Document

OWLLON TNS-0117 Dobe Wireless Gamepad for Nintendo Switch Pro Controller Brukerhåndbok
OWLLON TNS-0117 Dobe Wireless Gamepad For Nintendo Switch Pro Controller

Produksjonsintroduksjon:

This controller is of Bluetooth wireless type, which is mainly used with N-S console. The aisle light of the controller is assigned through the console. This product is available in motor vibration and sensor functions, and it supports the connection to PC console via USB so as to achieve PC XINPUT function

Produktdiagram:

Produktdiagram
Produktdiagram

Funksjonsdiagram:

Funksjonsnavn Is there a function? Merknader
USB kablet tilkobling Ja  
Bluetooth-tilkobling Kundeservice  
tilkoblingsmodus N-S PC mode  
Six-axis gravity induction Ja  
En nøkkel Ja  
B nøkkel Ja  
X-tast Ja  
Y-tast Ja  
- nøkkel Ja  
+ tast Ja  
L nøkkel Ja  
R-nøkkel Ja  
ZL key Ja  
ZR key Ja  
Hjemmenøkkel Ja  
Print Screen key function Ja  
3D-joystick (venstre 3D-joystick-funksjon) Ja  
L3-tast (venstre 3D-joystick-trykktastfunksjon) Ja  
R3 key (right 3D joystick press key function) Ja  
Cross key function Ja  
TUBRO speed regulation function Ja  
Connecting indicators Ja  
Motor vibration intensity adjustment Ja  
Kontroller oppgradering Kundeservice  

Mode and Pairing Instruction:

 • 1. N-S wired connection mode:
  1. Before use the wired connection, please confirm the N-S console system: “set up” -> “controller and inductor” -> “wired connection of Pro controller” in “on” state.
  2. The controller is connected to the N-S base via USB cable so as to be used as the wired controller, and the corresponding indicator light of the controller will flash slowly; when you plug out the USB cable, the controller turns into wireless mode and connect the console automatically!
 • 2. N-S wireless connection mode:
  1. Before use the wireless connection, please confirm that the N-S console system turns to: “controller” -> “ change grip/order” in pairing state.
  2. Long press the code key of the controller for 3 seconds to enter into Bluetooth search mode, and the LED indicator light will flash in marquee type.
   The corresponding channel indicator light will be on after successful connection.
 • 3. PC-360, PC mode:
  Firstly, please download the PC 360 to Windows computer. After the PC 360 is installed, the controller should be connected to the computer via USB cable, and the corresponding channel indicator light will be on after successful connection. The LED2 and LED3 will be on when the No.1 and No.10 keys are pressed simultaneously to switch to PC mode.
 • 4. Back connection and shutdown instruction:
  1. Short press the Bluetooth code key to shutdown the controller.
  2. Press Home to wake up the controller. The awakened controller will automatically back connect the console which has been paired previously; it will switch to auto sleep if the back connection is not successful within 8 seconds.

Ladeindikasjon og ladeegenskaper:

During the charging of the controller: the charging LED indicator light will be on, and it will be off after the controller is fully charged.

Automatisk hvilemodus:

 • Connect N-S mode: the N-S console screen is off or shut down, and the controller automatically disconnects and switch to sleep mode.
 • Bluetooth connection mode: the Bluetooth disconnects and switches to sleep mode after the Bluetooth code key is pressed shortly.
 • Without any keys pressed within 5 min, it will switch to auto sleep mode (including gravitational induction immobility). Remarks: there is no auto sleep currently

TURBO Function Settings:

 • Halvautomatisk TURBO-funksjonsinnstilling: trykk på TURBO-tasten og sett den som TURBO-funksjonstast etter behov, så kan du fullføre innstillingene.
 • Full-automatic TURBO function setting: press TURBO key and then press the key which has been set up with the semi-automatic TURBO function.
 • Keys available for TURBO function settings: A key, B key, X key, Y key, + key, – key, L key, R key, ZL key, ZR key, “cross” key (up, down, left and right), L3 key (left 3D joystick press key) and R3 (right 3D joystick press key).
 • Slett TURBO funksjonstaster som er satt:
  • Clear TURBO function of single key: press TURBO key + key set up with TURBO function for quick clear.
  • Shut down the automatic firing function: you should short press the – key and down arrow key once, and the controller will vibrate once to execute the command, then the automatic firing function of all keys will be turned off.
 • Regulation methods of automatic firing speed:
  • A. Increase automatic firing speed: short press T key and up arrow key once, and the controller will vibrate once to execute the command, which means that the automatic firing speed has been up regulated by one gear successfully.
  • B. Reduce automatic firing speed: short press T key and up arrow key once, and the controller will vibrate once to execute the command, which means that the automatic firing speed has been down regulated by one gear successfully.
  • C. The automatic firing function is memorable. If the console is connected after the controller is disconnected, the automatic firing speed set up previously can be memorized.

Motor Vibration Regulation:

3 gears in total: weak, intermediate and strong (the changed amplitude is 40%, 70% and 100%) regulation methods:

 • Lowest gear (40% amplitude): press 4 L/ZL/R/ZR keys on the side for 1 sec simultaneously, then the regulations is successful.
 • Intermediate gear (70% amplitude): press 4 L/ZL/R/ZR keys on the side for 1 sec simultaneously, then the regulations is successful.
 • Top gear (100% amplitude): press 4 L/ZL/R/ZR keys on the side for 1 sec simultaneously, then the regulations is successful.
 • The intermediate gear of controller vibration is acquiescently connected for the first time, i.e. 70% amplitude.

USB-tilkoblingsfunksjon:

 • The wired N-S and PC XINPUT mode connection is supported.
 • It is automatically identified as N-S mode when connected to N-S console.
 • It is in XINPUT mode when connected to PC.

Elektriske parametere:

Sak Referanseverdi
Arbeidsvoltage DC 3.6-4.2V
Arbeider strøm 24mA
Søvnstrøm 22.5uA
Vibration current 82 mA~130 mA
Inngangseffekt DC 4.5~5.5V/400mA
Batterikapasitet 500mAh
Driftsavstand 10m

3D Joystick Instruction:

 • The 3D joystick is not required to be calibrated manually on N-S console. The 3D joystick will be calibrated automatically when the N-S console is plugged.
 • If the 3D joystick drips during use, please replug and unplug the controller before use. Be careful not to touch the 3D joystick when you plug and unplug the controller.

Gyroscope Calibration Instruction:

Enter into the “N-S console setting – controller and inductor – calibration of gyroscope inductor” for controller test and calibration; place the controller horizontally on the desktop and long press + or – for calibration.

Controller Upgrade Instruction:

 • If this product cannot be used due to system compatibility and other reasons, please contact the customer service provider to provide program: install the upgrade package to upgrade.
 • Specific operation: plug the controller into the computer first, then press the X+Y+HOME for 3 sec to enter into the upgrade mode; and then open the Program.exe software, click update firmware to upgrade, and wait for the prompt for successful update.

Saker som trenger oppmerksomhet:

 • This product should be well kept when not in use.
 • Dette produktet kan ikke brukes og lagres i fuktige omgivelser.
 • Dette produktet bør brukes eller lagres ved å unngå støv og tung belastning for å garantere levetiden.
 • Vennligst ikke bruk produktet som er gjennomvåt, krasjet eller ødelagt og med elektrisk ytelsesproblemer forårsaket av feil bruk.
 • Ikke bruk eksternt varmeutstyr som mikrobølgeovner til tørking.
 • Hvis den er skadet, send den til vedlikeholdsavdelingen for avhending. Ikke demonter den selv.
 • Barnebrukere skal bruke dette produktet riktig under veiledning av foreldre, og ikke være avhengige av spillet.

FCC Forsiktig :

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og
 2. denne enheten må godta all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

OBS: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon.
Dette utstyret genererer bruk og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse av radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Enheten er evaluert for å oppfylle det generelle kravet til RF-eksponering. Enheten kan brukes i bærbar eksponeringstilstand uten begrensning.

Dokumenter / Ressurser

OWLLON TNS-0117 Dobe Wireless Gamepad For Nintendo Switch Pro Controller [pdf] Brukerhåndbok
TNS-0117, TNS0117, 2AJJCTNS-0117, 2AJJCTNS0117, TNS-0117 Dobe Wireless Gamepad For Nintendo Switch Pro Controller, TNS-0117, Dobe Wireless Gamepad For Nintendo Switch Pro Controller

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.