Inc.
Vi påtar oss ikke erstatning for ulykker eller skader forårsaket av driften av denne gassmonitoren, og vår garanti er begrenset til utskifting av deler eller våre komplette varer.

Mer enn view

The 82-5201-01 email/text generator is capable of monitoring 4 sets of contacts and sending out an email and/or text message when a contact opens or closes. It can also send out an email and/or text message when it is powered up. The email/text generator is installed in a plastic housing that has a strain relief bushing on the bottom. An AC/DC power supply is installed beneath the email/text generator. The power supply’s AC input terminals are wired to a terminal strip at the bottom of the mounting plate to make it easy to connect power at the installation site. The DC output wires are wired to the email/ text generator’s input terminals.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 1

Spesifikasjoner

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Specifications

Installasjon

 1. Velg monteringssted. Når du velger monteringssted, bør du vurdere følgende faktorer:
  • Is an AC or DC power source available?
  • Is there enough room to open the housing door and make wiring connections (see Figure 2)?
 2. Monteringsføttene og maskinvaren for å installere monteringsføttene sendes i en pose inne i huset. Monter monteringsføttene som vist nedenfor.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Installation
 3. Plasser skjermen på en vertikal overflate i øyehøyde (4 1/2 til 5 fot fra gulvet).
 4. Use 3/16″ screws through the slots in the mounting feet at each corner of the housing to secure the housing to the mounting surface.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 2

Kabling

 1. Hvis du bruker vekselstrøm:
  en. Skru løs og fjern kepmutrene fra AC-klemmelistens deksel.
  b. Før AC-ledningene gjennom strekkavlastningsbøssingen på bunnen av huset.
  c. Koble en linjeledning fra AC-strømkilden til "H"-terminalen på AC-klemmestripen.
  d. Koble en nøytral ledning fra AC-strømkilden til "N"-terminalen på AC-klemmestripen.
  e. Koble en jordledning fra AC-strømkilden til "G"-terminalen på AC-klemmestripen.
  f. Sett på plass AC-klemmestrimmelens deksel ved å bruke kep-mutrene.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 3
 2. Hvis du bruker en 9 – 12 VDC strømkilde:
  en. Koble fra de fabrikkinstallerte røde og svarte ledningene fra e-post-/tekstgeneratorens inngangsterminaler.
  b. Før DC-ledningene gjennom strekkavlastningsbøssingen på bunnen av huset.
  c. Koble strømkildens “+”-linje til “+”-terminalen på DC-terminalen.
  d. Koble strømkildens "-"-linje til "-"-terminalen på DC-klemmestripen.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 4
 3. Koble de 2 terminalene for hver kontaktavslutningsinngang til kontaktene de er ment å overvåke.
 4. Stram til skruen på strekkavlastningsbøssingen for å feste ledningene.
 5. Slå på strømkilden.

Konfigurasjon

Går inn i konfigurasjonsmodus og første tilkobling
 1. Koble strøm til enheten. Hvis det er første gang enheten slås på, vil den slå seg på i konfigurasjonsmodus og LED-lampen blinker blått. Hvis LED-lampen blinker grønt, trykk på Mode-knappen på høyre side av enheten for å bytte til konfigurasjonsmodus ved hjelp av et verktøy med 90° vinkel.
 2. Naviger til WiFi-skjermen på datamaskinen, telefonen eller nettbrettet og finn NCD_Email.
 3. Passordet for å bli med i nettverket er NCDBeast.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The password to join the network is NCDBeast
 4. Enheten din kan automatisk starte en nettleser og ta deg til konfigurasjonen web grensesnitt. Hvis den ikke gjør det, må du kanskje trykke på nettverksnavnet på nytt (på en telefon eller et nettbrett) eller skrive inn 172.217.28.1 i et Chrome-, Firefox- eller Safari-nettleservindu (på en datamaskin).
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Your device may automatically launch a browser
 5. Enhetens konfigurasjon web grensesnittet vises.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The device’s configuration web interface appears

WiFi-konfigurasjon

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - WiFi Configuration

 1. Network: Select a 2.4 GHz WiFi network from the drop down menu. The device does not support 5 GHz networks.
 2. Hidden Network: If your network does not appear, manually enter the 2.4 GHz network’s SSID. The device does not support 5 GHz networks. Do not enter anything in the Hidden Network field if you selected a network from the Network drop down menu.
 3. Passord: Hvis nettverket ditt er passordbeskyttet, skriv inn passordet. Enheten støtter ikke nettverk hvis passord har spesialtegn som #$%*. Hvis nettverket ditt ikke er passordbeskyttet, la dette feltet stå tomt.
 4. DHCP: Velg boksen hvis nettverket du kobler til er et DHCP-nettverk. Fjern merket i boksen hvis du må tilordne en statisk IP-adresse.
  NOTAT: The rest of the fields are only active if DHCP is deselected.
 5. Standard gateway: Angi nettverkets standard gateway-IP.
 6. Subnet Mask: Angi nettverkets subnettmaske IP.
 7. DNS Primær: Angi en gyldig DNS primær server IP. IP-en kan samsvare med nettverksinnstillingene eller det kan være en vanlig DNS-server. 8.8.8.8 er IP-en for Googles primære DNS-oppslagsserver.
 8. DNS Sekundær: Angi en gyldig DNS sekundær server IP. IP-en kan samsvare med nettverksinnstillingene eller det kan være en vanlig DNS-server. 8.8.4.4 er IP-en for Googles sekundære DNS-oppslagsserver.
 9. Statisk IP: Skriv inn den statiske IP-adressen du vil at enheten skal bruke på nettverket ditt.
Myk AP -konfigurasjon

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Soft AP Configuration

 1. Myk AP SSID: I konfigurasjonsmodus fungerer enheten som et WiFi-tilgangspunkt og kringkaster en SSID. Skriv inn SSID-en du vil at enheten skal kringkaste.
 2. Soft AP-passord: Skriv inn passordet du vil at enheten skal kreve når du prøver å koble til WiFi-tilgangspunktet.
E-postklientkonfigurasjon

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Email Client Configuration

 1. Host: Enter the email broker’s SMTP host address. Common addresses are smtp.gmail.com and smtp-mail.outlook.com.
  NOTAT: Email broker must be SMTP.
 2. Host Port: Enter the email broker’s SMTP port. Most email brokers that support SMTP connection use port 587.
 3. Login Email: Enter the email address you’d like to use to generate emails/texts. 4. Password: Enter the password used to access the email address entered in Login Email.
  NOTAT: The email account’s password cannot contain the `&’ symbol.
 4. Device Name: Enter the text you want to appear in the signature of sent emails/texts. 6. Retries: Enter the number of times you want the device to attempt to send emails and/or texts if the initial attempt is unsuccessful.
  NOTAT: Hvis du skal bruke en Gmail-adresse til å sende e-poster/tekstmeldinger, sørg for at «Tillat mindre sikre apper»-innstillingen er valgt i Google-kontoen din.
Kalibreringskonfigurasjon

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Calibration Configuration

 1. Debounce Cycles: This setting defines how many CPU cycles are needed to determine a change in status. Most contacts bounce when they first make contact and this setting prevents those bounces from being recorded as separate events. Do not change this setting unless recommended by RKI Instruments, Inc.
 2. Input Validate: Denne innstillingen definerer hvor mange millisekunder kontakten må forbli i endret tilstand før enheten sender en e-post og/eller tekst. Standardinnstillingen er 5000 millisekunder (5 sekunder).
Slå på og skriv inn e-poster/tekster

Enheten vil generere e-poster og/eller tekstmeldinger når enheten slås på og/eller når noen av kontaktene lukkes eller åpnes. Du må gjøre e-post/tekstinnstillinger for hver hendelsestype (Power On, Input 1 Close, Input 1 Open, etc.) individuelt, selv om de alle går til samme e-postadresse og/eller telefonnummer. Hvis du ikke vil at e-poster/tekstmeldinger skal sendes for en bestemt hendelsestype, la feltene stå tomme.

If you are using an Outlook account and want to send emails/texts to more than one recipient, you will need to verify the Outlook email address the first time the email/text generator sends an email/text. The first attempt at sending an email/text will not be successful, and Outlook will send an email to your Outlook email address, asking you to verify your account.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Power On and Input Emails Texts

 1. Emne: Skriv inn emnetittelen for e-posten/teksten generert fra hendelsestypen. Teksten må være alfanumerisk og kan ikke inneholde spesialtegn.
 2. Message Body: Skriv inn brødteksten for e-posten/teksten generert fra hendelsestypen. Teksten må være alfanumerisk og kan ikke inneholde spesialtegn.
  NOTAT: Power On-meldingen inkluderer en WiFi-signalstyrkeprosenttage i tillegg til eventuell inntastet tekst.
 3. Recipients: Enter the email address(es) and/or phone number(s) you want to receive emails/ texts for the event type. Separate multiple email addresses and/or phone numbers with a comma (ie. test1@test1.com,test2@test2.com). Do not add any spaces between email addresses or phone numbers. For phone numbers, you must use a XXXXXXXXXX@______ format where the domain name used in the blank field depends on the number’s wireless carrier.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email addressRKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email address

Feilsøking

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Troubleshooting

NOTAT: E-post-/tekstgeneratoren er en tredjepartsenhet. Ta kontakt med NCD på https://community.ncd.io/ for støtte for e-post/tekstgenerator.

Dokumenter / Ressurser

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator [pdf] Bruksanvisning
82-5201-01, Email Text Generator, 82-5201-01 Email Text Generator, Text Generator, Generator

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *