INSIGNIA NS-PK4KBB23 Trådløst Slim Full Size saksetastatur brukerveiledning
INSIGNIA NS-PK4KBB23 Trådløst slankt saksetastatur i full størrelse

PAKKEN INNHOLD Trådløst tastatur

 • USB til USB-C ladekabel
 • USB nano mottaker
 • Hurtigstartguide

EGENSKAPER

 • Dobbel modus kobles trådløst ved hjelp av 2.4 GHz (med USB-dongle) eller Bluetooth 5.0 eller 3.0 tilkoblinger
 • Oppladbart batteri eliminerer behovet for engangsbatterier
 • Talltastatur i full størrelse hjelper deg med å legge inn data nøyaktig
 • 6 multimedietaster kontrollerer lydfunksjoner
  EGENSKAPER

Hurtigtaster

FOR WINDOWS FOR MAC ELLER ANDROID ICON FUNKSJON BESKRIVELSE
FN+F1 F1  

F1

Hjemmeside Enter web hjemmeside
FN+F2 F2  

F2

Søk  
FN+F3 F3  

F3

Lysstyrke ned Reduser lysstyrken på skjermen
FN+F4 F4  

F4

Lysstyrke opp Øk skjermens lysstyrke
FN+F5 F5  

F5

Velg alle  
FN+F6 F6  

F6

Forrige spor Tidligere mediesporfunksjon
FN+F7 F7  

F7

Spill av / pause Spill av eller sett media på pause
FN+F8 F8  

F8

Neste spor Neste mediesporfunksjon
FN+F9 F9  

F9

Demp Demp all medielyd
FN+F10 F10  

F10

Volum ned Reduser volumet
FN+F11 F11  

F11

Volum opp Øk volumet
FN+F12 F12  

F12

Låse Lås skjermen

SYSTEMKRAV

 • Enhet med ledig USB-port og innebygd Bluetooth-adapter
 • Windows® 11, Windows® 10, macOS og Android

LADER TASTATURET DITT

 • Koble den medfølgende kabelen til USB-C-porten på tastaturet, og koble deretter den andre enden til en USB-vegglader eller en USB-port på datamaskinen.

LED-INDIKATORER

BESKRIVELSE LED FARGE
Lading Rød
Fulladet Hvit

KOBLE TIL TASTATURET

Tastaturet ditt kan kobles til med enten 2.4 GHz (trådløst) eller Bluetooth.
A: 2.4 GHz (trådløs) tilkobling

 1. Ta ut USB nano-mottakeren (dongelen) som er plassert på bunnen av tastaturet.
  KOBLE TIL TASTATURET
 2. Sett den inn i en USB-port på datamaskinen
  KOBLE TIL TASTATURET
 3. Flytt tilkoblingsbryteren på tastaturet til høyre, til 2.4 GHz-alternativet. Tastaturet vil pares med enheten automatisk.
  KOBLE TIL TASTATURET
 4. Trykk på knappen som tilsvarer enhetens operativsystem.
  KOBLE TIL TASTATURET

B: Bluetooth-tilkobling

 1. Flytt tilkoblingsbryteren på tastaturet til venstre til alternativet Bluetooth ( ).
  Bluetooth-tilkobling
 2. Trykk på Bluetooth-knappen ( ) på tastaturet i tre til fem sekunder. Tastaturet ditt vil gå inn i paringsmodus.
  Bluetooth-tilkobling
 3. 3 Åpne enhetsinnstillingene, slå på Bluetooth, og velg deretter enten BT 3.0 KB
  eller BT 5.0 KB fra enhetslisten. Hvis begge alternativene er tilgjengelige, velg BT 5.0 KB for en raskere tilkobling.
 4. Trykk på knappen som tilsvarer enhetens operativsystem
  Bluetooth-tilkobling

SPESIFIKASJONER

Tastatur:

 • dimensjoner (H × B × D): 44 × 14.81 × 5.04 tommer (1.13 × 37.6 × 12.8 cm)
 • Vekt: 13.05 oz. (37 kg)
 • Batteri: 220mAh innebygd litiumpolymerbatteri
 • Batterilevetid: omtrent tre måneder (basert på gjennomsnittlig bruk)
 • Radiofrekvens: 2.4 GHz, BT 3.0, BT 5.0
 • Drift: 33 ft (10 m)
 • Elektrisk vurdering: 5V 110mA

USB-dongel:

 • Dimensjoner (H × B × D): 18 × 52 × 76 cm (0.46 × 1.33 × 1.92 tommer)
 • Grensesnitt: USB 1.1, 2.0, 3.0

FEILSØKING

Tastaturet mitt fungerer ikke.

 • Forsikre deg om at datamaskinen din oppfyller systemkravene.
 • Lad tastaturets batteri. Indikatoren for lavt batterinivå blinker i tre sekunder når batteriet er lavt.
 • Prøv å flytte andre trådløse enheter bort fra datamaskinen for å unngå forstyrrelser.
 • Prøv å koble USB-dongelen til en annen USB-port på datamaskinen.
 • Prøv å starte datamaskinen på nytt med USB-dongelen tilkoblet. Jeg kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling.
 • Forkort avstanden mellom tastaturet og Bluetooth-enheten.
 • Sørg for at du har valgt Insignia NS-PK4KBB23-C på Bluetooth-enheten.
 • Slå enhetene av og deretter på. Koble tastaturet og Bluetooth-enheten på nytt.
 • Pass på at tastaturet ikke er paret med en annen Bluetooth-enhet.
 • Sørg for at både tastaturet og Bluetooth-enheten er i sammenkoblingsmodus.
 • Forsikre deg om at Bluetooth-enheten din ikke er koblet til noen annen enhet.

Adapteren min vises ikke på Bluetooth-enheten min.

 • Forkort avstanden mellom tastaturet og Bluetooth-enheten.
 • Sett tastaturet i sammenkoblingsmodus, og oppdater deretter listen over Bluetooth-enheter. For mer informasjon, se dokumentasjonen som fulgte med Bluetooth-enheten

JURIDISKE MERKNADER

FCC-informasjon
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

FCC Forsiktig
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

OBS: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / TV-tekniker for å få hjelp

Dette utstyret overholder FCC-grenseverdiene for stråling som er angitt for et ukontrollert miljø.

Erklæring fra RSS-gener
Denne enheten inneholder lisensfrie sendere / mottakere som er i samsvar med Innovasjon, Vitenskap og Økonomisk utvikling Canadas lisensfrie RSS. Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser.
 2. Denne enheten må godta forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten.

ENÅRS BEGRENSET GARANTI

Besøk www.insigniaproducts.com for detaljer.

KONTAKTINSIGNIA:
For kundeservice, ring 877-467-4289 (USA og Canada)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA er et varemerke for Best Buy og dets tilknyttede selskaper.
Distribuert av Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2023 Best Buy. Alle rettigheter forbeholdes.

V1 NORSK 22-0911

Dokumenter / Ressurser

INSIGNIA NS-PK4KBB23 Trådløst slankt saksetastatur i full størrelse [pdf] Brukerveiledning
KB671, V4P-KB671, V4PKB671, NS-PK4KBB23 Trådløst slankt saksetastatur i full størrelse, NS-PK4KBB23, Trådløst slankt saksetastatur i full størrelse, slankt saksetastatur i full størrelse, saksetastatur i full størrelse, saksetastatur, tastatur

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *