PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Fjernkontroll Brukerhåndbok
PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Sender/mottaker-fjernkontroll

Strøm PÅ / AV

Strøm på: Trykk og hold inne strømknappen til GRØNN LED blinker eller lyser.
Slå AV: Trykk og hold inne strømknappen til RØD LED blinker.

Paring (registreringsmodus)

 1. Trykk og hold inne strømknappen for å slå hodesettet PÅ, strømlampen skal blinke i grønn farge.
 2. Gå inn i paringsmodus: Trykk volumet ned Volumknapper knappen 3 ganger kontinuerlig, og trykk deretter og hold volumet oppe Volumknapper til den RØDE og grønne LED-lampen blinker vekselvis.
 3. Master gå inn i sammenkoblingsmodus først og deretter fjernkontroll til sammenkoblingsmodus.
 4. Den grønne LED-en på Remote-hodesettet vil blinke raskt flere ganger og slå seg av etter paring, trykk på strømknappen for å avslutte sammenkoblingsmodusen, hold masteren i sammenkoblingsmodusen og kan deretter pare med flere fjernkontroller eller trykk på strømknappen for å avslutte sammenkoblingsmodusen.
 5. Gjenta trinn "d" ovenfor for flere fjernstyrte hodesett paret med samme master, eller trykk på strømknappen for å fullføre sammenkoblingen (registrer).

OBS: ①. Master-headsettet kan akseptere maksimalt 8 fjernkontroller som er registrert i full dupleks, eller alle fjernkontrollene som er satt til lyttemodus, totalt registernummer over 250 hodesett tilgjengelig i lyttemodus.

Snakker og lytter

 1. Hoved- og fjernhodesettet vil begynne å søke etter hverandre etter strøm PÅ, de GRØNN LED blink 1 gang hvert 3. sekund. Headsettet kobles automatisk sammen ved sammenkobling ID bekreftet av mester og LED sving ON in GREEN farge.
 2. Trykk volumet opp Volumknapper og ned Volumknapper knappen for å justere lydvolumet for eksternt kablet/trådløst hodesett.

Par med Bluetooth-headset

Trykk på Bluetooth for å slå Bluetooth-modus PÅ, vil Bluetooth-modulen søke etter og kobles til Bluetooth-headsettet og lukkes automatisk til E-PAK.

Mic dempet

Herre: Trykk på Mic-knappen for å STUM mikrofonen og trykk igjen for å gå tilbake til normal samtale.

Remote: Fjernkontrollen kan festes på NORMAL modus eller LYTTE modus ved å programmere.

Normal modus: Trykk på Litt -knappen for å STUM mikrofonen og trykk igjen for å gå tilbake til normal samtale.

Lyttemodus: Mikrofon ikke-funksjon, E-PAK kan lytte bare hvis valgt lyttemodus.

FCC Advarsel

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC Regler. Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens og
 2. denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Erklæring om FCC-strålingseksponering:
Dette utstyret har blitt testet SAR og er i samsvar med FCCs grenser for strålingseksponering angitt for
et ukontrollert miljø.

IC-advarsel

Denne enheten overholder Industry Canada lisensfritatt RSS-standard (er). Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, og
 2. denne enheten må godta forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten.

Erklæring om IC-stråling

Dette utstyret har blitt testet SAR og samsvarer med IC RSS-102 strålingseksponeringsgrenser angitt for et ukontrollert miljø. Denne enheten og dens antenne(r) må ikke samlokaliseres eller fungere sammen med noen annen antenne eller sender.

hørselsskader
For å forhindre mulig hørselsskade, ikke hør på høyt volumnivå i lange perioder

 

Dokumenter / Ressurser

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Sender/mottaker-fjernkontroll [pdf] Brukerhåndbok
EPAKR, B4HEPAKR, B4HEPAKR EPAKR, full dupleks 2.4 GHz transceiver-fjernkontroll, B4HEPAKR EPAKR full dupleks 2.4 GHz transceiver-fjernkontroll

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.