KRAMER- KDS-EN7 -Skalerbar med høy ytelse- 4K- AVoIP -Koder- logo

KRAMER- KDS-EN7 -Skalerbar med høy ytelse- 4K- AVoIP -KoderKRAMER- KDS-EN7 -Skalerbar med høy ytelse- 4K- AVoIP -Koder- produkt

KDS-EN7, KDS-DEC7 Hurtigstartveiledning

Denne veiledningen hjelper deg med å installere og bruke KDS-EN7 og KDS-DEC7 for første gang. Gå til www.kramerav.com/downloads/KDS-EN7 for å laste ned den siste brukerhåndboken og sjekke om firmwareoppgraderinger er tilgjengelige.

Trinn 1: Sjekk hva som er i boksen 

 • KDS-EN7 4K AVoIP-koder eller KDS-DEC7 4K AVoIP-dekoder`
 • 2 brakettsett for hvert produkt
 • 1 Hurtigstartguide

Trinn 2: Bli kjent med KDS-EN7 og KDS-DEC7 KRAMER- KDS-EN7 -Skalerbar med høy ytelse- 4K- AVoIP -Koder- fig 1

# Trekk Funksjon
1 HOST USB Type B-port Koble til en USB-vert, f.eksample, en PC for KVM/USB-støtte.
2 LCD-skjerm Brukes for enhetskonfigurasjon som unik kanal/AV-strøminnstilling på koder og kanalinnstilling på dekoder.
3 Meny-navigasjonsknapp ƒ Trykk for å gå tilbake til forrige meny.
 Trykk for å gå opp til neste konfigurasjonsparameter.
„ Trykk for å gå til neste meny.
‚ Trykk for å gå ned til neste konfigurasjonsparameter.
Enter Trykk for å godta endringer.
4 LINK LED Se LED-funksjonalitet.
5 NET-LED Se LED-funksjonalitet.
6 PÅ LED Se LED-funksjonalitet.
7 24V/1A DC-kontakt Koble til strømadapteren (kjøpes separat).
8 RESET Innfelt knapp Trykk og hold i 10 sekunder for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. Alle lysdioder blinker.
9 LAN MEDIA 1G(PoE) RJ-45

Havn

Unicast: koble til for streaming enten direkte til en dekoder eller via LAN.

Multicast: koble til flere dekodere eller koble til en dekoder som flere dekodere er koblet til via SERVICE (1G) port.

10 LAN SERVICE 1G RJ-45

Havn

Brukes VALGFRITT for fysisk separasjon mellom AV- og kommandostrømmer for å skille LAN for sikkerhets- og pålitelighetsformål.
11 RS-232 3-pins rekkeklemmekontakt Koble til en RS-232-enhet for å bruke som en gateway og toveis signalforlengelse (selv når ingen AV-signal er utvidet).
12 LYD INN/UT 5-pinners

Terminalblokk -kontakt

Koble til en balansert analog stereolydkilde/akseptor.
13 IR 3.5 minijack Koble til en IR-sensor eller sender for toveis signalforlengelse (selv når ingen AV-signal er utvidet). Forventet voltage for IR-mottaker – (3.3V).
14 HDMI IN-kontakt Koble til en HDMI-kilde.
15 HDMI OUT-kontakt Koble til for å sløyfe signalet.

KRAMER- KDS-EN7 -Skalerbar med høy ytelse- 4K- AVoIP -Koder- fig 2

# Trekk Funksjon
16 USB Type A-port Koble til et tastatur og en mus.
17 LCD-skjerm Ved oppstart viser den siste videokilden. Brukes for enhetsinformasjon og konfigurasjon.
18 Meny-navigasjonsknapp ƒ Trykk for å gå tilbake til forrige meny.
 Trykk for å gå opp til neste konfigurasjonsparameter.
„ Trykk for å gå til neste meny.
‚ Trykk for å gå ned til neste konfigurasjonsparameter.
Enter Trykk for å godta endringer.
19 LINK LED Se LED-funksjonalitet.
20 NET-LED Se LED-funksjonalitet.
21 PÅ LED Se LED-funksjonalitet.
22 24V/1A DC-kontakt Koble til strømadapteren (kjøpes separat).
23 RESET Innfelt knapp Trykk og hold i 10 sekunder for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. Alle lysdioder blinker.
24 LAN MEDIA 1G(PoE)

RJ-45-port

Koble til for strømming.
25 LAN SERVICE 1G

RJ-45-port

Bruk, valgfritt, for å lage en fysisk separasjon mellom AV-strømmer (MEDIA) og kommandostrømmer (SERVICE), for å forbedre sikkerheten og påliteligheten.
26 RS-232 3-pins rekkeklemmekontakt Koble til en RS-232-enhet for å bruke som en gateway og toveis signalforlengelse (selv når ingen AV-signal er utvidet).
27 AUDIO OUT 5-pinners

Terminalblokk -kontakt

Koble til en balansert analog stereolydmottaker.
28 IR 3.5 minijack Koble til en IR-sensor eller sender for toveis signalforlengelse (selv når ingen AV-signal er utvidet). Forventet voltage for IR-mottaker – (3.3V).
29 HDMI IN-kontakt Koble til en HDMI-kilde. Kan alternativt brukes som backup-inngang til dekoderen.
30 HDMI OUT-kontakt Koble til en akseptor.

LED-funksjonalitet 

KDS-EN7 og KDS-DEC7 LED fungerer som følger:

LED FARGE Definisjon
LINK LED Lyser Grønt Det opprettes en kobling mellom KDS-EN7 og KDS-DEC7 og sender A/V-signaler.
Blinker grønt Et signal etableres, og et problem oppdages.
NET-LED Av Ingen IP-adresse er hentet.
Lys grønne En gyldig IP-adresse er anskaffet.
Blinker grønt veldig raskt (i 60 sekunder) En enhetsidentifikasjonskommando sendes (Flagg meg).
Lyser gult Enheten faller tilbake til standard IP-adresse.
Lyser rødt Sikkerhet blokkerer IP-tilgang.
PÅ LED Blinker rødt Ved innhenting av reserveadresse blinker enhetens 'ON' LED kontinuerlig i sakte 0.5/10 sek.
Lyser Grønt Når strømmen er på.
Blinker sakte grønt Enheten er i standby-modus.
Blinker raskt grønt FW lastes ned i bakgrunnen.
Blinker grønt veldig raskt (i 60 sekunder) En enhetsidentifikasjonskommando sendes (Flagg meg).
Lyser gult Enheten faller tilbake til standard IP-adresse.
Lyser rødt Sikkerhet blokkerer IP-tilgang.
Etter omstart lyser alle LED-ene i 3 sekunder og går deretter tilbake til sin normale LED-visningsmodus.

Installer KDS-EN7 ved å bruke en av følgende metoder:

 • Fest gummiføttene og plasser enheten på en flat overflate.
 • Fest en brakett (inkludert) på hver side av enheten og fest den på en flat overflate (se www.kramerav.com/downloads/KDS-EN7).KRAMER- KDS-EN7 -Skalerbar med høy ytelse- 4K- AVoIP -Koder- fig 5
 • Monter enheten i et stativ med den anbefalte rackadapteren (se www.kramerav.com/product/KDS-EN7).
 • Sørg for at miljøet (f.eks. Maksimal omgivelsestemperatur og luftstrøm) er kompatibelt med enheten.
 • Unngå ujevn mekanisk belastning.
 • Passende hensyn til utstyrets typeskilt skal brukes for å unngå overbelastning av kretsene.
 • Pålitelig jording av rackmontert utstyr bør opprettholdes.
 • Maksimal monteringshøyde for enheten er 2 meter.

Trinn 4: Koble innganger og utganger 

Slå alltid AV strømmen på hver enhet før du kobler den til KDS-EN7 og KDS-DEC7. KRAMER- KDS-EN7 -Skalerbar med høy ytelse- 4K- AVoIP -Koder- fig 3

KDS-EN7 og KDS-DEC7 kan streame 4K-video, og krever en gigabit Ethernet-svitsj for ytelse av høy kvalitet, siden den maksimale øyeblikkelige overføringshastigheten kan nå 850 Mbps. Vi anbefaler å bruke AVoIP Ethernet-svitsjer som støtter: Multicast-videresending eller -filtrering, IGMP Snooping, IGMP Querier, IGMP snooping fast leave og Jumbo-ramme (8000 byte eller større).

Koble til lydinngang/-utgangKRAMER- KDS-EN7 -Skalerbar med høy ytelse- 4K- AVoIP -Koder- fig 4

For å oppnå spesifiserte forlengelsesavstander, bruk de anbefalte Kramer-kablene som er tilgjengelige på www.kramerav.com/produkt/KDS-EN7. Bruk av tredjepartskabler kan forårsake skade!

Trinn 5: Koble til strømmen 

Som standard bruker enheten PoE for å drive enheten. Alternativt kan du kjøpe en strømadapter separat for å koble til produktet og koble til strømnettet. Sikkerhetsinstruksjoner (se www.kramerav.com for oppdatert sikkerhetsinformasjon

Forsiktig:

 • For produkter med releterminaler og GPIO-porter, se tillatt rangering for en ekstern tilkobling, plassert ved siden av terminalen eller i brukerhåndboken.
 • Det er ingen deler som operatøren kan utføre service på.

Advarsel: 

 • Bruk bare strømledningen som følger med enheten.
 • Koble fra strømmen og koble enheten fra veggen før du installerer den.

Trinn 6: Betjen KDS-EN7 

Tildeling av IP-adresse via LCD-skjermmeny
KDS-EN7 / KDS-DEC7 IP-standardadresser er: 192.168.1.39 for koderen og 192.168.1.40 for dekoderen. Som standard er DHCP aktivert, og tildeler en IP-adresse til enheten. Hvis DHCP Server ikke er tilgjengelig, f.eksample, i tilfelle en enhet er koblet direkte til den bærbare datamaskinen, får den enheten standard IP-adressen. Hvis disse IP-adressene allerede er i bruk, søker systemet etter en tilfeldig unik IP i området 192.168.XY, den tildelte IP-adressen kan identifiseres ved hjelp av LCD-skjermmenyen.
Slik tildeler du IP-adressen via LCD-skjermmeny:

 1. Koble enheten til 24V DC-strømadapteren og koble adapteren til strømnettet. PÅ-LED-en lyser grønt, og LINK-LED-en blinker (som indikerer at ingen strømmeaktivitet er oppdaget).
 2. Bruk navigasjonsknappen for å view den tilordnede IP-adressen på LCD-skjermen:
   • DEV STATUS > LAN1 Status
   • DEV STATUS > LAN2 Status (hvis tjenesteporten også er tilkoblet).

Stille inn kanalnummer
Hver koder krever et unikt kanalnummer, og de tilkoblede dekoderne bør stilles inn på den koderkanalen. Du kan stille inn kanalnummeret via LCD-skjermmenyen eller den innebygde web sider.
For å stille inn kanalnummeret for KDS-EN7/KDS-DEC7, via LCD-skjermmenyen:

 1. Koble enheten til 24V DC-strømadapteren og koble adapteren til strømnettet. PÅ-LED-en lyser grønt, og LINK-LED-en blinker (som indikerer at ingen strømmeaktivitet er oppdaget).
 2. Endre kanalnummer ved hjelp av piltastene:
   • For KDS-EN7, I LCD-skjermmenyen, gå til DEV SETTINGS > CH DEFINE, angi et unikt kanalnummer og trykk Enter for å lagre valget.
   • For hver av KDS-DEC7-enhetene, sett til det definerte KDS-EN7-kanalnummeret.

For å stille inn kanalnummeret via web sider: 

 1. Koble KDS-EN7 / KDS-DEC7 Ethernet-porten til nettverket og strøm på enheten.
 2. Få tilgang til den innebygde web sider.
 3. På hovedsiden:\
  For KDS-EN7:
   • Gå til AV-ruting-siden.
   • Velg Kanal-ID og definer kanal-ID-nummeret.

For KDS-DEC7: 

 • Gå til AV-ruting-siden.
 • Velg kanal-ID (tilsvarer ønsket kode-kanal-ID).

Dokumenter / Ressurser

KRAMER KDS-EN7 Høy ytelse/skalerbar 4K AVoIP-koder [pdf] Brukerveiledning
KDS-EN7, KDS-DEC7, KDS-EN7 Skalerbar 4K AVoIP-koder med høy ytelse, skalerbar 4K AVoIP-koder med høy ytelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.