Brukermanual

Kraftkompressor

Kraftkompressor XL
Modell: Modell # PPC770

VIKTIG: Ikke bruk denne trykkoker før du har lest denne hele håndboken grundig. Garantiinformasjon inne.

Gratulerer…

Du er i ferd med å oppdage hva så mange andre matelskere har kjent i årevis. Bare at måltider tilberedt riktig med trykkkokemetoden smaker bedre og koker raskere enn mat tilberedt med konvensjonelle koketoppmetoder.

I flere tiår har vår avdeling for kulinarisk design laget noen av de mest nyttige og populære kjøkkenapparater for verdensomspennende bruk. Power Pressure Cooker XL ™ er den siste i vår unike linje.

Vi har testet og perfeksjonert den rette kombinasjonen av metaller, kokeflater
og digital teknologi som garantert hjelper deg med å få mat fra hele familien. Når du er kjent med det "forhåndsinnstilte systemet" med ett trykk, vil du oppdage at mange av dine favorittoppskrifter for familien kan tilberedes perfekt på en brøkdel av tiden.

Det forseglede kokekammeret bygger opp varme og trykk. Resultatet ... mer smak forblir låst i maten og mindre energi blir kastet bort på kortere koketid. Den "forseglede" tilberedningsprosessen eliminerer søppel på kokeplater mens du "fanger" varmen, noe som gir kjøligere kjøkken og lettere rengjøring.

Power Pressure Cooker XL ™ vil gi deg mange år med deilige familiemåltider og minner rundt middagsbordet ... men før du begynner er det veldig viktig at du leser hele denne håndboken for å være sikker på at du er helt kjent med driften og forholdsreglene.

Viktige garantier

Når du bruker elektriske apparater, bør du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert følgende:

 • Les og følg alle instruksjonene nøye.
 • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn av en ansvarlig person eller har fått riktig instruksjon i bruk av apparatet. Dette apparatet er ikke ment for bruk av barn.
 • Sørg alltid for at flottørventilen er på riktig før bruk. Feil montering kan hindre komfyren i å bygge trykk eller la damp komme ut fra sidene av lokket (Se side 7 for montering).
 • Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knotter.
 • For å beskytte mot elektrisk støt må du ikke dyppe eller skylle ledninger eller plugger i vann eller annen væske.
 • Dette apparatet skal aldri betjenes av barn, og spesiell forsiktighet bør utvises når enheten er i bruk i deres nærvær.
 • Koble fra stikkontakten når den ikke er i bruk og før rengjøring. La avkjøles før du setter på eller tar av deler.
 • Ikke bruk noe apparat med en skadet ledning eller støpsel eller etter at apparatet fungerer som det skal eller er blitt skadet på noen måte. Returner apparatet til nærmeste autoriserte serviceverksted for undersøkelse, reparasjon eller justering.
 • Ikke bruk tilbehør eller redskaper som ikke ble anbefalt eller levert av produsenten. Bruk av tilbehør som ikke anbefales av produsenten kan forårsake alvorlige farlige situasjoner, inkludert personskade.
 • Ikke bruk utendørs.
 • Ikke la ledningen henge over kanten på bordet eller benken eller berøre varme overflater.
 • Ikke plasser den på eller i nærheten av varm gass eller elektrisk brenner eller i en oppvarmet ovn.
 • Det må utvises ekstrem forsiktighet når du flytter et apparat som inneholder varm olje eller andre varme væsker.
 • Koble alltid støpselet til apparatet først, og koble deretter ledningen til stikkontakten. For å koble fra, sett hvilken som helst kontroll på “Av”, og fjern deretter støpselet fra stikkontakten.
 • Ikke bruk apparatet til annet enn det det er beregnet på.
 • Dette apparatet koker under trykk. Feil bruk kan føre til skåldeskader. Forsikre deg om at enheten er ordentlig lukket før du bruker den. Se bruksanvisningen.
 • Fyll aldri enheten over MAX LINE i den indre gryten (Illustrasjon2, side 4). Når du bruker mat som utvides under tilberedning av ris eller tørkede bønner, følg oppskriften for "trykkkok" av disse produktene, og som en tommelfingerregel må du ikke fylle enheten over "halvveis" -punktet. Overfylling kan føre til tilstopping, slik at overtrykk kan utvikle seg. Se bruksanvisningen.
 • Vær oppmerksom på at visse matvarer, som eplemos, tyttebær, perlebygg, havregryn eller andre frokostblandinger, delte erter, nudler, makaroni, rabarbra og spaghetti, kan skumme, skumme, sputter og tilstoppe trykkutløseren (dampventil). Oppskrifter som bruker disse artiklene, må følges nøye for å unngå problemer.
 • Kontroller alltid om det er tette igjen trykkutstyr før bruk.
 • Ikke åpne Power Pressure Cooker XL før enheten er avkjølt og alt internt trykk har blitt frigjort. Hvis enheten er vanskelig å åpne, indikerer dette at komfyren fremdeles er under trykk - ikke tving den opp. Ethvert trykk i komfyren kan være farlig. Se bruksanvisning.
 • Ikke bruk denne trykkkokeren til steking med olje.
 • Dette apparatet er kun beregnet for bruk med en 3-polet, jordet, 120V stikkontakt. Ikke bruk andre stikkontakter.
 • Power Pressure Cooker XL genererer ekstrem varme og damp under driften. Alle nødvendige forholdsregler må tas for å unngå brann, forbrenning og annen personskade under drift.
 • Under drift krever Power Pressure Cooker XL tilstrekkelig luftplass på alle sider inkludert topp og bunn. Bruk aldri enheten i nærheten av brennbare materialer som oppvaskhåndklær, papirhåndklær, gardiner, papirplater osv.
 • Koble alltid strømledningen direkte til stikkontakten. Bruk aldri denne enheten med skjøteledning av noe slag.
 • Alle som ikke har lest og forstått alle bruks- og sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken, er ikke kvalifisert til å betjene eller rengjøre dette apparatet.
 • Hvis denne enheten faller ned eller ved et uhell blir nedsenket i vann, må du straks trekke den ut av stikkontakten. Ikke strekk deg ut i vannet!
 • Ikke bruk dette apparatet på en ustabil overflate.
 • Hvis dette apparatet begynner å fungere feil under bruk, må du straks trekke ut ledningen. Ikke bruk eller prøv å reparere et apparat som ikke fungerer!
 • ÅPNE ALDRI kraftkomfyren XL. Hvis du trenger å åpne Power Pressure Cooker XL, trykker du på "KEEP WARM / CANCEL" -knappen og bruker tang eller et kjøkkenverktøy forsiktig rotasjonsventilen til OPEN-stilling (fig. 4, side 4) for å frigjøre byggetrykket helt. inne i komfyren. Forsikre deg om at all dampen har gått fra komfyren. Drei håndtaket forsiktig med klokken for å åpne. Åpne lokket alltid fra deg for å unngå hudkontakt med gjenværende varme eller damp.
 • FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, KOK KUN I DEN AVTAKBARE BEHOLDEREN. Ikke senk huset eller basen i vann. Rengjør bunnen av den indre gryten og overflaten på varmeplaten før bruk. Sett inn den indre gryten, vri den med klokken og mot klokken til du er sikker på at den sitter riktig på varmeplaten. Unnlatelse av å gjøre det vil forhindre riktig bruk og kan forårsake skade på enheten.
 • FORSIKTIG VARME OVERFLATER. Dette apparatet genererer varme og rømmende damp under bruk. Riktige forholdsregler må tas for å forhindre risiko for personskade, brann og materielle skader.

LAGRE INSTRUKSJONENE - KUN TIL BRUK AV HUSHOLDER.

KORTLEDNINGSINSTRUKSJONER

Det er gitt en kort strømledning for å redusere risikoen ved å bli viklet inn i eller snuble over en lengre ledning. Ikke bruk en skjøteledning med dette produktet.

ELEKTRISK ENERGI

Hvis den elektriske kretsen er overbelastet med andre apparater, kan det hende at apparatet ikke fungerer som det skal. Den skal brukes på en dedikert elektrisk krets.

NOTAT: Dette produktet må være jordet. Hvis det skulle fungere feil eller gå i stykker, gir jording en vei med minst motstand for elektrisk strøm for å redusere risikoen for elektrisk støt. Dette produktet er utstyrt med en ledning som har en jordingsleder og en jordingsplugg. Stikkontakten må plugges inn i et passende stikkontakt som er riktig installert og jordet i samsvar med alle lokale koder og forskrifter.

GEM DENNE INSTRUKSJONEN FOR BARE HUSBRUK

SPESIELLE EGENSKAPER

 • Den digitale skjermen på Power Pressure Cooker XL tilbyr et bredt utvalg av valg, inkludert matlaging i lav temperatur, stuing, damping og mye mer.
 • Koketid og trykknivåer kan justeres for å passe til enhver oppskrift eller personlig preferanse. Etter at kokesyklusen er fullført, vil enheten automatisk skifte til KEEP WARM-modus.
 • Digital trykkkoking bruker temperaturer opp til 248 ° C (120 ° F) og skaper et mer sterilt og sunnere miljø sammenlignet med tradisjonelle tilberedningsmetoder.
 • Trykkluftfunksjonen lar deg senke trykket raskt og fullstendig. For å gjøre det, vri trykkventilen forsiktig til ventilasjonsposisjonen med en tang eller et annet kjøkkenverktøy. Bruk aldri bare hender.

FORSIKTIG: I løpet av denne prosessen, beskytt huden din mot kontakt med damp som renner ut.

 • STEAM-modus varmer opp kokevæske i den indre gryten i løpet av få minutter for å dampe og koke et endeløst utvalg av matvarer.
 • KEEP WARM-modus holder og holder tilberedt mat varm i lengre tid. Mat som holdes i KEEP WARM-modus i mer enn 4 timer, kan miste god smak og struktur.

Innebygde sikkerhetsfunksjoner

 1. Sikkerhetsanordning for lokk: Forhindrer trykkoppbygging hvis lokket ikke er lukket ordentlig, og forhindrer at lokket åpnes til alt trykket frigjøres.
 2. Trykk- og temperatursensorkontroller: Oppretthold jevn varme og trykk ved å aktivere eller deaktivere strømforsyningen automatisk.
 3. "Back-up" sikkerhetsutløserventil: Hvis temperatur- / trykksensorenheten ikke fungerer, noe som får trykket til å bygge utover maksimumsinnstillingen, vil "Backup" automatisk "sparke" og frigjøre det oppbygde trykket.
 4. "Clog Resistant" -funksjon: Forhindrer at mat blokkerer damputslippsporten.
 5. Trykking: "Fjærbelastet": Hvis alle sikkerhetsfunksjonene som er nevnt ovenfor, mislykkes, vil denne "fjærbelastede" enheten under varmeelementet automatisk senke den indre gryten, slik at den skiller seg automatisk fra gummipakningen. Dette gjør at dampen og trykket automatisk kan slippe ut rundt gryten, og unngå en farlig situasjon.
 6. Temperatur "Cut-Off" -enhet: Hvis enheten ikke fungerer som den skal, og fører til at den interne temperaturen stiger utover "Safe" -grensen, vil denne enheten kutte strømmen og vil ikke automatisk tilbakestilles.

Kraftkompressor XL DELER & TILBEHØR

Kraftkompressor XL DELER & TILBEHØR
Kraftkompressor XL DELER & TILBEHØR
Kraftkompressor XL DELER & TILBEHØR

VIKTIG: Power Pressure Cooker XLTM har blitt levert med komponentene vist ovenfor. Kontroller alt nøye før bruk. Hvis noen deler mangler eller er skadet, må du ikke bruke dette produktet og kontakte avsenderen ved å bruke kundeservicenummeret på baksiden av brukerveiledningen.

Generelle bruksanvisninger

FØR FØRSTE BRUK

Før du bruker Power Pressure Cooker XL for første gang, må du vaske den indre gryten, lokket og gummipakningen (bildet under nr. 1) med varmt såpevann. Skyll med rent vann og tørk grundig.

For å sikre riktig montering av gummipakningen, fyll den indre gryten (bildet under nr. 2) med vann omtrent 2/3 fullt, plasser lokket på komfyren (bildet under nr. 3), og vri deretter trykkventilen til låseposisjonen og kjør på CANNING-modus i 10 minutter. Når syklusen er fullført, bruk tang eller et annet kjøkkenverktøy, og vri forsiktig trykkventilen til åpen stilling (avbildet under nr. 4) slik at alt trykk slipper ut. La apparatet avkjøles til romtemperatur. Hell ut vannet. Skyll og tørk den indre gryten. Power Pressure Cooker XL er nå klar til bruk.

1. Lokk (underside) Gummipakning

For riktig rengjøring bør gummipakningen fjernes. Fjern trekkfôret som holder pakningen ved hjelp av trekkfanen under lokket. Etter rengjøring, fest pakningen på lokket, og fest den på plass igjen.

2. Indre gryte

Indre gryte

3. Plasser lokket på komfyren

Plasser lokket på komfyren

Plasser den indre gryten i enheten. Last aldri den indre gryten over MAX-linjen. Roter den indre gryten for å sikre at den sitter ordentlig.

Plasser lokket på komfyren med håndtak og innfelt ventil (fig. A) pekt mot posisjonen "10:00". Drei lokket mot klokken til du føler et klikk.

VARMT LUK ADVARSEL: Bruk bare sort kompositthåndtak når du åpner lokket. Delene i rustfritt stål blir veldig varme og kan brenne hendene.

4. Trykkventil

ADVARSEL: Unngå alvorlig personskade ... Bruk aldri hånden til å sette trykkventilen i åpen stilling etter tilberedningsprosessen. Bruk tang eller annet kjøkkenverktøy.

Kondensvannssamler

Kondensvannssamler

Kondensoppsamleren tar lett opp fuktighet som kan dryppe av når du bruker Power Pressure Cooker XL. Bare juster og skyv samleren inn i kanalene på baksiden av komfyren. Tom og ren etter hver bruk.

 • Last aldri den indre gryten over MAX-linjen. Roter den indre gryten for å sikre at den sitter ordentlig på varmeplaten.
 • Vær alltid sikker på at trykkventilen er fritt flytende og fri for hindringer.
 • Fest vekselstrømsledningen til bunnen av enheten, og koble deretter vekselstrømsledningen til et eget 120V stikkontakt.
 • Damp og trykk må frigjøres helt fra komfyren før lokket åpnes. For å gjøre dette, følg instruksjonene på forrige side nøye.

FORSIKTIG: I løpet av denne prosessen, beskytt huden din ved å unngå kontakt med rennende damp eller den rustfrie delen av grytelokket.

 • Trykk forsiktig ned på lokket og vri med klokken til lokket møter motstand ... løft forsiktig og legg det til side. Unngå personskader som følge av varme overflater og dryppende væsker.

Merk: “Tilberedningstidene” vist i oppskriftsheften inkluderer ikke den ekstra tiden det tar å presse enheten før tilberedningen begynner. Fullt trykk kan ta opptil 17 minutter.

STELL OG RENGJØRING

RENGJØRING AV SIKKERHETSENHETENE: I tillegg til pakningen, må de andre sikkerhetsinnretningene på Power Pressure Cooker XL også rengjøres etter hver bruk.

TRYKVENTILEN: For å fjerne trykkventilen, trekker du bare opp og ventilen løsner fra fjærlåsmekanismen. Påfør mildt vaskemiddel og vask det under varmt rennende vann. Etter rengjøring må du kontrollere at den indre fjærbelastede delen beveger seg fritt ved å trykke ned på den. Sett trykkventilen på plass igjen ved å skyve den ned på den fjærbelastede mekanismen. Dette apparatet krever lite vedlikehold. Den inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Ikke prøv å reparere det selv. Kontakt kundeservice for kvalifisert reparasjonsinformasjon.

Å VASKE: Trekk ut stikkontakten etter bruk og la den avkjøles helt før rengjøring. Power Pressure Cooker XL må rengjøres grundig etter hver bruk for å unngå flekker forårsaket av opphopning av mat eller matrester.

HELT IKKE KALDT VANN I EN VARMT Trykkkomfyr XL.

Merk: For å sikre sikker drift av denne Power Pressure Cooker XL, følg instruksjonene for rengjøring og vedlikehold nøye etter hver bruk, hvis det skulle være litt mat (for eksempel et riskorn eller erteskall) i enheten, kan det forhindre sikkerhetsinnretningene fra å fungere under etterfølgende bruk.

VIKTIG: Fjern alltid trykkventilen og rengjør åpningen med tapp for å fjerne blokkering som kan ha oppstått under tilberedningsprosessen. Dette må gjøres etter hver bruk. Den avtakbare gryten og lokket kan senkes ned for rengjøring. Skyll kokekaret og lokket under varmt rennende vann. Bruk bare et mildt flytende vaskemiddel og en myk klut, svamp eller nylonskrubber til rengjøring. Ikke bruk skurepulver, bikarbonat av brus eller blekemiddel. Ikke bruk skureputer.

TØRK BASENE EFTER HVER BRUK MED MYKT, DAMP KLÆR ELLER SPONGE, SIKKER PÅ at ALLE MATRESTER ER FJERNET.
IKKE DYKK BASEN I VANN

Når du rengjør lokket, må gummipakningen (side 4, illustrasjon nr. 1) fjernes og vaskes separat med en svamp eller en myk klut og varmt såpevann.

 • Trekk ut støpselet og la det avkjøles til romtemperatur før rengjøring.
 • Vask den avtakbare gryten med varmt såpevann og rengjør med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann og tørk håndkleet.
 • Gummipakningen må alltid være riktig plassert på undersiden av lokket. Sjekk med jevne mellomrom for å være sikker på at den er ren, fleksibel og ikke revet. Ikke bruk denne enheten hvis den er skadet.
 • Tørk av speilets ytre hus med en fuktig myk klut eller svamp (glassrengjøring gir huset en strålende glans).
 • Bruk aldri sterke kjemiske vaskemidler, skureputer eller pulver på noen av delene eller komponentene.
 • Kontroller alltid at trykkventilen og flytventilen er i god stand og ikke er ruskfri.

Generelle bruksanvisninger

DIGITAL KONTROLLPANEL

DIGITAL KONTROLLPANEL

Power Pressure Cooker XL har syv grunnleggende tilberedningsmoduser som kan brukes alene eller i kombinasjon for å gi et uendelig utvalg av resultater.

NÅR ENHETEN FØRSTE KOBLES TIL, 0000 vises på LED-skjermen. Når en tilberedningsprosess er valgt, for eksempel KANNING / BEVARING, vises standardtiden i 5 sekunder i LED-vinduet. Deretter vises en roterende effekt på skjermen for å indikere at den bygger press. Når trykket er bygget, slutter den roterende effekten og displayet begynner å telle ned tiden. Når prosessen er fullført, piper enheten og går inn i KEEP WARM-modus til den avbrytes.

VALGKNAPP FOR TILBEREDNINGSTID: Når et bestemt tilberedningsprogram er valgt, vil enheten vise standardtiden i LED-vinduet, og "Food: Quick" -indikatoren under LED-vinduet vil lyse. Hvis din oppskrift eller din personlige smak krever resultater "Medium" eller "Vel", kan du velge disse alternativene ved å trykke på koketidsvelgeren. I tillegg kan valgtidsknappen for koketid brukes når du tilbereder ris for å velge det perfekte programmet for hvite, brune eller ville varianter.

NOTAT: Du kan overstyre forhåndsprogrammert tid ved å velge tidsjusteringsknappen.
VIKTIG: Enhver funksjon kan stoppes umiddelbart ved å velge AVBRYT-knappen.

Programinnstilling

Programinnstilling

VIKTIG INFORMASJON

Hvis det kommer damp ut på sidene og trykkventilen på toppen av lokket er i låsestilling, har lokket ikke sittet. Dette skjer noen ganger når enheten er ny. Hvis pakningen er på plass, kan du prøve å trykke ned på lokket. Dette skal tette lokket og dampen skal slutte å komme ut. Det er også viktig å være sikker på at flyteventilen er montert riktig. Feil montering kan føre til at damp kommer ut av sidene eller hindrer trykk fra å bygge seg. Flyteventilen skal kunne bevege seg opp og ned fritt, bare stoppe når silikonpakningen møter lokket. Det er imidlertid normalt at kondens vises i kondensatoren. Se illustrasjonen nedenfor for montering.

01

1. Hold i hodet på flyteventilen og sett den riflede enden inn i hullet i lokket på enheten med en blyant eller et annet slankt verktøy. Skyv og hold hodet på flottørventilen tett på plass og snu lokket til undersiden.

02

2. Den riflede enden av flyteventilen skal stikke ut av innsiden av lokket.

03

3. Plasser silikonpakningen på den riflede enden av flottørventilen slik at den sitter i sporet.

04

4. Flyteventilen skal kunne bevege seg fritt opp og ned, bare stoppe når silikonpakningen møter lokket.

Generelle bruksanvisninger

TRYKKTILBEREDNINGSDIRE

TRYKKTILBEREDNINGSDIRE
TRYKKTILBEREDNINGSDIRE

NOTAT: Alle trykkkokemodus krever tilsetning av væske i en eller annen form
(vann, lager osv.). Med mindre du er kjent med trykkkokeprosessen,
følg oppskriftene nøye for forslag om flytende tilsetning. Fyll aldri den indre gryten over
MAX-linje. Bruk alltid trykkventil for å senke trykket raskt.

ENHETSSPESIFIKASJONER

ENHETSSPESIFIKASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL

 1. HAR Kraftkomfyren XL LEDET I DET?
  Nei!
 2. HVILKEN STÅL ER ENHETEN LAGET AV?
  Rustfritt stål
 3. HVORDAN MONTERER / DEMONTERER DU ENHETEN?
  Se diagram på side 3 i denne håndboken.
 4. HVORFOR VIL DEKKET KOMME NÅR DET BØR IKKE?
  Den skulle bare løsne hvis det ikke var noe trykk inni.
 5. HVA ER STANDARDTIDEN?
  Hver tilberedningsmodus har en standard tid som vises så snart du velger ønsket modusknapp. Før klokkeslettet for standard tid "nedtelling ned" begynner, må enheten først oppnå riktig trykk og / eller temperatur for den modusen.
 6. Hvor lang tid tar det for enheten å nå fullt trykk og for klokkens tid for å starte en nedtelling?
  Opptil 17 minutter.
 7. KAN DU ENDRE TILBEREDNINGSTIDEN SÅ AT DET ER MER ENN STANDARDINNSTILLINGEN?
  Ja! SE TABELL PÅ SIDE 7.
 8. KAN DU FORLATTE ENHETEN Mens du ikke er hjemme?
  Ja!
 9. KAN DU FJERNE FROSTE MATER UTEN TINNING
  Ja, husk å legge til 10 minutter ekstra for
  frossent kjøtt.

Trykkbokseringsguide

God mat når som helst ...

Hermetiseringsprosessen vil gjøre det mulig for deg å tilberede og bevare alle familiens favoritter, inkludert fersk og kokt frukt, grønnsaker, kjøtt, syltetøy og gelé. Hermetisering er en fin måte å bringe "utenfor sesongen" mat til bordet økonomisk. Du kan kjøpe i bulk nå til lave priser og bevare for fremtiden når varene er knappe og dyrere.

NOTAT: Det er viktig at du leser denne veiledningen nøye og følger alle trinnene for å sikre at maten er bearbeidet for å bevare næringsverdien og er trygg for konsum av familien din. Feil hermetisering kan føre til alvorlige helsekonsekvenser.

Trykk hermetisering

Presse Canning-prosessen kan brukes til alle matvarer, og spesielt for de som inneholder lite syre. Disse inkluderer grønnsaker, kjøtt og sjømat.

Ved hermetisering er det ikke rom for eksperimentering. Endring av koketid, ingredienser og temperaturer kan være farlig og risikabelt. Ved å bruke den nøyaktige tiden, temperaturen og metoden som er spesifisert i oppskriften, vil du beskytte maten mot skadelige bakterier, mugg og enzymer. Å legge for mye tid til en oppskrift vil ødelegge næringsstoffer og smak.

Matenzymer kan fremme veksten av mugg og gjær, noe som igjen vil føre til at maten ødelegges. Disse midlene kan ødelegges ved å oppnå en temperatur på 212 ° med dampkonserveringsmetoder, men andre forurensninger kan utvikles som salmonella, stafylokokker aureus og clostridium botulinum, årsaken til botulisme. Dreping av disse skadelige bakteriene krever en temperatur på 240 ° kun gitt ved trykkbokseringsprosessen.

strøm~~POS=TRUNC

Trykkbokseringsguide

Mat surhet

Jo lavere syreinnholdet i maten er, desto større er potensialet for ødeleggelse og
forurensning. Mange matvarer som frukt inneholder mye syre, mens andre som kjøtt, meieriprodukter og sjømat har lave syrenivåer. (se diagram nedenfor

Korrekt trykkbokser minimerer muligheten for ødeleggelse og forurensning.

Eksempler på mat med høy syre
Eksempler på mat med lite syre

Råpakking og varmpakning

Fersk mat inneholder luft. Holdbarheten til hermetikk avhenger av hvor mye luft som er fjernet under hermetikkprosessen. Jo mer luft som fjernes, jo lengre holdbarhet.

Råpakking er prosessen med å konservere fersk, men uoppvarmet mat. Prosessen får mat som fersk frukt til å flyte i glassene sine. Råpakket mat har en tendens til å miste farge over tid. Råpakking kan være å foretrekke i noen oppskrifter.

Varmpakning er prosessen med å konservere matvarer som er ferdigkokt før de pakkes i glassene. Dette reduserer luften i maten.

Uansett av metoden som brukes, bør alltid væsker tilsatt matvarene varmes opp til kokepunkt. Dette vil fjerne overflødig luft, krympe maten, hindre flyt og skape en strammere tetning.

VIKTIG INFORMASJON

Hermetisering av høyde og trykk

Temperaturen som vannet vil koke på, kan variere avhengig av hvor du er, med hensyn til havnivå. Power Pressure Cooker XL vil fungere skikkelig opp til en maksimal høyde på 2,000 fot over havet. Ikke bruk denne enheten til hermetisk trykk hermetisering over en høyde av 2,000 ft.

Behandlingstid og trykk

Tabellen nedenfor viser riktig behandlingstid og trykk for forskjellige matvarer ved hjelp av Power Pressure Cooker XL. CANNING-knappen stiller inn trykket. En kPa-innstilling på 80 er lik 11.6 kg. PSI. Ved opptil 2,000 fot over havet vil Power Pressure Cooker XL med en kPa 80-innstilling produsere tilstrekkelig trykk og varme til å behandle all mat på en sikker måte.

Behandlingstid og trykk

For behandlingstider og metoder for ekstra matvarer med lite syre, se National Center for Home Food Preservation (http://www.uga.edu/nchfp/): eller ditt lokale fylkesforlengelsesagent.

Trygge hermetiseringstips

 • Ikke bruk overdreven frukt. Dårlig kvalitet forringes med lagring.
 • Ikke tilsett flere ingredienser med lite syre (løk, selleri, paprika, hvitløk) enn spesifisert i oppskriften. Dette kan føre til et usikkert produkt.
 • Ikke krydre for høyt. Krydder har en tendens til å være høy i bakterier som gjør hermetikk usikre.
 • Ikke tilsett smør eller fett. Fett lagres ikke bra og kan øke ødeleggelsesgraden.
 • Fortykningsmidler - bruk aldri mel, stivelse, pasta, ris eller bygg. Bruk bare Clear Jel ® som er anbefalt av USDA.
 • DO tilsett syre (sitronsaft, eddik eller sitronsyre) spesielt til tomatprodukter når det er angitt i oppskriften. Om nødvendig kan du balansere tertsmaken ved å tilsette sukker.

Trykkbokseringsguide

Komme i gang
Power Pressure Cooker XL er designet for å imøtekomme 4 - 16 oz. (1 halvliter) glass med brede munn per konserveringsøkt. Vi anbefaler at du bruker glass med selvforseglende lokk.

Rengjøring av krukke
Vask alltid tomme glass i varmt vann med vaskemiddel for hånd eller i oppvaskmaskin. Rens grundig. Skala- eller hardvannsfilmer på glass fjernes lett ved å suge glass flere timer i en løsning som inneholder 1 kopp eddik (5 prosent surhet) per liter vann

Forberedelse av lokk
Det selvforseglende lokket (A) består av et flatt metallokk som holdes på plass under behandlingen av et metallskrue (B). Når glassene behandles, myknes lokkpakningen for å danne en lufttett forsegling med krukken. For å sikre en god tetning, følg nøye produsentens anvisninger når du forbereder lokk til bruk. Undersøk alle metallokkene nøye.

Lokk og krukke

Ikke bruk gamle, bulkerte eller deformerte lokk, eller lokk med hull eller andre mangler i tetningspakningen.

Ekstra tilbehør du kan trenge

Ekstra tilbehør du kan trenge

Power Pressure Cooker XL Pressure Canning Process

For å begynne, velg en oppskrift som er forhåndstestet og godkjent for trykk hermetisering.
Selv om ingrediensene varierer, vil du generelt bearbeide maten som vist i denne guiden

 1. Velg en forhåndstestet hermetikkoppskrift. Velg bare de ferskeste ingrediensene og tilbered maten som beskrevet. Grønnsaker og frukt bør være på topp med ferskplukket modenhet.
FIGUR 1

2. Fyll 16 oz. rengjør hermetiseringsglass til nivået vist i FIG.1. Enhver væske bør ikke overstige nivået vist i figur 1, slik at det forblir et topprom på toppen av ca. 1 tomme.

Figur 2

3. Bruk en fleksibel, ikke-porøs spatel, og trykk forsiktig mellom maten og glasset for å fjerne eventuelle innestengte luftbobler som vist på figur 2.

Figur 3

4. Legg et rent lokk på krukken og legg deretter til et skruebånd. Drei med klokken, og stram hånden på plass som i FIG.3.

NOTAT: Stram aldri lokkene etter å ha behandlet glass. Når glassene avkjøles, trekker innholdet seg sammen og trekker det selvforseglende lokket godt mot krukken for å danne et høyt vakuum.

Hvis skruebåndene er for løse, kan væske rømme fra glassene under behandlingen, og tetningene kan mislykkes.

Hvis skruebåndene er for stramme, kan luft ikke luftes ut under bearbeiding, og maten vil misfarges under lagring. Overstramming kan også føre til at lokk spenner og krukker knekker, spesielt med råpakket, trykkbehandlet mat. Skruebånd er ikke nødvendig på lagrede krukker. De bør fjernes etter at glassene er avkjølt.

Når skruene er fjernet, vasket, tørket og oppbevart, kan de brukes mange ganger. Hvis de blir igjen på lagrede krukker, blir de vanskelige å fjerne, ofte ruster de og fungerer kanskje ikke riktig igjen.

5. Plasser den indre gryten i baseenheten. Sett deretter Wire Rack i bunnen av den indre potten. Plasser fylte, forseglede krukker på stativet. Enheten kan holde opptil 4-16 oz. krukker (maksimum).

6. Hell varmt vann over glassene og i den indre gryten til vannstanden når 1/4 av veien opp langs glassene. For 4-16 oz. krukker dette ville være omtrent 6 kopper vann. Ved bearbeiding av færre krukker vil det være behov for mer vann.

7. Etter å ha lest brukerhåndboken, sett lokket på basen og lås den på plass. Koble enheten til stikkontakten.

8. Velg Canning / Preservering-knappen. Enheten vil som standard innstille Canning-programmet automatisk til 80 kPa. Nå må du stille inn koketiden i henhold til oppskriften.

9. Når hermetikkprosessen er fullført, velger du Avbryt-knappen. Koble fra enheten og sett trykkventilen i åpen posisjon. Når all damp har sluppet ut, fjern lokket forsiktig.

10. Fjern de varme glassene og bruk dem på Canning Tongs og legg dem på en varmebestandig overflate og la dem avkjøles til romtemperatur.

11. Når glassene er avkjølte, fjern skruebåndene. Lokkene skal være tett tett til glassene, og når de trykkes i midten, skal de ikke ha noen "gi" eller fjærende bevegelse. Hvis de gjør det, kan du ikke trygt lagre denne maten for fremtidig bruk. Det må behandles umiddelbart eller kjøles ned og brukes i løpet av få dager.

12. Plasser de ferdige glassene i hyllene i en kjølig, ren og tørr atmosfære. Riktig bearbeidet mat vil vare i flere måneder og sesonger. Krukker, lokk og skruebånd er gjenbrukbare. Kontroller alle nøye for skader før de brukes på nytt.

Trykkbokseringsguide

VIKTIG: Power Pressure Cooker XL, når den brukes som en trykkbeholderenhet, har ikke en effektiv driftskapasitet på mer enn 2,000 fot over havet.

Power-logo

Produsentens begrensede garanti

Produsenten garanterer at Power Pressure Cooker XL ™ er fri for mangler i materialer og utførelse, og vil etter eget valg reparere eller erstatte eventuelle defekte Power Pressure Cooker XL ™ som blir returnert til den. Alle deler og komponenter i Power Pressure Cooker XL ™ er garantert i 60 dager fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Denne garantien er bare gyldig i samsvar med vilkårene nedenfor:

 1. Normal slitasje dekkes ikke av denne garantien. Denne garantien gjelder kun for forbrukerbruk, og er ugyldig når produktet brukes i kommersielle eller institusjonelle omgivelser.
 2. Garantien gjelder bare den opprinnelige forbrukerkjøperen og kan ikke overføres. I tillegg må kjøpsbevis påvises. Denne garantien er ugyldig hvis produktet har vært utsatt for ulykker, misbruk, misbruk, feil vedlikehold eller reparasjon eller uautorisert modifisering.
 3. Denne begrensede garantien er den eneste skriftlige eller eksplisitte garantien gitt av produsenten. Enhver underforstått garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål på dette produktet er begrenset i varighet til garantien. Noen stater tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så begrensningen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.
 4. Reparasjon eller utskifting av produktet (eller, hvis reparasjon eller utskifting ikke er mulig, refusjon av kjøpesummen) er forbrukerens eneste løsning under denne garantien. Produsenten er ikke ansvarlig for tilfeldige eller følgeskader for brudd på denne garantien eller noen underforstått garanti på dette produktet. Noen stater tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.
 5. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Prosedyre for garantireparasjoner eller erstatning:

Hvis garantiservice er nødvendig, må den opprinnelige kjøperen pakke produktet sikkert og sende porto betalt med en beskrivelse av mangelen, kjøpsbevis og en sjekk eller postanvisning for 24.99 dollar for å dekke returporto og håndtering til følgende adresse:
Power Pressure Cooker XL ™, PO Box 3007, Wallingford, CT 06492.

Vi er veldig stolte av designen og kvaliteten på vår

Makt

Dette produktet er produsert etter de høyeste standarder. Skulle du ha noen problemer, er vårt vennlige kundeservicemedarbeider her for å hjelpe deg.
1-973-287-5169

Spørsmål om håndboken din? Legg ut i kommentarene!

Bli med i diskusjonen

12 Kommentarer

 1. Jeg er 5100 over havet
  kan jeg fremdeles øke 4- 16 oz glass uf i jist øke tiden? lam sier for eksempel 10. 75 eller midtstilling. Kan jeg stille den til tredje eller velinnstilling på havnivå
  jeg fikk dette til hermetisering, og nå står det at jeg ikke kan over 2000 fot over havet!

 2. Metallhylsen som det indre lokket klikker på, har kommet av på min ppc 770. Lokket tetter ikke til tider ordentlig og beveger seg når det låses.

 3. Hvordan rengjøre gryten når noe mat har festet seg til den.
  Takk, jeg avventer svaret ditt. Zoila

  Como limpiar la cazuela, cuando se le ha pegado algun alimento.
  Gracias, espero su respuesta. Zoila

 4. God natt, XL-potten min slås på, men ingen funksjoner er aktivert. Hva kan jeg gjøre
  Jeg skrev fra Colombia

  Buenas noches, mi olla xl prende pero no se activa ninguna función, que puedo hacer
  Escribí desde Colombia

 5. Hvor finner jeg tilberedningstidene? Jeg finner dem ingen steder!

  Donde encuentro los tiempos de coccion ?? Ingen los encuentro por ningun lado!

 6. I alle fall for å stille lyden? Det gjør hunden min til et nervøst vrak ‍♀️

 7. Kan jeg laste ned oppskriftbok for trykkkoking og oppskriftbok for kraftkonservering? Jeg hadde dem, men mistet dem ... vel de engelske versjonene uansett.

 8. Hi, I am wanting to cook, not can, dense vegetables, like sweet potatoes, beets, carrots. I want to cook them until they are soft, but not mush. We want to eat them soft for a snack, not make anything else out of them. In the manual, on the chart it shows potatoes and beets, but no setting for the vegetables. I did some on the fish setting, but I had to do it twice. With a cup of water in the bottom and the wire rack.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.