BAR 2.1 DYP BASSJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Eiere

BRUKERMANUAL

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Verifiser Line Voltage Før bruk
JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar og subwoofer) er designet for bruk med 100-240 volt, 50/60 Hz vekselstrøm. Tilkobling til en linje voltage annet enn det produktet er beregnet på kan skape en sikkerhets- og brannfare og kan skade enheten. Hvis du har spørsmål om voltagKravene til din spesifikke modell eller om linjen voltage i ditt område, kontakt forhandleren eller kundeservicerepresentanten før du kobler enheten til en stikkontakt.

Ikke bruk skjøteledninger
For å unngå sikkerhetsfarer, bruk bare strømledningen som fulgte med enheten. Vi anbefaler ikke at skjøteledninger brukes med dette produktet. Ikke bruk strømledninger under tepper eller tepper, eller legg tunge gjenstander på dem, som med alle elektriske apparater. Skadede strømledninger bør byttes ut umiddelbart av et autorisert servicesenter med en ledning som oppfyller fabrikkens spesifikasjoner.

Håndter strømledningen forsiktig
Når du kobler strømledningen fra en stikkontakt, må du alltid trekke ut støpselet; aldri dra i ledningen. Hvis du ikke har tenkt å bruke denne høyttaleren over lengre tid, kobler du støpselet fra stikkontakten.

Ikke åpne skapet
Det er ingen komponenter som kan vedlikeholdes av brukeren inne i dette produktet. Å åpne skapet kan utgjøre en støtfare, og enhver endring av produktet vil ugyldiggjøre garantien. Hvis vann ved et uhell faller inn i enheten, må du straks koble den fra strømkilden og kontakte et autorisert servicesenter.

INNLEDNING

Takk for at du kjøpte JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar og subwoofer) som er designet for å bringe en ekstraordinær lydopplevelse til ditt hjemmeunderholdningssystem. Vi oppfordrer deg til å ta noen minutter å lese gjennom denne håndboken, som beskriver produktet og inkluderer trinnvise instruksjoner for å sette opp og komme i gang.

For å få mest mulig ut av produktfunksjonene og støtten, kan det hende du må oppdatere produktprogramvaren via USB-kontakten i fremtiden. Se delen om programvareoppdatering i denne håndboken for å sikre at produktet har den nyeste programvaren.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Hvis du har spørsmål om lydplanken, installasjonen eller betjeningen, kan du kontakte forhandleren eller kundeservicerepresentanten eller besøke vår webnettstedet: www.jbl.com.

HVA ER I BOKSEN

Pakk ut boksen forsiktig og sørg for at følgende deler er inkludert. Hvis noen deler er skadet eller mangler, må du ikke bruke den og kontakte forhandleren eller kundeservicerepresentanten.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Soundbar JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Subwoofer
Soundbar Subwoofer
JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Fjernkontroll JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Strømledning
Fjernkontroll (med 2 AAA-batterier)

Strømledning*
* Strømledningen og kontakttypen varierer fra region til region.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - HDMI-kabel JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - monteringssett
HDMI-kabel Veggmonteringssett
JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Produktinformasjon
Produktinformasjon antall og veggmonteringsmal

PRODUKT OVERVIEW

3.1 lydplanke

KontrollerJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - PRODUKT OVERVIEW

1. Power (Makt)

 • Slå på eller i standby

2. - / + (volum)

 • Senk eller øk volumet
 • Trykk og hold for å redusere eller øke volumet kontinuerlig
 • Trykk på de to knappene samtidig for å dempe eller oppheve demping

3. JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 2 (Kilde)

 • Velg en lydkilde: TV (standard), Bluetooth eller HDMI IN

4. Statusvisning
KontakterJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Connectors

 1. POWER
  • Koble til strøm
 2. OPTISK
  • Koble til den optiske utgangen på TV-en eller den digitale enheten
 3. USB
  • USB-kontakt for programvareoppdatering
  • Koble til en USB-lagringsenhet for lydavspilling (kun for den amerikanske versjonen)
 4. HDMI-IN
  • Koble til HDMI-utgangen på den digitale enheten
 5. HDMI UT (TV ARC)
  • Koble til HDMI ARC-inngangen på TV-en
3.2 subwoofer JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - Subwoofer 1
 1. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Eiere - ikon
  • Statusindikator for tilkobling
  Ο Solid hvit Koblet til lydplanken
  icon Blinkende hvitt Paringsmodus
  MATelec FPC-30120 SMS Alarm Status Communicator - ikon 3 Solid oransje standby-modus

  2. KRAFT
  • Koble til strøm

3.3 FjernkontrollJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Fjernkontroll
 1. Power
  • Slå på eller i standby-modus
 2.  TV
  • Velg TV-kilde
 3. Bluetooth-modus (Blåtann)
  • Velg Bluetooth-kilde
  • Trykk og hold nede for å koble til en annen Bluetooth-enhet
 4. JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 1
  • Velg bassnivå for subwoofer: lav, midt eller høy
 5. HDMI
  • Velg HDMI IN-kilden
 6.  + / -
  • Øk eller senk volumet
  • Trykk og hold nede for å øke eller redusere volumet kontinuerlig
 7. TV-demp (Stum)
  • Slå av / på lyden

PLASS

4.1 Plassering av skrivebordet

Plasser lydplanken og subwooferen på et flatt og stabilt underlag.
Kontroller at subwooferen er minst 3 fot fra lydplanken og 1 cm fra en vegg.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Desktop plassering

NB:
- Strømledningen skal være riktig koblet til strøm.
- Ikke plasser gjenstander på toppen av soundbaren eller subwooferen.
- Forsikre deg om at avstanden mellom subwooferen og soundbaren er mindre enn 20 fot (6 m).

4.2 VeggmonteringJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - montering
 1. Forberedelse:
  a) Med en minsteavstand på 2 ”(50 mm) fra TV-en, fest den medfølgende veggmonteringsmalen til en vegg ved hjelp av selvklebende bånd.
  b) Bruk kulepennspissen til å markere skrueholderens plassering.
  Fjern malen.
  c) På det markerte stedet borer du et 4 mm / 0.16 ”hull. Se figur 1 for skruestørrelse.
 2. Installer veggmonteringsbraketten.
 3. Fest skruen på baksiden av lydstangen.
 4. Monter lydstangen.

NB:
- Forsikre deg om at veggen tåler vekten til lydstangen.
- Installer kun på en vertikal vegg.
- Unngå et sted under høy temperatur eller fuktighet.
- Før du monterer på vegg, må du sørge for at kablene kan kobles riktig mellom lydstangen og eksterne enheter.
- Forsikre deg om at lydstangen er koblet fra strømmen før veggmontering. Ellers kan det føre til elektrisk støt.

CONNECT

5.1 TV-tilkobling

Koble soundbar til TV-en din via den medfølgende HDMI-kabelen eller en optisk kabel (selges separat).
Gjennom den medfølgende HDMI-kabelen En HDMI-tilkobling støtter digital lyd og video med en enkelt tilkobling. HDMI-tilkobling er det beste alternativet for lydplanken.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - medfølger HDMI-kabel

 

 1. Koble soundbar til TVen din ved hjelp av den medfølgende HDMI-kabelen.
 2. På TV-en din må du kontrollere at HDMI-CEC og HDMI ARC er aktivert. Se brukerhåndboken til TV-en din for mer informasjon.

NB:
- Full kompatibilitet med alle HDMI-CEC-enheter er ikke garantert.
− Kontakt TV-produsenten hvis du har problemer med HDMI-CEC-kompatibiliteten til TV-en.

Gjennom en optisk kabelJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - optisk kabel

 • Koble soundbar til TVen din ved hjelp av en optisk kabel (selges separat).
5.2 Tilkobling av digital enhet
 1. Forsikre deg om at du har koblet TV-en din til lydstangen gjennom HDMI ARC-tilkoblingen (Se “Gjennom den medfølgende HDMI-kabelen” under “TV-tilkobling” i kapittelet “KOBLE TIL”).
 2. se en HDMI-kabel (V1.4 eller nyere) for å koble lydplanken til dine digitale enheter, for eksempel en set-top-boks, DVD/Blu-ray-spiller eller spillkonsoll.
 3. På den digitale enheten, sjekk at HDMI-CEC er aktivert. Se brukerhåndboken til den digitale enheten for mer informasjon.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Digital enhet

NB:
- Kontakt produsenten av digitale enheter hvis du har problemer med HDMI-CEC-kompatibiliteten til den digitale enheten.

5.3 Bluetooth-tilkobling

Gjennom Bluetooth kobler du lydplanken til dine Bluetooth-enheter, for eksempel en smarttelefon, nettbrett eller bærbar PC.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Bluetooth-tilkobling

Koble til en Bluetooth-enhet

 1. PressPower for å slå på (Se “Power-on / Auto standby / Auto wakeup” i “PLAY”).
 2. For å velge en Bluetooth-kilde, trykkJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 2 på soundbar ellerBluetooth-ikon på fjernkontrollen.
  → "BT PAIRING": Klar for BT-paring
 3. På Bluetooth-enheten din, aktiver Bluetooth og søk etter “JBL Bar 2.1” innen tre minutter.
  → Enhetsnavnet vises hvis enheten er navngitt i
  Engelsk. En bekreftelsestone høres.

For å koble til den sist sammenkoblede enheten
Bluetooth-enheten din beholdes som en sammenkoblet enhet når lydlinjen går i standby-modus. Neste gang du bytter til Bluetooth-kilden, kobler lydlinjen til den sist sammenkoblede enheten på nytt automatisk.

For å koble til en annen Bluetooth-enhetJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - koble til

 1. Trykk og hold inne Bluetooth-kildenJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 2 på soundbar ellerBluetooth-ikon på fjernkontrollen til «BT-PARING» er vist.
  → Den tidligere sammenkoblede enheten slettes fra lydlinjen.
  → Soundbar går over i Bluetooth-paringsmodus.
 2. Følg trinn 3 under "Koble til en Bluetooth-enhet".
  • Hvis enheten noen gang har blitt paret med soundbar, må du først koble “JBL Bar 2.1” på enheten.

NB:
- Bluetooth-tilkoblingen går tapt hvis avstanden mellom soundbar og Bluetooth-enhet overstiger 33 m (10 m).
- Elektroniske enheter kan forårsake radioforstyrrelser. Enheter som genererer elektromagnetiske bølger, må holdes borte fra Soundbar, for eksempel mikrobølger og trådløse LAN-enheter.

SPILL

6.1 Slå på / automatisk standby / automatisk vekkingJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - SPILL

Skru på

 1. Koble soundbar og subwoofer til strøm ved å bruke de medfølgende strømledningene.
 2.  Trykk på på lydplankenPower å skru på.
  "HALLO" er vist.
  → Subwooferen kobles automatisk til lydplanken.
  Tilkoblet:JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Eiere - ikon blir solid hvit.

NB:
- Bruk bare den medfølgende strømledningen.
- Før du slår på lydbjelken, må du forsikre deg om at du har fullført alle andre tilkoblinger (se “TV-tilkobling” og “Digital enhetstilkobling” i kapitlet “Koble til”).

Automatisk standby 
Hvis lydplanken er inaktiv i mer enn 10 minutter, vil den automatisk bytte til standby-modus. "VENT LITT" er vist. Subwooferen går også i standby ogJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Eiere - ikon blir solid gult.
Neste gang du slår på soundbaren, går den tilbake til den sist valgte kilden.

Automatisk vekking
I standby-modus våkner soundbaren automatisk når

 • lydstangen er koblet til TV-en din via HDMI ARC-tilkoblingen, og TV-en er slått på;
 • lydfeltet er koblet til TV -en din via en optisk kabel, og lydsignaler oppdages fra den optiske kabelen.
6.2 Spill av fra TV-kilden

Når lydlinjen er tilkoblet, kan du glede deg over TV-lyd fra lydlinjens høyttalere. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Spill fra

 1. Forsikre deg om at TV-en din er satt til å støtte eksterne høyttalere, og at de innebygde TV-høyttalerne er deaktivert. Se brukerhåndboken til TV-en for mer informasjon.
 2. Forsikre deg om at lydstangen er riktig koblet til TV-en (se “TV-tilkobling” i “KOBLE TIL”).
 3. Trykk på for å velge TV-kildeJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 2 på soundbar eller TV på fjernkontrollen.
  "TV": TV -kilden er valgt.
  • I fabrikkinnstillingene er TV-kilden valgt som standard.

NB:
- Hvis lydstangen er koblet til TV-en din både via en HDMI-kabel og en optisk kabel, er HDMI-kabelen valgt for TV-tilkoblingen.

6.2.1 Oppsett av TV-fjernkontroll.

Hvis du vil bruke TV-fjernkontrollen til både TV-en og lydlinjen, må du kontrollere at TV-en støtter HDMI-CEC. Hvis TV-en din ikke støtter HDMI-CEC, følger du trinnene under "TV-fjernkontrolllæring".

HDMI-CEC
Hvis TV-en din støtter HDMI-CEC, aktiverer du funksjonene som instruert i TV-brukerhåndboken. Du kan kontrollere volumet + / -, demp/slå på og slå på/standby-funksjoner på lydplanken via TV-fjernkontrollen.

TV fjernkontroll læring

 1. Trykk og hold inne på soundbarJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 2 og + til “LÆRING” er vist.
  → Du går inn i læringsmodus for TV-fjernkontrollen.
 2. Innen 15 sekunder gjør du følgende på lydplanken og fjernkontrollen til TV-en:
  a) På lydplanken: trykk på en av følgende knapper +, -, + og – sammen (for demp/unmute-funksjonen), og.
  b) På TV-fjernkontrollen: trykk på ønsket knapp.
  → "VENTE" vises på soundbaren.
  “FERDIG”: Funksjonen til lydplankeknappen læres av TV-fjernkontrollknappen.
 3. Gjenta trinn 2 for å fullføre knappelæringen.
 4. Trykk og hold nede for å gå ut av læringsmodusen for TV-fjernkontrollenJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 2 og + på soundbar til “SLUTT LÆRING” er vist.
  → Soundbar går tilbake til den sist valgte kilden.
6.3 Spill fra HDMI IN-kilden

Når lydlinjen er koblet til som vist i følgende diagram, kan den digitale enheten spille av video på TV-en og lyd fra lydlinjens høyttalere.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - fig

 1. Forsikre deg om at lydlinjen er riktig koblet til TV-en og den digitale enheten (Se “TV-tilkobling” og “Digital enhetstilkobling” i kapittelet “KOBLE TIL”).
 2. Slå på den digitale enheten.
  → TV-en og lydlinjen våkner fra standby-modus og bytter automatisk til inngangskilden.
  • Trykk på for å velge HDMI IN-kilden på lydlinjenJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 2 på soundbar eller HDMI på fjernkontrollen.
 3. Sett TV-en til standby-modus.
  → Soundbar og kildeenhet er slått til standby-modus.

NB:
- Full kompatibilitet med alle HDMI-CEC-enheter er ikke garantert.

6.4 Spill av fra Bluetooth-kilden

Gjennom Bluetooth kan du streame lydavspilling på Bluetooth-enheten din til lydlinjen.

 1. Sjekk at lydlinjen er riktig koblet til Bluetooth-enheten din (se “Bluetooth-tilkobling” i “KOBLE TIL”).
 2. For å velge Bluetooth-kilde, trykk på lydlinjen eller på fjernkontrollen.
 3. Start lydavspilling på Bluetooth-enheten.
 4. Juster volumet på soundbar eller Bluetooth-enheten.

LYDINNSTILLINGER

Bassjustering

 1. Kontroller at lydstangen og subwooferen er riktig tilkoblet (se kapittelet “INSTALL”).
 2. Trykk på på fjernkontrollenJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 1 gjentatte ganger for å bytte mellom bassnivå.
  → “LOW”, “MID” og “HIGH” vises.

Lydsynkronisering 
Med lydsynkroniseringsfunksjonen kan du synkronisere lyd og video for å sikre at det ikke høres noen forsinkelse fra videoinnholdet ditt.

 1. På fjernkontrollen trykker og holder du nede TV til "SYNC" er vist.
 2. Innen fem sekunder trykker du på + eller – på fjernkontrollen for å justere lydforsinkelsen og samsvare med videoen.
  → Tid for lydsynkronisering vises.

Smart modus 
Med smartmodus aktivert som standard kan du nyte TV-programmer med rike lydeffekter. For TV-programmer som nyheter og værmeldinger kan du redusere lydeffekter ved å deaktivere smartmodusen og bytte til standardmodellen. Smart-modus: EQ-innstillinger og JBL Surround Sound brukes for rike lydeffekter.
Standardmodus: De forhåndsinnstilte EQ-innstillingene brukes for standard lydeffekter.
Gjør følgende for å deaktivere smartmodus:

 • Trykk og hold inne på fjernkontrollenTV-demp til "VEKSLE" er vist. trykk +.
  "AV SMART MODUS": Smartmodusen er deaktivert.
  → Neste gang du slår på lydlinjen, aktiveres smartmodus automatisk igjen.

GJENBESTILL FABRIKSINNSTILLINGER

Ved å gjenopprette standardinnstillingene som er definert på fabrikker. fjerner du alle dine personlige innstillinger fra lydlinjen.
• Trykk og hold inne på lydlinjenPower forumJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 2 mer enn 10 sekunder.
"NULLSTILLE" er vist.
→ Soundbar slås på og deretter til standby-modus.

PROGRAMVARE OPPDATERING

For optimal produktytelse og din beste brukeropplevelse, kan JBL tilby programvareoppdateringer for soundbar-systemet i fremtiden. Besøk gjerne www.jbl.com eller kontakt JBL kundesenter for å motta mer informasjon om nedlasting oppdatert files.

 1. For å sjekke gjeldende programvareversjon, trykk og hold og – på lydplanken til programvareversjonen vises.
 2. Kontroller at du har lagret programvareoppdateringen file til rotkatalogen til en USB -lagringsenhet. Koble USB -enheten til lydplanken.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar-eiere - PROGRAMVAREOPPDATERING
 3. For å gå inn i programvareoppdateringsmodus, trykk og holdPower og - på soundbaren i mer enn 10 sekunder.
  "OPPGRADERER": programvareoppdatering pågår.
  “FERDIG”: programvareoppdatering fullført. En bekreftelsestone høres.
  → Soundbar går tilbake til den sist valgte kilden.

NB:
- Hold lydlinjen slått på og USB-lagringsenheten montert før programvareoppdateringen er fullført.
- “FEILT” vises hvis programvareoppdateringen mislyktes. Prøv å oppdatere programvaren på nytt eller gå tilbake til forrige versjon.

KOBLE SUBWOOFEREN TIL igjen

Soundbaren og subwooferen er sammenkoblet på fabrikker. Etter at de er slått på, blir de paret og koblet til automatisk. I noen spesielle tilfeller kan det hende du må pare dem på nytt.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Eiere - KOBLE TIL

Å gå inn i parvis modus for subwooferen

 1. På subwooferen, trykk og holdJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Eiere - ikon tilJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Eiere - ikon blinker hvitt.
 2. For å gå inn i subwoofer-paringsmodus på lydplanken, trykk og hold JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 1videre til fjernkontrollen til "SUBWOOFER SPK" er vist. Trykk på – på fjernkontrollen.
  "SUBWOOFER TILKOBLET": Subwooferen er tilkoblet.

NB:
- Subwooferen vil avslutte paringsmodus om tre minutter hvis paring og tilkobling ikke er fullført.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Eiere - ikon blir fra blinkende hvitt til fast gult.

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Generelle spesifikasjoner:

 • Modell: Bar 2.1 Deep Bass CNTR (Soundbar Unit), Bar 2.1 Deep Bass SUB (Subwoofer Unit)
 • Strømforsyning: 103 – 240V AC, – 50/60 Hz
 • Total høyttalereffekt (maks. OTHD 1%): 300 W
 • Utgangseffekt (maks. OTHD 1%): 2 x 50 W (lydplanke)
 • 200 W (subwoofer)
 • Svinger: 4 x racerbaneførere • 2 x 1" diskanthøyttaler (Soundbar); 6.5" (subwoofer)
 • Standbyeffekt for lydstang og subwoofer: <0.5 W
 • Driftstemperatur: 0 ° C - 45 ° C

Videospesifikasjon:

 • HDMI-videoinngang: 1
 • HDMI-videoutgang (med lydreturkanal): 1
 • HDMI-versjon: 1.4

Lydspesifikasjon:

 • Frekvensrespons: 40 Hz - 20 kHz
 • Lydinnganger: 1 optisk, Bluetooth, USB (USB-avspilling er tilgjengelig i amerikansk versjon. For andre versjoner er USB kun for service)

USB-spesifikasjon (lydavspilling er kun for amerikansk versjon):

 • USB-port: Type A
 • USB-klassifisering: 5 V DC / 0.5 A.
 • Supporting Me-format: mp3, måte
 • MPS-kodek: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3. MPEG 5 Layer 3
 • MP3-erampling rate: 16 – 48 kHz
 • MPS-bithastighet: 80 – 320 kbps
 • WAV sampfrekvens: 16 – 48 kHz
 • WAV bithastighet: Opptil 3003 kbps

Trådløs spesifikasjon:

 • Bluetooth-versjon: 4.2
 • Bluetooth profile: A2DP V1.3. AVRCP V1.5
 • Bluetooth-frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
 • Bluetooth Maks. overføringskraft: <10 dBm (EIRP)
 • Modulasjonstype: GFSK. rt/4 DOPSK, 8DPSK
 • 5G trådløst frekvensområde: 5736.35 - 5820.35 MHz
 • 5G Maks. overføringskraft: <9 dBm (EIRP)
 • Modulasjonstype: n/4 DOPSK

dimensjoner

 • Dimensjoner (VV x H x D): 965 x 58 x 85 mm / 387 x 2.28" x 35" (lydplanke);
 • 240 x 240 x 379 (mm) /8.9" x 8.9" x 14.6- (subwoofer)
 • Vekt: 2.16 kg (Soundbar); 5.67 kg (subwoofer)
 • Emballasjemål (B x H x D): 1045 x 310 x 405 mm
 • Emballasjevekt (bruttovekt): 10.4 kg

FEILSØKING

Forsøk aldri å reparere produktet selv. Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, må du sjekke følgende punkter før du ber om tjenester.

System
Enheten slås ikke på.

 • Sjekk om strømledningen er koblet til strømmen og lydplanken.

Soundbar har ikke noe svar på knappetrykk.

 • Gjenopprett lydplanken til fabrikkinnstillingene (se
  -GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILLINGER” kapittel).

Lyd
Ingen lyd fra soundbar

 • Forsikre deg om at lydplanken ikke er dempet.
 • Velg riktig lydinngangskilde på fjernkontrollen.
 • Koble lydplanken til TV-en eller andre enheters eiendom
 • Gjenopprett soundbar til fabrikkinnstillingene ved å trykke og holde innePower aJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 2 og e på lydplanken for mer enn 10

Forvrengt lyd eller ekko

 • Hvis du spiller av lyd fra TV-en din via lydlinjen, må du kontrollere at TV-en din er dempet eller at den innebygde TV-høyttaleren er deaktivert.

Lyd og video synkroniseres ikke.

 • Aktiver lydsynkroniseringsfunksjonen for å synkronisere lyd og video (se -Lydsynkronisering i -kapittelet LYDINNSTILLINGER).

video
Forvrengte bilder streamet gjennom Apple TV

 • Apple TV 4K formatet krever HDMI V2.0 og støttes ikke av dette produktet. Som et resultat kan et forvrengt bilde eller svart TV-skjerm oppstå.

Bluetooth
En enhet kan ikke kobles til en lydplanke.

 • Sjekk om du har aktivert Bluetooth på enheten.
 • Hvis lydplanken har blitt bleknet med en annen Bluetooth-enhet, tilbakestill Bluetooth (se Slik kobler du til en annen enhet under -Bluetooth-tilkobling' i kapittelet "KOBLE TIL").
 • Hvis Bluetooth-enheten din noen gang har blitt paret med lydplanken, tilbakestiller du Bluetooth på lydplanken, kobler fra lydplanken på Bluetooth-enheten, og deretter kobler du Bluetooth-enheten til lydplanken igjen (se -For å koble til en annen enhet" under "Bluetooth-tilkobling" i -CONNECT-kapittel).

Dårlig lydkvalitet fra en tilkoblet Bluetooth-enhet

 • Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt kildeenheten nærmere lydplanken. eller fjern eventuelle hindringer mellom kildeenheten og lydplanken.

Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobles og kobles fra hele tiden.

 • Bluetooth-mottakelsen er dårlig. Flytt kildenheten nærmere lydlinjen, eller fjern eventuelle hindringer mellom kildenheten og lydlinjen.
  Fjernkontroll
  Fjernkontrollen fungerer ikke.
 • Sjekk om batteriene er tomme. Hvis ja, bytt dem ut med nye.
 • Reduser avstanden og vinkelen mellom fjernkontrollen og hovedenheten.

VAREMERKER

Bluetooth®-logo
ordmerke og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av HARMAN International Industries, Incorporated er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 3
Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - ikon 4
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

MERKNAD OM ÅPEN KILDELISENS

Dette produktet inneholder åpen kildekode-programvare lisensiert under GPL. For enkelhets skyld er kildekoden og relevante byggeinstruksjoner også tilgjengelig på  http://www.jbl.com/opensource.html.
Ta gjerne kontakt med oss ​​på:
Harman Deutschland GmbH
HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3 85748 Garching bei Munchen, Tyskland eller OpenSourceSupport@Harman.com hvis du har flere spørsmål angående programvaren med åpen kildekode i produktet.JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanals Soundbar-eiere - fig 1

HARMAN International Industries,
Innlemmet 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329, USA
USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated.
Alle rettigheter reservert.
JBL er et varemerke for HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og/eller andre land. Funksjoner, spesifikasjoner og utseende er
kan endres uten varsel.
JBL_SB_Bar 2.1_OM_V3.indd 14
7/4/2019 3:26:42 PM

Dokumenter / Ressurser

JBL BAR 2.1 DEEP BASS 2.1 Channel Soundbar [pdf] Brukerhåndbok
BAR 2.1 DEEP BASS, 2.1 Channel Soundbar, BAR 2.1 DEEP BASS 2.1 Channel Soundbar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *