AT&T stor knapp og stor displaytelefon [CL4940, CD4930] Brukerhåndbok

AT&T Big

innhold skjule
1 Brukerhåndbok
1.10 Directory

Brukerhåndbok

CL4940 / CD4930
Stor knapp / stor skjerm
telefon / telefonsvarer
med innringer-ID / samtale venter

telefonsvarer

Gratulerer

på kjøpet av dette AT & T-produktet. Les dette før du bruker dette AT & T-produktet Viktig sikkerhetsinformasjon på side 52 i denne håndboken. Les denne brukerhåndboken grundig for alle funksjoner og feilsøkingsinformasjon som er nødvendig for å installere og bruke det nye AT & T -produktet. Du kan også besøke vår websted på www.telephones.att.com eller ring 1 (800) 222-3111. I Canada, ring 1 (866) 288-4268.
Modellnummer: CL4940 / CD4930

Type: Stor knapp / stor displaytelefon / telefonsvarer med
innringer-ID / samtale venter
Serienummer: _______________________________________
Kjøpsdato: _______________________________________
Kjøpssted: ____________________________________
Både modell- og serienumrene til AT&T-produktet ditt finner du nederst på telefonbasen.
Lagre kvittering og originalemballasje i tilfelle det er nødvendig å returnere telefonen for garantiservice.

T-coil utstyrte høreapparater Telefoner som er identifisert med denne logoen, har redusert støy og forstyrrelser når de brukes med de fleste T-coil-utstyrte høreapparater og cochleaimplantater. TIA-1083-kompatibel logo er et varemerke for Telecommunications Industry Association. Brukes på lisens.

2011-2019 Avanserte amerikanske telefoner. Alle rettigheter forbeholdt. AT&T og AT&T-logoen er varemerker for AT&T Intellectual Property licensed to Advanced American Telefones, San Antonio, TX 78219. Trykt i Kina.

Delesjekkliste

Telefonpakken inneholder følgende elementer. Lagre kvittering og originalemballasje i tilfelle garantiservice er nødvendig.

Telefonbase med strømadapter installert                                                        Håndsett

Telefonbase med strøm Håndsettadapter installert Håndsett

Veggmontert brakett                  Opprullet telefonledning                Telefonledning

Veggmontert brakett Opprullet telefonledning Telefonledning

Forkortet brukerhåndbok

Brukerhåndbok

CL4940 / CD4930
Stor knapp / stor displaytelefon / telefonsvarer med innringer-ID / samtale venter

telefonsvarer

Hurtigreferanseveiledning

Hurtigreferanseveiledning

MENU / VELG: Trykk på i hvilemodus for å åpne hovedmenyen Mens du er i menyen, trykk for å bekrefte eller lagre en oppføring eller innstilling. Trykk for å velge et uthevet element.

RINGLOGG ned Trykk for å vise innringer-ID-historikken Trykk for å bla ned mens du er i menyer eller lister. Mens du skriver inn navn eller tall, trykker du på for å flytte markøren til venstre.

GJENTAGJENTA: Trykk på for å gjenta meldingen som spilles av under meldingsavspilling.
Trykk på to ganger under avspilling av melding for å spille av forrige melding. Trykk i hvilemodus for å spille inn et notat.

SPILL / STOPP STOP_playTrykk for å starte eller stoppe avspilling av meldinger.

DIRECTORY UpTrykk for å vise katalogen. Trykk for å bla oppover i menyer eller lister.
Mens du skriver inn navn eller tall, trykk for å flytte markøren til høyre.

AVBRYT: Mens du er i en meny, trykk for å avbryte en operasjon, gå tilbake til forrige meny eller gå ut av menyskjermen.

TILBAKEHOLD / PAUSE: Trykk for å vise det sist oppringte nummeret.
Mens du bruker håndsettet eller høyttalertelefonen, trykker du for å slå det siste nummeret du ringte.
Mens du taster inn tall, trykker du på for å sette inn en tre sekunders oppringingspause.
Mens du lagrer numre i hurtigvalgminnet eller katalogen, trykker du for å kopiere det siste nummeret du ringte før du skriver inn tall.

SLETT X: Mens reviewi historikken for gjenoppringing, katalog eller anrops -ID, trykker du på for å slette oppføringen som vises (henholdsvis).
Trykk under for avspilling for å slette en melding eller kunngjøring. Trykk to ganger i hvilemodus for å slette alle gamle meldinger.
Trykk for å slette sifre eller tegn når du skriver inn tall eller navn.

ANS PÅ strøm~~POS=TRUNC Trykk for å slå telefonsvareren på eller av.

SKIP SKIP Trykk for å hoppe over en melding under avspilling av meldinger.

Hurtigreferanseveiledning

Hurtigreferanseveiledning

EQUALIZER/EQUALIZER: Trykk på for å endre lydkvaliteten slik at den passer best for hørselen din under en ekstern samtale, melding eller kunngjøring.

Ekstra stor vippeskjerm: Flytt toppen av skjermen fremover eller bakover for å justere vinkelen på skjermen for maksimal synlighet.

Hurtigvalg: Trykk i hvilemodus for å vise hurtigvalglisten.

BLITS: Trykk for å sette den gjeldende samtalen på vent og ta den nye samtalen når du mottar et varsel om samtale.

TONE TONE: Trykk for å bytte til tonevalg midlertidig under en samtale hvis du har pulstjeneste.
Når reviewi katalogoppføringer, trykk for å gå mot slutten av telefonnummeret.

# (pundnøkkel): Når reviewi katalogoppføringer, trykk for å gå mot begynnelsen av telefonnummeret.

Trykk flere ganger for å vise andre oppringingsalternativer når reviewved å logge inn en anrops -ID.

LYDSTØTTE: Stemmer vil høres høyere og tydeligere ut hvis du trykker på, LYDSTØTTE mens du er i en samtale med håndsettet.

UpVOLUM ned : Trykk på for å justere lyttevolumet under avspilling av meldinger eller samtalsvisning.
I hvilemodus trykker du på for å justere ringevolumet.
Trykk på for å justere lyttevolumet mens du er i en samtale.

SPEAKERSPEAKER : Trykk for å ringe eller svare på et anrop ved hjelp av høyttalertelefonen.
Trykk for å veksle mellom høyttalertelefon og håndsett.

STUM: Trykk på for å dempe mikrofonen under en samtale. Trykk igjen for å gjenoppta samtalen.

MIC: Mikrofon.

Installasjon

Du må installere strømadapteren før du bruker telefonen Stopp Se side 4-5 for enkle instruksjoner.

Installer telefonbasen nær en telefonkontakt og et strømuttak som ikke styres av en veggbryter. Telefonbunnen kan plasseres på en flat overflate eller monteres vertikalt på veggen (se side 6-9).
Hvis du abonnerer på høyhastighetstjeneste (DSL - digital abonnentlinje) via telefonlinjen din, må du installere et DSL-filter mellom telefonledningen og telefonuttaket (se side 4). Filteret forhindrer støy og innringer-ID-problemer forårsaket av DSL-forstyrrelser. Ta kontakt med DSL-tjenesteleverandøren for mer informasjon om DSL-filtre.
Produktet ditt kan sendes med et beskyttende klistremerke som dekker telefonens baseskjerm. Fjern det før bruk.

For kundeservice eller produktinformasjon, besøk vår websted på www.telephones.att.com eller ring 1 (800) 222-3111. I Canada, ring 1 (866) 288-4268.

Unngå å plassere telefonbasen for nær:
 • Kommunikasjonsenheter som TV-apparater, videospillere eller trådløse telefoner.
 • Overdreven varmekilder.
 • Støykilder som et vindu med trafikk utenfor, motorer, mikrobølgeovner, kjøleskap eller lysstoffrør.
 • Overdreven støvkilder som et verksted eller en garasje.
 • Overdreven fuktighet.
 • Ekstremt lav temperatur.
 • Mekanisk vibrasjon eller støt, for eksempel på toppen av en vaskemaskin eller arbeidsbenk.
Telefoninstallasjon

Installer telefonen, som vist nedenfor.
Telefonen er klar til bruk på bordet. Hvis du vil bytte til veggmontering, se Installasjonsalternativer på side 6 for detaljer.

 1. Koble den ene enden av den kveilede håndsettet til håndsettet på venstre side av telefonbasen. Koble den andre enden til kontakten på bunnen av håndsettet.Telefoninstallasjon
 2. Koble den ene enden av telefonledningen til telefonlinjekontakten på bunnen av telefonbasen. Før telefonledningen gjennom sporet. Koble den andre enden av telefonledningen til en veggkontakt eller et DSL-filter.
 3. Koble strømadapteren til et stikkontakt som ikke styres av en veggbryter.

Koble den ene enden av telefonledningen

Telefoninstallasjon

4. Juster skjermens vinkel for å oppnå maksimal synlighet.

Telefoninstallasjon

NB:

 • Bruk bare strømadapteren som følger med dette produktet. For å få en erstatning, besøk vår websted på www.telephones.att.com eller ring 1 (800) 222-3111. I Canada, ring 1 (866) 288-4268.
 • Strømadapteren er ment å være riktig orientert i loddrett eller gulvmontert posisjon. Stikkene er ikke designet for å holde støpselet på plass hvis det er plugget i et tak, under bordet eller kabinettet.
 • Du kan bruke denne telefonen uten at strømadapteren er installert. Se Line strømmodus på side 13.
 • Etter at du først har installert telefonen, vil systemet be deg om å stille inn dato og klokkeslett og utgående kunngjøring. Du kan trykke AVBRYT for å hoppe over innstillingen. Telefonen viser modellnummeret når det er i hvilemodus.
Installasjonsalternativer

Hvis du vil montere telefonen på en vegg, kan du bruke den medfølgende veggmonteringsbraketten til å koble til en standard veggmonteringsplate med to studs. Hvis du ikke har denne monteringsplaten, kan du kjøpe en fra mange maskinvare- eller forbrukerelektronikkforhandlere. Det kan være nødvendig med profesjonell assistanse for å installere monteringsplaten.

Bordmontering til veggmontering

For å installere telefonbasen i veggmonteringsposisjon, må du først koble strømadapterledningen og telefonledningen fra telefonbasen og stikkontaktene.

 1. Løft håndsettet og legg det til side. Hold bryterkroken nede på telefonbasen, og skyv deretter håndsettetappen oppover for å fjerne den fra sporet. Drei håndsettet 180 grader. Skyv håndsettetappen ned i sporet slik at den låses på plass.

Bordmontering til veggmontering

2. Juster tappene på veggmonteringsbraketten mot sporene på baksiden av telefonbasen. Sett inn fanen A på toppen inn i det tilsvarende sporet og klikk på fanene B inn i deres tilsvarende spor.

Bordmontering til veggmontering

Installasjonsalternativer

3. Koble den ene enden av telefonledningen til telefonlinjekontakten på bunnen av telefonbasen. Koble den andre enden til en telefonveggkontakt eller et DSL-filter. Pakk telefonledningen og fest den med et skruebånd.
4. Koble strømadapteren til et stikkontakt som ikke styres av en veggbryter.

Installasjonsalternativer

5. Plasser telefonen rett over piggene på veggmonteringsplaten. Skyv telefonen ned til den holdes sikkert på veggmonteringsplaten. Plasser håndsettet på telefonbasen.

veggmonteringsplate

6. Juster skjermvinkelen for maksimal synlighet.

Installasjonsalternativer

Veggmontering til bordmontering
Følg trinnene for å endre telefonbasen fra veggmonteringsposisjon til bordplateposisjon.

 1. Skyv telefonbasen oppover, og fjern deretter telefonen fra veggmonteringsplaten.

Veggmontering til bordmontering

2. Koble den store enden av strømadapteren fra stikkontakten. Fjern strømadapterledningen fra sporet. Koble den mindre enden fra strømkontakten på bunnen av telefonbasen. Koble telefonledningen fra veggkontakten og telefonbasen. Løsne den medfølgende telefonledningen.
3. Løft håndsettet og legg det til side. Hold bryterkroken nede på telefonbasen, og skyv deretter håndsettetappen oppover for å fjerne den fra sporet. Drei håndsettet 180 grader. Skyv røret på håndsettet ned i sporet slik at det klikker på plass.

Bordmontering til veggmontering

Installasjonsalternativer

4. Skyv de to tappene nederst på veggfestebraketten, som angitt, og fjern veggfestebraketten fra telefonen.

Installasjonsalternativer

5. Koble den ene enden av telefonledningen til telefonlinjekontakten på bunnen av telefonbasen. Koble den andre enden til en telefonveggkontakt eller et DSL-filter. Koble den lille enden av strømadapteren til strømkontakten på bunnen av telefonbasen. Koble den store enden til et stikkontakt som ikke styres av en veggbryter. Før begge ledningene gjennom sporene.

Koble den ene enden av telefonledningen

6.Juster skjermvinkelen for maksimal synlighet.

Telefoninnstillinger
Bruk menyen til å endre telefoninnstillingene:
 1. Press MENU / VELG på telefonen når den ikke er i bruk for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å bla til funksjonen som skal endres. Når du blar gjennom menyen, vil > symbolet angir det valgte menyelementet.
 3. Press MENU / VELG for å velge det uthevede elementet.

NOTAT: Press AVBRYT for å avbryte en operasjon, gå tilbake til forrige meny eller gå ut av menyvisningen. trykk og hold AVBRYT for å gå tilbake til inaktiv modus.

Still inn dato / tid

Telefonsvareren kunngjør dagen og klokkeslettet for hver melding før den spilles av. Før du bruker telefonsvareren, må du angi dato og klokkeslett som følger. Hvis du abonnerer på nummervisningstjeneste, stilles dag, måned og klokkeslett automatisk for hver innkommende samtale. Året må settes slik at ukedagen kan beregnes ut fra innringer-ID-informasjonen.

Slik stiller du inn dato og klokkeslett manuelt:
 1. Når telefonbasen er i hvilemodus, trykker du på MENU / VELG for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Still inn dato / tid og trykk deretter på MENU / VELG.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å velge måned, og trykk deretter på MENU / VELG, eller skriv inn nummeret ved hjelp av ringetastene.
 4. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å velge dag, og trykk deretter på MENU / VELG, eller skriv inn nummeret ved hjelp av ringetastene.
 5. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å velge året, og trykk deretter på MENU / VELG, eller tast inn nummeret ved hjelp av ringetastene, og trykk deretter på MENU / VELG for å gå videre for å stille inn tiden.
 6. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å velge time, og trykk deretter på MENU / VELG, eller skriv inn nummeret ved hjelp av ringetastene.
 7. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å velge minutt, og trykk deretter på MENU / VELG, eller skriv inn nummeret ved hjelp av ringetastene.
 8. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å markere AM or PM, eller trykk 2 forum AM
  or 7 forum PM. Deretter trykker du på MENU / VELG å bekrefte. Det er en bekreftelse
  tone og skjermen går tilbake til forrige meny.

angi dato og klokkeslett manueltAngi datoSet Time

NB:

 • Trykk på hvis du vil rette opp AVBRYT for å gå tilbake til forrige felt.
 • Hvis klokken ikke er stilt inn når en melding er spilt inn, kunngjør systemet “Time and day not set,” før det spiller av meldingen.
Telefoninnstillinger
Ringevolum

Du kan stille ringevolumnivået til ett av fire nivåer eller slå av ringetone. Når ringetonen er av, Ringevolum vises på skjermen.

Press UpVOLUMned når telefonen ikke er i bruk.
-OR-

Press MENU / VELG i hvilemodus for å gå inn i hovedmenyen.
Bruk RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Ringevolum, Og trykk deretter MENU / VELG.
Trykk på CALL LOGned eller KATALOGUpeller UpVOLUMUp til samphvert volumnivå.
Trykk på MENU / SELECT for å lagre dine preferanser. Det er en bekreftelsestone og skjermen går tilbake til forrige meny.

Ringevolum -1   Ringevolum-2

NB:

 • Hvis ringevolumet er satt til av, blir telefonbasen slått av for alle innkommende anrop.
 • Du kan justere ringevolumet midlertidig når telefonen ringer. Den neste
  innkommende anrop ringer ved forhåndsinnstilt volum.
Språk

Du kan velge språket som brukes for alle skjermvisninger.

 1. Press MENU / VELG i hvilemodus for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Bruk RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Språk, Og trykk deretter MENU / VELG.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å markere engelsk,
  Français eller Español.
 4. Press MENU / VELG. Skjermen viser en bekreftelsesmelding.
 5. Press MENU / VELG igjen for å bekrefte. Det er en bekreftelsestone og skjermen går tilbake til forrige meny.

SpråkSpråk

MERKNADER: Hvis du ved et uhell endrer LCD-språket til fransk eller spansk, kan du tilbakestille det til engelsk uten å gå gjennom de franske eller spanske menyene. trykk MENU / VELG i hvilemodus, og gå deretter inn TONE3645474 #. Det er en bekreftelsestone.

Telefoninnstillinger

LCD kontrast

Du kan stille kontrasten på skjermen til ett av fire nivåer.

 1. Press MENU / VELG i hvilemodus for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Bruk RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til LCD kontrast, Og trykk deretter MENU / VELG.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å velge fra 1, 2, 3 eller 4.
 4. Press MENU / VELG for å lagre dine preferanser. Det er en bekreftelsestone og skjermen går tilbake til forrige meny.

LCD kontrast  LCD-kontrast VELG

Ringemodus

Oppringingsmodus er forhåndsinnstilt for å ringe tonetone. Hvis du har puls (roterende) tjeneste, må du endre oppringingsmodus til pulsoppringing før du bruker telefonen.

Slik stiller du inn ringemodus:

 1. Press MENU / VELG i hvilemodus for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Bruk RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Ringemodus, Og trykk deretter MENU / VELG.
 3. Bruk RINGLOGGned or DIRECTORYUp å markere Berøringstone or Puls, Og trykk deretter MENU / VELG. Det er en bekreftelsestone og skjermen går tilbake til forrige meny.

LCD kontrast oppringingsmodusBerøringstone

Line power mode (ingen vekselstrøm)

Denne telefonen gir minimal funksjonalitet under strømbrudd. Når vekselstrøm ikke er tilgjengelig, er skjermen tom, og mange telefonfunksjoner fungerer ikke. Bare ringetone og volumjustering av håndsett støttes. Telefonen bruker strøm fra telefonlinjen slik at du kan ringe og svare på anrop med bare håndsettet og ringetastene.

For å ringe under strømbrudd
 1. Løft røret og vent på summetonen. Skjermen viser INGEN STRØMME.
 2. Slå et telefonnummer ved hjelp av ringetastene. Vent med å høre hver tastetone og sørg for at tallet vises på skjermen før du trykker på neste ringetast.
Å svare på et anrop under strømbrudd
 • Løft røret.

NOTAT: Skjermen viser ikke innkommende anrops-ID-informasjon under strømbrudd.

Telefondrift

Ringe

Løft røret eller trykk på SPEAKERSPEAKER, og skriv deretter inn telefonnummeret.
Skjermen viser forløpt tid mens du snakker (i timer, minutter og sekunder).

Forløpt tid

Oppringing på kroken (forhåndsoppringing)
 1. Tast inn telefonnummeret. trykk SLETT X for å gjøre rettelser når du skriver inn telefonnummeret.
 2. Løft røret eller trykk på SPEAKERSPEAKER.

Svare på en samtale

 • Løft røret eller trykk på SPEAKERSPEAKER.
Bytter mellom håndsett og høyttalertelefon

Slik bytter du fra håndsett til høyttalertelefon under en samtale:

 • Press SPEAKERSPEAKER, og legg deretter håndsettet i telefonbasen.

Slik bytter du fra høyttalertelefon til håndsett under en samtale:

 • Løft røret
Avslutter en samtale

Press SPEAKERSPEAKER, eller legg håndsettet i telefonbasen.

Telefondrift

Repetisjons

Telefonen lagrer det siste telefonnummeret som ble ringt (opptil 32 sifre).

Slik ringer du et nummer på nytt:

 1. Trykk på for å vise det sist ringte nummeret TILBAKEHOLD / PAUSE når telefonen ikke er i bruk.
 2. Løft røret eller trykk på SPEAKERSPEAKER å ringe.
  -ELLER- 

Ring på nytt

 1. Løft røret eller trykk på SPEAKERSPEAKER.
 2. Press TILBAKEHOLD / PAUSE for å slå nummeret.
Slik sletter du en oppringning:

Mens skjermen viser oppringingsnummeret, trykker du på SLETT X for å slette nummeret fra ringeminnet. Skjermen viser Slettet med en bekreftelsestone.

NB:

 • Skjermen viser bare de siste 15 sifrene hvis tallet har mer enn 15 sifre.
 • Hvis gjenoppringingslisten er tom, vil du se Ring igjen tomt på skjermen og hører en feiltone når du trykker TILBAKEHOLD / PAUSE.
Equalizer

Telefonutjevneren lar deg endre lydkvaliteten slik at den passer best for din hørsel.

Mens du er i en samtale eller lytter til en melding eller kunngjøring, trykker du på EQUALIZER/EQUALIZER for å velge en av de fire equalizerinnstillingene, Naturlig (standardinnstilling), Diskant 1, diskant 2 or Bass. Skjermen viser EQ endret til Natural, EQ endret til Diskant 1, EQ endret til Diskant 2 or EQ endret til Bass, henholdsvis. Gjeldende innstilling vises på skjermen i 2 sekunder.

NB: 

 • Gjeldende equalizerinnstilling forblir uendret til en ny innstilling er valgt.
 • Hvis du trykker på EQUALIZER/EQUALIZER i hvilemodus, viser telefonen For å endre EQ satt under samtale med en feiltone.

Alternativer under samtaler

Volumkontroll

Du kan stille lyttevolumet til ett av fem nivåer. Trykk på mens du er i en samtale UpVOLUMned for å justere lyttevolumet. Volumnivåindikatoren vises kort på skjermen for å indikere innstillingen.

Håndsettvolum

Når du er i en samtale med håndsettet, trykker du på nedVOLUM å redusere eller VOLUMUp for å øke lyttevolumet på håndsettet.

Høyttalervolum

Når du er i en samtale med høyttalertelefonen, trykker du på nedVOLUM å redusere eller VOLUMUp for å øke høyttalervolumet.

HåndsettvolumHøyttalervolum

Samtale venter

Hvis du abonnerer på en samtale venter-tjeneste fra din telefonleverandør, og noen ringer mens du allerede er i en samtale, hører du to pip.

 • Press FLASH for å sette den gjeldende samtalen på vent og ta den nye samtalen.
 • Press FLASH når som helst for å veksle frem og tilbake mellom samtaler.

NOTAT: Ubesvarte samtaler som ikke venter, telles som tapte samtaler.

Demp

Bruk dempingsfunksjonen til å slå av mikrofonen. Du kan høre den som ringer, men den som ringer kan ikke høre deg.

Slik demper du et anrop:

 • Trykk på mens du er i en samtale STUM. Når lyden er slått på, STUM lyset tennes.

Slik avslutter du lyden for en samtale:

 • Press STUM en gang til. Når lyden er slått av, STUM lyset slukkes.

NOTAT: Bytte mellom håndsettet og høyttalertelefonen avbryter dempingsfunksjonen.

Alternativer under samtaler
Kjedeoppringing

Bruk denne funksjonen til å starte en oppringningssekvens fra numrene i katalogen, anrops-ID-historikken eller hurtigvalgminnet mens du er i en samtale. Kjedeoppringing er nyttig når du ønsker tilgang til andre numre (for eksempel bankkontonumre eller tilgangskoder) fra katalogen, anrops-ID-historikken eller hurtigvalgminnet.

Slik får du tilgang til katalogen mens du er i en samtale:

 1. Press MENU / VELG.
 2. Press MENU / VELG igjen for å velge Directory.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å bla til ønsket nummer, eller trykk på
  ringetaster (0-9) for å starte et navnesøk.
 4. Press MENU / VELG for å slå det viste nummeret.

Slik får du tilgang til innringer-ID-historikken mens du er i en samtale:

 1. Press MENU / VELG.
 2. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Vis nummerlogg, Og trykk deretter MENU / VELG.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å bla til ønsket nummer.
 4. Press MENU / VELG for å slå det viste nummeret.

Slik får du tilgang til kortnummerminnet mens du er i en samtale:

 1. Press HURTIGVALG.
 2. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å bla til ønsket nummer, og trykk deretter på
  MENU / VELG for å slå det viste nummeret.
  -ELLER-

Trykk på ringetasten (0-9) for å ringe nummeret på ønsket kortnummer.

NB: 

 • Du kan ikke redigere en katalogoppføring mens du er i en samtale. For mer informasjon om katalogen, se
  19-siden.
 • Du kan ikke kopiere en oppringer-ID-oppføring til katalogen mens du er i en samtale. For mer informasjon om innringer-ID-historikken, se side 26.
 • Press AVBRYT for å avslutte katalogen eller innringer-ID-historikken når du er i en samtale.
Alternativer under samtaler
Lydassistent

Audio Assist-funksjonen gjør at stemmer høres høyere og tydeligere ut.

Slik slår du på Audio Assist-funksjonen:

Press LYDSTØTTE mens du er i en samtale med håndsettet. Skjermen viser Håndsettvolumet har økt.

Slik slår du av Audio Assist-funksjonen:

Press LYDSTØTTE en gang til. Skjermen viser Håndsettvolum tilbake til normal. Denne funksjonen slås også av automatisk etter at du legger på

NOTAT: Hvis du trykker på LYDSTØTTE når telefonen er i hvilemodus, vises skjermen For håndsett.

Midlertidig toneoppringing

Hvis du kun har puls (roterende) tjeneste, kan du midlertidig bytte fra puls til berøringssignal under en samtale. Dette er nyttig hvis du trenger å sende berøringssignaler for å få tilgang til telefonbank eller langdistansetjenester.

 1. Trykk på under en samtale TONE TONE.
 2. Bruk ringetastene til å angi ønsket nummer. Telefonen sender berøringssignaler.
 3. Telefonen går tilbake til pulsoppringing etter at du avslutter samtalen.

Directory

Katalogminnekapasitet

Katalogen kan lagre opptil 25 telefonnumre og navn. Tallene kan bestå av opptil 24 sifre og navnene kan bestå av opptil 15 tegn.

Tegndiagram

Se tabellen nedenfor, og bruk ringetastene til å skrive inn bokstaver, sifre eller symboler. Trykk flere ganger på tasten til ønsket tegn vises på skjermen.

Tegn etter antall tastetrykk

Oppringningstast: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9

1: 1. , - / &

2: A B C 2 a b c

3: DEF 3 def

4: GHI 4 ghi

5: JKL 5 jkl

6: MNO 6 mno

7: PQRS 7 pqrs

8: TUV 8 tuv

9: WXYZ 9 wxyz

0: 0

*: *

#: #

Opprett en ny katalogoppføring
 1. Press MENU / VELG i hvilemodus for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Directory, Og trykk deretter MENU / VELG.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å markere Legg til kontakt.
 4. Press MENU / VELG. Skjermen viser Skriv inn nummeret. Bruk ringetastene til å angi et telefonnummer (opptil 24 sifre) når du blir bedt om det.
 • Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å flytte markøren til venstre eller høyre.
 • Press SLETT X for å slette et siffer.
 • Press TILBAKEHOLD / PAUSE for å angi en tre sekunders oppringingspause (a P vises).
  - ELLER - Kopier nummeret fra ringeminnet ved å trykke på TILBAKEHOLD / PAUSE.

Besvarelseskatalog Review_Legg til kontaktSkriv inn nummeret

Directory

6. Pressen MENU / VELG. Skjermen viser Skriv inn navn.

7. Bruk ringetastene til å angi et navn (opptil 15 tegn) når du blir bedt om det. Hver gang du trykker på en tast, vises tegnet på den tasten. Ekstra tastetrykk gir andre tegn på den tasten. Se diagrammet på forrige side.

 • Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å flytte markøren til venstre eller høyre.
 • Press SLETT X å slette et tegn.

8. Pressen MENU / VELG for å lagre den nye katalogoppføringen. Det er en bekreftelsestone og skjermen vises Lagret. For å endre oppføringen senere, se side 22.

NOTAT: Tallene kan bestå av opptil 24 sifre og navnene kan bestå av opptil 15 tegn. Hvis du skriver inn mer enn 24 sifre og 15 tegn, vil du høre en feiltone.

Review katalogoppføringer
 1. Press DIRECTORYUp i hvilemodus. Den første oppføringen i katalogen vises.
  - ELLER- Press MENU / VELG i hvilemodus, trykk deretter på RINGLOGGned or
  DIRECTORYUp å bla til Directory. trykk MENU / VELG, Og trykk deretter
  RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Anmeldelse, trykk MENU / VELG.
 2. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å bla gjennom katalogen. Innganger
  vises alfabetisk med den første bokstaven i navnet.

NB: 

 • Hvis telefonnummeret i katalogen overstiger 15 sifre, <TONE vises foran telefonnummeret. trykk TONE TONEfor å gå mot slutten av telefonnummeret eller trykk # (pund-tast) for å gå mot begynnelsen av telefonnummeret.
 • Katalog tom Legg til kontakt? vises hvis det ikke er noen katalogoppføringer.

Directory

Søk etter navn
 1. Press DIRECTORYUp i hvilemodus for å vise den første listen i katalogen.
 2. Trykk på ringetastene når en oppføring vises (0-9) for å starte et navnesøk. Katalogen viser fornavnet som begynner med den første bokstaven som er tilknyttet ringetasten, hvis det er en oppføring i katalogen som begynner med bokstaven. trykk RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å bla gjennom katalogen.
 3. For å se andre navn som begynner med bokstavene på den samme ringetasten, fortsett å trykke på tasten. Navnene vises i alfabetisk rekkefølge basert på første bokstav i navnet.
  For eksample, hvis du har navnene Jennifer, Jessie, Kevin og Linda i katalogen din:
 • Hvis du trykker på 5 (JKL) en gang, skjønner du Jennifer. trykk RINGLOGGned og du skjønner Jessie.
 • Hvis du trykker på 5 (JKL) to ganger, skjønner du Kevin.
 • Hvis du trykker på 5 (JKL) tre ganger, skjønner du Linda.
 • Hvis du trykker på 5 (JKL) fire ganger, skjønner du 5 og deretter katalogoppføringen som begynner med 5 eller neste nærmeste oppføring etter 5.
 • Hvis du trykker på 5 (JKL) fem ganger, skjønner du Jennifer en gang til.

NOTAT: Hvis det ikke er noe som samsvarer med den første bokstaven i tasten du trykker på, viser katalogen et navn som samsvarer med følgende bokstaver i tasten.

Directory

For å ringe, slette eller redigere en katalogoppføring (navn og nummer), må oppføringen vises på skjermen. Bruk Review katalogoppføringer (side 20) eller Søk etter navn (side 21) for å vise en oppføring.

Skjermhjul

For å ringe et nummer som vises fra katalogen, løfter du røret eller trykker på SPEAKERSPEAKER på telefonen.

Slett en katalogoppføring

For å slette den viste katalogoppføringen, trykk på SLETT X. Skjermen vises Slette kontakt?. trykk MENU / VELG or SLETT X å bekrefte. Skjermprogrammet Slettet med en bekreftelsestone. Du kan ikke hente en slettet oppføring.

Rediger en katalogoppføring
 1. Når en katalogoppføring vises, trykker du på MENU / VELG. Skjermen viser Skriv inn nummeret sammen med telefonnummeret som skal redigeres. Hvis du bare vil redigere navnet, hopp til trinn 3.
 2. Slik redigerer du nummeret:
 • Trykk på ringetastene for å legge til sifre.
 • Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å flytte markøren til venstre eller høyre.
 • Press SLETT X for å slette et siffer.
 • Press TILBAKEHOLD / PAUSE for å legge til en tre sekunders oppringingspause (a P vises).

3. Pressen MENU / VELG for å gå videre til navnet. Skjermen viser Skriv inn navn sammen med navnet som skal redigeres.

4. Slik redigerer du navnet:

 • Trykk på ringetastene for å legge til tegn (side 19).
 • Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å flytte markøren til venstre eller høyre.
 • Press SLETT X å slette et tegn.

5. Pressen MENU / VELG for å lagre oppføringen. Det er en bekreftelsestone og skjermen vises Lagret.

Hurtigvalg

Telefonsystemet har 10 hurtigvalgsteder (0-9) der du kan lagre telefonnumrene du vil ringe raskere. Du kan lagre opptil 24 sifre på hvert sted. Et hurtigvalgnummer kan velges fra katalogen eller anrops-ID-historikken, eller legges inn direkte. Numre som er tilordnet hurtigvalgposisjoner, lagres i katalogen.

Tast inn et kortnummer
 1. Press HURTIGVALG når telefonen er i hvilemodus.
 2. Press DIRECTORYUp or RINGLOGGned for å velge ønsket hurtigvalgplassering (0-9), Og trykk deretter MENU / VELG. Skjermen viser Trykk [VELG].
  - ELLER - Bruk ringetastene (0-9) for å velge ønsket kortnummerplassering (0-9). Skjermen viser Trykk [VELG].
 3. Press MENU / VELG, viser skjermen Skriv inn nummeret. Bruk ringetastene til å angi et telefonnummer (opptil 24 sifre).
 • Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å flytte markøren til venstre eller høyre.
 • Press SLETT X for å slette et siffer.
 • Press TILBAKEHOLD / PAUSE for å angi en tre sekunders oppringingspause (a P vises).
  -OR -

Kopier nummeret fra ringeminnet ved å trykke på TILBAKEHOLD / PAUSE.

Trykk på VELGSkriv inn nummeretSkriv inn navn_LINDA

4. Pressen MENU / VELG for å gå videre til navnet. Skjermen viser Skriv inn navn.

5. Bruk ringetastene til å angi et navn (opptil 15 tegn) når du blir bedt om det. Hver gang du trykker på en tast, vises tegnet på den tasten. Ekstra tastetrykk gir andre tegn på den tasten. Se diagrammet på side 19.

 • Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å flytte markøren til venstre eller høyre.
 • Press SLETT X å slette et tegn.
 • Press DIRECTORYUp for å legge til et mellomrom mellom ordene.

6. Pressen MENU / VELG for å lagre den nye katalogoppføringen. Skjermen viser Lagret med en bekreftelsestone.

NB:

 • Tallene kan bestå av opptil 24 sifre og navnene kan bestå av opptil 15 tegn. Hvis du skriver inn mer enn 24 sifre og 15 tegn, hører du en feiltone.
 • Du kan ikke angi et nytt nummer for hurtigvalgposisjon når katalogen er full. Du må slette noen katalogoppføringer (side 22) for å gi plass til ny lagring.
Hurtigvalg
Tildel et kortnummer fra katalogen eller ID-loggen
 1. Når reviewi telefonboken (side 20) eller logger for anrops -ID (side 29), trykker du på HURTIGVALG. Skjermen viser Tildele til hurtigvalgsliste?. trykk MENU / VELG.
 2. Press DIRECTORYUp or RINGLOGGned for å velge ønsket hurtigvalgplassering (0-9), Og trykk deretter MENU / VELG.
  - ELLER - Bruk ringetastene (0-9) for å velge ønsket kortnummerplassering (0-9).
 3. Hvis kortnummerplasseringen er tom, vises skjermen Tilordnet hurtigvalg #X (X refererer til kortnummerplasseringen).
  - ELLER - Hvis kortnummerplasseringen er opptatt, vises skjermen Erstatte?. trykk MENU / VELG å bekrefte. Skjermen viser Tilordnet hurtigvalg #X (X refererer til kortnummerplasseringen).

Skriv inn navn_LINDATilordne hurtigvalglistenRobert BrownErstattTilordnet hurtigvalg nr. 1

NOTAT: Du kan ikke tilordne en nummeroppføringsloggoppføring til hurtigvalg når katalogen er full. Du må slette noen katalogoppføringer (side 22) for å gi plass til nye oppgaver.

Slett et kortnummer
 1. Press HURTIGVALG når telefonen er i hvilemodus.
 2. Press DIRECTORYUp or RINGLOGGned, eller ringetaster (0-9) for å velge ønsket sted, og trykk deretter på SLETT X for å slette det viste hurtigvalgnummeret. Skjermen vises Slett inngang? med navnet.
 3. Press MENU / VELG å bekrefte. Det er en bekreftelsestone og skjermen vises Slettet.

Slett inngangSlettet

Hurtigvalg
Review et hurtigvalgnummer
 1. Press HURTIGVALG når telefonen er i hvilemodus.
 2. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å bla til ønsket sted, og trykk deretter på
  MENU / VELG.
  -ELLER- Trykk på ringetasten (0-9) av ønsket sted.
Slå et hurtigvalgnummer

Når telefonen er i hvilemodus, holder du nede ringetastene (0-9) for å slå det tilsvarende hurtigvalgnummeret.
- ELLER -

 1. Press HURTIGVALG når telefonen er i hvilemodus.
 2. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å bla til ønsket sted, og trykk deretter på MENU / VELG. -ELLER- Trykk på ringetasten (0-9) av ønsket sted.
 3. Løft røret eller trykk på SPEAKERSPEAKER å taste inn.

-ELLER-

 1. Løft røret eller trykk på SPEAKERSPEAKER.
 2. Press HURTIGVALG.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å bla til ønsket sted, og trykk deretter på MENU / VELG. - ELLER - Trykk på ringetasten (0-9) av ønsket sted.
Om innringer-ID

Dette produktet støtter anrops-ID-tjenester som tilbys av de fleste telefontjenesteleverandører. Anrops-ID lar deg se navn, nummer, dato og klokkeslett for samtalene. Den tilgjengelige innringer-ID-informasjonen vises etter første eller andre ringetone.

Informasjon om innringer-ID med samtale venter

Anrops-ID med samtale venter lar deg se navnet og telefonnummeret til den som ringer før du svarer på samtalen, selv når du er i en annen samtale.

Det kan være nødvendig å endre telefontjenesten for å bruke denne funksjonen. Kontakt din telefonleverandør hvis:

 • Du har både innringer-ID og samtale venter, men som separate tjenester (du kan
  trenger å kombinere disse tjenestene).
 • Du har bare nummer-ID eller bare samtale-ventetjeneste.
 • Du abonnerer ikke på innringer-ID eller samtaler som venter på tjenester.

Det er gebyrer for innringer-ID-tjenester. I tillegg er det mulig at tjenester ikke er tilgjengelige i alle områder.

Dette produktet kan bare gi informasjon hvis både du og den som ringer er i områder som tilbyr nummervisningstjeneste, og hvis begge telefontjenesteleverandører bruker kompatibelt utstyr. Tid og dato, sammen med samtaleinformasjonen, er fra telefonleverandøren.

Nummerinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig for alle innkommende anrop. Innringere kan forsettlig blokkere navn og/eller telefonnumre. Du kan bare view og lagre maksimalt 15 sifre eller tegn i hver oppringer -ID -loggoppføring.

NOTAT: Du kan bruke dette produktet med vanlig nummer-ID-tjeneste, eller du kan bruke produktets andre funksjoner uten å abonnere på nummer-ID eller kombinert nummer-ID med samtale-ventetjeneste.

Anrops-ID-historie
Hvordan innringer-ID-historikken (innringer-ID-loggen) fungerer

Telefonen lagrer innringer-ID-informasjon om de siste 50 innkommende samtalene. Oppføringene lagres i omvendt kronologisk rekkefølge. Telefonen sletter den eldste oppføringen når loggen er full for å gi plass til nye samtaler. Hvis du svarer på et anrop før informasjonen vises på skjermen, vises den ikke i innringer-ID-historikken

Mistet (ny) samtaleindikator

Når telefonen er i hvilemodus og har nye eller tapte anrop, vises skjermen XX Ubesvarte samtaler.

Alle nye og tapte oppføringer regnes som tapte anrop. Hver gang du erview en ny oppringer -ID -loggoppføring (angitt med NEW ikonet på skjermen), reduseres antall ubesvarte anrop med en.

Tapt anrop

Anrops-ID-drift
Minnekamp

Hvis det innkommende telefonnummeret samsvarer med de syv siste sifrene i et telefonnummer i katalogen din, samsvarer navnet som vises på skjermen med det tilsvarende navnet i katalogen.

For eksample, hvis Christine Smith ringer, vises navnet hennes som CHRIS hvis dette er hvordan du skrev det inn i katalogen din

NOTAT: Nummeret som vises i innringer-ID-loggen vil være i formatet som sendes av telefontjenesteleverandøren. Telefontjenesteleverandøren leverer vanligvis 10-sifrede telefonnumre (retningsnummer pluss telefonnummer). Hvis telefonnummeret til den som ringer ikke samsvarer med et nummer i katalogen din, vises navnet når det blir levert av telefontjenesteleverandøren.

Anrops-ID-operasjon_Chris

Anrops-ID-drift
Review innringer -ID -historien

Review innringer -ID -historien for å finne ut hvem som ringte, for å returnere anropet eller for å kopiere innringerens navn og nummer til katalogen. Vis nummerloggen tom vises hvis det ikke er noen poster i innringer-ID-loggen.

Vis nummerloggen tom

 1. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på RINGLOGGned å review anrops -ID -historien i omvendt kronologisk rekkefølge som starter med den siste samtalen.
  -ELLER- Review innringer -ID -loggen ved å trykke MENU / VELG. trykk RINGLOGGned or
  DIRECTORYUp å bla til Vis nummerlogg, Og trykk deretter MENU / VELG. trykk
  RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Anmeldelse, og trykk deretter på MENU / VELG.
 2. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å bla gjennom listen.
 3. Press AVBRYT for å avslutte innringer-ID-historikken.

Review innringer -ID -historien

Anrops-ID-drift
View oppringingsalternativer

Selv om loggoppføringene for innkommende ID har 10 sifre (retningsnummeret pluss det syvsifrede nummeret), kan det hende at du i noen områder bare trenger å ringe de syv sifrene, 1 pluss de syv sifrene eller 1 pluss retningsnummeret pluss syv sifre. Du kan endre og lagre antallet sifre du ringer i nummer-ID-loggen.

Mens reviewi innringer -ID -loggen, trykker du på # (pund-tast) gjentatte ganger for å vise forskjellige oppringingsalternativer for lokale og lange avstandsnumre før du ringer eller lagrer telefonnummeret i katalogen eller hurtigvalgplasseringen.

View oppringingsalternativerView oppringingsalternativer Trykk på

Når nummeret er i riktig format for å ringe, løfter du røret eller trykker på SPEAKERSPEAKER for å ringe nummeret.

For å lagre nummeret i katalogen eller hurtigvalgplasseringen, se Lagre en oppføring ID-loggoppføring i katalogen på neste side eller se Tildel et kortnummer fra katalogen eller ID-loggen på side 24.

Slå en oppringings-ID-loggoppføring
 1. Når du er i nummerloggen, trykker du på RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla.
 2. Løft røret eller trykk på SPEAKERSPEAKER for å slå den viste oppføringen
Slett oppførings-ID-loggoppføringer

Slik sletter du en oppføring:

Press SLETT X for å slette den viste oppføringen. Det er en bekreftelsestone og skjermen vises Slettet.

Slik sletter du alle oppføringene:

 1. Press MENU / VELG i hvilemodus.
 2. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Vis nummerlogg, Og trykk deretter MENU / VELG.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Slett alle samtaler, Og trykk deretter MENU / VELG.
 4. Når skjermen vises Vil du slette alle samtaler?, trykk MENU / VELG å bekrefte. Det er en bekreftelsestone og skjermen vises Alle samtaler slettet.

SlettetSlett alle samtaler Alle samtaler slettet

Anrops-ID-drift
Lagre en oppføring ID-loggoppføring i katalogen
 1. Når du er i nummerloggen, trykker du på RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla.
 2. Press MENU / VELG for å velge en oppføring.
 3. Når skjermen vises Skriv inn nummeret, bruk ringetastene for å redigere nummeret.
 • Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å flytte markøren til venstre eller høyre.
 • Press SLETT X for å slette et siffer.
 • Press TILBAKEHOLD / PAUSE for å sette inn en tre sekunders oppringingspause (a P vises).

4. Pressen MENU / VELG.

5. Når skjermen vises Skriv inn navn, bruk ringetastene (side 19) for å redigere navnet.

 • Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å flytte markøren til venstre eller høyre.
 • Press SLETT X å slette et tegn.

6. Pressen MENU / VELG. Skjermen viser Lagret i katalogen med en bekreftelsestone.

Skriv inn nummeret Skriv inn navn_LINDALagret i katalogen

NOTAT: Det kan hende du må endre hvordan et anrops-ID-nummer blir ringt hvis oppføringen ikke vises i riktig format. Nummervisning kan vises med et retningsnummer som ikke er nødvendig for lokale samtaler, eller uten 1 som er nødvendig for langdistansesamtaler (se View oppringingsalternativer på side 30).

Anrops-ID-drift
Angi retningsnummer

Du kan angi ett hjem retningsnummer og fire lokale retningsnumre. Hvis du ringer syv sifre for å ringe lokalt (ingen retningsnummer kreves), skriver du inn retningsnummeret ditt i telefonen som hjemmekoden. Når du mottar et anrop fra hjemmet ditt, viser historikken til anroper-ID bare de syv sifrene i telefonnummeret.

Hvis du ringer 10 sifre for å ringe til områder utenfor hjemmekoden, setter du lokale retningsnumre i telefonen. Etter innstilling, hvis du mottar et anrop fra en av disse lokale retningsnumrene, viser skjermen de 10 sifrene i telefonnummeret.

Slik angir du retningsnummerene:
 1. Press MENU / VELG i hvilemodus for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Vis nummerlogg, Og trykk deretter MENU / VELG.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Angi retningsnummer, Og trykk deretter MENU / VELG.
 4. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Hjem retningsnummer or Lokalt område (1-4), Og trykk deretter MENU / VELG.
 5. Bruk ringetastene til å angi et tresifret retningsnummer. trykk SLETT X for å fjerne det tresifrede retningsnummeret.
 6. Press MENU / VELG å redde.

Katalog ID-loggSlett alle anrop angitt retningsnummer

Hjem retningsnummer Lokalt område 1 Nærområde 1_123

Årsaker til manglende nummerinformasjon

Det er anledninger når annen informasjon eller ingen informasjon vises av forskjellige grunner:

Skjermmelding:                 Grunn

PRIVAT NUMMER: Den som ringer foretrekker å ikke vise telefonnummeret.

PRIVAT NAVN: Den som ringer foretrekker å ikke vise navnet.

PRIVATE CALLER: Den som ringer foretrekker å ikke vise telefonnummer og navn.

UKjent nummer: Telefontjenesteleverandøren kan ikke bestemme nummeret til den som ringer.

UKjent navn: Telefontjenesteleverandøren kan ikke bestemme navnet til den som ringer.

Ukjent innringer: Telefontjenesteleverandøren kan ikke bestemme innringerens navn og telefonnummer.

Anrop fra andre land kan også generere denne meldingen.

Svar på systeminnstillinger

Bruk telefonsvarermenyen på telefonen til å sette opp kunngjøringsmeldingen, meldingsvarsling, aktivere samtalescreening eller endre antall ringinger, ekstern tilgangskode eller prioritetskode.

 1. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på MENU / VELG for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press MENU / VELG igjen for å velge Svar sys.

Besvarelseskatalog

Kunngjøring

Den utgående kunngjøringen din spilles når telefonsvareren besvarer anrop.
Telefonen har en standard utgående kunngjøring, “Hei. Legg igjen en melding etter tonen. ” Du kan bruke denne kunngjøringen, eller ta opp din egen.
Du kan ta opp en kunngjøring på opptil tre minutter. Systemet tar ikke opp noen kunngjøringer som er kortere enn to sekunder.

Slik spiller du den nåværende utgående kunngjøringen:

 1. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på MENU / VELG for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press MENU / VELG igjen for å velge Svar sys.
 3. Press MENU / VELG igjen for å velge Kunngjøring.
 4. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Spill gjeldende, Og trykk deretter MENU / VELG.

Slik tar du opp en ny utgående kunngjøring:

 1. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på MENU / VELG for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press MENU / VELG to ganger for å velge Kunngjøring.
 3. Press MENU / VELG igjen for å velge Ta opp nytt. Systemet kunngjør, “Ta opp etter tonen. Trykk på 5 når du er ferdig. ”
 4. Snakk mot telefonen for å registrere kunngjøringen din. trykk 5 for å avslutte innspillingen. Din innspilte kunngjøring spilles.

Bla til for å lytte til den innspilte kunngjøringen Spill gjeldende og trykk MENU / VELG.

Kunngjøring Slett alle gamle    Ta opp ny spillestrøm

Ta opp ny spillestrøm - 123

Svar på systeminnstillinger
Slik sletter du utgående kunngjøring:

Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på MENU / SELECT for å gå til
hovedmeny.
Trykk på MENU / VELG igjen for å velge Svar.
Trykk på MENU / VELG igjen for å velge kunngjøring.
Trykk CALL LOGq eller DIRECTORYp for å bla til Play current, og trykk deretter på
MENU / VELG.
Mens kunngjøringen spilles, trykk på SLETT X for å slette
kunngjøring. Skjermen viser Slettet og systemet kunngjør,
"Slettet" etterfulgt av "Hei, legg igjen en melding etter tonen."

Når kunngjøringen din blir slettet, svarer systemet på anrop med
standard kunngjøring beskrevet på forrige side. Du kan ikke slette
standard kunngjøring.

Slik tilbakestiller du utgående kunngjøring:

Følg trinn 1-3 i Slik sletter du utgående
kunngjøringsseksjon.
Trykk CALL LOGq eller DIRECTORYp for å bla til
Tilbakestill annc, og trykk deretter på MENU / SELECT. Skjermen
viser Tilbakestill annc til standard ?.
Trykk på MENU / VELG for å bekrefte. Det er en bekreftelse
tone. Skjermen viser tilbakestilling av kunngjøring.

Når kunngjøringen tilbakestilles, svarer systemet
samtaler med standard kunngjøringen beskrevet på
forrige side.

Spill av gjeldende Tilbakestill anncTilbakestill annc til standardKunngjøring tilbakestilt

For å slå på eller av telefonsvareren
Slik slår du på eller av telefonsvareren:

Press ANS PÅ strøm~~POS=TRUNCfor å slå telefonsvareren på eller av. Når telefonsvareren er slått på, kunngjør den: "Anrop blir besvart" og ANS PÅ strøm~~POS=TRUNClyset er på. Når telefonsvareren er slått av, kunngjør den: “Anrop blir ikke besvart” og ANS PÅ strøm~~POS=TRUNC lyset er av.

Svar på systeminnstillinger
Antall ringer

Du kan stille telefonsvareren til å svare på et innkommende anrop etter to, tre, fire, fem, seks eller syv ringinger. Du kan også velge tollsparer 2-4 eller tollsparer 4-6. Hvis avgiftssparer 2-4 er valgt, svarer telefonsvareren et anrop etter to ringinger når du har nye meldinger, eller etter fire ringer når det ikke er nye meldinger. Hvis avgiftssparer 4-6 er valgt, svarer telefonsvareren et anrop etter fire ringer når du har nye meldinger, og etter seks ringer når det ikke er nye meldinger. Avgiftssparingsfunksjonen lar deg se etter nye meldinger og unngå å betale langdistanseavgifter når du ringer fra ditt lokale område. Som standard svarer telefonsvareren på et innkommende anrop etter tre ringetoner.

Slik angir du antall ringer:
 1. Når telefonbasen er i hvilemodus, trykker du på MENU / VELG for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press MENU / VELG igjen for å velge Svar sys.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til antall ringer, Og trykk deretter MENU / VELG.
 4. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å velge 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tollsparer 2-4 or Avgiftssparer 4-6.
 5. Press MENU / VELG for å lagre innstillingen. Du hører Du hører en bekreftelsestone og skjermen går tilbake til forrige meny.

Slett alle gamle ringerLCD-kontrast VELG

Ringskjerm

Bruk denne funksjonen til å velge om innkommende meldinger kan høres over høyttaleren når de blir tatt opp. Hvis du slår på anropsscreening, hører du den innkommende meldingen. Mens du overvåker en innkommende melding, kan du svare på anropet ved å løfte røret eller trykke SPEAKERSPEAKER. Som standard er samtalen screening satt til On.

Slik endrer du innstillingen:
 1. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på MENU / VELG for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press MENU / VELG igjen for å velge Svar sys.
 3. Press RINGLOGGq eller DIRECTORYp for å bla til Ringskjerm, Og trykk deretter MENU / VELG.
 4. Press RINGLOGGq eller DIRECTORYp for å velge On or Av.
 5. Press MENU / VELG for å lagre innstillingen. Skjermen går tilbake til forrige meny.

Ta opp notat Ring screeningPå av

NOTAT: For mer informasjon om samtalescreening, se side 39.

Svar på systeminnstillinger
Melding varsel

Hvis meldingsvarselet er satt til On, kan du høre telefonen piper hvert 15. sekund når det kommer nye meldinger.

Slik endrer du innstillingen:

 1. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på MENU / VELG for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press MENU / VELG igjen for å velge Svar.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp for å bla til Meldingsvarsel, og trykk deretter på MENU / VELG.
 4. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å velge On or Av.
 5. Press MENU / VELG for å lagre innstillingen. Det er en bekreftelsestone og skjermen går tilbake til forrige meny.

Ring screening Melding varsel

Av på

Ekstern kode

For å få tilgang til telefonsvareren din eksternt fra hvilken som helst berøringsfargetelefon, må du skrive inn et tresifret nummer. Standard ekstern tilgangskode er 500.

Slik endrer du fjernkoden:

 1. Når telefonbasen er i hvilemodus, trykker du på MENU / VELG for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press MENU / VELG igjen for å velge Svar sys.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Remote kode, Og trykk deretter MENU / VELG.
 4. Bruk ringetastene til å angi et tresifret nummer.
 5. Press MENU / VELG for å lagre innstillingen. Du hører en bekreftelsestone og skjermen går tilbake til forrige meny.

Meldingsvarsel Ekstern kodeEkstern kode 500

Svar på systeminnstillinger
Prioritetskode

Du kan gi prioritetskoden til hvem du vil at de skal ha høyere prioritet når du ringer til deg. Når prioritetskoden er angitt mens telefonsvareren spiller den utgående kunngjøringen, kunngjør telefonsvareren "Vennligst vent et øyeblikk" til den som ringer. Telefonen spiller deretter prioritetstonen i 30 sekunder for å varsle deg om at det er en prioritetsanrop. Standard prioritetskode er 999.

Slik endrer du innstillingen:

 1. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på MENU / VELG for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press MENU / VELG igjen for å velge Svar sys.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Prioritetskode, Og trykk deretter MENU / VELG.
 4. Bruk ringetastene til å angi et tresifret nummer.
 5. Press MENU / VELG for å lagre innstillingen. Du hører en bekreftelsestone og skjermen går tilbake til forrige meny.

Fjernkode PrioritetskodePrioritetskode 999

Om telefonsvareren
Meldingskapasitet

Systemet kan ta opp til 99 meldinger. Individuelle meldinger kan være opptil tre minutter. Den totale opptakstiden for kunngjøring, meldinger og notater er omtrent 25 minutter. Hvis minnet er fullt, kunngjør telefonsvareren "Memory is full" før avspilling av melding. Skjermen vises Minne er fullt i hvilemodus. Når minnet er fullt, vil ikke telefonsvareren svare på anrop selv om det er slått på, og du kan heller ikke spille inn nye meldinger før de gamle er slettet.

Meldinger forblir tilgjengelige for avspilling til du sletter dem. Når det er nye meldinger (inkludert notater) på telefonsvareren, vises skjermen XX nye meldinger.

Stemmeanmodninger

Systemet gir talemeldinger som veileder deg gjennom oppsettprosedyrene, avspilling av meldinger, ekstern tilgang og innspilling av utgående kunngjøringer.

Ringskjerm

Hvis telefonsvareren og samtalen er på (se Ringskjerm på side 36) sendes kunngjøringen og den innkommende meldingen på telefonen når en samtale besvares av telefonsvareren.

Alternativer mens en melding blir tatt opp:

 • Press UpVOLUMned for å justere samtalevolumet.
 • Press SPEAKER HØYTTALER eller løft håndsettet for å svare på samtalen.
Ring avlytting

Mens du screener en samtale, kan du stoppe opptaket og snakke med innringeren ved å trykke på SPEAKER HØYTTALER eller løfte håndsettet.

Meldingsvakt

Telefonsvareren beskytter de innspilte meldingene fra å gå tapt i tilfelle strømbrudd.

Avspilling av melding

Hvis du har nye meldinger, hører du bare de nye meldingene i kronologisk rekkefølge. Hvis det ikke er noen nye meldinger, spiller systemet av alle meldingene i kronologisk rekkefølge.

Før hver melding hører du dagen og tidspunktet for opptaket. Hvis dato og klokkeslett ikke er innstilt, hører du "Tid og dato ikke satt" før avspilling. Systemet kunngjør "Slutt på meldinger" etter at alle meldinger er spilt av.

Slik hører du på meldinger:

Press SPILL / STOPP STOP_play for å lytte til meldingene.
Systemet kunngjør dagen og klokkeslettet for meldinger, og begynner deretter avspilling. Meldingssekvensen vises på telefonen. Hvis det ikke er registrerte meldinger, viser telefonbasen Spiller av melding og du hører: "Du har ingen meldinger."

Alternativer under avspilling

Når en melding spilles av, kan du justere avspillingsvolumet, hoppe over, gjenta, stoppe eller slette meldingen.

Når meldinger spilles av på telefonen:

 • Press UpVOLUMned for å justere avspillingsvolumet.
 • Press SKIP SKIP for å hoppe til neste melding.
 • Press GJENTA GJENTA for å gjenta meldingen. Trykk to ganger for å høre forrige melding.
 • Press SLETT X for å slette meldingen.
 • Press SPILL / STOPP STOP_play for å stoppe avspillingen.
 • Press MENU / VELG for å stoppe avspilling. Skjermen viser Ring tilbake?, Og trykk deretter MENU / VELG for å ringe tilbake innringeren hvis nummeret til den som ringer er tilgjengelig. Eller trykk AVBRYT for å gjenoppta avspilling av melding fra begynnelsen.

Ring tilbake

Slett alle gamle meldinger
 1. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på MENU / VELG for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press MENU / VELG igjen for å velge Svar sys.
 3. Press RINGLOGGned or DIRECTORYUp å bla til Slett alle gamle, Og trykk deretter MENU / VELG. Skjermen viser Vil du slette alle gamle meldinger?.
 4. Press MENU / VELG å bekrefte. Telefonen kunngjør "Alle gamle meldinger slettet" med en bekreftelsestone.

Kunngjøring_Slette alle gamleSlett alle gamle meldinger

Avspilling av melding

-ELLER-

 1. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på SLETT X. Systemet kunngjør: "For å slette alle gamle meldinger, trykk slett igjen."
 2. Press SLETT X igjen for å bekrefte. Systemet kunngjør: "Alle gamle meldinger slettet." med en bekreftelsestone.

NOTAT: Når det ikke er noen gamle meldinger, og du trykker på SLETT X, kunngjør systemet: "Du har ingen gamle meldinger."

Memo

Notater er meldinger du tar opp som påminnelser for deg selv eller andre som bruker det samme telefonsvareren. Spill av og slett notater på samme måte som innkommende meldinger (se Alternativer under avspilling på forrige side).

Slik tar du opp et notat:

 1. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på MENU / VELG for å gå inn i hovedmenyen.
 2. Press MENU / VELG igjen for å velge Svar sys.
 3. Press RINGLOGGq eller DIRECTORYp for å bla til Record memo, og trykk deretter på MENU / VELG.
 4. Skjermen viser Tar opp notater ... Trykk på 5 for å stoppe og systemet kunngjør, “Ta opp etter tonen. Trykk på 5 når du er ferdig. ”
 5. Press 5 for å avslutte innspillingen. Skjermen viser
  Notat registrert med en bekreftelsestone.

-ELLER- Press GJENTA GJENTA i hvilemodus, følg deretter trinn 4-5 for å spille inn et notat.

Antall ringer Ta opp notaterOpptak av notat ... Trykk 5 for å stoppeNotat registrert

Meldingsteller vises

Basismeldertelleren viser det totale antall systemmeldinger som svarer på systemet. Se tabellen nedenfor for å vise andre meldinger.

Meldingsteller vises

[0] Ingen meldinger.

[1] - [99] Totalt antall meldinger og notater.

Fjerntilgang

Du kan nå telefonsvareren din eksternt ved å ringe hjemmetelefonnummeret ditt fra en hvilken som helst berøringsfargetelefon.

For å nå telefonsvareren din eksternt:
 1. Slå telefonnummeret ditt fra hvilken som helst berøringsfargetelefon.
 2. Når systemet svarer, angir du den tresifrede koden for ekstern tilgang (500 er standardkoden. Se side 37 for å endre den).
 3. Du kan også skrive inn følgende fjernkommandoer:
Fjernkommandoer

1 Trykk for å lytte til alle meldinger.
2 Trykk for å bare lytte til nye meldinger.
3 Trykk for å slette den gjeldende meldingen (under avspilling).
TONE3 Trykk for å slette alle gamle meldinger.
4 Trykk for å gjenta gjeldende melding (under avspilling av melding).
Trykk for å spille av forrige melding (i løpet av dag- og tidsavspilling).
Trykk to ganger for å spille av forrige melding (under avspilling av melding).
5 Trykk for å stoppe avspilling av meldinger.
6 Trykk for å hoppe til neste melding (under avspilling).
7 Trykk for å spille kunngjøringen.
8 Trykk for å spille inn en ny kunngjøring.
0 Trykk for å slå telefonsvareren på eller av.

4. Legg på for å avslutte samtalen.

NB:

 • Hvis telefonsvareren er satt til på, blir samtalen besvart. Hvis telefonsvareren er satt til av, svarer telefonsvareren etter 10 ringinger og kunngjør: "Tast inn ekstern tilgangskode." Hvis minnet er fullt, svarer telefonsvarersystemet etter 10 ringer og kunngjør: “Memory is full. Skriv inn ekstern tilgangskode. ”
 • Hvis du tar pause i mer enn fem sekunder under ekstern tilgang, hører du en hjelpemeny som viser alle funksjoner og kommandoer.
 • Klipp ut og ta med deg lommebokortet for ekstern tilgang på baksiden av denne brukerhåndboken for å få det raskt
  henvisning.
Skjermikoner og varseltoner
Skjermikoner

RingevolumRing av - telefonen er slått av.

NY Ny nummer-ID-logg - nye og ubesvarte samtaler.

[1] Meldingsteller - totalt antall meldinger.

Skjermikoner

Varseltoner

Ett kort pip Tone for hvert tastetrykk.
Ett langt pip Systemet begynner å spille inn en melding, notat eller kunngjøring.
To korte pip Du trykker UpVOLUMned på telefonbasen når
volumet er allerede på høyeste eller laveste innstilling.
-ELLER-

Samtale ventetone.
-ELLER-

Feiltone.
Bekreftelsestone (tre stigende toner) Systemet har fullført kommandoen.
Piper hvert 15. sekund Melding varsel.

Lights
Blinklys

Blinklys

I BRUK: På når telefonsvareren svarer på et innkommende anrop.
Blinker raskt når det er en innkommende samtale.

SPILL / STOPP STOP_playPå når systemet spiller av meldinger.
Blinker når det er nye meldinger.

ANS PÅstrøm~~POS=TRUNCPå når telefonsvareren er på.

SPEAKERSPEAKER På når høyttalertelefonen er på.

STUM På når mikrofonen er dempet.

Vis skjermmeldinger
Skjermmeldinger

Tilordnet hurtigvalg #X Et nummer tildeles kortnummerplasseringen.
Alle samtaler slettet Alle oppføringene som er lagret i samtaleloggen, er slettet.
Kunngjøring tilbakestilt Kunngjøringen er tilbakestilt.
Vis nummerloggen tom Det er ingen oppringer-ID-historikkoppføringer.
Slettet En katalogoppføring, nummeroppføring eller kortnummer slettes.
Utgående kunngjøring tilbakestilles og slettes.
Katalog tom Legg til kontakt? Det er ingen katalogoppføringer.
Katalogen er full Katalogen er full. Du kan ikke lagre nye oppføringer med mindre du sletter noen aktuelle oppføringer.
Innkommende anrop Det er en innkommende samtale.
Linje i bruk Telefonen tar opp en melding. En annen telefon er i bruk på samme linje.
Notat registrert Det er spilt inn et notat.
Ingen vekselstrøm Det er ingen vekselstrøm. Kontroller strømadapterens tilkobling til telefonen og stikkontakten.
Ingen linje Det er ingen telefonlinjeforbindelse.
Ring igjen tomt Det er ingen oppføringer i ringeminnet.
Lagret En oppføring lagres i katalogen eller hurtigvalgminnet.
Lagret i katalogen Et nummer lagres i katalogen.
XX Ubesvarte samtaler Det er nye samtaler i innringer-ID-historikken.
XX nye meldinger Det er nye meldinger i telefonsvareren.

Feilsøking

Hvis du har problemer med telefonen, kan du prøve følgende forslag. For kundeservice, besøk vår websted på www.telephones.att.com eller ring 1 (800) 222-3111. I Canada, ring 1 (866) 288-4268.

Telefonen min fungerer ikke i det hele tatt.
 • Forsikre deg om at strømledningen er ordentlig koblet til.
 • Forsikre deg om at du kobler telefonledningen sikkert og godt inn i telefonen og telefonuttaket.
 • Tilbakestill telefonen. Koble fra strømmen. Vent i omtrent 15 sekunder, og koble den deretter til igjen. Tillat opptil ett minutt før telefonen tilbakestilles.
Displayet viser Ingen linje. Jeg kan ikke få summetone.
 • Prøv alle forslagene, som nevnt ovenfor.
 • Hvis de forrige forslagene ikke fungerer, koble telefonledningen fra telefonen og koble telefonledningen til en annen telefon.
 • Hvis det ikke er noen summetone på den andre telefonen heller, kan telefonledningen din være defekt. Installer en ny telefonledning.
 • Hvis det ikke hjelper å skifte telefonledning, kan veggkontakten (eller ledningene til denne veggkontakten) være defekt. Prøv å bruke en annen veggkontakt hjemme for å koble til CL4940 / CD4930-telefonen din, eller kontakt telefonleverandøren din (avgifter kan påløpe).
Jeg kan ikke ringe ut.
 • Prøv alle forslagene, som nevnt ovenfor.
 • Forsikre deg om at du har summetone før du ringer.
 • Fjern eventuell bakgrunnsstøy. Støy fra TV, radio eller annet apparat kan føre til at telefonen ikke ringer riktig ut. Hvis du ikke kan eliminere bakgrunnsstøyen, kan du prøve å dempe telefonen før du ringer, eller ringe fra et annet rom med mindre bakgrunnsstøy.
 • Hvis andre telefoner hjemme hos deg har det samme problemet, kan du kontakte telefonleverandøren din (avgifter kan påløpe).
Jeg hører andre samtaler mens jeg bruker telefonen.
 • Koble telefonen fra telefonkontakten, og koble til en annen telefon. Hvis du fremdeles hører andre samtaler, kan du ringe telefonleverandøren din.
System kunngjør: "Tid og dag er ikke angitt."
 • Du må stille inn systemklokken (side 10).
Feilsøking
Jeg får støy eller statisk når jeg bruker telefonbasen.
 • Hvis du abonnerer på høyhastighetstjeneste (DSL - digital abonnentlinje) via telefonlinjen din, må du installere et DSL-filter mellom telefonledningen og telefonuttaket (side 4). Filteret forhindrer støy og innringer-ID-problemer som et resultat av DSL-forstyrrelse. Ta kontakt med DSL-tjenesteleverandøren for mer informasjon om DSL-filtre.
 • Ikke installer denne telefonen i nærheten av en mikrobølgeovn eller på samme stikkontakt. Du kan oppleve nedsatt ytelse mens mikrobølgeovnen er i drift.
 • Hvis du kobler telefonen til med et modem eller en overspenningsvern, kobler du telefonen (eller modem / overspenningsvern) til et annet sted. Hvis dette ikke løser problemet, flytter du telefonen eller modemet lenger fra hverandre, eller bruker en annen overspenningsvern.
 • Hvis andre telefoner hjemme hos deg har det samme problemet, kan du kontakte telefonleverandøren din (avgifter kan påløpe).
Innringer-ID-en min fungerer ikke.
 • Nummervisning er en abonnementstjeneste. Du må abonnere på denne tjenesten fra telefonleverandøren din for at denne funksjonen skal fungere på telefonen.
 • Samtalen ringer kanskje ikke fra et område som støtter anrops-ID.
 • Både din og den som ringer telefontjenesteleverandører må bruke anrops-ID-kompatibelt utstyr.
 • Hvis du abonnerer på høyhastighetstjeneste (DSL - digital abonnentlinje) via telefonlinjen din, må du installere et DSL-filter mellom telefonledningen og telefonuttaket (side 4). Filteret forhindrer støy og innringer-ID-problemer som skyldes DSL-forstyrrelser. Ta kontakt med DSL-tjenesteleverandøren for mer informasjon om DSL-filtre.
Systemet mottar ikke anroper-ID når det er i en samtale.
 • Forsikre deg om at du abonnerer på anroper-ID med samtaleventer-funksjoner fra telefontjenesteleverandøren. Vis nummer-funksjoner fungerer bare hvis både du og den som ringer er i områder som tilbyr nummer-ID-tjeneste, og hvis begge telefontjenesteleverandører bruker kompatibelt utstyr.
Ufullstendige meldinger.
 • Hvis en innringer etterlater en veldig lang melding, kan en del av den gå tapt når systemet kobler fra samtalen etter at opptakene har overskredet maksimal opptakstid (side 39).
 • Hvis innringeren stopper i mer enn tre sekunder, stopper systemet opptaket og kobler fra samtalen.
Feilsøking
 • Hvis systemets minne blir fullt under en melding, stopper systemet opptaket og kobler fra samtalen.
 • Hvis den som ringer, er veldig myk, kan systemet stoppe opptaket og koble fra samtalen.

Vanskeligheter med å høre meldinger.

Press UpVOLUM or EQUALIZER/EQUALIZER for å øke telefonhøyttalervolumet.

Systemet svarer ikke etter riktig antall ring.

 • Forsikre deg om at telefonsvareren er på. ANS PÅstrøm~~POS=TRUNC lyset på telefonen skal være på.
 • Hvis avgiftssparer er aktivert, endres antall ringinger til to eller fire når du har lagret nye meldinger (side 36).
 • Hvis minnet er fullt eller systemet er av, vil systemet svare etter 10 ringinger.
 • I noen tilfeller påvirkes telefonsvareren av ringesystemet som brukes av telefontjenesteleverandøren.
 • Hvis det er en faksmaskin koblet til samme telefonlinje, kan du prøve å koble fra faksmaskinen. Hvis det løser problemet, kan du lese dokumentasjonen til faksmaskinen for informasjon om kompatibilitet med telefonsvarersystemer.
Systemet svarer ikke på eksterne kommandoer.
 • Sørg for å angi ekstern tilgangskode riktig (side 37).
 • Forsikre deg om at du ringer fra en touch-tone-telefon. Når du ringer et nummer, bør du høre toner. Hvis du hører klikk, er ikke telefonen en berøringsfarlig telefon og kan ikke aktivere telefonsvareren.
 • Telefonsvareren oppdager kanskje ikke ekstern tilgangskode mens kunngjøringen din spilles. Prøv å vente til kunngjøringen er over før du skriver inn koden.
 • Det kan være forstyrrelser på telefonlinjen du bruker. Trykk ringetastene godt.
Systemet tar ikke opp meldinger.
 • Forsikre deg om at telefonsvareren er på. ANS PÅstrøm~~POS=TRUNC lyset på telefonen skal være på.
 • Forsikre deg om at minnet til telefonsvareren ikke er fullt.
 • Hvis det er en faksmaskin koblet til samme telefonlinje, kan du prøve å koble fra faksmaskinen. Hvis det løser problemet, kan du lese dokumentasjonen til faksmaskinen for informasjon om kompatibilitet med telefonsvarersystemer.
Feilsøking
Utgående kunngjøring er ikke klar.
 • Når du registrerer kunngjøringen din, må du sørge for at du snakker med en normal tone, omtrent XNUMX centimeter fra telefonen.
 • Forsikre deg om at det ikke er bakgrunnsstøy (TV, musikk osv.) Under opptak.

Jeg abonnerer på en utradisjonell telefontjeneste som bruker datamaskinen min til å opprette forbindelser, og telefonen min fungerer ikke.

 • Forsikre deg om at datamaskinen er slått på.
 • Forsikre deg om at internettforbindelsen din fungerer som den skal.
 • Forsikre deg om at programvaren er installert og kjører for din utradisjonelle telefontjeneste.
 • Sørg for å koble USB-telefonadapteren til en dedikert USB-port på datamaskinen. Ikke koble den til en USB-hub med flere porter (USB-splitter) som ikke får strøm.
 • I noen få sjeldne tilfeller har USB-porten på datamaskinen din kanskje ikke nok strøm. Prøv å bruke en USB-hub med egen ekstern strømforsyning.
 • Hvis du bruker en brannmur, kan det forhindre tilgang til din utradisjonelle telefontjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Jeg har satt LCD-språket mitt til spansk eller fransk, og jeg vet ikke hvordan jeg skal endre det til engelsk.

 • Press MENU / VELG når telefonen er i hvilemodus, går du inn TONE3645474 #. Du hører en bekreftelsestone.
Vanlig kur mot elektronisk utstyr.

Hvis telefonen ikke ser ut til å svare normalt, gjør du følgende (i den oppførte rekkefølgen):

 1. Koble strømmen til telefonen.
 2. Vent noen minutter.
 3. Koble strømmen til telefonen.
 4. Vent til telefonen oppretter tilkoblingen. Tillat opptil ett minutt før dette skjer.
Vedlikehold
Ta vare på telefonen din
 • Kabletelefonen inneholder sofistikerte elektroniske deler, så du må behandle den med forsiktighet.
 • Unngå grov behandling.
 • Legg håndsettet forsiktig ned.
 • Lagre originalemballasjen for å beskytte telefonen hvis du trenger å sende den.
Unngå vann
 • Telefonen kan bli skadet hvis den blir våt. Ikke bruk håndsettet i regn, eller håndter det med våte hender. Ikke installer telefonbunnen i nærheten av vask, badekar eller dusj.
Elektriske stormer

Elektriske stormer kan noen ganger forårsake strømstøt som er skadelig for elektronisk utstyr. For din egen sikkerhet, vær forsiktig når du bruker elektriske apparater i tordenvær.

Rengjøring av telefonen
 • Telefonen din har et slitesterkt plasthus som skal beholde glansen i mange år. Rengjør den bare med en myk klut litt dampvaskes med vann eller mild såpe.
 • Ikke bruk overflødig vann eller rengjøringsmidler av noe slag.

Husk at elektriske apparater kan forårsake alvorlig personskade hvis de brukes når du er våt eller står i vann. Hvis telefonbunnen skulle falle i vann, IKKE HENT DEN FØR DU KOBLER TIL STRØMSLADEN OG TELEFONLEDNINGSLEDNINGER FRA VEGGEN. Trekk enheten ut av ledningene som ikke er koblet fra.

Viktig sikkerhetsinformasjon

AdvarselDette symbolet er for å varsle deg om viktige bruks- eller serviceinstruksjoner som kan vises i denne brukerhåndboken. Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler når du bruker dette produktet for å redusere risikoen for personskade, brann eller elektrisk støt.

Sikkerhetsinformasjon
 • Les og forstå alle instruksjonene i brukerhåndboken. Følg alle merkingene på produktet.
 • Unngå å bruke telefon i tordenvær. Det kan være en liten sjanse for elektrisk støt fra lyn.
 • Ikke bruk en telefon i nærheten av en gasslekkasje. Under visse omstendigheter kan det oppstå en gnist når adapteren kobles til strømuttaket. Dette er en vanlig hendelse knyttet til lukking av en hvilken som helst elektrisk krets. I et utilstrekkelig ventilert miljø skal brukeren ikke koble telefonen til et strømuttak, og heller ikke legge et ladet håndsett i holderen der det er konsentrasjoner av brennbare eller flammestøttende gasser. En gnist i et slikt miljø kan skape brann eller eksplosjon. Slike miljøer kan omfatte: medisinsk bruk av oksygen uten tilstrekkelig ventilasjon; industrigasser (rengjøringsmidler, bensindampe, etc.); en lekkasje av naturgass; etc.
 • Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann eller når du er våt. For eksample, ikke bruk den i en våt kjeller eller dusj, og heller ikke ved siden av et svømmebasseng, badekar, kjøkkenvask og vaskerom. Ikke bruk væsker eller aerosolspray for rengjøring. Hvis produktet kommer i kontakt med væsker, må du umiddelbart koble fra en ledning eller strømledning. Ikke koble produktet til igjen før det har tørket grundig.
 • Installer dette produktet på et beskyttet sted hvor ingen kan snuble over noen linje eller strøm
  ledninger. Beskytt ledningene mot skade eller slitasje.
 • Hvis dette produktet ikke fungerer normalt, kan du lese Feilsøking i denne brukerhåndboken på sider 47-50. Hvis du ikke kan løse problemet, eller hvis produktet er skadet, se Begrenset garanti på side 56-57. Ikke åpne dette produktet, med mindre det er angitt i brukerhåndboken. Å åpne produktet eller montere det på feil måte kan utsette deg for farlig voltageller andre farer.
 • Hvis dette produktet har en tre-stikkontakt (jording) eller en polarisert støpsel med en bred
  stikk, passer det kanskje ikke i stikkontakter som ikke er polariserte. Ikke beseir formålet med disse støpslene. Hvis de ikke passer i stikkontakten, bør stikkontakten byttes ut av en elektriker.

AdvarselFORSIKTIG: Bruk bare strømadapteren som følger med dette produktet. For å få en erstatning, besøk vår websted på www.telephones.att.com eller ring 1 (800) 222-3111. I Canada, ring 1 (866) 288-4268.

Spesielt om ledningstelefoner
 • Elektrisk strøm: Telefonbasen må være koblet til et stikkontakt som fungerer. Stikkontakten skal ikke styres av en veggbryter. Det kan ikke ringes fra håndsettet hvis telefonbasen er koblet fra, slått av eller hvis strømmen er avbrutt.
 • Strømadapter: Strømadapteren er ment å være riktig orientert i vertikal eller gulv
  monteringsposisjon. Stikkene er ikke designet for å holde støpselet på plass hvis det er koblet til en
  tak, under bordet eller skaputløpet.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

FCC og ACTA informasjon

Hvis dette utstyret ble godkjent for tilkobling til telefonnettverket før 23. juli 2001, overholder det del 68 i Federal Communications Commission (FCC) regler. Hvis utstyret ble godkjent etter den datoen, er det i samsvar med del 68-reglene og med de tekniske kravene for tilkobling av utstyr til telefonnettet som ble vedtatt av administrasjonsrådet for terminalvedlegg (ACTA). Vi er pålagt å gi deg følgende informasjon.

 1. Produktidentifikator og REN-informasjon

Etiketten på baksiden eller bunnen av dette utstyret inneholder blant annet en identifikator
som indikerer produktgodkjenning og REN-ekvivalensnummer. Denne informasjonen må
bli gitt til din telefonleverandør på forespørsel. For utstyr som er godkjent tidligere
til 23. juli 2001, går produktidentifikatoren foran uttrykket "FCC Reg No." og REN er
oppført separat. For utstyr som er godkjent etter den datoen, går produktidentifikatoren foran
“US” og et kolon (:), og REN er kodet i produktidentifikatoren uten desimaltegn som det sjette og syvende tegnet etter kolon. For eksample, produktidentifikatoren USA:
AAAEQ03T123XYZ indikerer at REN ville være 0.3.
REN brukes til å bestemme hvor mange enheter du kan koble til telefonlinjen din og
fortsatt ha dem til å ringe når du blir ringt. I de fleste, men ikke alle områder, bør summen av alle RENS
være fem (5.0) eller mindre. Det kan være lurt å kontakte telefonleverandøren din for mer informasjon
informasjon.

2. Tilkobling og bruk med det landsdekkende telefonnettet

Pluggen og kontakten som brukes til å koble dette utstyret til ledningene og telefonen
nettverket må overholde gjeldende del 68-regler og tekniske krav som er vedtatt
av ACTA. En kompatibel telefonledning og modulplugg følger med dette produktet. Det er
designet for å kobles til en kompatibel modulær veggkontakt som også er kompatibel. En RJ11
jack bør normalt brukes til å koble til en enkelt linje og en RJ14 jack for to linjer,
se installasjonsinstruksjoner i brukerhåndboken. Dette utstyret kan ikke brukes med
mynttelefonlinjer eller med festlinjer. Hvis du har spesielt kablet alarmoppringingsutstyr
koblet til telefonlinjen din, må du forsikre deg om at tilkoblingen av dette utstyret ikke deaktiveres
alarmutstyret ditt. Hvis du har spørsmål om hva som vil deaktivere alarmutstyret,
kontakt telefonleverandøren eller kvalifisert installatør.

3. Reparasjonsinstruksjoner

Hvis dette utstyret ikke fungerer som det skal, må det trekkes ut av stikkontakten til den
problemet er rettet. Reparasjoner på dette telefonutstyret kan bare utføres av
produsenten eller dens autoriserte agenter. Følg instruksjonene som er beskrevet for reparasjonsprosedyrer
under den begrensede garantien.

4. Tjenesteleverandørens rettigheter

Hvis dette utstyret skader telefonnettverket, skal telefontjenesteleverandøren
kan avbryte telefontjenesten din midlertidig. Telefontjenesteleverandøren er
kreves for å varsle deg før du avbryter tjenesten. Hvis forhåndsvarsel ikke er praktisk, vil du gjøre det
varslet så snart som mulig. Du vil få muligheten til å rette opp problemet og problemet
telefonleverandør er pålagt å informere deg om din rett til file en klage hos
FCC. Telefontjenesteleverandøren din kan gjøre endringer i fasiliteter, utstyr, drift,
eller prosedyrer som kan påvirke riktig funksjon av dette produktet. Telefontjenesten
leverandøren er pålagt å varsle deg hvis slike endringer er planlagt.

5. Høreapparatkompatibilitet

Hvis dette produktet er utstyrt med et trådløst eller trådløst håndsett, er det høreapparatkompatibelt.

FCC og ACTA informasjon

6. Programmering / testing av nødnumre

Hvis dette produktet har minneplasser, kan du velge å lagre politi, brannvesen
og nødtelefonnumre på disse stedene. Hvis du gjør det, vær så snill å fortsett
tre ting i tankene:

en. Vi anbefaler at du også skriver telefonnummeret på katalogkortet (hvis
gjeldende), slik at du fremdeles kan ringe nødnummeret manuelt hvis minnet ringer
funksjonen fungerer ikke.
b. Denne funksjonen er kun tilgjengelig som en bekvemmelighet, og produsenten antar at det ikke er noe
ansvar for kundens tillit til minnefunksjonen.
c. Det anbefales ikke å teste nødtelefonnumrene du har lagret. Men,
hvis du ringer til et nødnummer:

 • Du må være på linjen og forklare kort årsaken til samtalen før du legger på.
 • Programmering / testing av nødnumre skal utføres utenom peak
  timer, for eksempel tidlig på morgenen eller sent på kvelden, når nødetatene pleier
  å være mindre opptatt.
Del 15 av FCC-reglene

Noe telefonutstyr genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og, hvis ikke
installert og brukt riktig, kan forårsake forstyrrelser i radio- og fjernsynsmottak. Dette produktet har blitt testet og funnet å oppfylle standardene for en klasse B digital enhet, som spesifisert i del 15 av FCC-reglene.

Disse spesifikasjonene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot slik forstyrrelse
i en boliginstallasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en
spesiell installasjon.

Hvis dette produktet forårsaker forstyrrelser i radio-, videospiller- eller fjernsynsmottak når det er i bruk, kan du korrigere forstyrrelser med en eller alle av disse tiltakene:

 • Hvor det kan gjøres trygt, må du orientere mottakerradioen, videospilleren eller TV-antennen.
 • Flytt radioen, videospilleren, fjernsynet eller annen mottaker i den grad det er mulig med hensyn til telefonutstyret.
 • Hvis dette telefonproduktet går på vekselstrøm, kobler du produktet til et stikkontakt som ikke er i samme krets som det som brukes av radioen, videospilleren eller fjernsynet.
 • Kontakt en forhandler eller en erfaren radio- / TV-tekniker for å få hjelp.

Modifikasjoner på dette produktet, som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret.
Dette klasse B digitale apparatet oppfyller kanadiske krav:
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Industri Canada

Denne enheten er i samsvar med Industry Canada lisensfritatt RSS-standard (er).

Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig
interferens, og (2) denne enheten må godta enhver mottatt interferens, inkludert interferens
som kan forårsake uønsket drift.

Personvern for kommunikasjon kan ikke garanteres når du bruker denne telefonen.

Begrepet '' IC: '' før sertifiserings- / registreringsnummeret betyr bare at bransjen
Canadas tekniske spesifikasjoner ble oppfylt.

Ringer-ekvivalensnummeret (REN) for dette terminalutstyret er 0.7. REN er en indikasjon på maksimalt antall enheter som kan kobles til et telefongrensesnitt. Avslutningen på et grensesnitt kan bestå av en hvilken som helst kombinasjon av enheter som bare er underlagt
krav om at summen av REN-er for alle enhetene ikke overstiger fem.

Dette produktet oppfyller gjeldende tekniske Canadas tekniske spesifikasjoner.

Begrenset garanti

AT & T-merket brukes under lisens - enhver reparasjon, erstatning eller garantiservice og alt
spørsmål om dette produktet bør rettes til: Besøk i USA
www.telephones.att.com eller ring 1 (800) 222-3111. Ring i Canada 1 (866) 288-4268.

 1. Hva dekker denne begrensede garantien?
  Produsenten av dette AT & T-merkeproduktet garanterer innehaveren av et gyldig bevis på
  kjøp (“FORBRUKER” eller “deg”) at produktet og alt tilbehør som leveres i salgspakken (“PRODUKT”) er fri for mangler i materiale og utførelse, i henhold til følgende vilkår og betingelser, når de installeres og brukes normalt og i i samsvar med bruksanvisningen for PRODUKT. Denne begrensede garantien gjelder kun for FORBRUKER for produkter som er kjøpt og brukt i USA og Canada.
 2. Hva vil bli gjort hvis PRODUKTET ikke er mangelfullt i materialer og utførelse i den begrensede garantiperioden (“vesentlig defekt PRODUKT”)?
  I løpet av den begrensede garantiperioden, produsentens autoriserte servicerepresentant
  reparasjoner eller bytter etter produsentens valg, uten kostnad, en vesentlig defekt
  PRODUKT. Hvis produsenten reparerer PRODUKTET, kan de bruke nytt eller pusset opp
  reservedeler. Hvis produsenten velger å erstatte PRODUKTET, kan de erstatte det med et nytt eller oppusset PRODUKT med samme eller lignende design. Produsenten beholder de defekte delene, modulene eller utstyret. Reparasjon eller erstatning av PRODUKTET, etter produsentens valg, er ditt eksklusive middel. Produsenten returnerer reparerte eller erstatningsprodukter til deg i fungerende tilstand. Du bør forvente at reparasjonen eller utskiftingen tar omtrent 30 dager.
 3. Hvor lang er den begrensede garantiperioden?
  Den begrensede garantiperioden for PRODUKTET strekker seg ETT (1) ÅR fra kjøpsdatoen. Hvis produsenten reparerer eller erstatter et vesentlig defekt PRODUKT under vilkårene i denne begrensede garantien, gjelder denne begrensede garantien også for reparert eller utskiftet PRODUKT i en periode på enten (a) 90 dager fra datoen da det reparerte eller erstatningsproduktet ble sendt til deg eller (b) gjenværende tid på den opprinnelige ett års begrensede garantien; det som er lengst.
 4. Hva dekkes ikke av denne begrensede garantien?
  Denne begrensede garantien dekker ikke:
 • PRODUKT som har blitt utsatt for misbruk, ulykke, forsendelse eller annen fysisk skade,
  feil installasjon, unormal drift eller håndtering, forsømmelse, oversvømmelse, brann, vann eller
  annen flytende inntrenging; eller
 • PRODUKT som har blitt skadet på grunn av reparasjon, endring eller modifisering av noen
  annet enn en autorisert servicerepresentant fra produsenten; eller
 • PRODUKT i den grad problemet er forårsaket av signalforhold,
  nettverkspålitelighet eller kabel- eller antennesystemer; eller
 • PRODUKT i den grad problemet skyldes bruk med ikke-AT & T tilbehør; eller
 • PRODUKT hvis garanti / kvalitetsmerker, PRODUKT-serienummer eller elektroniske
  serienumre er fjernet, endret eller gjort ulæselig; eller
 • PRODUKT kjøpt, brukt, betjent eller sendt for reparasjon fra utenfor USA
  av Amerika eller Canada, eller brukt til kommersielle eller institusjonelle formål (inkludert men ikke
  begrenset til produkter som brukes til utleieformål); eller
 • PRODUKT returnert uten gyldig kjøpsbevis (se punkt 6); eller
 • Gebyrer for installasjon eller oppsett, justering av kundekontroller og installasjon eller
  reparasjon av systemer utenfor enheten.
Begrenset garanti

5. Hvordan får du garantiservice?
Besøk for å få garantiservice i USA www.telephones.att.com eller ring 1 (800) 222-3111. I Canada, vennligst ring 1 (866) 288-4268.

MERK: Før du ringer for service, vennligst vennligst review brukerhåndboken. En kontroll av PRODUKT -kontrollene og funksjonene kan spare deg for et tjenesteanrop.

Med unntak av det som er gitt i gjeldende lov, påtar du deg risikoen for tap eller skade under transitt og
transport og er ansvarlig for leverings- eller håndteringskostnader som påløper ved transport av PRODUKTET (ene) til servicestedet. Produsenten vil returnere reparert eller erstattet PRODUKT under denne begrensede garantien. Transport-, leverings- eller håndteringsgebyr er forhåndsbetalt. Produsenten påtar seg ingen risiko for skade eller tap av PRODUKTET under transport. Hvis PRODUKTSvikt ikke dekkes av denne begrensede garantien, eller kjøpsbeviset ikke oppfyller vilkårene i denne begrensede garantien, varsler produsenten deg og ber deg godkjenne reparasjonskostnadene før ytterligere reparasjonsaktivitet. Du må betale for reparasjonskostnader og returfraktkostnader for reparasjon av produkter som ikke er dekket av denne begrensede garantien.

6. Hva må du returnere med PRODUKTET for å få garantiservice?
Du må:
en. Returner hele den originale pakken og innholdet inkludert PRODUKTET til servicestedet sammen med en beskrivelse av feil eller vanskeligheter; og
b. Inkluder et “gyldig kjøpsbevis” (salgskvittering) som identifiserer det kjøpte PRODUKTET (PRODUKTmodell) og kjøps- eller kvitteringsdatoen; og
c. Oppgi navn, fullstendig og riktig postadresse og telefonnummer.

7. Andre begrensninger

Denne garantien er den fullstendige og eksklusive avtalen mellom deg og produsenten av dette AT & T-merkede PRODUKTET. Den erstatter all annen skriftlig eller muntlig kommunikasjon relatert til dette PRODUKTET. Produsenten gir ingen andre garantier for dette PRODUKTET. Garantien beskriver utelukkende alle produsentens ansvar for PRODUKTET. Det er ingen andre uttrykkelige garantier. Ingen har rett til å gjøre endringer i denne begrensede garantien, og du bør ikke stole på noen slik modifikasjon.

Statlige / provinsielle lovrettigheter: Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat eller provins til provins.

Begrensninger: Underforståtte garantier, inkludert de som er egnet til et bestemt formål og salgbarhet (en uskrevet garanti for at PRODUKTET er egnet til vanlig bruk) er begrenset til ett år fra kjøpsdato. Noen stater / provinser tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så begrensningen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Under ingen omstendigheter skal produsenten holdes ansvarlig for indirekte, spesielle, tilfeldige, følgeskader eller lignende skader (inkludert, men ikke begrenset til tapt fortjeneste eller inntekt, manglende evne til å bruke PRODUKTET eller annet tilknyttet utstyr, kostnadene ved erstatningsutstyr, og krav fra tredjeparter) som følge av bruk av dette PRODUKTET. Noen stater / provinser tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

Oppbevar din originale salgskvittering som kjøpsbevis.

Tekniske spesifikasjoner

Driftstemperatur 32 ° F - 122 ° F 0 ° C - 50 ° C
Strømadapterinngang AC120V 60Hz
Strømadapterutgang DC6V 400mA

     

AT&T stor knapp og stor skjermtelefon [CL4940, CD4930] Brukerhåndbok - Optimalisert PDF
AT&T stor knapp og stor skjermtelefon [CL4940, CD4930] Brukerhåndbok - Original PDF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.