Brukerhåndbok for PYLE RVSD300 digitalt mobilmottakersystem
PYLE RVSD300 Digital Mobile Receiver System

Operasjon

ALARM Drift

Shortly press ALARM button to on/off alarm function. When alarm function is on. And the time is running to the alarm time. The speaker will output beep sound. The beep sound will output all the time until any key was pressed.

SLEEP Operasjon 

Press and hold SLEEP button to set the sleep time (using VOL knob to set them).
Shortly press SLEEP button to on/off sleep function. When sleep function is on. And the time is running to the set time.The unit will turn off the unit automatically.

Information priority/ClockDisplay Priority 

Shortly press DISP button to choose the clock priority or information priority (default).

Klokkeinnstilling

Press and hold DISP button for 2 seconds. The”HH”will be flashing. Rotate VOL knob to set the hour.
After that press DISP or SEL button the“MM”will be flashing. Rotate VOL knob to set the minute.
Then press DISP or SEL button to confirm.

Zone A / Zone B / Zone C Volume Control 

 1. Rotate VOL knob to control Zone A/ Zone B and Zone C volume together.
 2. Press A button then rotate VOL knob to adjust the Zone A volume only. 5 seconds later back to Zone A + Zone B + Zone C mode.
 3. Press B button then rotate VOL knob to adjust the Zone B volume only. 5 seconds later back to Zone A + Zone B + Zone C mode.
 4. Press C button then rotate VOL knob to adjust the Zone C volume only. 5 seconds later back to Zone A + Zone B + Zone C mode.

Zone A / Zone B / Zone C volume mute on/off 

Press and hold A (B/C) button to mute on/off the Zone A (B/C) output.

RCAs / HDMI Output 

Behind the head unit, there are RCA sockets output. According the wiring picture above to connect.
Når du spiller av videoen file. You also can use the HDMI port connect to the TV set (TV set needs to be set to HDMI source).

AUX IN 1 / AUX IN 2 Function 

AUX IN 1 for front panel 3.5mm jack. AUX IN 2 for RCAs (Audio + Video) behind ofthe unit.
Press MODE button switch to AUX IN 1/AUX IN 2 source.

ARC-funksjon

Connecting the head unit and TV set used a HDMI cable. Press MODE button switch to HDMI ARC mode.
The TV set’s sound will transmit to the head unit’s speakers.

Reset-funksjon 

When some errors occur in display or functions doesn’t work. Press RESET button (24) to reset the unit.
(Merk: All memories will be lost.)

RADIOBETJENING

Motta en radiostasjon
Press MODE button to select radio source. Then press BAND button to select a band.
Trykk kort knapper/knapper button to receive the desired radio station.
trykk og hold knapper/knapper knappen for manuell innstilling av frekvensen.
OBS: If in other source, shortly press BAND button will switch to RADIO source.

Auto Store Station 

Press and hold BAND button for 2 seconds to auto store stations to numeric buttons 1-6 of band 1 3.

Lagre stasjonen og hent den forhåndsinnstilte stasjonen manuelt 

For å motta en stasjon med knapper or knapper button. Press and hold one of the 1- 6 preset button for 2 seconds.
The current station is stored into the number button. Shortly press the preset button (1 6) to directly listen the station that saved in the corresponding preset button.

DISC/MP3/WMA-drift 

Bytt til DISC Source
Sett platen forsiktig inn med den trykte siden øverst i platesporet. DISC-avspilling begynner. Eller trykk på MODE-knappen til DISC-kilde.

SELECTING TRACKS

Press knapper/knapper knappen for å gå til forrige/neste spor.
Hold knapper/knapper button to fast reverse or fast forward. Press“knapper”button to play again.

Pause/Spill av operasjon 

Press knapper button to pause playing. Press it again to resume play.

Introoperasjon 

Trykk på INT-knappen for å spille av de første 10 sekundene av hvert spor. Trykk på den igjen for å avbryte denne funksjonen.

Repeat ONE/ALL Operation

Trykk på RPT-knappen for å gjenta det samme sporet. Trykk på den igjen for å gjenta alle spor.

Tilfeldig PÅ/AV-drift

Trykk på RDM-knappen for å spille av alle spor i tilfeldig rekkefølge. Trykk igjen for å avbryte denne funksjonen.

Eject the Disc
Press knapper knappen for å løse ut platen.

DIR+/DIR- funksjon (for MP3/WMA)

Trykk på DIR-/DIR+-knappen for å velge forrige/neste katalog som skal spilles av.

+ 10 / -10 File Funksjon (for MP3/WMA)

Trykk og hold DIR+/DIR- knappen i 2 sekunder for å hoppe over +10/-10 file å spille.

Song Search Operation

Press and hold 1/knapper button to select song search mode: DIR SCH or NUM SCH

 1. DIR SCH: Press and hold 1/knapper button one time. It shows“DIR SCH”. Rotating VOL knob to select the folder
  then press SEL knob into the folder. Rotate the VOL knob again to select the song. Then press SEL to play.
 2. NUM SCH: Press and hold 1/knapper button then shortly press 1/knapper button. It shows“NUM SCH”.
  You can select the song by directly enter numeric buttons: 0-9 (MODE=7, knapper = 8, knapper =9, DISP=0).
  You also can rotate the VOL knob to select the numeric. Then press SEL to play.

Endring av video/foto/musikkavspilling 

Når det er video/foto/musikk files in the disc/USB. Insert the disc/USB to the unit, it will play the music automatically. Repeatedly press and hold BAND button to change to below playing: Music–>Video–>Photo

FORSIKTIG

 1. Når du kobler til en MP3-spiller som har normalt batteri (ikke oppladbart batteri), bør du først fjerne batteriet fra MP3-spilleren og deretter koble det til USB-grensesnittet. Ellers kan det føre til at batteriet sprekker.
 2. Når det er viktige files i DISC/USB/SD, må du ikke koble den til hovedenheten for å spille. Vårt firma påtar seg intet ansvar for noe viktig fileer at tap eller skade.

STØTTE MP3/WMA-DEKODINGSMODI

Hovedenheten støtter MP3/WMA (Windows Media Audio) dekodingsmoduser som nedenfor.

standard Bithastighet (kbps) Støtter modus
MPEG1 Audio Layer 3 (44.1 kHz) 32, 48, 64, 96,

1 28,192

Stereo
Windows Media Audio (44.1kHz) 64, 96, 128, 192 Stereo

USB-løsningen kan støtte:

 1. Mappe: maks 500.
 2. File: 999 maks.
 3. Foldedybde: 8 lag
 4. Størrelse: 64 GB

TRÅDLØS BT STREAMING OPERASJON

PÅLING
Select the Wireless BT item and search the BT device on your phone.
Select“PyIeUSA”and input password“0000”if it needs a password.
The BT icon will be displayed when successful paired.

Wireless BT Audio (A2DP-funksjon)

Press MODE button switch to“BT MUSIC”source. It will play a song of your mobile phone automatically.
Press key to pause/knapper the song. Press knapper/knapper knappen for å velge knapper/knapper forrige sang.

Koble fra Wireless BT

After the phone is paired with the unit. Hold MODE key to disconnect/re-connect BT.
OBS: At the first time pair with mobile phone, you have to use mobile phone to pair the unit. BT OFF/ON item only to disconnect and reconnect function.

DISC NOTATER

A. Merknader om plater:
Forsøk på å bruke skiver med ikke-standard form (f.eks. firkant, start, hjerte) kan

 1. Skade enheten. Pass på å bruke runde CD-plater kun for denne enheten.
 2. Ikke stikk papir eller tape, etc, inn i etikettsiden eller opptakssiden på noen plater, da det kan forårsake funksjonsfeil.
 3. Smuss, støv, riper og skjeve plater vil forårsake feilbetjening.

B.Notes on CD-Rs (recordable CDs)/CD-RWs (rewritable CDs): 

 1. Pass på å bruke plater med følgende merker kun for enheten å spille av:
  DISC NOTATER
 2. The unit cannot play a CD-R and CD-RW that is not finalized.
  (Please refer to the manual of your CD-R/CD-RW recorder or CD-R/CD-RW software for more information on finalization process).
 3. Avhengig av opptaksstatusen, forholdene til platen og utstyret som brukes til opptaket, kan det hende at enkelte CD-R/CD-RW-er ikke spilles av på denne enheten. (se *1)
  ^1: To have more reliable play back, please see following recommendations:
  en. Bruk CD-RW-er med hastighet 1x til 4x og skriv med hastighet 1x til 2x.
  b. Bruk CD-R-er med hastighet 1x til 8x og skriv med hastighet 1x til 2x.
  c.Do not play a CD-RW which has been written for more than 5 times

c. Notes on MP3 files (kun MP3-versjon): 

 1. Platen må være i ISO9660 nivå 1 eller nivå 2 format, eller Joliet eller Romeo i utvidelsesformat.
 2. Når du navngir MP3 file, vær sikker på at file name extension is“.MP3“.
 3. For en ikke-MP3 file, selv om file name extension is“.MP3”, the unit will not recognize it.

FJERNKONTROLL

FJERNKONTROLL

NØKler ACTION RADIO PLATE USB AUX/AV IN BT MUSIKK
POWER Kort strøm av strøm av strøm av strøm av strøm av
Lang strømmen strømmen strømmen strømmen strømmen
A Kort Sone A
mute på/av
Sone A
mute på/av
Sone A
mute på/av
Sone A
mute på/av
Sone A
mute på/av
Lang / / / / /
B Kort sone B
mute på/av
sone B
mute på/av
sone B
mute på/av
sone B
mute på/av
sone B
mute på/av
Lang / / / / /
C Kort Sone C
mute på/av
Sone C
mute på/av
Sone C
mute på/av
Sone C
mute på/av
Sone C
mute på/av
Lang / / / / /
STUM Kort Demp alle
on / off
Demp alle
on / off
Demp alle
on / off
Demp alle
on / off
Demp alle
on / off
Lang / / / / /
VOL + Kort Volum opp Volum opp Volum opp Volum opp Volum opp
Lang Volum opp raskt Volum opp raskt Volum opp raskt Volum opp raskt Volum opp raskt
VOL- Kort Volum ned Volum ned Volum ned Volum ned Volum ned
Lang Volum ned raskt Volum ned raskt Volum ned raskt Volum ned raskt Volum ned raskt
PLATE Kort bytt til DISC
kilde
DIR SCH/
NUM SCH
bytt til DISC
kilde

bytt til DISC

bytt til DISC
kilde
kilde
Lang / I / 1 /
AM/EM
SPARE
Kort bandskifte bytte til radio
kilde
bytte til radio
kilde
bytte til radio
kilde
bytte til radio
kilde
Lang Autobutikk / I / /
AUX Kort switch to AUX IN1
kilde
switch to AUX IN1
kilde
switch to AUX IN1
kilde
switch to AUX IN1
kilde
switch to AUX IN1
kilde
Lang switch to AUX 1N2
Svindel
switch to AUX IN2
kilde
switch to AUX IN2
kilde
bytt til AUX IN2
kilde
switch to AUX IN2
kilde
USB Kort bytte til USB
modus
bytte til USB
modus
DIR SCH/
NUM SCH
bytte til USB
modus
bytte til USB
modus
Lang / / / 1 /
BT Kort switch to 8T
kilde
bytte til BT
kilde
switch to 81
kilde
bytte til BT
kilde
/
Lang BT off/ink BT offilink BT off/ink BT offilink BT oft/fink
0/DIS
P
Kort info/dock info/dock/SCH:O info/dockISCH:O info/cbdt info/dock
Lang Klokkeinnstilling Klokkeinnstilling Klokkeinnstilling Klokkeinnstilling Klokkeinnstilling
1/PA
U
Kort Tilbakekall M1 -stasjonen spill/pause/SCH:1 spill/pause/SCH:1 / spill / pause
Lang Lagre til M1 / / / /
2/INT Kort Tilbakekall M2 -stasjonen INT på/av/SCH:2 INT på/av/SCH:2 / /
Lang Lagre til M2 1 / / /
3/RPT Kort Tilbakekall M3 -stasjonen RPT(ONE/ALLy
SCH:3
RPT(ONE/ALLy
SCH:3
/ /
Lang Lagre til M3 1 / / /
Jeg 0

2

Kort Tilbakekall M4 -stasjonen RDM
på/av/SCH:4
RDM
on/off/SCHA
/ /
Lang Lagre til M4 / / /  
5/DIR- Kort Tilbakekall M5 -stasjonen DIR-/SCH• DIR-/SCH:5 I /
Lang Lagre til M5 -10 -10 / /
6/DIR
+
Kort Tilbakekall M6 -stasjonen DIR+/SCH•6 DIR+/SCH:6 / /
Lang Lagre til M6 + 10 + 10 1 /
71EQ/
hØYT
Kort POP-ROCK-CLAS-
JAZZ-OFF
POP-ROCK-CLAS-
JAZZ-OFF
/SCH:7
POP-ROCK-CLAS-
JAZZ-OFF
/SCH:7
POP-ROCK-CLAS-
JAZZ-OFF
POP-ROCK-CLAS-
JAZZ-OFF
Lang HØYT på/av HØYT på/av HØYT på/av HØYT på/av hØYT løk
811cc Kort Søk ned forrige
file/SCH:8
forrige
file/SCH:8
/ forrige file
Lang Slå manuelt ned FR FR / /
9/>>I Kort Søk opp neste file/SCH:9 neste file/SCH:9 1 neste file
Lang Manuell oppstart FF FF / /
REW
«
Kort Manuel tum down FR FR / /
Lang / / / / /
FWD
>>
Kort Manuell oppstart FF FF / /
Lang   / / / /
SEL Kort ZONE A->ZONE B-
>ZONE C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

ZONE A->ZONE B-
>ZONE C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

ZONE A->ZONE B-
>ZONE C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

ZONE A->ZONE B-
>ZONE C (GAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD•P VOL)

ZONE A->ZONE 8-
>ZONE C (GAS-

TRE-BAL-E(k

LOUD-P VOL)

Lang BEEP->CLOCK
(12/24)-,CT(indepl
sync)-> AREA->
DX/STEREO
(BEEP)->
CLOCK(12/24)
(BEEP)->
CLOCK(12/24)
(BEEP)->
CLOCK(12/24)
(BEEP)->
CLOCK(12/24)
ALAR
M
Kort Alarm på/av Alarm på/av Alarm på/av Alarm på/av Alarm på/av
Lang Alarminnstilling Alarminnstilling Alarminnstilling Alarminnstilling Alarminnstilling
SØVN Kort Sov på/av Sov på/av Sov på/av Sov på/av Sov på/av
Lang Dvaleinnstilling
(1–59 minutter)
Dvaleinnstilling
(1–59 minutter)
Dvaleinnstilling
(1–59 minutter)
Dvaleinnstilling
(1–59 minutter)
Dvaleinnstilling
(1–59 minutter)
DIM Kort DIM high/ow DIM highlow DIM høy/lav DIM high/ow DIM highAow
Lang / / / / /
  Kort / Flytt markør opp / / /
Lang I / / / /
V Kort I Markør ned
flytte
/ / /
Lang I / / / /
Kort / Flytt markør til venstre / / /
Lang / / / / /
  Kort / Flytt markør til høyre / / /
Lang / / / / /
OK Kort / Bekrefte Bekrefte / /
Lang / / / / /
STOPP Kort / stoppe / / /
Lang / / / / /
SETU
P
Kort / Oppsettmeny / / /
Lang / / / / /
ZOOM Kort / Zoom inn / / /
Lang / I I I I
TITLE Kort / tilbake til TITLE
meny
/ / /
Lang / / / / /
GOTO Kort / GOTO / / /
Lang / I I I I
AUDIO
FUKTIG
Kort MONO/STEREO lyd lyd / /
Lang / / / / /
SUB-T Kort / Undertittel / / /
Lang / / / / /

FEILSØKING

Sjekk ledningstilkoblingen før du går gjennom sjekklisten. Hvis noen av problemene vedvarer etter at sjekklisten er laget, må du kontakte din nærmeste forhandler.

Symptom Årsak Oppløsning
Ingen makt Bilens tenningsbryter er ikke på. If the power supply is connected to the car accessory circuits, but the engine is not moving, switch the ignition key to“ACC”.
Sikringen er sprengt Bytt sikringen
Disc cannot be loaded or ejected. Tilstedeværelse av CD-plate inne i spilleren. Ta ut platen i spilleren, og legg deretter inn en ny.
Sette inn platen i motsatt retning. Sett inn CDen med etiketten vendt oppover.
Compact disc er ekstremt skitten eller detektivplate. Rengjør platen eller prøv å spille av en ny.
 

Temperaturen inne i bilen er for høy.

Avkjøl eller til omgivelsestemperaturen går tilbake til normalen.
Kondensasjon La spilleren være avslått i en time eller så, og prøv på nytt.
Ingen lyd Volumet er på minimum Juster volumet til ønsket nivå
Kabling er ikke riktig tilkoblet Sjekk ledningsforbindelsen
Lyd hopper The installation angle

is more than 30 degree.

Juster installasjonsvinkelen mindre enn 30 grader.
Platen er ekstremt skitten eller defekt. Rengjør CD-en, og prøv å spille av en ny.
Operasjonstastene fungerer ikke Den innebygde mikrocomputeren fungerer ikke som den skal på grunn av støy. Trykk på RESET-knappen. Frontpanelet er ikke ordentlig festet på plass.
The radio does not work. The radiostasjon automatisk selection does ikke jobbe. Antennekabelen er ikke koblet til. Sett antennekabelen godt inn.
Signalene er for svake. Velg en stasjon manuelt.

Spørsmål? Kommentarer?
Vi er her for å hjelpe!
Telefon: (1) 718-535-1800

E-post: [e-postbeskyttet]

Dokumenter / Ressurser

PYLE RVSD300 Digital Mobile Receiver System [pdf] Brukerhåndbok
PLRVSD300, 2A5X5-PLRVSD300, 2A5X5PLRVSD300, RVSD300, Digital Mobile Receiver System, RVSD300 Digital Mobile Receiver System

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.