KOFIRE LOGO

UG-05
BRUKERMANUAL

LED-indikatorlys Beskrivelse

Paringsstatus Blå og grønn LED blinker vekselvis
Strøm Blå LED forblir på uendelig, blå LED blinker sakte når musikk spilles
Standby-modus Blå LED lyser uendelig
Lavt batteristatus Blå LED blinker 3 ganger i sekundet
Vibrasjonsbryter * Vibrasjonsbryteren er på: hvit LED forblir på uendelig
* Vibrasjonsbryteren er av: hvit LED slukker
Ladestatus Rød LED lyser under lading, rød LED slukker når den er fulladet

Grunnleggende nøkkelbetjening

Turn On
Langt trykk,KOFIRE UG 05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon - Grunnleggende nøkkelbetjening hodetelefonene slås på etter at den blå LED-lampen forblir på i 3 sekunder. Hodetelefonen går inn i sammenkoblingsmodus.
Slå av
Langt trykk, KOFIRE UG 05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon - Grunnleggende nøkkelbetjeningden blå og grønne LED-lampen vil lyse i 2 sekunder, deretter slukkes og hodetelefonene slås av.

Volumjustering
Kort trykkKOFIRE UG 05 Trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon - trykk ogKOFIRE UG 05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon - kontroller volumet kontrollere volumet.
Musikkvalg
Langt trykk KOFIRE UG 05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon - kontroller volumetfor å hoppe til neste sang.
Langt trykk KOFIRE UG 05 Trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon - trykkfor å hoppe til forrige sang.

Spill av/pause/telefonsamtale
Musikkpause: Kort trykk KOFIRE UG 05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon - Grunnleggende nøkkelbetjeningnår du spiller musikk.
Musikkavspilling: Kort trykk KOFIRE UG 05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon - Grunnleggende nøkkelbetjeningnår du er i musikkpause.
Besvare anrop: Kort trykk KOFIRE UG 05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon - Grunnleggende nøkkelbetjeningnår en samtale kommer inn.
Legg på: Kort trykk KOFIRE UG 05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon - Grunnleggende nøkkelbetjeningnår du er i en samtale.
Nekter å svare: Langt trykkKOFIRE UG 05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon - Grunnleggende nøkkelbetjening når en samtale kommer inn.
Når Wireless er tilkoblet, dobbelttrykk KOFIRE UG 05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon - Grunnleggende nøkkelbetjeningvil slå det siste telefonnummeret i anropslisten på nytt.

Slå på status for hodetelefoner

Langt trykk, KOFIRE UG 05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon - Grunnleggende nøkkelbetjeninghodetelefonene slås på, og den blå og grønne LED-en blinker
vekselvis. Hodetelefonen går inn i sammenkoblingsmodus. Slå på trådløst i cellen din
telefon og søk etter "UG-05", klikk for å koble til. Den blå LED-en vil lyse på ubestemt tid
etter vellykket tilkobling, og den blå LED-en vil blinke sakte når musikk spilles.
* Merk: Det fargerike dekorasjons-LED-lyset slås på automatisk etter at hodetelefonene slås på, og det kan slås av med en tastekombinasjon.

Bryter for vibrasjonsfunksjon
Vri vibrasjonsbryteren ned i oppstartsstatusen, vibrasjonsfunksjonen slås på (den hvite LED-lampen forblir på uendelig), og hodetelefonene vil vibrere med bassen. Jo sterkere bass, jo sterkere vibrasjon. Vri vibrasjonsbryteren oppover for å slå av vibrasjonen (den hvite LED-en slukker), så kan du lytte til musikk og spille spill på vanlig måte, den vibrerende høyttaleren vil ikke fungere, og musikkhøyttaleren vil fungere normalt.

Fargerik dekor LED-bryter
Etter at hodetelefonene er slått på, vil det fargerike LED-lyset slå seg på automatisk. Hvis du vil slå av det fargerike LED-lyset for å spare batteri eller av andre grunner, trykk kort på volum opp og volum ned-knappen samtidig for å slå av LED. Den fargerike LED-en kan startes på nytt etter at den er slått av.
* Merk: Det fargerike LED-lyset vil ikke fungere mens hodetelefonen er i lading eller i kablet modus.

Bom mikrofon
Utstyrt med den lange bommikrofonen for en bedre samtaleopplevelse. Den lange bommikrofonen skal forbedre samtaleytelsen. Under en samtale, hvis du vil snakke med andre, eller du ikke vil bli hørt av personen i den andre enden av telefonen, trykker du kort på mute-knappen på mikrofonen for å stoppe mikrofonen fra å fungere. Når dempingen er slått på, piper hodetelefonen. Når du trenger å gjenoppta samtalen, trykker du kort på mute-knappen igjen.

Automatisk av og langdistansekobling
Hodetelefonene kobles fra automatisk når de er utenfor det effektive området. Når den er tilbake til effektiv rekkevidde innen 5 minutter, kobles den automatisk til telefonen din. Hodetelefonene vil slå seg av automatisk hvis de ikke virker i en rekkevidde på over 5 minutter.

Hodesett og trådløs sender overviewKOFIRE UG 05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon

Lademodus
Når batteriet er lavt, lad det i ca. 3 timer med en USB-ladekabel. Hodetelefonene slås av automatisk under lading. Rød LED lyser på ubestemt tid under lading, og rød LED slukker når den er fulladet.
Strømstatus
Når hodetelefonene er koblet til IOS-enheten, vil gjeldende strømstatus for hodetelefonene vises i øvre høyre hjørne av enhetsskjermen.
Linjemodus
Plugg inn lydkabel, hodetelefonene slås av automatisk, du kan lytte til musikken med lydkabelen. Du kan bruke den innebygde mikrofonen eller mikrofonen med lang bom. Du kan også slå på eller av vibrasjonsfunksjonen med vibrasjonsbryteren.
OBS: når den er i linjeinn-modus, kan den trådløse ikke slås på. Du må koble fra lydkabelen og slå på hodetelefonene for å bruke.

LED-indikator for trådløs sender Beskrivelse

Strøm  

Rød LED lyser uendelig

Paringsstatus  

Grønn LED blinker raskt

Tilkobling Etterfølger  

Grønn LED lyser uendelig

For første gang i bruk

 1. Sett den trådløse senderen inn i USB-porten på enheten, enheten vil automatisk installere driveren, navnet som vises på enheten er: UG-05 og standard er enhetslydoverføring, senderen går inn i standby-tilstand med den røde LED-belysningen på ubestemt tid.
 2. Den trådløse enheten går inn i paringstilstanden etter at strømmen er slått på, trykk lenge på knappen på den trådløse senderen i 2 sekunder for å gå inn i paringsstatusen, og den grønne LED-en vil blinke raskt.
 3. Den trådløse senderen er koblet til den trådløse enheten, og den grønne LED-en vil lyse på ubestemt tid.

For andre gang og etterfølgende bruk
Når det er sammenkoblingsinformasjon for hodetelefonene på enheten, for andre gangs bruk, vil den trådløse senderen automatisk koble tilbake til den trådløse enheten.
Koble til andre trådløse enheter
Trykk kort på senderknappen, den trådløse senderen vil bli koblet fra den gjeldende enheten med den røde LED-belysningen på på ubestemt tid, og den trådløse enheten vil bli slått av. Trykk lenge på senderknappen i 2 sekunder for å koble til andre enheter, den grønne LED-en vil blinke raskt og forbli på ubestemt tid etter vellykket tilkobling.
Slå på/slå av
Sett den trådløse senderen inn i USB-porten på datamaskinen og den vil automatisk slå seg på./Koble fra den trådløse senderen.
Trådløs tilkobling
Trykk lenge på senderknappen i 2 sekunder, den trådløse senderen går inn i paringsstatus med den grønne LED-lampen som blinker raskt, nå støtter den lytting til musikk, trådløs videoavspilling, trådløse videosamtaler, etc.

Trådløs frakobling/slett tilkobling
Trykk kort på knappen for den trådløse senderen, og den røde LED-en vil lyse på ubestemt tid./I alle tilstander, trykk lenge på senderknappen i 8 sekunder, det grønne og røde lyset vil lyse på ubestemt tid.
Informasjon om hodetelefonparametere

Støttede profiler A2DP/AVRCP/SMP/HFP
Mottak avstand 8-10M
Lydhøyttalermotstand 32Ω ± 15%
Lydhornenhet 40mm
Vibrasjonshøyttalermotstand 16Ω ± 15%
Vibrasjonshøyttalerenhet 30mm
Frekvensområde 20 HZ—20K HZ
Følsomhet 108±3dB ved 1K HZ
Mikrofonfølsomhet -42 ± 3dB
Lading Voltage DC5V
Ladestrøm 800mA
Driftsvoltage 3.7V
Operating Current 26-120mA

Informasjon om parametere for trådløs sender

Input USB2.0
Signal til støyforhold > 90dB
Frekvensområde 20HZ–20KHZ
Overføringsområde 20M
Driftsvoltage 5V
Operating Current 14mA–27mA
Pakkeliste
1. Trådløs hodetelefon 4. Lydkabel
2. Bommikrofon 5. Brukerhåndbok
3. Micro USB ladekabel 6. Trådløs sender
7. Mikrofonskumdeksel

Varme tips

 1. Lad hodetelefonene med en 5V 1A / 5V 2A lader, høyvolumtage kan skade hodetelefonene.
 2. Når hodetelefonen ikke har vært brukt på mer enn 3 måneder, må den lades før bruk.
 3. Når hodetelefonene ikke har vært brukt på lenge, foreslår vi at du lader dem hver 3. måned for å gi god beskyttelse for batteriet.
 4. Vi foreslår at du lader hodetelefonene helt for første gangs bruk.

oppmerksomhet

 1. Oppbevar eller bruk hodetelefonene ved normal temperatur, unngå direkte sollys.
 2. Hold hodetelefonene unna ild eller andre varme gjenstander.
 3. Hold hodetelefonene unna damp steder eller nedsenket i væske, hold tørt
 4. Ikke prøv å bruke andre lademetoder enn USB-ladekabelen vi tilbyr.
 5. Ikke demonter, reparer eller modifiser.
 6. Vær oppmerksom på overdreven sammenstøt, hvis noen skader (som bulker, deformasjoner, korrosjon, etc.), vennligst kontakt oss for å få hjelp ved hjelp av kontaktinformasjonen på garantikortet.
 7. Hvis hodetelefonene produserer en unormal lukt, høyere enn normal temperatur, farge eller formendringer unormalt, må du slutte å bruke og kontakte oss for å få hjelp ved hjelp av kontaktinformasjonen på garantikortet.

Advarsel

 1. Hvis batteriet skiftes ut på feil måte, er det fare for eksplosjon. Det kan kun erstattes med et batteri av samme type eller tilsvarende. Batteriet (batteripakken eller sammensatt batteri) må ikke utsettes for forhold som sollys, brann eller et lignende overopphetet miljø.
 2. Enheten bør ikke utsettes for vanndråper eller vannsprut. Den bør ikke plasseres i gjenstander som vaser eller lignende gjenstander fylt med væske.
 3. Dette produktet er ikke et barneleke. Barn under 14 år må være i følge med foreldre for å bruke.

GARANTIKORT
Produktmodell: …………..Produktfarge:………………….
Kjøpsdato:………………….. Kjøpsbutikk:………………..
Kjøpskonto:……………….. Årsak til garanti:………………..
Brukernavn: …………………………..Telefonnummer:…………………
Brukeradresse:………………………..

Garantibeskrivelse
Vennligst oppbevar garantikortet og gyldig kjøpsbevis på riktig måte, vis det sammen når du sender produktet til reparasjon. Hvis du ikke kan levere garantikortet eller det relevante kjøpsbeviset, vil beregningsdatoen for produktgarantien være basert på produksjonsdatoen for produktet.
Garantibestemmelser

 1. Hvis du har spørsmål under bruk, ikke nøl med å ringe 4008894883 for å få hjelp.
 2. Innen ett år fra kjøpsdatoen, hvis produktet med et kvalitetsproblem og det tekniske personalet i selskapet vårt har bekreftet at problemet oppstår under normal bruk, vil vi tilby gratis erstatningstjenester.
 3. I følgende tilfeller nekter vårt firma å gi gratis garantiservice, yter kun vedlikeholdstjenester, uten arbeidskostnader, kun kostnader for deler: A. Produktets hoveddel har blitt skadet på grunn av feil bruk, uaktsom bruk eller uimotståelige årsaker B. Produktet har blitt demontert eller reparert uten selskapets autorisasjon C. Hodetelefondriverenheten har blitt brukt med høyt volum, og membranen er deformert på grunn av rusk eller slag. Hodetelefonkabelen er ødelagt, knust, nedsenket i vann, dekselet er skadet, deformert, og en annen menneskeskapt skadeårsak. D. Det originale garantikortet og gyldig kjøpsbevis kan ikke fremlegges, og kjøpsdatoen er utenfor garantiperioden.
 4. Gratistjenesten som tilbys av dette garantikortet inkluderer ikke produkttilbehør, annen dekorasjon, gaver osv.

Produktkvalifikasjonssertifikat, etter inspeksjon, oppfyller produktet I, de tekniske standardene
og får forlate fabrikken.

Dokumenter / Ressurser

KOFIRE UG-05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon [pdf] Brukerhåndbok
UG-05, trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon, UG-05 trådløse spillhodesett med dobbel mikrofon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.