Qubino-logo

wave plus-logo

Smart lekkasjebeskytter

Qubino-logo

Den smarte lekkasjebeskytteren overvåker og kontrollerer vannforsyningen din og registrerer vannlekkasje. Det er en ideell automatiseringsløsning for vannforsyningskontroll i leiligheter, hus, eller for vanningssystemet ditt.

PAKKEINNHOLD

Standardpakken inneholder:
Smart Lekkasjebeskytter, vannlekkasjesensor, to monteringsplugger med skrue M6X45mm, Installasjonshåndbok
Ved bestilling av tilbehør kan pakken også inneholde noe av: 24VDC strømforsyningsadapter, vannmåler med pulsleser, vannventil med elektrisk spole

INSTALLASJON

 1. For å forhindre elektrisk støt og/eller skade på utstyret, må du ikke koble strømforsyningsadapteren til strøm før du fullfører installasjonen eller under vedlikehold.
 2. Vær oppmerksom på at selv om strømforsyningsadapteren ikke er koblet til strømnettet, vil noen voltage kan forbli i ledningene - før du fortsetter med installasjonen, må du kontrollere at ingen voltage er tilstede i ledningen.
 3. Ta ekstra forholdsregler for å unngå å slå på enheten ved et uhell under installasjonen.
 4. Installer enheten nøyaktig i henhold til denne installasjonsmanualen – se vedlagte installasjonsskjemaer (på motsatt side):
  1. Koble til vannmåleren, vannventilen, vannsensoren og strømforsyningen. Legg til side de to blinddekslene og dekorasjonsrammen. Løft forsiktig den øvre delen av Smart Leak Protector-huset for å avdekke terminalen for ledningsforbindelser, merket med +-tegn. Bruk kniven til å lage et hull i kabelkoblingen nederst på Smart Leak-beskytterhuset.
  Koble vannmåleren, vannventilen og lekkasjedetektoren til Qubino Smart Leak Protector som vist på bildet:
  2. Koble til slutt til 24VDC-strømforsyningen som angitt. Pass på at du trekker kablene gjennom kabelbeslaget.
  3. Lukk Smart Leak Protector-huset. Pass på at kablingen inne i huset ikke er clamped av huset. Plasser Qubino-modulen på høyre side av boksen som vist på bilde 2. Pass på at Qubino-modulantennen er plassert ved siden av husveggen som vist på bilde 2 (se pil 1). Plasser de to blinddekslene som vist på bildet. Plasser blinddekselet med etiketten på i høyre posisjon (se pil 2). Trykk på persiennene til du hører et klikk.
  4. Merk posisjonen til monteringshullene Plasser Smart Leak Protector-huset på et passende sted på veggen. Bruk en blyant for å markere plasseringen av monteringshullene. Se bilde 3.
  5. Bor monteringshullene og installer Smart Leak Protector Bruk 6 mm boret. Bor hullene ved markeringer 45 mm dype. Sett festene inn i hullene, plasser Smart Leak Protector over hullene og sett inn de to skruene. Trekk til skruene helt. Se bilde 4.
  6. Koble strømadapteren til et strømuttak.
  7. Slå på Smart Leak Protector Trykk på Power-on-knappen på Smart Leak Protector. Det hvite lyset indikerer at Smart Leak Protector er slått på. Se bilde 5.
  8. Inkluder enheten i Z-Wave-nettverket Se avsnittet om Z-Wave-inkludering og bilde 6.
 5. Hvis du har en tilkoblet vannventil*, trykk på vannventilens trykknapp på Smart Leak Protector. Kontroller at vannventilen er stengt (vannmengdemåleren er stødig) og at knappens lysindikator er PÅ. Trykk på knappen igjen og kontroller at vannventilen er åpen (vannmengdemåleren snur) og at knappens lysindikator er AV.

*MERK: Vannventilen din må være av typen "Normally Open Valve". Se håndboken for vannventilen for detaljer.

SIKKERHETSINFORMASJON

Fare for elektrisk støt!
Installasjon av denne enheten krever stor grad av dyktighet og kan kun utføres av en autorisert og kvalifisert elektriker. Vær oppmerksom på at selv når enheten er slått av, vil voltage kan fortsatt være tilstede i enhetens terminaler.
Notat!
Ikke koble enheten til belastninger som overstiger de anbefalte verdiene.
Koble til enheten nøyaktig som vist i de medfølgende diagrammene. Feil ledninger kan være farlig og føre til skade på utstyret.

Z-WAVE INKLUSJON

SMARTSTART INKLUSJON

Qubino 09285 Smart Leak Protector- QR-kode 2

 1. Skann QR-koden på enhetsetiketten og legg til S2 DSK i klargjøringslisten i gatewayen (huben)
 2. Koble enheten til strømforsyningen
 3. Inkludering vil bli initiert automatisk innen noen få sekunder etter tilkobling til strømforsyningen, og enheten vil automatisk registrere seg i nettverket ditt (når enheten er ekskludert og koblet til strømforsyningen går den automatisk inn i LÆRMODUS-tilstand).

MANUELL INKLUSJON

 1. Aktiver legg til/fjern-modus på din Z-Wave-gateway (hub)
 2. Koble enheten til strømforsyningen
 3. Trykk på vannventilknappen på Smart Leak Detector 3 ganger innen 3 sekunder (1 klikk per sekund). Enheten må få et av/på-signal 3 ganger.
 4. En ny enhet vil vises på dashbordet ditt
  OBS: Ved S2 Security-inkludering vises en dialogboks der du blir bedt om å angi den tilsvarende PIN-koden (5 understrekede sifre) som er skrevet på moduletiketten og etiketten som er satt inn i emballasjen (sjekk eks.ampbildet).
  VIKTIG: PIN-koden må ikke gå tapt

Z-WAVE EXCLUSION/RESET

Z-WAVE EKSKLUSJON

 1. Koble enheten til strømforsyningen
 2. Sørg for at enheten er innenfor direkte rekkevidde til din Z-Wave-gateway (hub) eller bruk en håndholdt Z-Wave-fjernkontroll for å utføre ekskludering
 3. Aktiver ekskluderingsmodus på din Z-Wave-gateway (hub)
 4. Trykk på vannventilknappen på Smart Leak Detector 3 ganger innen 3 sekunder
 5. Enheten vil bli ekskludert fra nettverket ditt, men eventuelle egendefinerte konfigurasjonsparametere vil ikke bli slettet.

MERK1: LÆREMODUS-tilstand lar enheten motta nettverksinformasjon fra kontrolleren.
MERK2: Etter at enheten er ekskludert bør du vente 30 sekunder før du utfører re-inkludering.

FABRIKTINSTILLING

 1. Koble enheten til strømforsyningen
 2. Innen det første minuttet enheten er koblet til strømforsyningen, trykk på vannventilknappen på Smart Leak Detector 5 ganger innen 5 sekunder

Ved å tilbakestille enheten vil alle egendefinerte parametere som tidligere er angitt på enheten gå tilbake til standardverdiene, og en node-ID vil bli slettet.
Bruk denne tilbakestillingsprosedyren kun når gatewayen (huben) mangler eller på annen måte ikke fungerer.
NOTAT: Se den utvidede håndboken for tilpassede innstillinger og parametere som er tilgjengelige for denne enheten.

VIKTIG ANSVARSFRASKRIVELSE

Z-Wave trådløs kommunikasjon er ikke alltid 100 % pålitelig. Denne enheten bør ikke brukes i situasjoner der liv og/eller verdisaker utelukkende er avhengig av hvordan den fungerer. Hvis enheten ikke gjenkjennes av gatewayen (hub) eller vises feil, kan det hende du må endre enhetstypen manuelt og sørge for at gatewayen (huben) støtter ZWave

Pluss enheter. Kontakt oss for hjelp før du returnerer produktet:http://qubino.com/support/#email

ADVARSEL

Ikke kast elektriske apparater som usortert kommunalt avfall, bruk separate innsamlingsanlegg. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om tilgjengelige innsamlingssystemer. Hvis elektriske apparater kastes på søppelfyllinger eller søppelfyllinger, kan farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og komme inn i næringskjeden og skade helsen og velværet. Ved utskifting av gamle apparater med nye, er forhandleren juridisk forpliktet til å ta tilbake det gamle apparatet ditt for kassering gratis.

ELEKTRISK DIAGRAM (24 VDC

Qubino 09285 Smart Lekkasjebeskytter- ELEKTRISK DIAGRAM

Merknader til diagrammet:

+
-
Q
I1
I2
I3
TS
Positiv bly (+VDC)
Den negative ledningen (-VDC)
Utgang for det elektriske apparatet (last)nr. 1
Inngangen som brukes til vannlekkasjedetektoren
Inngangen som brukes til vannmålerens pulsleser
Inngang for trykknappbryter
Inngang for temperatursensor (brukes ikke i
Smart lekkasjebeskytter)

ADVARSEL:
Holdbarheten til enheten avhenger av den påførte belastningen. For resistive belastninger (lyspærer, etc.) og 10A strømforbruk til en elektrisk enhet, overstiger produktets levetid 100,000 XNUMX brytere.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning 24-30VDC
Nominell belastningsstrøm for DC-utgang (resistiv belastning)* 1 X 10A / 24VDC
Utgangskretseffekt for DC-utgang (resistiv belastning) 240W (24VDC)
Driftstemperatur -10 - +40 °C (14 - 104 °F)
Z-Wave operasjonsområde opptil 30 m innendørs (98 fot)
Dimensjoner (BxHxD) (pakke) 398x220x95 mm / 15,67×8,66×3,74 tommer
Vekt standardpakke 619g / 21,83 oz
'Strømforbruk 0,4W
Bytte Relay
F-Wave Repeater Ja
Driftsfrekvensbånd Z-wave (868Mhz EU-frekvens)
Maksimal radiofrekvenseffekt jrancmittorl i fransk hånd(c) <2,5mw

 *Ved andre belastninger enn resistive belastninger, vær oppmerksom på verdien av cos φ. Koble om nødvendig til laster som er mindre kraftige enn det de er klassifisert for – dette gjelder alle motorbelastninger. Maks strøm for cos φ=0,4 er 3A ved 24VDC L/R=7ms.

BESTILLINGSKODE OG FREKVENS

ZMNHDXY – X, Y-verdier definerer produktversjon per region. Vennligst sjekk den utvidede online manualen eller katalogen for riktig versjon.

Få en ekte Qubino Z-Wave-bibel! Hvordan installere, bruksanvisninger, brukerhåndbok, illustrasjoner og mer. Skann QR-koden/følg produktlenken nedenfor:

https://qubino.com/products/smart-leakage-protector/

Qubino 09285 Smart Leak Protector- QR-kode

https://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat2/

FORENKLET EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

 Gap doo Nova Gorica erklærer herved at radioutstyrstypen Smart Leak Protector Relay er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
http://qubino.com/products/smart-leak-protector.

FCC-samsvarserklæring (gjelder bare i USA):
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer bruksområder og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak: — Vend eller flytt mottakeren. antenne. — Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. —Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. — Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

CE-samsvarserklæring er tilgjengelig på produktsiden under www.qubino.com.
Denne brukerhåndboken kan endres og forbedres uten forvarsel.

Goap doo Nova Gorica
Ulica Klementa Juga 007, 5250 Solkan, Slovenia
E-post: [e-postbeskyttet] ; Tlf: +386 5 335 95 00
Web: www.qubino.com; Dato: 24.03.2021; V 1.0

Qubino 09285 Smart lekkasjebeskytter- 2

Qubino 09285 Smart lekkasjebeskytter- 3

Qubino 09285 Smart lekkasjebeskytter- 5

Dokumenter / Ressurser

Qubino 09285 Smart lekkasjebeskytter [pdf] Installasjonsveiledning
09285, Smart lekkasjebeskytter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.