INSIGNIA - logo

INSTALLASJONSGUIDE
Veggfeste med fast posisjon
for TV-er 19–39 tommer.
NS-HTVMFABINSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-erLes disse instruksjonene før du bruker det nye produktet for å forhindre skader.

Sikkerhetsinformasjon og spesifikasjoner

FORSIKTIG:
VIKTIG SIKKERHET INSTRUKSJONER – LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE – LES HELE HÅNDBOKEN FØR BRUK

Maksimal TV-vekt: 35 lbs. (15.8 kg)
Skjermstørrelse: 19 tommer til 39 tommer diagonal
Totale dimensjoner (H × B): 8.66 × 10.04 tommer (22.0 × 25.5 cm)
Veggmonteringsvekt: 2.2 lb (1 kg)
Vi er her for deg www.insigniaproducts.com
For kundeservice, ring: 877-467-4289 (markedene i USA/Canada)

FORSIKTIG: Ikke bruk dette produktet til noen formål som ikke er eksplisitt spesifisert av Insignia. Feil installasjon kan føre til skade på eiendom eller personskade. Hvis du ikke forstår disse instruksjonene eller er i tvil om sikkerheten til installasjonen, kontakt kundeservice eller ring en kvalifisert entreprenør. Insignia er ikke ansvarlig for skade eller personskade forårsaket av feil installasjon eller bruk.
FORSIKTIG: Ikke overskrid den angitte maksimalvekten. Dette monteringssystemet er kun beregnet for bruk med de maksimale vektene som er angitt. Bruk med produkter som er tyngre enn maksimalvektene som er angitt, kan føre til at monteringen og tilbehøret kollapser, noe som kan forårsake skade.
Vekten på TV-en din må ikke overstige 35 kg. (15.8 kg). Veggen må tåle fem ganger vekten av TV-en og veggfeste til sammen.
Dette produktet inneholder små gjenstander som kan utgjøre en kvelningsfare ved svelging. Hold disse gjenstandene borte fra små barn!INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 Tommer Veggfeste med fast posisjon for TV - veggplate 9

Verktøy nødvendig

Du trenger følgende verktøy for å montere det nye TV-veggfeste:

Pakken

Forsikre deg om at du har all nødvendig maskinvare for å montere det nye TV-veggfeste:INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - Pakkens innhold

TV-maskinvare-veske

Etiketten maskinvare Antall
02 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - symbol 8M4 × 12 mm skrue 4
03 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - symbol 7M6 × 12 mm skrue 4
04 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - symbol 6M8 × 20 mm skrue 4
05 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - symbol 5M6 × 35 mm skrue 4
06 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - symbol 4M6 × 35 mm skrue 4
07 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - symbolM4 vaskemaskin 4
08 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - symbolM6 / M8 vaskemaskin 4
09 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - symbol 3Avstandsstykker 4
10 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - symbolLag bolt bolt 2
11 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - symbol 15/16 tommer × 2 3/4 tommer lagbolt 2

Betonginstallasjonssett CMK1 (ikke inkludert)
Kontakt kundeservice på 1-800-359-5520 for å få disse ekstra delene sendt direkte til deg.

C1 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - symbol 1
5/16 tommer × 2 3/4 tommer lagbolt
2
C2 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - symbolLag bolt bolt 2
C3 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - symbol 2
Betongankere
2

Installasjonsanvisninger

TRINN 1 - Bestemme om TV-en har en flat rygg eller en uregelmessig eller hindret rygg

 1.  Plasser TV-skjermen forsiktig ned på en polstret, ren overflate for å beskytte skjermen mot skader og riper.
 2. Hvis TV-en har et bordstativ festet, fjerner du stativet. Se dokumentasjonen som fulgte med TV-en for instruksjoner.
 3. Legg TV-brakettene (01), loddrett, på baksiden av TV-en din midlertidig.
 4. Juster skruehullene i TV-brakettene etter monteringsskruehullene på TV-en.
 5.  Identifiser hvilken type rygg TV-en din kan ha:

Flat rygg: Brakettene ligger rett bak på TV-en og blokkerer ikke noen kontakter. Du trenger ikke avstandsstykker når du monterer veggfeste.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV - TV-braketter 2Hindret rygg: Brakettene blokkerer en eller flere av kontaktene på baksiden av TV-en. Du trenger avstandsstykker når du monterer veggfeste.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV - TV-braketter 1

Uregelmessig formet rygg: Det er et gap mellom en brakett og en del av baksiden av TV-en. Du trenger avstandsstykker når du monterer veggfeste.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - TV-braketter

Fjern TV-brakettene (01).
TRINN 2 - Velg skruer, skiver og avstandsstykker
1 Velg maskinvaren for TV-en (skruer, skiver og avstandsstykker). Et begrenset antall TV-er leveres med monteringsutstyr inkludert. (Hvis det er skruer som fulgte med TV-en, er de nesten alltid i hullene på baksiden av TV-en.) Hvis du ikke vet riktig lengde på monteringsskruene TV-en krever, test forskjellige størrelser ved å skru skruer. Velg en av følgende typer skruer:
For en TV med flat rygg:
M4 X 12 mm skruer (02)
M6 X 12 mm skruer (03)
M8 X 20 mm skruer (04)
For en TV med uregelmessig / hindret rygg:
M4 X 35 mm skruer (05)
M6 X 35 mm skruer (06)
Velg enten en M4-skive (07) eller en M6/M8-skive (08) for de tilsvarende skruetypene.
For uregelmessig eller blokkert TV-rygg, bruk også avstandsstykket (09)
FORSIKTIG: For å unngå potensielle personskader og materielle skader, må du sørge for at det er tilstrekkelige tråder for å feste brakettene til TV-en. Hvis du støter på motstand, må du stoppe umiddelbart og kontakte kundeservice. Bruk den korteste skrue- og avstandskombinasjonen for å imøtekomme TV-en. Bruk av maskinvare som er for lang kan skade TV-en. Bruk av en for kort skrue kan imidlertid føre til at TV-en faller ned fra holderen.

2 Fjern skruene fra hullene på baksiden av TV-en.
3 For en flat bak-TV, gå til "TRINN 3 - Alternativ 1: Feste monteringsutstyret til TV-er med en flat bakside" på side 7.
INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 Tommer Veggfeste med fast posisjon for TV - veggplate 6ORFor en uregelmessig eller blokkert rygg, gå til "TRINN 3 – Alternativ: Feste monteringsutstyret til TV-er med uregelmessig eller blokkert rygg" på side8.
TRINN 3 - Alternativ 1: Fest monteringsutstyret til TV-er med en flat bakside

 1.  Rett inn venstre og høyre TV-brakett (01) med skruehullene på baksiden av TV-en. Forsikre deg om at brakettene er i vater.
 2.  Installer skiver (07 eller 08) og skruer (02, 03 eller 04) i hullene på baksiden av TVen.
 3. Stram til skruene til de sitter godt mot TV-brakettene. Ikke stram for hardt.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er - monteringsutstyr

TRINN 3 - Alternativ 2: Fest monteringsutstyret til TV-er med uregelmessige eller hindrede rygg

 1.  Plasser avstandsstykker (09) over skruehullene på baksiden av TVen.
 2. Rett inn venstre og høyre TV-brakett (01) med skruehullene på baksiden av TV-en. Forsikre deg om at brakettene er i vater.
 3.  Plasser skiver (07 eller 08) over hullene i TV-brakettene. Sett skruene (05 eller 06) gjennom skivene, TV-brakettene og avstandsstykkene.
 4.  Stram til skruene til de sitter godt mot TV-brakettene. Ikke stram for hardt.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 Tommer Veggfeste med fast posisjon for TV - veggplate 5

TRINN 4 - Bestem plassering på veggmontering
OBS:
• For mer detaljert informasjon om å bestemme hvor du skal bore hullene, besøk vår online høydefinner på: http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder
• TV-en din skal være høy nok slik at øynene dine er på nivå med midten av skjermen. Dette er normalt 40 til 60 tommer fra bakken.
Midten på TV-en din blir forskjøvet .80 tommer lavere enn midten av veggplaten (10). Før du borer hull i veggen:

 1. Mål avstanden fra bunnen av TV-en til midtpunktet halvveis mellom de øvre og nedre monteringshullene på baksiden av TV-en. Dette er måling a.
 2. Mål avstanden fra gulvet til der du vil at bunnen av TV-en skal plasseres på veggen. Husk at bunnen av TV-en skal plasseres over møbler (for eksempel underholdningssentre eller TV-stativer). TV-en skal også være over gjenstander plassert på møblene (som en Blu-ray-spiller eller kabelboks). Denne målingen er b.
 3. Legg til a + b. Den totale målingen er høyden der du vil at midten av veggplaten skal være på veggen.
 4. Bruk en blyant for å merke dette stedet på veggen.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 Tommer Veggfeste med fast posisjon for TV - veggplate 4

TRINN 5 - Alternativ 1: Montering på en trebolt * vegg
OBS: Eventuell gipsvegg som dekker veggen, må ikke overstige 5 mm.

 1.  Finn studen. Bekreft midten av studen med en kant-til-kant-finn.
 2.  Juster midten av veggplatemalen (R) i høyden (a + b) du bestemte i forrige trinn, sørg for at den er jevn, og teip den deretter på veggen.
 3.  Bor to styrehull gjennom malen til en dybde på 3 mm (75 tommer) ved å bruke en borehull på 7 mm (32/5.5 tommer), og fjern deretter malen.
 4.  Juster veggplaten (10) med styrehullene, før lagboltene (12) gjennom lagboltene (11) og deretter gjennom hullene i veggplaten. Stram forsinkelsesboltene bare til de står fast mot veggplaten.

FORSIKTIG:

 •  Bruk bare de to midtre hullene til å montere veggplaten. Ikke bruk hullene på siden.
 • Installer midt på piggene. Ikke installer i gipsplater alene.
 • IKKE stram lagboltene (12).

* Minimum treboltstørrelse: vanlig 2 x 4 mm (nominell 51 x 102 tommer), nominell 11 x 2 mm (31/2 x 38/89 tommer).
* Minimum horisontalt avstand mellom festene kan ikke være mindre enn 16 mm.
Juster midten av malen med høydemerket (a+b) du laget i trinn 4.

TRINN 5 – Alternativ 2: Installasjon på solid betong eller betongblokkvegg (krever betonginstallasjonssett CMK1)
FORSIKTIG: Til unngå skade på eiendom eller personskade, aldri bore i mørtelen mellom blokkene. Monter veggplaten direkte på betongoverflaten.

 1. Juster midten av veggplatemalen (R) i høyden (a + b) du bestemte i forrige trinn, sørg for at den er jevn, og teip den deretter på veggen.
 2. Bor to pilothull gjennom malen til en dybde på 3 tommer (75 mm) ved hjelp av en 3 mm diameter murbor, og fjern deretter malen.
 3.  Sett betongveggankerne (C3) inn i pilothullene, og bruk en hammer for å sikre at ankrene er i flukt med betongoverflaten.
 4.  Rett inn veggplaten (10) med ankrene, før lagboltene (C1) gjennom lagboltene (C2) og deretter gjennom hullene i veggplaten. Stram forsinkelsesboltene bare til de står fast mot veggplaten.

FORSIKTIG:

 • Bruk bare de to midtre hullene til å montere veggplaten. Ikke bruk hullene på siden.
 •  IKKE stram forsinkelsesboltene (C1).

Juster midten av malen med høydemerket (a+b) du laget i trinn 4.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 Tommer Veggfeste med fast posisjon for TV - veggplate 2

* Minimum massiv betongtykkelse: 8 mm (203 tommer)
* Minste betongblokkstørrelse: 8 x 8 x 16 mm (203 x 203 x 406 tommer).
* Minimum horisontalt avstand mellom festene kan ikke være mindre enn 16 mm.
TRINN 6 - Montere TV-en på veggplaten

 1.  Hvis låseskruene (S) dekker de nederste hullene på TV-brakettene (01), skru av dem til hullene er klare.
 2. Hold TV-en med toppen av skjermen skrått mot veggen, og skyv de øvre hakkene på høyre og venstre TV-brakett (01) over overleppen på veggplaten (10).
 3.  Skyv bunnen av TV-en mot veggen til låsmekanismen klikker på plass.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 Tommer Veggfeste med fast posisjon for TV - veggplate 1

Sikre TV-en til veggplaten
Trekk til låseskruene (S) med en stjerneskrutrekker til de kommer i kontakt med veggplaten (10).INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV - veggplate

For å fjerne TV-en fra veggplaten, skru av låseskruene, og trekk deretter bunnen fra veggen og løft enheten av veggbraketten.

ENÅRS BEGRENSET GARANTI

Definisjoner:
Distributøren * av Insignia-merkevarer garanterer deg, den opprinnelige kjøperen av dette nye Insignia-merkede produktet (“Produktet”), at produktet skal være feilfritt i den opprinnelige produsenten av materialet eller utførelsen i en periode på en ( 1) år fra datoen for kjøpet av produktet (“Garantiperiode”).
For at denne garantien skal gjelde, må produktet ditt kjøpes i USA eller Canada fra en Best Buy-butikk eller online på www.bestbuy.com or  ww.bestbuy.ca og leveres med denne garantierklæringen.
Hvor lenge varer dekningen?
Garantiperioden varer i 1 år (365 dager) fra datoen du kjøpte produktet. Kjøpsdatoen din er trykt på kvitteringen du mottok med produktet.
Hva dekker denne garantien?
I løpet av garantiperioden, hvis den opprinnelige fremstillingen av materialet eller utførelsen av produktet er bestemt for å være mangelfull av et autorisert Insignia-reparasjonssenter eller butikkpersonell, vil Insignia (etter eget valg): (1) reparere produktet med nytt eller ombygde deler; eller (2) erstatte produktet gratis med nye eller ombygde sammenlignbare produkter eller deler. Produkter og deler som byttes ut under denne garantien, tilhører Insignia og returneres ikke til deg. Hvis det kreves service av produkter eller deler etter at garantiperioden utløper, må du betale alt arbeidskraft og deler. Denne garantien varer så lenge du eier ditt Insignia-produkt i løpet av garantiperioden. Garantidekningen avsluttes hvis du selger eller på annen måte overfører produktet.
Hvordan skaffe deg garantiservice?
Hvis du kjøpte produktet på en Best Buy-butikk eller fra en Best Buy online webnettstedet (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), vennligst ta din originale kvittering og produktet til enhver Best Buy-butikk. Forsikre deg om at du plasserer produktet i originalemballasjen eller emballasjen som gir samme mengde beskyttelse som originalemballasjen.
For å få garantiservice, ring 1-877-467-4289 i USA og Canada. Ringebyråer kan diagnostisere og rette opp problemet over telefon.
Hvor er garantien gyldig?
Denne garantien er kun gyldig i USA og Canada i butikkene med Best Buy-merkevare webnettstedene til den opprinnelige kjøperen av produktet i fylket der det opprinnelige kjøpet ble gjort.

Hva dekker ikke garantien?

Denne garantien dekker ikke:

 •  Mistap / ødeleggelse på grunn av svikt i kjøleskap eller fryser
 •  Kundeinstruksjon / utdanning
 • Installasjon
 •  Sett opp justeringer
 • Kosmetiske skader
 •  Skader på grunn av vær, lyn og andre handlinger fra Gud, for eksempel strømstøt
 •  Ulykkesskader
 • Misbruk
 • Misbruk
 • Forsømmelse
 •  Kommersielle formål/bruk, inkludert, men ikke begrenset til, bruk på et forretningssted eller i fellesområder i et sameie- eller leilighetskompleks med flere boliger, eller på annen måte brukt på et annet sted enn et privat hjem.
 •  Endring av deler av produktet, inkludert antennen
 •  Skjermpanel skadet av statiske (ikke-bevegelige) bilder som brukes i lange perioder (innbrenning).
 • Skader på grunn av feil drift eller vedlikehold
 • Tilkobling til feil voltage eller strømforsyning
 • Forsøkt reparasjon av noen som ikke er autorisert av Insignia til å utføre service på produktet
 • Produkter som selges "som de er" eller "med alle feil"
 •  Forbruksvarer, inkludert men ikke begrenset til batterier (dvs. AA, AAA, C, etc.)
 • Produkter der fabrikksøkt serienummer er endret eller fjernet
 • Tap eller tyveri av dette produktet eller deler av produktet
 • Skjermpaneler som inneholder opptil tre (3) pikselfeil (punkter som er mørke eller feil opplyst) gruppert i et område mindre enn en tidel (1/10) av skjermstørrelsen eller opptil fem (5) pikselfeil i hele skjermen . (Pikselbaserte skjermer kan inneholde et begrenset antall piksler som kanskje ikke fungerer normalt.)
 • Feil eller skade forårsaket av kontakt, inkludert men ikke begrenset til væsker, geler eller pastaer.

REPARASJONSERSTATNING SOM LEVERES UNDER DENNE GARANTIEN ER DITT EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL FOR BRUDD PÅ GARANTIEN. INSIGNIA SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER FOR BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅT GARANTI PÅ DETTE PRODUKTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPTE DATA, TAP AV BRUK AV DITT PRODUKT, ELLER TAP. INSIGNIA PRODUKTER GIR INGEN ANDRE UTTRYKTE GARANTIER MED HENSYN TIL PRODUKTET, ALLE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR PRODUKTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, NOEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM OG BETINGELSER FOR SALGBARHET FOR SALGBARHET, UDELTIGHET. GARANTIPERIODEN ANGITT OVER OG INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, GJELDER ETTER GARANTIPERIODEN. ENKELTE STATER, PROVINSSER OG JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER AV HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, SÅ DEN OVENFOR BEGRENSNING GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT ELLER PROVINS TIL PROVINS.
Kontakt Insignia:
For kundeservice ring 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA er et varemerke for Best Buy og dets tilknyttede selskaper.
Distribuert av Best Buy Purchasing, LLC
©2020 Best Buy.
Alle rettigheter reservert.INSIGNIA - logo

Delenummer: 6907-302035
www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (USA og Canada)
01-800-926-3000 (Mexico)
INSIGNIA er et varemerke for Best Buy og dets tilknyttede selskaper.
Distribuert av Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 USA
© 2020 Best Buy. Alle rettigheter forbeholdes.

Dokumenter / Ressurser

INSIGNIA NS-HTVMFAB 19-39 tommers veggfeste med fast posisjon for TV-er [pdf] Installasjonsveiledning
NS-HTVMFAB, 19 39 tommer, veggfeste med fast posisjon for TV-er

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.