266285 – BJ 57IN SNOWMAN WITH SNOWFLAKES
Monteringsinstruksjon

Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - cover

 1. Take the snowman out of the package. Assemble the two half parts of the bottom body by inserting tubes or hook through the circles on each side as shown in the picture above .
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 5
 2. Assemble the snowman’s upper body onto the bottom one .
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 2
 3. Put the snowman’s hat and arms on the body.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 3
 4. Wrap the light chain on the metal wire and install the snowflakes one by one as shown, then connect the end plug with the connector of the body lights.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 4
 5. Install the metal wire on snowman’s hand and put the scarf around the neck.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 5
 6. Assembly is now complete. if using outdoors on a lawn , secure the snowman by inserting the 4 lawn stakes through the supports and into the soil.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Når du bruker elektriske produkter, bør grunnleggende forholdsregler alltid tas, inkludert følgende:

 1. LES OG FØLG ALLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER.
 2. Les og følg alle instruksjonene som er på produktet eller som følger med produktet.
 3. Ikke bruk skjøteledning.
 4. Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lightning conductors.
 5. Installasjonsarbeid og elektriske ledninger må utføres av kvalifiserte personer i samsvar med alle gjeldende koder og standarder, inkludert brannklassifisert konstruksjon.
 6. Do not install or use within 10 feet of a pool.
 7. Do not use in a bathroom.
 8. ADVARSEL: Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover .
 9. ADVARSEL: Risk of Fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.
 10. ADVARSEL: Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered (attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).
  LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE - Denne håndboken inneholder viktige sikkerhets- og bruksanvisninger for kraftenheter.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) Denne enheten må akseptere mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.
NOTAT: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon.
Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Dokumenter / Ressurser

Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes [pdf] Bruksanvisning
266285, 2ATJQ266285, 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes, 266285, BJ 57IN Snowman With Snowflakes

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.