KRAMER KIT-401 Auto Switcher-LOGO

KRAMER KIT-401 Auto Switcher KRAMER KIT-401 Auto Switcher-PROD

Quick Start Guide

This guide helps you install and use your KIT-401 for the first time. Go to www.kramerav.com/downloads/KIT-401 to download THE latest user manual and check if firmware upgrades are available.

Sjekk hva som er i esken

KIT-401, including:
KIT-401T 4K HDMI/PC Auto Switcher Transmitter and KIT-400R 4K HDBT/HDMI Receiver/Scaler 1 Power adapter, cable adapter and cord 4 Rubber feet 1 Quick start guide Installation accessories 2 Bracket sets (KIT-400R) 1 Frame or frame kit (KIT-401T)

Get to know your KIT-401

KIT-401TKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG1

# Trekk   Funksjon
1 ETHERNET LAN RJ-45 Connector Connect to the LAN (Ethernet traffic or PC controller).
2 HDMI ™ IN-kontakt Koble til en HDMI-kilde.
3 Nullstillknapp Sends a reset command to KIT-400R and then reboots KIT-401T.
4 HDMI LED-indikator Lights green when the HDMI source is selected as the input. Lights red when analog audio is selected.
PC Lights green when the PC source is selected as the input. Lights red when analog audio is selected.
FJERN Lights green when the HDMI INPUT source on KIT-400R is selected as the input.
5 AUDIO IN 3.5 mm minijack Connect to an unbalanced, stereo audio source (for example, the audio output of the laptop).
6 PC 15-pin HD Connector Connect to a PC graphics source.
# Trekk   Funksjon
7 12V Power Supply 2-pin Terminal Block Connector Connect to the supplied power adapter (if required). Connect + to +, – to -. Follow powering instructions in Trinn 5: Koble til strøm.
Connect power to either this terminal block or to the KIT-400R 12V power connector (item 34). Do not connect to both!
8 RS-232 DATA 3-pin Terminal Block Connector Connect to a serial data source or acceptor.
9 CONTROL 3-pin

Terminalblokk -kontakt

Koble til en seriell kontroller eller PC.
10 Remote Contact-closure 4-pin Terminal Block Connector Connect to contact closure switches (by momentary contact between the desired pin and GND pin) to select an input, the remote HDMI IN and audio volume (up or down), see Trinn 6: Operate KIT-401.
11 OPPSETT 4-veis DIP-bryter Set the device behavior, see Trinn 4: Connect inputs and outputs.
12 Ringtungeterminaljordingsskrue Koble til jordingsledning (valgfritt).
13 HDBT OUT (PoC) RJ-45

Connector

Koble til KIT-400R.
14 AUDIO OUT 3.5 mm Mini Jack Connect to the unbalanced, stereo audio acceptor (for example, aktive høyttalere).

Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.
KIT-400RKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG2

# Trekk   Funksjon
15 PROG USB-kontakt Koble til en USB-pinne for å utføre fastvareoppgraderinger.
16 INNGANGER SELECT-knapp Trykk for å velge inngang (HDBT eller HDMI).
17 HDBT LED Lyser blått når HDBT-inngangen er valgt.
18 HDMI LED Lyser blått når HDMI-inngangen er valgt.
19 MENU-knapp Press to enter/exit the on-screen display (OSD) menu. Press together with the – button to reset to 1080p.
20 ENTER -knapp In OSD, press to choose the highlighted menu item. Press together with the FREEZE/+ button to reset to XGA.
21 - In OSD, press to move back through menus or decrement parameter values.
22 FREEZE/+-knapp I OSD, trykk for å gå fremover gjennom menyene eller øke parameterverdiene. Når du ikke er i OSD, trykk for å fryse skjermen.
23 LINK LED Lights blue when a link is established with the transmitter.
24 PÅ LED Lights green when device is powered.
25 INNGANGER HDBT RJ-45-kontakt Koble til KIT-401T.
26 HDMI™-kontakt Koble til en HDMI-kilde.
27 UTGANG HDMI-kontakt Koble til en HDMI-akseptor.
28 AUDIO 5-pins terminalblokkkontakt Koble til en balansert stereolydmottaker.
29 EKSTERN Kontakt-lukking 5-pins rekkeklemmekontakt Connect to contact closure switches (by momentary contact between the desired pin and GND pin). To turn display on or off, see Trinn 6: Operate KIT-401.
30 RS-232 CONTROL 3-pin

Terminalblokk -kontakt

Koble til en seriell kontroller eller PC.
31 DATA 3-pin Terminal Block Connector Connect to a serial data source or acceptor.
32 RELAY 3-pin Terminal Block Connector Connections to the internal relay: normally open (NO), normally closed (NC) and common (C). Connect to devices to be controlled by relay (for example, a motorized projection screen).
33 PoC (Power Over Cable) Switch Set to on.
34 12V DC-kontakt Connect to the supplied power adapter (if required). Follow powering instructions in Trinn 5: Koble til strøm.
Connect power to either this 12V power connector or to the KIT-401T

terminal block (item 7). Do not connect to both!

Install KIT-401T and Mount KIT-400R

Install KIT-401T
Insert the device into the in-wall box. Note that first you need to connect the HDBT cable (and power – if powering via the transmitter) and connect the parts as shown in the illustrations below:

EU/UK-versjonKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG3

US-D versjonKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG4

DECORA® design frames are included in US-D models. DECORA® is a registered trademark of Leviton Manufacturing Co., Inc. We recommend that you use any of the following standard 2 gang in-wall junction boxes (or their equivalent):

 • US-D: 2 gang US electrical junction boxes.
 • EU: 2 gang in-wall junction box, with a cut-hole diameter of 2x68mm and depth that can fit in both the device and the connected cables (DIN 49073).
 • UK: 2 gang in-wall junction box (BS 4662), 135x75mm (W, H) and depth that can fit in both the device and the connected cables.
 • EU/UK: 2 gang on-wall junction box (use the recommended Kramer on-wall box available at www.kramerav.com/product/KIT-401T).

Mount KIT-400R
Install KIT-400R using one of the following methods:

Advarsel:KRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG5

 • Forsikre deg om at miljøet (f.eks. Maks. Omgivelsestemperatur og luftstrøm) er kompatibelt med enheten.
 • Unngå ujevn mekanisk belastning.
 • Passende hensyn til utstyrets typeskilt skal brukes for å unngå overbelastning av kretsene.
 • Pålitelig jording av rackmontert utstyr bør opprettholdes.
 • Maksimal monteringshøyde for enheten er 2 meter.

Koble inn og ut

Always switch OFF the power before connecting to your KIT-401.KRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG6

Connect the audio output:KRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG7

For å oppnå spesifiserte forlengelsesavstander, bruk de anbefalte Kramer-kablene som er tilgjengelige på www.kramerav.com/product/KIT-401. Bruk av kabler fra tredjepart kan forårsake skade!

Wiring the RJ-45 connectorsKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG8
This section defines the TP pinout, using a straight pin-to-pin cable with RJ-45 connectors. For HDBT cables, it is recommended that the cable ground shielding be connected/soldered to the connector shield.

Setting the KIT-401T OPTION DIP-switches
A switch that is down is on; a switch that is up is off. By default, all the switches are up (off). After changing a DIP switch you must power cycle the device to implement the change.

 • DIP-switch 1 set to off (up).
 • DIP-switch 2 set to off (up).

Audio Switching SelectionKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG9

DIP-switch 3 DIP-switch 4 Valg av lydinngang  
Off (up) Off (up) Automatic – Priority selection: Embedded HDMI ” analog Audio In (high to low priority).
Off (up) On (down) Automatic – Priority selection: Analog Audio In ” embedded HDMI (high to low priority).
On (down) Off (up) Embedded HDMI.
On (down) On (down) Analog Audio In.

Koble til strøm

KIT-401 uses a PoC (Power over Cable) system, meaning that the system is powered by connecting the 12V adapter to either KIT-401T or to KIT-400R. Do not connect power to both devices. Safety Instructions (See www.kramerav.com for updated safety information) Caution:

 • For produkter med reléterminaler og GPI \ O -porter, se den tillatte klassifiseringen for en ekstern tilkobling, som ligger ved siden av terminalen eller i brukerhåndboken.
 • Det er ingen deler som operatøren kan utføre service på.

Advarsel:

 • Failure to use PoC and power connector correctly may destroy the devices!
 • Bruk bare strømledningen som følger med enheten.
 • Koble fra strømmen og koble enheten fra veggen før du installerer den.

Operate KIT-401

Operate KIT-401 via:

 • Eksternt, av RS-232 serielle kommandoer overført av et berøringsskjermsystem, PC eller annen seriell kontroller.
 • Embedded web sider via Ethernet.
 • Remote control switches.
RS-232 kontroll/protokoll 3000
Baudrate: 115,200 Paritet: none Stopp Bits: 1
Databit: 8 Kommandoformat: ASCII    
Example: (Set the Audio out volume level to 75): #AUD-LVL 1,1,75
Standard Ethernet-parametre
IP-adresse: 192.168.1.39 UDP-port nr.: 50000
Nettverksmaske: 255.255.0.0 TCP-port #: 5000
Inngangsport: 0.0.0.0.    

Betjenes via fjernkontrollbryterne
Koble den ønskede pinne til GND-pinnen midlertidig for å velge en inngang:

Pin-navn Funksjon
KIT-401T
VELG Short press – Select the input. Long press – Adjust the VGA phase shift.
FJERN Select the HDMI input on KIT-400R.
VOL OPP Press to increase the analog audio output level.
VOL DN Press to decrease the analog audio output level.
KIT-400R
TOGL One button toggles between display on and display off (instead of using two separate buttons for on and off). Alternatively, using the KIT-400R OSD, configure toggling display on and off according to whether a switch is open or closed, for example, using an occupancy sensor.
AV Slå av skjermen.
ON Slå på skjermen.

KIT-401TKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG10

KIT-400RKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG11

Dokumenter / Ressurser

KRAMER KIT-401 Auto Switcher [pdf] Brukerveiledning
KIT-401 Auto Switcher, KIT-401, Auto Switcher

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.