Document

RADAR-LOGO

RADAR Systems Zond Aero 500 Ground Penetrating Radar

GENERELL BESKRIVELSE

Zond Aero 500 Ground Penetrating Radar (GPR) i driftstilstand består av to deler: Kontrollenhet med innebygd batteri 11.1V 8.7 A*h, integrert med antenne 500A, og bærbar PC-kompatibel datamaskin under Windows 7/8/ 10 og Prism2-programvare eller en annen frittstående TCI/IP-logger (heretter kalt logger). Loggeren er koblet til kontrollenheten via Ethernet-krysskabel (fig. 2). Antennen og kontrollenheten er montert i plastkasse med to løpere (heretter støtsikker kasse) som vist på fig. 2. Kort beskrivelse av deler av Zond Aero 500 GPR er gitt nedenfor.

Logger. Enhver dataenhet med Ethernet LAN-kortet 10/100BaseT er egnet for Zond Aero 500 GPR-drift. TCP/IPv4-protokollen brukes for datautveksling mellom loggeren og kontrollenheten. Derfor, før du kobler loggeren til kontrollenheten, må du angi IP-adressen til loggeren som 192.168.0.2 (hvis denne adressen er okkupert eller ikke er tilgjengelig, kan du bruke hvilken som helst adresse fra 192.168.0.2 til 192.168.0.254, unntatt 192.168.0.10 og 192.168.0.100. Rådfør deg med nettverksadministratoren din før du endrer IP-adresser). Sett nettverksmaske som 255.255.255.0. Loggeren utfører følgende funksjoner: den kontrollerer driftsmodusene til GPR, og mottar, lagrer, behandler og viser dataene.

Batteri. Zond Aero 500 GPR er utstyrt med Li-Ion-batteriet 11.1 V 8.7 A*h, som er innebygd i den støtsikre dekselet. Statusen til batteriet (voltage og prosenttage av batterinivået) overføres via TCP/IP-protokollen under datainnsamling og vises av loggerprogramvaren i datainnsamlingsmodus. Lading av det innebygde batteriet er mulig ved hjelp av Mascot 2541-laderen, som følger med settet.

Kontrollenhet og antenne. Generalen view av kontrollenheten er vist på fig. 1. Den er montert på toppen av antennen 500A og har to utgående kabler – Ethernet-kabel for Ethernet-tilkobling og strømkabel for strøm fra det støtsikre kabinettbatteriet eller en annen ekstern 12V-kilde.

Målehjul (valgfritt). Zond Aero 500 GPR er i stand til å støtte posisjonering av det eksterne målehjulet med Prism2-programvarehjelpen (mens GPR kun er montert i den støtsikre kofferten). Rotasjonsgiver AB-grensesnittet brukes til avstands- og retningsmålinger. Det er en 4-pinners undersøkelseshjulkontakt på kontrollenheten som skal kobles til med riktig kabel fra det støtsikre kabinettet-kontrollpanelet som vist på fig. 3. Undersøkelseshjulet monteres på svalehalebraketten og kobles til den eksterne vanntette koblingen som vist på fig. vist på Fig. 4. Antenne. Zond Aero 500 GPR inneholder det skjermede luftavfyrte høyfrekvente antennesystemet med sentralfrekvens 500 MHz.

KLARGJØRING AV GPR FOR DRIFT

 • Koble Ethernet-kommunikasjonskabelen til kontrollenheten til LAN-kontakten på loggeren som vist i Fig. 1.
 • Koble strømkabelen til riktig kontakt på selen som kommer ut fra det støtsikre kabinett-kontrollpanelet.
 • Koble undersøkelseshjulkabelen som kommer ut fra det støtsikre kabinett-kontrollpanelet til kontrollenheten.RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-1RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-2

Første kjøring av Zond Aero 500 GPR

 1.  Plasser Zond Aero 500 GPR i en arbeidsstilling som vist på fig.2 og utfør alle nødvendige tilkoblinger.
 2.  Slå PÅ GPR med PÅ/AV-bryteren på det støtsikre kabinettets kontrollpanel. Den røde lysdioden skal lyse.
 3.  Slå på loggeren. Hvis du bruker den PC-kompatible datamaskinen (heretter datamaskinen) under Windows 7/8/10, må du installere Prism2-programvarepakken ved å bruke flash-USB-disken som følger med settet. Installasjonsprosessen er beskrevet i brukerhåndboken til Prism2-programvaren. Når installasjonen er fullført, må du utføre handlingene beskrevet i Prism2-brukerhåndboken (avsnitt 5.1 og 5.2 “Konfigurere datamaskinen til å koble til Zond-12e GPR-kontrollenhet” og avsnitt 6 “Hva skal gjøres umiddelbart etter installasjon”).
 4.  Kjør Prism2-programvaren, hovedmenyen er vist på Fig.5.RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-7
 5.  Klikk på Start-knappen for å gå inn i datainnsamlingsmodus som vist på fig. 6.RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-4
 6.  Gå inn i oppsettmenyen. Når oppsettet er aktivert, viser skjermen ZOND SYSTEM 12e OPPSETT-dialogboksen som på bildet nedenfor. Menyalternativer velges ved hjelp av piltastene og Enter eller Mellomrom. Et signal kan ikke sees i riktig posisjon som på bildet ved første kjøring. For å stille inn korrekt posisjon for signalet, velg Pulsforsinkelse-menyen og trykk "A"-tasten på tastaturet for å starte automatisk justering. Trykk på Enter og deretter Lukk oppsett-menyen etter at pulsforsinkelsesjusteringen er fullført.RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-5

Datainnsamling. 

 • Sett Ethernet-kabelen inn i sporet på den støtsikre kabinettveggen og lukk den deretter som vist på Fig.6. før datainnsamlingen starter. Hvis Ethernet-kabelen er for kort, er det mulig å legge til en kabel til ved hjelp av koblingen som følger med i tilbehørssettet.RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-6
 • Rett etter at SETUP-dialogboksen er lukket aktiveres knappen START. Trykk på den for å starte datainnsamlingen. De innhentede dataene vil vises som på bildet nedenfor. Trykk Escape-tasten eller STOP-knappen for å stoppe datainnsamlingen.RADAR-Systems-Zond-Aero-500-Ground-Penetrating-Radar-4

KLIMA DRIFTSMILJØ

 • Zond Aero 500 GPR kan brukes ved lufttemperatur fra 263°K (-10°C) til 323°K (+50°C) og relativ fuktighet opptil 95 % ved temperatur 308°K (+35°C).
 • Det er tillatt å operere ved lavere temperaturer ved å påføre det varmeisolerende dekselet for kontrollenheten og batteriet.
 • Det anbefales ikke å slå på Zond Aero 500 GPR tidligere enn etter en time etter overgangen fra den negative temperaturen til et varmt miljø.
 • Ved bruk av Zond Aero 500 GPR under forhold med høy lufttemperatur (høyere enn +35°C) anbefales det ikke å la instrumentet stå på plass der det kan bli påvirket av direkte sollys.

TRANSPORTREGLER

I tilfelle overholdelse av reglene for emballering av instrumentet i henhold til driftshåndboken er det tillatt å transportere det i myk og stiv pakke med jernbane, vei og lufttransport uten avstandsbegrensning.

GARANTIER

Radar Systems Inc. garanterer gratis reparasjon av alle komponenter i Zond Aero 500 GPR og eliminerer eventuelle defekter i ett år som starter på kjøpsdatoen under forutsetning av levering av defekte komponenter til Radar Systems, Inc. adresse. Garantien gjelder ikke for mekaniske skader på grunn av feil bruk. I alle andre tilfeller utføres reparasjon mot ekstra betaling.

CE-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

bekreftes herved å overholde kravene fastsatt i rådsdirektivet om tilnærming av lovene i medlemsstatene angående elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumspørsmål (99/5/EC), kortdistanseenheter, jord- og veggsondering Radarapplikasjoner, lavvoltage-direktivet (73/23/EØF) og endringsdirektivet (93/68/EØF). For evalueringen av direktivene ble følgende standarder brukt:

 1.  EN 302-066
 2.  EN 55022
 3.  EN 61000 – 4 – 2
 4.  EN 61000 – 4 – 3
 5.  EN 61000 – 4 – 4
 6.  EN 61000 – 4 – 5
 7.  EN 61000 – 4 – 6
 8.  EN 61000 – 4 – 7
 9.  EN 61000 – 4 – 8
 10.  EN 61000 – 4 – 11
 11.  EN 61000 – 6 – 3
 12.  EN 61000 – 6 – 1

Dokumenter / Ressurser

RADAR Systems Zond Aero 500 Ground Penetrating Radar [pdf] Brukerhåndbok
ZONDAERO500, 2AUQQ-ZONDAERO500, 2AUQQZONDAERO500, Zond Aero 500 Ground Penetrating Radar, Zond Aero 500, Ground Penetrating Radar

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.