Micron Electronics Prime LS100 LTE Tracker

Introduksjon

Prime LS100 is a powerful LTE Tracker which is designed as Emergency call equipment. It works on LTE B4/B13 with superior receiving sensitivity. Its location can be real time or schedule tracked by backend server or specified terminals. Based on the embedded wireless tracking protocol, Prime LS100 can communicate with the backend server through LTE network, and transfer reports of emergency. Service provider is easy to setup their tracking platform based on the functional wireless tracking protocol.
The WIFI function will be activated and report the MAC addresses once the device is in alerting state. The BLE function will be activated and scan the third-party BLE data or Beacon broadcast by custom setting or protocol.
RF 433MHz is used as a supervised short range RF communication link between the unit and the Base Station to determine if they are no longer in range with each other.

Produktet er overview

Utseende

Buttons Interface Description

Button /USB Interface Description

KEY/interface

Beskrivelse

Tilbakestill nøkkel Power off     the Prime LS100
adapter Connected to a Power supply socket can power on Prime LS100
Funksjonstast SOS-modus
Feature Key Play to do list audios.
TEST Key Testmodus
LED-beskrivelse


Figur 1-2

There are 3 LED lights in Prime LS100 device, the description as following.

Lett event Tilstand
Function Key LED Function Key pressed Solid when pressed
Feature Key LED Feature Key pressed Solid when pressed
Test Key LED Test Key pressed Solid when pressed
Breath Light Test Key long press Breath effect

Komme i gang

Deleliste

Navn

bilde

Merknad

Prime LS100 Base Station The LTE Base Station.
Prime LS100 adapter It used to power on the Prime LS100.
Innebygd batteri

The following items are suggestion for built-in battery usage, please pay more attention.

  • The device is Emergency call equipment, which is designed to be used by adapter always plugged.
  • There is a 850mAh Lithium polymer battery integrated in device. The built-in battery will only be used when the adapter unplugged.

Note: If the Prime LS100 device is firstly used, please make sure the adapter of the device is plugged in the power supply socket.

Prime LS100 Adapter

Prime LS100 base station is connected with an AC Adapter.
The adapter is used for device power on, built-in battery charging, which should be plugged in power supply socket at any time ( by end user).

Slå på / slå av


Figur 2-2

Strøm på: Plug in the power adapter and power on.
Slå av: Unplugged the power adapter and press the Reset button.

OBS: the user can not power off Prime LS100 if the adapter is plugged.

Frekvens

LTE: Band2/Band4/Band5/Band12/Band13
WIFI::2412MHz-2462MHz
BLE:2412MHz-2472MHz
433:433.92MHZ

Feilsøking og sikkerhetsinformasjon

Feilsøking

Disorder

Mulig årsak

Oppløsning

Meldinger kan ikke rapporteres til backend-serveren via mobilnettverket. APN er feil. Noen APN kan ikke besøke internett direkte. Spør nettoperatøren om riktig APN.
IP-adressen eller porten til backend-serveren er feil. Sørg for at IP-adressen for backend-serveren er en identifisert adresse på internett.
Unable to power off Prime LS100. Funksjonen til av/på-tasten ble deaktivert av AT+GTFKS. Aktiver funksjonen til av/på-tasten med AT+GTFKS.
Batteriet kan ikke lades Batteriet har ikke vært brukt på for lenge og har vært låst. Using a external power source with 3.6V to 4.2V DC power supply to active the battery or apply for after sale help.
Sikkerhetsinformasjon

The following items are suggestion for safety use, please pay more attention. Please do not disassemble the device by yourself. Please do not put the device on the overheating or too humid place, avoid
exposure to direct sunlight. Too high temperature will damage the device or even cause the battery explosion. Please do not use Prime LS100 on the airplane or near medical equipment.

FCC Forsiktig.

§ 15.19 Merkekrav.
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Betjening er underlagt forutsetning av at denne enheten ikke forårsaker skadelig interferens.

§ 15.21 Informasjon til brukeren.
Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

§ 15.105 Informasjon til brukeren.
Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer bruk og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse av radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:
-Reriger eller flytt mottaksantennen.
- Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
-Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio / TV-tekniker for hjelp.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated withmin imum distance 20cm between the radiator & your body.

Dokumenter / Ressurser

Micron Electronics Prime LS100 LTE Tracker [pdf] Brukerhåndbok
BAS4GA, ZKQ-BAS4GA, ZKQBAS4GA, Prime LS100 LTE Tracker, LS100 LTE Tracker, LTE Tracker, Tracker

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.