Kensington TO8709E-SA Bruksanvisning for elektrisk ovn

Kensington TO8709E-SA Bruksanvisning for elektrisk ovn

VIKTIGE BESKYTTELSER

Når du bruker et elektrisk apparat, bør grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges, inkludert følgende: Les alle instruksjoner og oppbevar på et trygt sted for fremtidig referanse.

 1. Det må utvises ekstrem forsiktighet når du flytter et apparat som inneholder varm olje eller andre varme væsker.
 2. Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knotter.
 3. Tett tilsyn er nødvendig når apparater brukes av eller i nærheten av barn.
 4. For å beskytte mot elektrisk støt, ikke plasser noen del av den elektriske ovnen i vann eller annen væske.
 5. Ikke la ledningen henge over kanten på bordet eller benken eller berøre varme overflater.
 6. Ikke bruk apparatet med en skadet ledning eller støpsel eller etter at apparatet ikke fungerer, eller har blitt skadet på noen måte, returner apparatet til nærmeste autoriserte servicesenter for undersøkelse eller reparasjon.
 7. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten, kan forårsake fare eller personskade.
 8. Ha minst fire tommer plass på alle sider/baksiden av ovnen for å tillate tilstrekkelig luftsirkulasjon.
 9. Koble fra stikkontakten når den ikke er i bruk, eller før rengjøring. La avkjøle før du rengjør.
 10. For å koble fra, drei kontrollen til STOP, og trekk deretter ut støpselet. Hold alltid i støpselhuset, prøv aldri å fjerne støpselet ved å trekke i ledningen.
 11. Ikke dekk BRETT eller noen del av ovnen med metallfolie. Dette kan føre til overoppheting av ovnen.
 12. Ikke rengjør med skureputer av metall. Deler kan brekke av puten og berøre elektriske deler, noe som skaper en risiko for elektrisk støt.
 13. Overdimensjonerte matvarer eller metallredskaper må ikke settes inn i en elektrisk ovn, da de kan skape brann eller fare for elektrisk støt.
 14. Det kan oppstå brann hvis ovnen er dekket eller berører brennbart materiale, inkludert gardiner, draperier, vegger og lignende, når den er i drift. Ikke oppbevar noe på ovnen under bruk.
 15. Ekstrem forsiktighet bør utvises når du bruker beholdere laget av noe annet enn metall eller glass.
 16. Ikke plasser noen av følgende materialer i ovnen: papp, plast, papir eller lignende.
 17. Ikke oppbevar annet materiale enn produsentens anbefalte tilbehør i denne ovnen når den ikke er i bruk.
 18. Bruk alltid beskyttende, isolerte ovnsvotter når du setter inn eller fjerner gjenstander fra den varme ovnen.
 19. Dette apparatet har en herdet sikkerhetsglassdør. Glasset er sterkere enn vanlig glass og mer motstandsdyktig mot brudd. Herdet glass kan gå i stykker, men bitene vil ikke ha skarpe kanter. Unngå å ripe opp døroverflaten eller hakk i kanter.
 20. Ikke bruk utendørs og ikke bruk apparatet til annet enn tiltenkt bruk.
 21. Dette apparatet er kun beregnet på HUSHOLD.
 22. Temperaturen på døren eller den ytre overflaten kan være høyere når apparatet er i drift.
 23. Temperaturen på tilgjengelige overflater kan være høy når apparatet er i drift.
 24. Ikke legg kjøkkenutstyr eller bakervarer på glassdøren.
 25. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
 26. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
 27. Maksimal vekt på matbrettet/trådstativet må ikke overstige 3.0 kg. MERK: Prøv å fordele maten jevnt over lengden på risten.
 28. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
 29. ADVARSEL: Andre overflater enn de funksjonelle overflatene kan utvikle høye temperaturer. Siden temperaturene oppfattes ulikt av forskjellige personer, bør denne enheten brukes med FORSIKTIGHET.
 30. Enheter er ikke ment å brukes ved hjelp av en ekstern tidtaker eller separat fjernkontrollsystem.
 31. Ikke plasser den på eller i nærheten av varm gass eller elektrisk brenner eller i en oppvarmet ovn.

FORSIKTIG: APPARATETS OVERFLATE ER VARME ETTER BRUK. Bruk ALLTID beskyttende, isolerte ovnshansker når du er ute.

Før du bruker den elektriske ovnen

Før du bruker den elektriske konveksjonsovnen for første gang, sørg for å:

 1. Pakk ut enheten helt.
 2. Fjern alle stativer og panner. Vask stativene og pannene i varmt såpevann eller i oppvaskmaskin.
 3. Tørk alt tilbehør grundig og sett sammen igjen i ovnen. Koble ovnen til en passende stikkontakt og du er klar til å bruke din nye elektriske ovn.
 4. Etter at du har satt sammen ovnen på nytt, anbefaler vi at du kjører den ved MAX temperatur i ca. 15 minutter i et godt ventilert rom for å eliminere eventuelle oljerester fra produksjonen, noe røykutslipp er normalt.

PRODUKT OVERVIEW

Kensington TO8709E-SA Bruksanvisning for elektrisk ovn - Produkt overview

Gjør deg kjent med følgende ovnsfunksjoner og tilbehør før første gangs bruk:

 • Trådstativ: For risting, baking og generell matlaging i gryteretter og standardpanner.
 • Matbrett: For bruk i steking og steking av kjøtt, fjærfe, fisk og diverse andre matvarer.
 • Rotisserie gaffel: Brukes til å steke en rekke kjøtt- og fjærfe.
 • Matbretthåndtak: Tillat deg å plukke opp matbrett og rist.
 • Rotisseriehåndtak: Tillat deg å plukke opp rotisserie-spytt.
 • Termostatknapp: velg ønsket temperatur fra lav 90°C – 250°C (lav er romtemperatur)
 • Timerknapp: vri kontrollen til venstre (mot klokken) og ovnen vil FORBLIVE PÅ til den slås av manuelt. For å aktivere timeren, drei til høyre (med klokken) i intervaller på minutter til 60 minutter. En bjelle vil høres ved slutten av programmert tid.
 • Funksjonsknapp: Det er to funksjonsknapper som tillater valg av en eller begge, øvre og nedre varmeelementer og; valg av konveksjonsvifte og rotisseriemotorfunksjoner.
 • Indikatorlys (strøm): denne lyser hver gang ovnen slås på.

Funksjonsknapp 1; inkluderer innstillinger for AV, øvre element på, øvre og nedre elementer på og nedre element på.

Kensington TO8709E-SA Bruksanvisning for elektrisk ovn - Funksjonsknapp

Funksjonsknapp 2; inkluderer innstillinger for AV, Rotisserie-funksjon på, Rotisserie-funksjon og Konveksjonsvifte på og Konveksjonsvifte på.

Kensington TO8709E-SA Bruksanvisning for elektrisk ovn - Funksjonsknapp

Termostatknapp; inkluderer innstillinger for AV og variabel kontroll for ovnstemperatur fra 90 til 250 graderC.

Kensington TO8709E-SA Bruksanvisning for elektrisk ovn - Termostatknapp

TIMER-knapp; Styrer ovnens varighet. Inkluderer innstillinger for "på" som tillater kontinuerlig drift, AV og variabel kontroll til 60 minutter.

Kensington TO8709E-SA Bruksanvisning for elektrisk ovn - TIMER-knapp

ADVARSEL: Før bruk, sørg for at ovnen er plassert på en flat, stabil overflate og er fri for utvendige gjenstander, inkludert vegger / skap. Ovnen bør plasseres slik at det er klaring rundt hele siden, da de ytre overflatene kan bli varme under bruk.

BRUKSANVISNINGER

 1. FUNKSJON
  Denne funksjonen er ideell for matlaging av brød, pizza og fugler generelt.
  Operasjon
  1. Plasser maten som skal tilberedes på risten/matbrettet. Sett risten/brettet inn i ovnens midtre støtteleder.
  2. Drei funksjonsknappen til Kensington TO8709E-SA Bruksanvisning for elektrisk ovn - Funksjonsknapp
  3. Still inn termostatknappen til ønsket temperatur.
  4. Still inn timerbryteren på ønsket tilberedningstid.
  5. For å sjekke eller fjerne mat, bruk et håndtak for å hjelpe mat inn og ut.
  6. Når ristingen er fullført, vil en bjelle lyde. 5JNFS LOPC vil automatisk gå tilbake til av-posisjon. Åpne døren helt og fjern maten umiddelbart, ellers vil varmen som er igjen i ovnen fortsette å riste og tørke ut ristet brød.
   FORSIKTIG: Tilberedt mat, metallstativ og dør kan være veldig varmt, håndter forsiktig.
 2. FUNKSJON Kensington TO8709E-SA Bruksanvisning for elektrisk ovn - Funksjonsknapp
  Denne funksjonen er ideell for tilberedning av kyllingvinger, kyllinglår og annet kjøtt.
  Operasjon
  1. Plasser maten som skal tilberedes på risten/matbrettet. Sett risten/brettet inn i ovnens midtre støtteleder.
  2. Drei funksjonsknappen til Kensington TO8709E-SA Bruksanvisning for elektrisk ovn - Funksjonsknapp
  3. Still inn termostatknappen til ønsket temperatur.
  4. Still inn timerbryteren på ønsket tilberedningstid.
  5. For å sjekke eller fjerne mat, bruk et håndtak for å hjelpe mat inn og ut.
  6. Når ristingen er fullført, vil en bjelle lyde. 5JNFS LOPC vil automatisk gå tilbake til av-posisjon. Åpne døren helt og fjern maten umiddelbart, ellers vil varmen som er igjen i ovnen fortsette å riste og tørke ut ristet brød.
   FORSIKTIG: Tilberedt mat, metallstativ og dør kan være veldig varmt, håndter forsiktig.
 3.  FUNKSJON Kensington TO8709E-SA Bruksanvisning for elektrisk ovn - Funksjon
  Denne funksjonen er ideell for tilberedning av hele kyllinger og fugler generelt. Merk: Alle ristetider er basert på kjøtt ved kjøleskapstemperatur. Frosset kjøtt kan ta betydelig lengre tid. Derfor anbefales det sterkt å bruke et kjøtttermometer. Rotisseriegaffel bruk sett den spisse enden av spyttet gjennom gaffelen, pass på at gaffelspissene vender i samme retning som den spisse enden av spyttet, skyv mot firkanten av spyttet og fest med tommelskruen. Plasser maten som skal tilberedes på spyd ved å kjøre spyttet direkte gjennom midten av maten. Plasser andre fort i den andre enden av stek eller fjærfe. Sjekk at maten er galoppert på spyttet. Sett den spisse enden av spydet inn i drivkontakten, plassert på høyre side av ovnsveggen. Sørg for at den firkantede enden av spyttet hviler på spyttestøtten, plassert på venstre side av ovnsveggen.
  Operasjon

(1) Plasser maten som skal tilberedes på rotisseriegaffelen. Stikk gaffelen inn i spyttstøtten til ovnen.
(2) Vri funksjonsknappen til Kensington TO8709E-SA Bruksanvisning for elektrisk ovn - Funksjon
(3) Still inn termostatknappen til ønsket temperatur.
(4) Still inn timerknappen til ønsket tilberedningstid.
(5) For å sjekke eller fjerne mat, bruk et håndtak for å hjelpe maten inn og ut på siden.
(6) Når ristingen er fullført, vil en bjelle lyde. Timerknappen vil automatisk gå tilbake til av-posisjon. Åpne døren helt og fjern maten med håndtaket.
FORSIKTIG: Tilberedt mat, metallgaffel og dør kan være veldig varme, håndter forsiktig. Ikke la ovnen stå uten tilsyn.

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

FORSIKTIG: For å beskytte mot elektrisk støt, må du ikke senke ovnen i vann eller andre væsker. Brødristeren skal rengjøres regelmessig for best ytelse og lang levetid. Regelmessig rengjøring vil også redusere risikoen for brannfare.
Trinn 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten. La det avkjøles.
Trinn 2. Fjern det avtakbare stativet, brettet ved å trekke ut av ovnen. Rengjør dem med damp, såpete klut. Sørg for å bare bruke mildt såpevann.
Trinn 3. For å rengjøre innsiden av ovnen, tørk av ovnsveggene, bunnen av ovnen og glassdøren med adamp, såpeholdig klut.
Gjenta med en tørr, ren klut.
Trinn 4. Tørk av utsiden av ovnen med annonseamp klut.
FORSIKTIG: IKKE BRUK SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER ELLER SKUREPASSER AV METALL. Sørg for å bare bruke mildt såpevann. Slipende rengjøringsmidler, skurebørster og kjemiske rengjøringsmidler vil skade belegget på denne enheten. Deler kan bryte av og berøre elektriske deler, noe som medfører fare for elektrisk støt.
Trinn 5. La apparatet avkjøles og tørke helt før oppbevaring. Hvis du oppbevarer ovnen over lengre perioder, sørg for at ovnen er ren og fri for matpartikler. Oppbevar ovnen på et tørt sted, for eksempel på et bord eller benkeplate eller skaphylle. Utenom den anbefalte rengjøringen skal det ikke være nødvendig med ytterligere brukervedlikehold. All annen service skal utføres av en autorisert servicerepresentant.

LAGRING

Koble fra enheten, la den avkjøles og rengjør før oppbevaring. Oppbevar den elektriske ovnen i esken på et rent, tørt sted. Oppbevar aldri apparatet mens det er varmt eller fortsatt tilkoblet. Vikle aldri ledningen tett rundt apparatet. Ikke legg stress på ledningen der den kommer inn i enheten, da det kan føre til at ledningen slites og brekker.

SPESIFIKASJON:

Kensington TO8709E-SA Instruksjonshåndbok for elektrisk ovn - SPESIFIKASJON

Kensington TO8709E-SA Bruksanvisning for elektrisk ovn - Kensington-logoen

GARANTI
Vi er stolte av å produsere en rekke kvalitetsapparater til hjemmet som både er fulle av funksjoner og er fullstendig pålitelige. Vi er så sikre på produktene våre, vi sikkerhetskopierer dem med en 3 års garanti.
Nå kan du også slappe av og vite at du er dekket.

Kundehjelpelinje NZ: 0800 422 274
Dette produktet dekkes av 3 års garanti når det følger med kjøpsbevis.

Dokumenter / Ressurser

Kensington TO8709E-SA elektrisk ovn [pdf] Bruksanvisning
TO8709E-SA Elektrisk ovn, TO8709E-SA, Elektrisk ovn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *