PDI - Logo

Bedre løsninger er innen rekkevidde®

MODELLNUMMER: PDI-750AS og PDI-750XL 
Individuell strømforsyning
Dokumentnummer: PD196-026R11
INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

PDI-750AS og PDI-750XL individuell strømforsyning

NOTAT: OPPDATEREDE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER OG ALLE FREMTIDIGE REVISJONER FOR PDI750AS INDIVIDUELL STRØMFORSYNING FINNES UNDER PD196-436.

Dette symbolet indikerer at farlig voltagDet er fare for elektrisk støt i denne enheten.
Dette symbolet indikerer at det er viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner i litteraturen som følger med denne enheten.
FORSIKTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT,
IKKE ÅPNE!
FORSIKTIG: FOR AT REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, IKKE FJER DEKSLET. INGEN DELER SOM KAN SERVICES AV BRUKER INNE. OVERVIS SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONAL

DENNE INSTALLASJONEN BØR UTFØRES AV EN KVALIFISERT SERVICEPERSON OG SKAL OVERENSSTEMMES MED ALLE LOKALE KODER. LES OG FØLG SIKKERHETSINSTRUKSJONENE FØR DU FORSØKER DENNE INSTALLASJONEN.

Underwriters Laboratories
Strømforsyningsmodellene PDI-750AS og PDI-750XL er spesialiserte strømforsyninger av sykehuskvalitet og bør installeres i henhold til spesifikasjonene for National Electrical Code.
Denne enheten er sikkerhetstestet og oppført av Underwriters Laboratories som et produkt som er egnet for bruk i helseinstitusjoner i både USA og Canada.

MERK til CATV-systeminstallatøren:
Denne påminnelsen er gitt for å henlede CATV-systeminstallatørens oppmerksomhet til artikkel 820-40 i NEC som gir retningslinjer for riktig jording og spesifiserer spesielt at kabeljordingen skal kobles til bygningens jordingssystem, så nært punkt for kabelinnføring som praktisk.

RETNINGSLINJER

 1. OPPMØTE – Finn en monteringsposisjon for strømforsyningen nær opphengsarmen og en stikkontakt. Vær oppmerksom på at strømforsyningen monteres med nettledningen pekt ned.
 2. MONTERINGSMAL – Plasser monteringsmalen på ønsket veggplassering. Merk plasseringen av monteringshullene.
 3. KRAV TIL MASKINVARE – Nødvendig maskinvare for montering av 750AS eller 750XL. Maskinvare følger ikke med veggbraketten. TØRR VEGG – Bruk to ¼” – 20 vippebolter.
  MURVEGG – Bruk to ¼” – 20 sementankre.
  Installer riktig vegganker. Skru begge boltene inn i veggen til omtrent ½" av bolten forblir synlig.
 4. FJERN DEKKET – Fjern to skruer fra forsiden av forsyningen i hvert hjørne. Spar skruene. Løsne to skruer på koblingsområdet. Løft og skille dekselet fra det bakre kabinettet. MERK: Vær forsiktig, strømforsyningen er montert på dekselet.
 5. MONTERINGSKAP – Plasser synlige boltehoder gjennom nøkkelhullene i kabinettet.
  VISSE MODELLER VIL HA KNOCKOUTS SOM MÅ FJERNES FOR Å BRUKE DE BAKRE MONTERINGSHULLEN I STØPINGEN. FJERN KNOCKOUTS MED HAMMER OG SLAG. STRØMFORSYNING MÅ DEMONTERES HELT VED Å FJERNE ELEKTRONIKKDELEN FRA støpingen FØR INSTALLASJON, SE TRINN 4.
  Pass på at kabinettet sitter ordentlig i hvert nøkkelhull. Det kan være nødvendig å vekselvis fjerne kabinettet og stramme eller løsne hver bolt for å få kabinettet tett inntil veggen. Stram begge monteringsboltene.
 6. SKIFT DEKSEL – Fest dekselet til det monterte kabinettet igjen og pass på at bunnskruene sitter i dekselet med skivene plassert mellom dekselet og kabinettet. Sett inn og stram de to skruene som er plassert foran tilførselen i de øverste hjørnene. Stram de nederste skruene.
 7. Koblinger – For PDI-750AS, koble koaksialkabelen fra TV-en til "F"-koblingen merket "RF/DC OUT". Koble koaksialkabelen fra Master Antenna TV-systemet til "F"-koblingen merket "RF IN".
  For PDI-750XL, koble til XLR fra TV. Koble til strømkabel med IEC320-C13-plugg som må kjøpes separat.
 8. POWER – For PDI-750AS, plugg vekselstrømledningen inn i 120 V AC-uttaket. For PDI-750XL, plugg vekselstrømledningen inn i 120/240 VAC-uttaket.
 9. JORDKOBLING (kun PDI-750AS) – MERK: Jording er nødvendig. Bruk PD106-967, jordledning (Kjøpes separat fra PDI), eller bygg en på stedet som beskrevet nedenfor.
  • Skaff 10AWG (eller lavere) trådet kobbertråd med 90°C grønn/gul-stripe isolasjon, eller som kreves av lokale elektriske forskrifter.
  • Avslutt ledningen i den ene enden med Panduit PV10-8RB eller tilsvarende oppført terminal (ikke inkludert) for en #8 skrue.
  • Avslutt den andre enden med Panduit PV10-6RB eller som passer for din installasjon.
  • Koble den ene enden av jordingskabelen til en permanent jording, for eksempel veggplaten for strømuttaket.
  • Fest Panduit PV10-8RB ringterminalen til #8-32 skruen på strømforsyningen.

PDI-750AS og PDI-750XL Individuell strømforsyning - RETNINGSLINJER

TOPP
PDI-750AS og PDI-750XL Individuell strømforsyning - ToppSTRØMFORSYNING MONTERINGSMAL

PDI-750AS – SPESIFIKASJONER
Input 100-240VAC, 60HZ, 2A
Produksjon 24VDC, 2.5A
Innsettingstap (50MHz – 850MHz)
Returtap (50MHz – 850MHz) > 6dB

 

PDI-750XL – SPESIFIKASJONER
Input 100-240VAC, 50/60HZ, 2A
Produksjon 12VDC, 5A

PDI Communication Systems, Inc.
40 Greenwood Lane Springboro, Ohio 45066 USA
PH 800-628-9870
FX 937-743-5664

Dokumenter / Ressurser

PDi PDI-750AS og PDI-750XL Individuell strømforsyning [pdf] Bruksanvisning
PDI-750AS og PDI-750XL individuell strømforsyning, PDI-750AS, PDI-750XL, PDI-750AS individuell strømforsyning, PDI-750XL individuell strømforsyning, individuell strømforsyning, strømforsyning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *