insignia-logoINSIGNIA NS-RMT415 Universalfjernkontroll med 4 enheter

INSIGNIA NS-RMT415 4-enhets universalfjernkontroll-produkt

PAKKEINNHOLD

 • 4-enhets universell fjernkontroll
 • Brukerhåndbok

EGENSKAPER

 • Fungerer med en TV, DVD eller Blu-ray-spiller, set-top-boks og strømmeenhet
 • Programmering etter populære merkenavn for raskt og enkelt oppsett
 • Omfattende kodebibliotek for mindre vanlige merker og enheter
 • Premium design, materialer og konstruksjon for robust bruk

INSTALLERE BATTERIER

 • Sett inn to AA-batterier (ikke inkludert) i fjernkontrollen. Pass på at + og – symbolene samsvarer med + og – symbolene i batterirommet.
  OBS: For å sette opp fjernkontrollen, følg installasjonstrinnene nedenfor, i rekkefølge, og STOP så snart fjernkontrollen fungerer riktig.
  PROGRAMMERING AV FJERNKJØRINGEN Det er tre måter å sette opp fjernkontrollen på:
 • Bruk "Oppsettmetode A: Populære merker" for forhåndsinnstilte populære merker.
 • Bruk "Oppsettmetode B: Direkte kodeinntasting" hvis enhetens direktekode er plassert på baksiden.
 • Bruk "Oppsettmetode C: Kodesøk" for å utføre et kodesøk for enheten din.
  OBS: Denne fjernkontrollen leveres forhåndsinnstilt for Insignia TV-er og DVD-spillere, DIRECTV set-top-bokser og AppleTV-streaming. Hvis fjernkontrollen ikke fungerer med enheten din, bruk metode B eller C for å endre oppsettet.

Oppsettmetode A: Populære merker

 1. Slå på målenheten.
 2. trykk og hold OPPSETT til fjernkontrollens LED blinker to ganger.
 3. Trykk på modusknappen for typen enhet du vil sette opp (TV, DVD, STB, STREAM). LED-en forblir tent.
 4. Trykk siffer 0 – 3 for å velge enheten du ønsker å sette opp:
  • 0 - STB/kabel/streamer
  • 1 - TV
  • 2 - DVD / VCR
  • 3 - Lyd/mottaker/lydstang
 5. Finn enhetstypen og merkevaren din i tabellene nedenfor, og trykk og hold inne nummeret til enheten slår seg av . Slipp knappen når enheten slås av og fjernkontrollens LED blinker to ganger. Konfigurasjonen for den enheten er fullført.
  OBS: Hvis merket ditt ikke vises i tabellen nedenfor, bruk «Oppsettmetode B: Direkte kodeinntasting» eller «Oppsettmetode C: Kodesøk».
# TV BLU-RAY/DVD
1 Insignia Insignia
2 LG LG
3 Panasonic Panasonic
4 Philips, Magnavox Philips, Magnavox
5 Samsung Pioneer
6 Sharp Samsung
7 Sony Sharp
8 TCL Sony
9 Toshiba Toshiba
0 Vizio Yamaha
#               SET-TOP BOX               AUDIO
1 AT & T Bose
2 Bell Denon
3 Comcast, Xfinity LG
4 Cox Kommunikasjon Onkyo
5 DirecTV Panasonic
6 Parabol nettverk Philips
7 Frontier Communications, Verizon Pioneer
8 Rogers Samsung
9 Shaw Sony
0 Spectrum Yamaha

Oppsettmetode B: Direkte kodeinntasting

 1. Slå på målenheten.
 2. trykk og hold OPPSETT til fjernkontrollen din LED blinker to ganger.
 3. Trykk på modusknappen for typen enhet du vil sette opp (TV, DVD, STB, STREAM). LED-en forblir tent.
 4. Skriv inn den første 5-sifrede koden for ditt merke fra kodelisten (se «TV-KODELISTE» på side 10).
 5. Trykk på (strøm)-knappen for å teste enheten.
  Hvis enheten din slår seg av og fjernkontrollens LED blinker to ganger, oppsettet er fullført.
 6. Hvis enheten ikke slår seg av, gjenta trinn 2-5 med neste kode for ditt merke eller bruk "Oppsettmetode C: Kodesøk."

Oppsettmetode C: Kodesøk

 1. Slå på målenheten.
 2. trykk og hold OPPSETT til fjernkontrollen din LED blinker to ganger.
 3. Trykk på modusknappen for typen enhet du vil konfigurere (TV, DVD, STB, STREAM).
  LED-en forblir tent.
 4. Trykk på sifrene 0 – 3 for å velge enheten du ønsker å sette opp:
  • 0 - STB/kabel/streamer
  • 1 - TV
  • 2 - DVD / VCR
  • 3 - Lyd/mottaker/lydstang
 5. Trykk og hold OK til enheten slår seg av. Slipp knappen når enheten slås av og fjernkontrollens LED blinker to ganger. Konfigurasjonen for den enheten er fullført.

BRUKER FJERNEN

 1. Trykk på modus-knappen (TV, DVD, STB, STREAM) for typen enhet du vil kontrollere.
 2. Trykk på knappene som gjelder for den typen enhet.

SE TV-MODUS

Mens du ser på TV i STB- og STREAM-modus, kan du:

 • Bruk fjernkontrollens volum- og inngangsknapper for å kontrollere TV-en. Resten av knappene styrer enheten du har lagt til STB- eller STREAM-modus.
 • Trykk på (av/på) én gang for å slå set-top-boksen på eller av. ELLER
 • Trykk og hold (av/på) i to sekunder for å slå både set-top-boksen og TV-en på eller av.

Slik slår du av se TV-modus:

 1. trykk og hold OPPSETT til fjernkontrollen din LED blinker to ganger.
 2. Press STB or STREAM to ganger. De LED blinker fire ganger. Se TV-modus er slått av og fjernkontrollen vil ikke kontrollere TV-en.

Slik slår du på se TV-modus etter at du har slått den av:

 1. trykk og hold OPPSETT til fjernkontrollen din LED blinker to ganger.
 2. Press STB or STREAM to ganger. De LED blinker to ganger. Se TV-modus slås på igjen og fjernkontrollen kontrollerer TV-en igjen.

LÅSE OG LÅSE OPP VOLUMKONTROLLER

For å låse volumet til alle fire modusene til én enhet, slå av se TV-modus. Se "Se TV-modus" for instruksjoner.

 1. Låse volumkontrollene til én enhet 1 Trykk og hold inne SETUP til fjernkontrollens LED blinker to ganger.
 2. Trykk 9, 9, 3.
 3. Trykk på modusknappen for typen enhet du vil konfigurere (TV, DVD, STB, STREAM). LED-en blinker to ganger for å bekrefte.
  To blink = Suksess
  Ett langt blink = Failure

Låser opp volumkontroller

 1. Trykk på modus-knappen (TV, DVD, STB, STREAM) for enheten du vil låse opp volumet for.
 2. trykk og hold OPPSETT til fjernkontrollen din LED blinker to ganger.
 3. Press 9, 9, 3, trykk deretter på
  Vol Ned INSIGNIA NS-RMT415 4-enhets universalfjernkontroll-fig-1. OR For å låse opp volumet for alle enheter, trykk 9, 9, 3, og trykk deretter på Volum opp INSIGNIA NS-RMT415 4-enhets universalfjernkontroll-fig-2.

LÅSE OG LÅSE OPP KANALKONTROLLER

Hvis du vil låse kanalen for alle fire modusene til én enhet, deaktiver Se TV-modus som beskrevet ovenfor.
Låser kanalkontroller til én enhet

 1. Trykk og hold inne SETUP til fjernkontrollens LED blinker to ganger.
 2. Press 9, 7, 3, trykk deretter på CH INSIGNIA NS-RMT415 4-enhets universalfjernkontroll-fig-2.
 3. Trykk på modusknappen for typen enhet du vil konfigurere (TV, DVD, STB, STREAM). LED-en blinker to ganger for å bekrefte.
  To blink = Suksess
  Ett langt blink = Failure

Låser opp kanalkontroller

 1. Trykk og hold inne SETUP til fjernkontrollens LED blinker to ganger.
 2. Trykk 9, 7, 3, og trykk deretter CH -.

TILBAKESTILLING AV FJERNKONTROLLEN TIL FABRIKKINNSTILLINGER

 1. trykk og hold OPPSETT til fjernkontrollen din LED blinker to ganger. 2 Press 9, 7, 7.

FJERNE OVERVIEW

INSIGNIA NS-RMT415 4-enhets universalfjernkontroll-fig-3

# VAREBESKRIVELSE
1 LED Lyser når knappene trykkes inn
2 SET Programmerer fjernkontrollen
3 MENY Viser hovedmenyen
4 OK Bekrefter et valg
5 INSIGNIA NS-RMT415 4-enhets universalfjernkontroll-fig-4 Naviger gjennom menyelementer
6 GUIDE Viser programguiden
7 Kontrollknapper Styrer avspilling
 

8

VOL + / – og MUTE Hever eller senker volumet og demper lyden
9 Numbers Skriv inn kanalnummer
 

10

 

Skilletegn (–)

Angir et digitalt underkanalnummer (f.eksample 4.1)
11 Home Åpner HJEM-menyen
 

12

 

VOD

Trykk for å bestille Video-on-demand eller Pay-per-view
13 Input Velger INPUT/SOURCE som skal vises (f.eksample HDMI 1)
14 Power Slår enheter av og på
 

15

TV, DVD, STB, STREAM Trykk for å kontrollere en TV, DVD, set-top-boks eller strømmeenhet
16 INFO Viser informasjon om gjeldende program
17 EXIT Går ut av gjeldende meny
18 Rød, grønn, gul, blå Hurtigtaster i enkelte menyer
19 LIST Viser en LISTE over aktuelle TV-programmer
20 INSIGNIA NS-RMT415 4-enhets universalfjernkontroll-fig-5Record Starter eller stopper opptaket
21 SISTE Gå tilbake til siste kanal
# VAREBESKRIVELSE
22 CH + / - Bytter kanal
23 ENTER Bekrefter valg
24 LIVE Gå tilbake til direktesendt TV etter å ha sett et opptak eller streamet innhold
25 SIDE INSIGNIA NS-RMT415 4-enhets universalfjernkontroll-fig-6 Ruller opp/ned en side i menyene
26 APPS Åpner appmenyen til en smartenhet
27 OPT Åpner alternativmenyen

FEILSØKING

PROBLEMLØSNING
LED-lampen gjør det ikke slå på når en nøkkel trykkes. • Bytt ut batteriene.

• Kontroller at batteriene er riktig installert. Symbolene + og – skal samsvare med symbolene inne i batterirommet.

LED-en tennes, men fjernkontrollen styrer ikke min enhet. • Kontroller at fjernkontrollen er programmert til enheten.

• Kontroller at fjernkontrollen er satt til

riktig modus (FJERNSYN or TV/ DVD/STB/STREAM).

Jeg har prøvd alle kodene for min enhetens merke, men ingen av dem fungerer. • Bruk Oppsettmetode C: Kodesøk.

ENÅRS BEGRENSET GARANTI
Besøk www.insigniaproducts.com for mer informasjon.
KONTAKTINSIGNIA:
For kundeservice, ring
1-877-467-4289 (USA og Canada) eller 01-800-926-3000 (Mexico) www.insigniaproducts.com

TV-KODELISTE

BRAND KODER
Acer 14143
advent 11570
Affinity 13717, 13870, 13577, 13716
aiwa 11362
Akai 11675, 11385
Han er blitt voksen 11687
AOC 11589, 13720, 11365, 12014, 12087, 13938
Apex Digital 12397, 14347, 14350
ario 12397
Asus 13340
Atvio 13636
Atyme 12746
Audiosonic 11675
Audiovox 11564, 11276, 11769, 12121
aura 14748, 12087, 12014, 12277
gjennomsnitt 12397, 12049
Avol 14367, 13382, 13118
Axess 13593
Broksonic 11892
Calypso 14748
Champion 11362
Changhong 14629
Coby 13478, 13627, 12344, 13629
Kommersielle løsninger 11447
Conia 11687
Contex 14053
Craig 13423
Crosley 13115
Curtis 12855, 13577, 13121, 12466, 13895,
  12352, 12397, 13939, 14035, 13636,
  11326, 11314, 13154, 13382, 13717
Curtis Mathes 11661
Cytron 11326
Daewoo 11661, 13115, 10661
Digitrex 14207
MERKEKODE
Disney 11892, 11665
Dumont 10017
Durabrand 11570, 11665, 10178, 11463
Dynex 12049, 12184, 11463, 11780
Elektrograf 11755
Elektrohome 11570, 11670
Electron 12466, 12855
Elektra 10017, 11661
Element 13559, 11687, 12183, 14635, 12964,

14910, 11886, 14217, 12256

Elite 11457
Emerson 11864, 11963, 11394, 11886, 10178,

13623, 11944, 11661, 12183, 11665, 13559

Envision 11589, 11365, 12087, 12014
Epworth 11362
EQD 12014, 12087, 12277
EQD Auria 12014, 12087, 12277
ESA 11944, 11963
eTec 12397
Rettferdig kompis 11326
favi 13382
Fisher 11362
Fluid 12964
Fujimaro 11687
Funai 11864, 11394, 11963
furion 13332, 14093
Inngangsport 11755
GE 11447, 10178
general Electric 11447, 10178
GFM 11665, 11963, 11864, 11886
Gibralter 10017
Gullstjerne 10178
Haier 12309, 11749, 11748, 13382, 11753,

13987, 12293, 14398, 11570

Hallmark 10178
Hannspree 11348
MERKEKODE
Hewlett Packard 11642
Hisense 13519, 14618, 14740, 12183, 11660,

11314, 14063, 14398, 14054, 13382

Hitachi 11643, 14455, 14398, 13382, 10679
Hiteker 13118
HP 11642
Hyundai 14618
Ilo 11665, 11463, 11394
Insignia 12049, 11780, 14487, 11641, 11564,

11326, 11892, 12002, 12184, 11423,

11385, 11660, 11963, 12751, 13227, 11463

Inteq 10017
IRT 11661
iSymphony 13382, 13118, 13094
James 13183
JC Penney 10178
JCM 12256
Jensen 11326
JVC 11774, 11601, 13393, 12321, 12271,

14107, 11570, 11670, 11892

KC 14182
KDS 11687
Konka 11385
Leeco 14007
Legende 12397, 12352, 11749, 12309
LG 11840, 12731, 11860, 11423, 12358,

14397, 10178, 11753, 14398, 10017

LG Alpene 12358
Lloyd's 13382
LXXI 10178, 10017
MAG 11687
Magnavox 12597, 13623, 11866, 12372, 11454,

11944, 11963, 11365, 11755, 11867

Marantz 11454
Matsushita 10250
Maxent 11755
Megatron 10178
MERKEKODE
Memorex 11570, 14686, 11892, 10178, 11665,

11670, 11687

MGA 10178
Mikrosonisk 11326
Midland 10017
miray 13183
Mitsubishi 11250, 10178, 11797
Mitsubishi Electric 11250, 10178, 11797
Mx Onda 11687
NAD 10178
naxa 14093, 12104, 13154, 13382, 13423
NEC 13257, 11797, 13000, 12293
nettv 11755
Ny akustisk dimensjon 10178
Nexus 11564, 13519, 12183
Nexus Electronics 12183
Nikko 10178, 10017
Nimbro 12104
Noblex 11362
Norcent 11365, 11589
NuVision 12158, 11657, 14347
oCOSMO 13899
Ölevia 11610
Optimus 10250, 10679
Orion 11463, 11892, 13540
Otic 11687
Panasonic 11291, 11480, 10250, 10178
PARK 12104
Penney 10178
Philco 11665, 11362, 11661, 11963, 11394
Philips 11867, 12597, 12372, 11454, 13396,

13623, 14365, 11744, 11866, 10017,

11944, 11365, 11394

Pioneer 10679, 11260, 11457
Planar 10679, 11589
MERKEKODE
Polaroid 11523, 11769, 11276, 11687, 11385,

14035, 12121, 13382, 11314, 11326,

12002, 12434, 13118

Portland 11661
Prima 11753, 11749
Proscan 11447, 13577, 13382, 13717, 12183,

12256, 13332, 13636, 13895, 13953,

14035, 14053, 13939, 12746, 14093

Proton 10178
proview 11687
trykk 10017
pyle 12196
Pyle Hjem 12196
QuantumFX 13593, 12337
Quasar 10250, 11291, 14207, 13899, 14367, 13382
RadioShack 10178
RCA 11447, 12434, 12746, 13577, 14214, 12247,

13382, 13717, 13332, 11781, 12932, 13895,

12187, 13636, 13939, 14079, 14053, 12183,

12855, 10679, 14035, 14394, 11661,

13519, 13953, 14629, 11385, 12002,

13121, 13183, 13938, 14093, 11670

Realistisk 10178
Recco 13183
runco 10017
Sampo 11755
Samsung 12051, 11632, 10178
Sankey 12964
Sansui 11892, 13540, 11670, 11463, 14053,

13564, 13377, 13559

Sanyo 11142, 11362, 13488, 12049, 11480, 11564
Septer 13899, 12528, 12337
skotsk whisky 10178
Scott 10178
Sears 10178
Seiki 13953, 14635, 12964, 13559, 13560,

14794, 13382, 14217, 10178

Betydning 11749
Serie Dorada 10178
MERKEKODE
Seura 14751
Sharp 12360, 13394, 14618, 14740, 14507,

13519, 14398

Sigmac 13477, 13423
Silo 13794, 13899, 13477, 14182
Silo Digital 13794, 13899, 13477, 14182
SkyVue 14135, 12360
Sony 10810, 14448, 14189
Lyddesign 10178
Spectroniq 11687
Speler 14105
SunBriteTV 12337, 12528, 11610
Superskanning 11944
Supersonic 13593, 13154, 12104, 11753
SVA 11963
Sylvania 11864, 11963, 11944, 11886, 11394,

11665, 11314, 13332, 14053

Symfonisk 11944, 11963, 11394
syntax 11610
Talent 10178
TCL 12434, 14398, 13183
Technics 10250, 10017
TMK 10178
TNCi 10017
Topphus 11385
Toshiba 11524, 11656, 12724, 13945, 14885
TruTech 11665
Upstar 14182, 14405, 13899
Victor 10250
Vidao 12397
Vidtech 10178
Viewsonic 12014, 13706, 12745, 12087, 11640,

11627, 11755, 12277, 12049, 11564,

11365

viore 12352, 13382, 13118, 12104, 13094, 13154
VisionQuest 11687, 13154
MERKEKODE
Vizio 11758, 13758, 12757, 13415, 12512
W boks 14686
W Box-teknologier 14686
Wards 10178, 10017
Westinghouse 11712, 14797, 13579, 13382, 12293,

13094, 13470, 12397, 13908

White Westinghouse 11661
Klok 11365
Xiahua 11753, 11749
Xoceco 11753, 11749
Zenith 10017, 10178, 11423, 11661, 12731,

11365, 12358, 11463

SET-TOP BOKSER / STREAMING KODELISTE

MERKEKODE
3 Elver Telefonsamvirke 01376
ABS 01272
Accelplus 01376, 01877, 01982
Tilgang til kabel-TV 01376, 01877, 01982
Få tilgang til kommunikasjon 01376, 02187
Ace Communications 02254
ACTV Cablevision 01376, 01877, 01982
Adams kabel-TV 01376, 04079
ADB 02586, 02254, 01481, 01998, 02302, 03028
Avansert bredbånd 01376, 01877, 01982
Avansert kabelkommunikasjon 04079
Avansert Telemedia 01376, 01877, 01982
Advokat kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Luft-TV 05295
Airwave-nettverk 01376, 01877, 01982
Alabama bredbånd 01376
Algona kommunale verktøy 01376, 01877, 01982
Alienware 01272
MERKEKODE
All West Communications 01376
Alleghany Cablevision 01376, 01877, 01982
Allegiance Communications 01376
Alliance Communications 01376
Allied Telesis 01376, 01877, 01982
Allo Communications 01481, 01998, 02302, 03028
Almega kabel 01376, 01877, 01982
Alpine kabel 01376, 01877, 01982
Alta Utilities 01877
Alternativ kabel 01376, 01877, 01982
Høydekommunikasjon 01376
Americable International 01877
Amerikansk bredbånd 01376, 01877, 01982
American Entertainment Network 01376, 01877, 01982
American Telecasting 01376, 01877, 01982
Amherst telefon 01376, 01877, 01982
Amino 01481, 01898, 03605, 02302, 01998,

03028

Amlogic 04899
Anne Arundel Bredbånd 01376, 03560
Antietam kabel 01376, 01877, 01982
eple 02615
Arc One 01376, 01877, 01982
Arctic Cooperatives 01376, 01877, 01982
Argent Communications 01376, 01877, 01982
Arialink bredbånd 01376, 01877, 01982
Arkwest 01481, 01998, 02302, 03028
Arledge Electronics 01376, 00775
Armada 04899
Armstrong 01376, 03560
Arris 01376, 02378, 01998, 02187, 01982,

05097, 05537, 00869, 00858

Arvig Kommunikasjonssystemer 01376, 01982, 01998, 02345
MERKEKODE
Ashland Hjemmenett 01376, 01877, 01982
Askivision Systems 01376, 01877, 01982
Astound bredbånd 01376, 01877, 03560, 02187, 02479,

04079

AT & T 00858
AT & T U-vers 00858
ATC kommunikasjon 01376, 01951, 03560
Atlantisk bredbånd 01877, 03560, 01376, 04079
minibank 01376, 01982, 03028, 01998
Atwood kabel 01376, 01877, 01982
Aurora kabel-TV 01376, 01877, 01982
Ayrshire Communications 01376, 01877, 01982
B & C Cablevision 01376, 01877, 01982
B & L Technologies 01376, 01877, 01982
Bailey kabel-TV 01376, 01877, 01982
Baja Bredbånd 01376
Baldwin County Internett 01376, 01877, 01982
Baldwin Telecom 01877
Ballard Rural Telephone Cooperative 00775, 02302, 02586
Barbourville Utility Commission 01376, 01877, 01982
Bardstown kabel 01376, 01877, 01982
Bascom Communications 01376, 01877, 01982
Base Cablevision 01376, 01877, 01982
Bay Cablevision 01376, 01877, 01982
Bay City Cablevision 01376, 01877, 01982
Bay Country Communications 01376, 01877, 01982
Bay Creek Communications 01376
Bayland Communications 02586
Bayou kabel 01376, 01877, 01982
Strålehastighet 01376, 01877, 01982
Beaver Creek telefon 01877, 01982
Beaver Valley kabel 01951, 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Becks kabelsystemer 01376, 01877, 01982
Bee Line Kabel 01376
Bikube Bredbånd 01376, 01481, 01877, 01982, 01998,

02302, 03028

Beelen 05123
BEK Kommunikasjon 02254, 02302
BELD Bredbånd 01376, 01877, 01982
Belhaven kabel-TV 01376, 01877, 01982
Bell 00775, 01998, 01877, 05097
Bell Fibe TV 01998, 05097, 05537
Bell MTS 01998, 05097, 05537, 01951
Bell satellitt-TV 00775
Bellaire kabel 01376, 01877, 01982
Bellevue kabel 01376, 01877, 01982
Ben Lomand TV 02254, 02302
Bøy bredbånd 01376, 02187, 04079
Bentleyville kabel 01376, 01877, 01982
Benton Cooperative Telefon 01376, 01877, 01982
Beresford Cablevision 01376, 01877, 01982
Berkshire Cable Corp 01376, 01877, 01982
Beulah kabel-TV 01376, 01877, 01982
Bevcomm 01951, 01898
Utover kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Big Sandy Bredbånd 01376, 01877, 01982
Biltmore Communications 01376, 01877, 01982
Blakely kabel-TV 01376, 01877, 01982
Bledsø Telefonsamvirke 01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Blokker kommunikasjon 01376
Bloomingdale Communications 01481, 01998, 02302, 03028
Blue Mountain TV-kabel 01376, 01877, 01982
Blue Ridge Communications 01877, 03560
Blue Sky kabel 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Blue Valley Telecommunications 01898, 03605
BlueBridge Media 01376, 01877, 01982
Bobcaygeon kabel 01376, 01877, 01982
Booher Brothers kabel 01376, 01877, 01982
Bowen Cablevision 01376, 01877, 01982
Bowling Kabel-TV 01376, 01877, 01982
Boxee 03693
Boycom Cablevision 01376
Forgreningskabel 01376, 01877, 01982
Brandenburg Telecom 01481, 01998, 02302, 03028
Brandywine Cablevision 01376, 01877, 01982
Bresnan 01376, 01877
Briand et Moreau kabel 01376, 01877, 01982
Bright Green Communications 01376, 01877, 01982
Lyst hus 01877, 01376, 03294
Bright House Networks 01877, 01376, 03294
Bristol Tennessee Essential Services 01877, 01998, 02378
Bristol Virginia Utilities 01376, 01877, 01982
Britisk amerikaner 01376, 01877, 01982
Broadstar Communications 01376, 01877, 01982
Bred stripe 01376
Brockway TV 01376, 01877, 01982
Broken Bow Kabel-TV 01376, 01877, 01982
Brooke Telecom 01898, 03605
Brooks Bay kabel 01376, 01877, 01982
Brownwood TV-kabeltjeneste 01376, 01877, 01982
Bryan kommunale verktøy 01376, 01877, 01982
BTC bredbånd 02254, 02586
Buckeye kabelsystem 01376, 02187, 01877
Buford Media Group 01376, 01877, 01982
Bulldog kabel 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Bulloch telefonkooperativ 01376, 01877, 01982
Burlington Telecom 01481
Butler Bremer gjensidig telefon 01898
BWTelcom 01376, 01877, 01982
Byron kabel-TV 01376, 01877, 01982
C & W kabel 01376, 01877, 01982
C Spire 03605
CL Davis kabeltjenester 01376, 01877, 01982
Kabel og kommunikasjon 01376
Cable America 01376, 01877
Kabel Axion Digitel 01376
Kabelkabel 01877
Kabelkommunikasjon fra Willsboro 01376, 01877, 01982
Kabelsamvirke 01376, 01877, 01982
Kabelutviklingsselskap 01376, 01877, 01982
Cable Management Association 01376, 01877, 01982
Kabel Montana 01376, 01877, 01982
Kabel Nebraska 01376, 01877, 01982
Cable Of The Carolinas 01376, 01877, 01982
Wave Wire 01376
Kabel en 01376, 03560, 01877
Kabel Plus 01376, 01877, 01982
Kabelsuite 01376
Kabelteknologi Kabel-TV 01376, 01877, 01982
Kabel-TV fra Camrose 01376
Kabel-TV fra East Alabama 01376, 01877, 01982
Kabel-TV av Slave Lake 01376, 01877, 01982
Kabel-TV av St. Paul 01376, 01877, 01982
Kabelsynstjenester 01877
Cablecom Mexico 01376
Cablemore 01376, 01877
MERKEKODE
Kabelnett 01376, 01877, 01982
CableSouth Media 01376, 01877, 01982
Kabelview kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Kabelvisjon 03885, 01376
Cablevision du Nord 01376
Cablevision av Marion County 01376
Kabelsyn TRP 01376, 01877, 01982
Cablevision Victoria 01376
Cablevision Argentina 01877
Cablevisión Mexico 01376
Cablevisión Uruguay 01877
Cablovision Warwick 01877
CalNeva bredbånd 01376, 01877, 01982
CalTel-tilkoblinger 02254, 02586
Cameron Communications 01376, 01877, 01982
CAMS-kabel 01376, 01877, 01982
Canby Telcom 01481, 02302
Cannon Valley Cablevision 01481, 01998, 02302, 03028
Caprock TV 01376, 01877, 01982
Carnegie kabel 01376, 01877, 01982
Carolina fjellkabel 01376, 01877, 01982
Carr Communications 01376, 01877, 01982
Carrell Communications 01376, 01877, 01982
CAS kabel 01376
Cascade Communications 01376, 01877, 01982
Casey kabel 01376, 01877, 01982
Caspian Community TV 01376, 01877, 01982
Cass kabel 01376
Slottskabeltjeneste 01376, 01877, 01982
Catalina kabel 01376, 01877, 01982
Catawba tjenester 01376, 01877, 01982
CBN 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
CBPU-kabel 01376, 01877, 01982
CCAP 01877
CDE lysbånd 01998, 00858, 02254, 02586
Cedar Falls Utilities 01376, 01951
Velg kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Cellcom 01376, 01481, 01877, 01982, 01998,

02302, 03028

Cencom 01376, 01877, 01982
CentraCom Interactive 01376, 01877, 01982
Central Texas Communications 01376, 01877, 01982
Central Valley Cable 01376, 01877, 01982
Senter TV-kabel 01376, 01877, 01982
Centrovision 01376, 01877, 01982
Century Communications 01376, 01877, 01982
Century telefon 01376, 01877, 01982
CenturyLink 01998, 00858
CenturyTel TeleVideo 01376, 01877, 01982
Ceton 01272
Chambers kabel 01376
Champion bredbånd 01376, 01877, 01982
Channel Master 03118
Chaparral Cablevision 01376, 01877, 01982
Chariton Valley Communications 01376, 01877, 01982
Charter 01877, 01376, 05651, 02187, 03560
Charterspektrum 01877, 01376, 05651, 02187, 03294,

03560

Chatmoss Cablevision 01376, 01877, 01982
Chequamegon Telephone Cooperative 01898, 02254, 02302
Chesnee Communications 01376, 01877, 01982
Chester telefon 01376
Chinook Progressive Club TV 01376, 01877, 01982
Chippewa Valley kabel 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Valg Kabel-TV 01376, 01877, 01982
Valg kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Valg TV 01376, 01877, 01982
Valgkabel 01376
Christy Cablevision 01376, 01877, 01982
CimTel 01376, 01951
Cincinnati Bell 01877, 01376
Circle Bar kabel-TV 01376, 01877, 01982
Cisco 01877, 01982, 00858, 02947, 03028,

02345, 02378, 01998, 04315, 03294,

05484, 02826

Citizens kabel 01376, 01481, 02254
Citizens Kabel-TV 01376
Citizens Cablevision 01481
Borgernes gjensidige telefon 01376, 01877, 01982
Citizens Telecom 01376, 01877, 01982
Borgertelefon 02254, 02586
City Cablevision 01376, 01877, 01982
City of Barnesville Cable 01376, 01877, 01982
City of Baxter Springs Cable 01376, 01877, 01982
City of Cawker City Cable 00775
City of Hawarden Cable 01376, 01877, 01982
Norges kommune kabel 01376, 01877, 01982
City of Quitman Cable 01376, 01877, 01982
Byen Salisaw 01376
City of Sumas TV-kabelsystem 01376, 01877, 01982
By vest 01376
Clarence telefon 01376, 01877, 01982
Clear 01376, 03028
Clear Creek Communications 01376
ClearChoice kommunikasjon 01376, 01982
Klarview Kabel 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Klarview Partnere 01376, 01877, 01982
Klarview TV-kabel 01376, 01877, 01982
Clearvision kabel-TV 01376, 01877, 01982
Klikk på Nettverk 01376, 01877, 01982
Klikk One 01376, 01877, 01982
Clinton kabel 01376, 01877, 01982
CLT kommunikasjon 01376, 01877, 01982
CMA kommunikasjon 01376
CNS TV 01376, 01877, 01982
Kystkabelkommunikasjon 01376, 02187
Coast Cablevision 01376, 01877, 01982
Kystkommunikasjon 01376
Kystlenke 01376
Koaksial kabel-TV 01376, 01877, 01982
Cobridge 01376
Cobridge Communications 01376
Cogeco 01376, 01982, 03560
Colane kabel-TV 01376, 01877, 01982
Colfax Highline-kabel 01376, 01877, 01982
Collinsville kabel 01376, 01877, 01982
Colonial Cablevision 01376, 01877, 01982
ColtonTlf 01376, 02378
Columbia Power and Water 01376, 01877
Columbus telefon 01376
Com-Link 01376, 01877, 01982
Comcast 01982, 01376, 01877, 03560, 02187, 04079
Kommunikasjon 1 Kabelsyn 02302
Kommunikasjonstjenester 01376, 01877, 01982
Nattverd 01376, 01877, 01982
Fellesantennetjeneste 01376, 01877, 01982
Felles antennesystem 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Felleskabel og bredbånd 01376
Felles kabeltjeneste 01376, 01877, 01982
Felleskommunikasjon 01376, 01877, 01982
Community Telecom 01376, 01877, 01982
Felles TV 01376, 01877
Compas kabel 01376, 01877, 01982
Komplette kommunikasjonstjenester 01376, 01877, 01982
Comporium 01877, 03560, 02187
Compton Communications 01376
Comserv Ltd 01376, 01877, 01982
ComSouth 01376, 01877, 01982
ComSpan Communications 01481, 01898
Comstar kabel-TV 01376, 01877, 01982
Konsolidert kabel 01376, 01877, 01982
Konsolidert kommunikasjon 01877, 01998, 01376, 02187, 03605,

00858, 02302

Konsolidert Telcom 01376
Konsolidert telekommunikasjonsselskap 01376, 01998
Conuma kabelsystemer 01376, 01877, 01982
Conway Corporation kabel-TV 01376, 01877, 01982, 02187
Conxxus 01376, 01877, 01982
Coon Creek telefon 01376, 01951, 02254, 03118
Coon Rapids kommunale verktøy 01376, 01877, 01982
Coon Valley telefon 02254, 03118
Coop CSCF 01376
Samvirke TV Godahl 01376, 01877, 01982
CoopTlf 01898, 01998
Coosa kabel 01376
MERKEKODE
Copper Mountain Metropolitan 01376, 01877, 01982
Corn Belte Telefon 01376, 01877, 01982
Country kabel 01376, 01877, 01982
Landlig kabel-TV 01376, 01877, 01982
Country Cablevision 01376
Country Cablevision Ltd. 01376
Country Vision-kabel 00775, 00869
Cowley Telekabel 01376, 01877, 01982
Cox 01877, 01376, 01982, 04315, 03774, 03560
Cox Kommunikasjon 01877, 01376, 01982, 04315, 03774, 03560
Craig kabel-TV 01376, 01877, 01982
Craw-Kan telefonsamarbeid 02254, 02586
Crestview Kabel 01376, 01877, 01982
Langrenns-TV 01376, 01877, 01982
Crosslake Communications 01376, 01877, 01982
Crossman kabel 01376, 01877, 01982
Crow Kabel-TV 01376, 01877, 01982
CRRS-TV 01376
CRST telefonmyndighet 01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Krystallbredbåndsnettverk 01376, 01877, 01982
Krystall kabel-TV 01376, 01877, 01982
CSI kabel 01376, 01877, 01982
CT & R-kabel 01376, 01877, 01982
CTC 01376, 01998
Cunningham telefon og kabel 01376, 01951, 02187
Curtis kabel-TV 01376, 01877, 01982
CUTV 01376, 01877, 01982
CWA kabel 01376, 01877, 01982
Cyberpower 01272
D & D kabelsystemer 01376, 01877, 01982
D & P Communications 01376, 01951
MERKEKODE
D-Link 03671, 03693
Dairyland kabelsystemer 01376, 01877, 01982
Dakota Central Telecommunications 02345
Dalton kabel-TV 01877, 01982
Dalton Utilities 01877, 01982
Darien Communications 01376, 01877, 01982
Davis kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Dawson City Television 01376, 01877, 01982
DCA Cablevision 01376, 01877, 01982
DDD Cablevision 01376, 01877, 01982
Dean Hill kabel 01376, 01877, 01982
Dean's Cablevision 01376, 01877, 01982
Decca kabel 01376, 01877, 01982
Deffner kabel-TV 01376, 01877, 01982
Delhi telefon 01376, 01877, 01982
Dell 01272
Delta kabel 01376
Demopolis CATV 01376, 01877, 01982
Denali TV 01376, 01877, 01982
Dery Telecom 01376, 01877
Dickey Rural Networks 01376, 01877, 01982
Digeo 02187
Diode kommunikasjon 01376, 01877, 01982
DirecTV 01377, 03724
DISH 00775
Rett Mexico 00775
Parabol nettverk 00775
Dishpro 00775
Variert kommunikasjon 01898, 01982
Dixie kabel-TV 01376, 01877, 01982
Dixon telefon 01376, 01877, 01982
DMS kabel 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Downsville samfunnsantenne 01376, 01877, 01982
Doylestown kabel-TV 01376, 01877, 01982
Drummond kabel-TV 01376, 01877, 01982
DTC 01376, 01877, 01982
Dumont telefon 01376, 01877, 01982
Duncan kabel-TV 01376, 01877, 01982
Duo County Telecom 02254
E.Com 01376, 01877, 01982
Ørnebredbånd 01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Eagle Cablevision 01376, 01877, 01982
Eagle Communications 01376, 02187
Eagle Valley telefon 01481, 01998, 02302, 03028
EagleVision trådløse TV-tjenester 01376, 01877, 01982
East Arkansas video 01376
East Cleveland Cable 01376, 01877, 01982
East Texas kabel 01376, 01877, 01982
Eastern kabel 01376, 01877, 01982
Eastlink 01376, 02187
Easton kabel 01877
EasyTEL 01481, 01998, 02302, 03028
Eatel 01877, 03028
Ekkostjerne 00775, 05295
Elektronbedrifter 01376, 01877, 01982
Elk River kabel-TV 01376, 01877, 01982
Elkhart TV-kabel 01376, 01877, 01982
Emery Telcom Video 01376, 01877, 01982
Emily Coop telefon 01481, 03605
Endeavour Communications 02254, 02586
Forbedret telekommunikasjon 01376, 02254
Entone 02302, 01898
EnTouch 01376
MERKEKODE
EPB fra Chattanooga 00858
Unngå bredbånd 01376, 01877, 01982
Eston CATV Cooperative 01376, 01877, 01982
ETAN Industries 01376, 01877, 01982
Etex 02586, 02302
Evertek 02302
Evolution 02479, 04079, 02746, 04315
Evolusjon digital 02479, 04079, 02746, 04315
Execulink 01376
Eyecom 01376, 01877, 01982
F & B telefon 02254, 02586
FairPoint Communications 01376, 01877, 01982
Falcon Bredbånd 01376, 01877, 01982
Falls Earth Station 01376, 01877, 01982
FamilieView Kabelvisjon 01376, 01877, 01982
Fannettsburg kabel-TV 01376, 01877, 01982
Farmer & Merchant Mutual 01376, 01877, 01982
Bondens telefonsamvirke 01998, 03028
Farmers Independent Telefon 01376, 01877, 01982
Bondens gjensidige telefon 01376, 01877, 01982
Fayetteville elektriske system 01877
Federert telefon 01376
Fenton Cablevision 01376, 01877, 01982
FiberCast kabelkommunikasjon 01376, 01877, 01982
FiberNet Monticello 01376, 01877, 01982
Fibrant 01376, 01877, 01982
Fidelity Communications 01376
First Cable Of Missouri 01376, 01877, 01982
FirstMile 01376, 01877, 01982
FirstMile Technologies 01376, 01877, 01982
Flint kabel-TV 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Florida kabel 01376, 01877
Foothills Bredbånd 01877
Foothills Rural Telephone Cooperative 01877
Foresite trådløs 01376, 01877, 01982
Forsyth CableNet 01376, 01877, 01982
Fort Jennings Communications 02586
Fort Randall telefonselskap 01376, 01877, 01982
Fort Towson kabel 01376, 01877, 01982
Foster kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Frank Howard TV-kabel 01376, 01877, 01982
Frankfort Plant Board Kabel 01376
Frontier 02378, 01998, 03560, 00775
Frontier Communications 02378, 01998, 03560, 00775
FTC 01982, 01376, 01877
Fullkanals TV 01376, 01877, 01982
Fullt utvalg kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Funai 03339
Fusjonsbredbånd 01376, 01877, 01982
Futuristisk Cablevision 01376, 01877, 01982
G-Box midnatt 04440
Galaxy American Communication 01376, 01877, 01982
Galaxy kabel 01376, 01877, 01982
Garden Valley Telefon 02302
Gardonville Cooperative Telefon 00775, 01998, 02302
Gatehouse-nettverk 01376, 01877, 01982
Inngangsport 01272
Gauthier Cablevision & Electric 01376, 01877, 01982
GCI 03560, 01376, 01877
Generell kommunikasjon 03560, 01376, 01877
MERKEKODE
Generelt instrument 00869
Genext 01376, 01877, 01982
Geniatech 04339
Geraldine kabel-TV 01376, 01877, 01982
Skaff deg ekte kabel 01376, 01877, 01982
GEUS 01376, 01877, 01982, 03560, 04079
Gigantisk kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Giles-Craig Communications 01376, 01877, 01982
Gilmer kabel-TV 01376, 01877, 01982
Glasgow Electric Plant Board 01376, 01877, 01982
Antennesystemer i glass 01376, 01877, 01982
Glenwood Telecommunications 01376
Glide Cablevision 01376, 01877, 01982
globalcom 01376, 01877, 01982
GOI 00775
Gullbelte telefon 02254, 02586
Golden Communications 01376, 01877, 01982
Golden Rain Foundation 01376, 01877, 01982
Golden Valley kabel 01376, 01877, 01982
Golden West Telecommunications 01376, 01877, 01982
Goldfield Communications 01376, 01877, 01982
Google 03666
Gorham Communications 01481
Gowrie Cablevision 01376, 01877, 01982
Grafton kabelkommunikasjon 01376, 01877, 01982
Grand River kabel 01376, 01877, 01982
Grande Communications 01877, 03560, 01376
Great Plains Communications 01376
Green Hills Communications 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Greene County kabel-TV 01376, 01877, 01982
Greenlight Community Bredbånd 01877, 01376, 01982
Gridley kabel 01376, 01877, 01982
Griswold Cooperative Telefon 01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Grove kabel 01376, 01877, 01982
Grundy Center Utilities 01376, 01877
GTA digital TV 02345
GTel 01898, 03605
GTI 01481, 01998, 02302, 03028
Guadalupe-dalen 01877, 02187
Haefele TV 01376, 01877, 01982
Haines kabel-TV 01376, 01877, 01982
Hall Beach Cooperative 01376, 01877, 01982
Halstad Telefonselskap 03028
Hamilton County kabel-TV 01982, 01376, 01877
Hancel 01376, 01877, 01982
Hancock Telecom 02254
Hardy Telecommunications 03605
Hardfør TV 03605
Hargray 01877, 01376, 01982
Harlan Community TV 01376
Harlan kommunale verktøy 01376
Harmony kabel-TV 01376, 01877, 01982
Harris bredbånd 01376
Harrisonville telefon 02254, 02586
Harron Metrocast 01376, 01877
Hart kabel 01376, 01877, 01982
Hart Electric 01376, 01877, 01982
Hartelco 01376, 01877, 01982
Hastings Cable Vision 01376, 01877, 01982
Hawaiian Telcom 03028
HBC 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
HBL Kommunikasjon 01376, 01877, 01982
HCS 01376, 01877, 01982
Helsekabelsystemer 01376, 01877, 01982
Heart of Iowa Communications 01376, 01877, 01982
Heartland-kabel 01376, 01877, 01982
Heartland Wireless Communications 01376, 01877, 01982
Pokker TV og kabel 01376, 01877, 01982
Henderson telefon 01376, 01877, 01982
Hermosa Cablevision 01376, 01877, 01982
Herr kabel 01376, 01877, 01982
Hewlett Packard 01272
HFU TV 01376, 01877, 01982
Hiawatha bredbånd 01376, 01877, 01982
HickoryTech 01898, 01951, 02302
High Plains Cablevision 01376, 01877, 01982
Highland 01376, 01877, 01982
Hill Top Communications 01376, 01877, 01982
Hinton CATV 01376, 01877, 01982
HLM Cable Corp 01376, 01877, 01982
HjemTlf 01376
Hjembykabel 01376, 01877, 01982
Hjemby Utilicom 01376, 01877, 01982
Hood Canal Cablevision 01376
Hoonah Community Television 01376, 01877, 01982
Hooper telefon 01376, 01877, 01982
Horizon kabel-TV 01376, 02254, 02586
Horizon Telecom 02254, 02586
Horry Telefonsamvirke 01376, 01877, 01982
Hospers Telefon 01376, 01877, 01982
Hotwire 02254, 02586
Houston kabel 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Howard Datamaskiner 01272
HP 01272
HTC Communications 01481, 01998, 02302, 03028
HTC-tjenester 01376, 01877, 01982
HTS 00775
Huawei 01982
Hughes Network Systems 01377
Humax 01377, 05651, 03560
HunTel-systemer 01376
Hush 01272
Huxley Communications 01376, 01877, 01982
Hydaburg kabel-TV 01376, 01877, 01982
HYDE County Cablevision 01376, 01877, 01982
I-Speed 01376, 01877, 01982
iBUYPOWER 01272
ICE Cable Holdings 01376, 01951
ICS kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Illini Cablevision of Illinois 01376, 01877, 01982
ImOn kommunikasjon 01877
Indco kabel-TV 01376, 01877, 01982
Independence Telecom Utility 01376, 01982
Uavhengige kabelsystemer fra Idaho 01376, 01877, 01982
Indevideo 01376, 01877, 01982
Indeks kabel-TV 01376, 01877, 01982
Innovativ kabel-TV 01376
Innovative systemer 01898
Innvendig tilkoblingskabel 01376
Innsikt 01376, 01877
Integrerer Telecom 02345
Inter Mountain kabel 01877, 02479, 04079, 02826, 03294
Kabel mellom fylker 01376, 01877, 01982
Interstate Cablevision 01481, 01998, 02254, 02302, 03028
MERKEKODE
Interstate Telecommunications Cooperative 02254, 02302
Intertech privat kabel 01376, 01877, 01982
Iomega 02558
Iowa nettverkstjenester 02302
Iron River Cooperative TV 01376, 01877, 01982
Irvine Community TV 01376, 01877, 01982
ITV-3 01376, 01877, 01982, 02254, 03028
Izzi Mexico 01376
Izzi Telecom 01376
J & L kabel 01376, 01877, 01982
J & N kabel 01376, 01877, 01982
Jack McClanahan kabel-TV 01376, 01877, 01982
Jackson Energy Authority 01376, 01877, 01982
Jaguar Communications 01376, 01877, 01982
James Cable Partners 01376, 01877, 01982
James Valley Cooperative Telefon 02254, 02586
Jayroc Cablevision 01376, 01877, 01982
Jefferson County Cable 01376, 01877, 01982
Jefferson Telecom 01376, 01877, 01982
Jeffersonville kabel-TV 01376, 01877, 01982
Jerrold 00869
Jet bredbånd 01376
Johnston County Cable 01376, 01877, 01982
Journeyvision-kabel 01376, 01877, 01982
JVC 00775
K-kommunikasjon 01376, 01877, 01982
K2 Kommunikasjon 03560
Kalida telefon 01376, 01877, 01982
Kalona samvirketelefon 02254, 02586
Kaltelco 01481, 01998, 02302, 03028
Kaon 02746
MERKEKODE
Kaon Media 02746
Kaplan telefon 02254, 02586
Karban TV-systemer 01376, 01877, 01982
KAS Kabel-TV 01376, 01877, 01982
Kaslo kabel 01376, 01877, 01982
KBS kabel-TV 01376
Video fra Keene Valley 01376, 01877, 01982
Kelley Communications 01376, 01877, 01982
Kennebec telefon 01376, 01877, 01982
Kennedy Cablevision 01376, 01877, 01982
Kentucky Ridge Country Communications 01376, 01877, 01982
Keta kabel 01376, 01877, 01982
KFW Communications 01376, 01877, 01982
Kincardine kabel-TV 01376
Kings Bay Communications 01376, 01877, 01982
KLiP 01376, 01877, 01982
KM Telecom 01481
Knologi 01877, 01376
Kollins 04339
KoolConnect 01481
Koomiut samvirke 01376, 01877, 01982
KPU Telekommunikasjon 01898, 02302, 03605
Kraus elektroniske systemer 01376, 01877, 01982
Kudzu kabel-TV 01376, 01877, 01982
Kugluktuk Kooperativ 01376, 01877, 01982
Kuhn kommunikasjon 01376, 01877
L & J kabel 01376, 01877, 01982
La Harpe Communications 01376, 01877, 01982
La Harpe video- og datatjenester 01376, 01877
Lafayette Utilities System 01376, 01951, 01998
Laguna Serrano-kabel 01376, 01877, 01982
Lake Cable 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Lakeland Cablevision 01376, 01481, 01877, 01982, 01998,

02254, 02302

Lakeland Telecom 01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Lakeview Kabel 01376, 01877, 01982
Lamont Digital Systems 01376, 01877, 01982
Lang 01376, 01877, 01982
Laurel Highland 01376, 01877, 01982, 02187
LaValle Telefonsamvirke 02254, 02586
Layer3TV 05370, 01998
LB kabel 01376, 01877, 01982
Lehigh Valley Cooperative Telefon 01376, 01877, 01982
Lemonweir Valley telefon 01481, 01998, 02302, 03028
Lexcom kabeltjenester 01376, 01877, 01982
LG 03373, 01377
Liberty Cablevision 01376
Liberty Communications 01481, 02254, 02302, 02586
Kalkstein Cablevision 01376, 01877, 01982
Lincoln kabel-TV 01376
Lincolnville 01376
Lindsey Communications 01376, 01877, 01982
Linksys 01272
LISCO 01376, 01877, 01982
Litestream Holdings 01376, 01877, 01982
LNE Telco 01376, 01877, 01982
Localtel 01376, 01877, 01982
Lockesburg Cablevision 01376, 01877
LodgeNet 01376, 01877
Lodgenet underholdning 01376, 01877
Logitech 03272
Lone Pine kabel-TV 01376, 01877, 01982
lange linjer 01877
Langview kommunikasjon 01376, 01877, 01982, 04079
MERKEKODE
Lonsdale Video Ventures 01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Loretel Cablevision 01376, 01877, 01982
Loretel Systems 01376
Lost Island kabel-TV 01376, 01877, 01982
Lucas Valley kabel 03560
Lumos nettverk 01998, 03028
Lycom Communications 01376, 01877, 01982
M-Tek Systems 01376, 01877, 01982
MTC kabel 01376, 01877, 01982
Maddock kabel-TV 01376, 01877, 01982
Madison Communications 01376, 01982
Madison County Cable 01376, 01877, 01982
Magnavox 03339
Mahaska kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Mainstreet Communications 01376, 01877, 01982
Maitland kabel-TV 01376, 01877, 01982
Mallard kabel 01376, 01877, 01982
Manawa Telecom 02254, 02586
Manning kommunale verktøy 01376, 01877, 01982
Manti Telecom 01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Marco Island kabel 01376, 01877, 01982
Markdale kabel-TV 01376
Marne & Elk Horn Telefon 01376, 01877, 01982
Marquette-Adams telefon 01376, 01877, 01982
Martelle kommunikasjonssamvirke 01376, 01877, 01982
Mascon kabel 01376
Masset-Haida TV Society 01376, 01877, 01982
Massillon kabel 01376, 02187
Matanuska telefonforening 01481, 02254, 02586
Matricom 04440, 04899
MERKEKODE
Matrix Cablevision 01376, 01877, 01982
Mattawamkeag Cablevision 01376, 01877, 01982
Maxcom 01998
MaxxSouth 01376
McDonough telefonkooperativ 01376, 01877, 01982
McKee TV Enterprises 01376, 01877, 01982
McNabb kabel 01376, 01877, 01982
MCTV 01376, 02187
MCV bredbånd 01877
Mediebesetning 01376, 01877, 01982
Media Center PC 01272
Gjennomsnittlig én 01376, 01877, 01982
Mediacom 01376, 03560, 01982, 01877
Mediapolis telefon 01376, 01982
Mediastream 01376
Megacable 01376
Merrimac Communications 01376
Metlakatla Indian Community TV 01376, 01877
MetroCast Cablevision 01376, 01982, 01877
MetroNet 01877, 01998, 00858
Metropolitan kabel 01376, 01877, 01982
MGS Cablevision 01376, 01877, 01982
MHTC 01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Mi 03982
Mi-tilkobling 01877
Micca 03669, 03850
Microsoft 04000, 01272, 02049
Mikrobølge satellittteknologier 01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Mid Century Telecom 01481
Midt Missouri bredbånd og kabel 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Midt Missouri telefon 01376, 01877, 01982
Mid-Coast Cablevision 01376, 01877, 01982
Mid-Hudson-kabel 01376
Mid-Rivers Communications 01376
Midt-Sør Cablevision 01376, 01877, 01982
Mid-State Community TV 03560
Midamerican kabelsystemer 01376, 01877, 01982
Midkontinentkommunikasjon 01376, 01982, 03560, 02826, 04079
Midtstatskommunikasjon 01376, 01877, 01982
Midtel kabel-TV 01376, 01877, 01982
Milcom kabel 01376, 01877, 01982
Milepæl kommunikasjon 01982, 00775
Milford kabel-TV 01376, 01877, 01982
Milford Communications 01376, 01877
Milk River Cable Club 01376, 01877, 01982
Millennium Telecom 01481, 01998, 02302, 03028
Hirse 03982
Millheim TV Sending 01376, 01877, 01982
Millington CATV 01376, 01877, 01982
Minburn Communications 01481, 01998, 02302, 03028
Mind 01272
Minerva Networks 03118
Minerva Valley kabel 01376, 01877, 01982
MINETT 01877
Minix 04413, 03884
MLGC kabel-TV 01376, 01877, 01982
MM&G Enterprises 01481, 01998, 02302, 03028
MMDS trådløs øst 01376, 01877, 01982
Mobius kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Monroe Cablevision 01376, 01877, 01982
Monroe Utilities 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Montana Opticom 01376, 01877, 01982
Montana Sky Networks 00775
Moosehead Enterprises 01376, 01877, 01982
Morris bredbånd 01376
Morristown Utility Systems 01877
Mosaic Telecom 01376, 02586
Motorola 01376, 00869, 01998, 02378, 01951,

00858, 01982, 05097

Moultrie Telecommunications 01376, 01877, 01982
Mountain Shadows kabel-TV 01376, 01877, 01982
Mountain Telecommunications 01376, 01877, 01982
Fjellsone TV 01376, 01877, 01982
Movistar 03028
moxy 02187
Mt. Baker Cable 01376, 01877, 01982
MTA 01481, 02254, 02586
MTC 01376, 01877, 01982
MTC Communications 01376, 01982
MTC Technologies 01376, 01982
Flerbåndskabel 01376, 01877, 01982
Kommune kabeloperatør 01376, 01877, 01982
Murphy kabel 01376, 01877
Murray elektrisk system 01376, 01877, 01982
Muscatine Power & Water 01376
MyGica 04339
NW kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Nasjonal kabel 01376, 01877, 01982
Naujat kooperativ 01376, 01877, 01982
NDTC 01481, 01998, 02302, 03028
Nebraska Central Telecom 01376, 01877, 01982
NEC 01377
MERKEKODE
IKKE 01376, 01877, 01982
Nelson County Cablevision 01376, 01877, 01982, 03560
Nelsonville TV-kabel 01376, 01877, 01982
Nemont Communications 01376, 01877
Netgear 03324, 02036, 04401, 03292
New Century Communication 01376, 01877, 01982
Ny dag bredbånd 01376, 01877, 01982
New England kabel 01376, 01877, 01982
New Hope-telefon 02302
New Jersey bredbånd 01376, 01877, 01982
Nye Knoxville kabelsystemer 01376, 01877, 01982
Nye nordnettverk 01376, 01877, 01982
Ny Paris Quality Cablevision 01376, 01877, 01982
Nye visjoner kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Ny Windsor kabel-TV 01376, 01877, 01982
Newcastle Cablevision 01376, 01877, 01982
Newpath Communications 01877, 01982
NewWave Communications 01376, 02187
NexHorizon Communications 01376, 01877, 01982
Nexicom Communications 01376, 01877, 01982
Neste nivå 00869
NextGen Communications 01376, 01877
NfinityLink Communications 01376, 01877, 01982
Niagara Community TV Cooperative 01376, 01877, 01982
Nimpkish Valley Communications 01376, 01877, 01982
Nittany Media 01376, 01951
NiveusMedia 01272
NKTelco 01898, 01376
MERKEKODE
Nor-Cal kabelsystemer 01376, 01877, 01982
Nor-Del Cablevision 03560, 02479
Nortex Communications 01376, 01877, 01982
Nordamerikansk kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Nord sentraltelefon 02302, 02345
North Crossroads kommunikasjon 01376, 01877, 01982
North Dakota telefon 02586
North Eastern Penn-telefon 02302
North Star Cablevision 01376, 01877, 01982
North State Communications 00858, 03028
Nord-Texas bredbånd 01376, 01877, 01982
North Yellowstone kabel-TV 01376, 01877, 01982
Northern Cable Holdings 01376, 01877, 01982
Northern Lakes kabel-TV 01376, 01877, 01982
Northgate 01272
Northland kabel-TV 03560
Northland Communications 01376
Northside TV 01376, 01877, 01982
Northstar bredbånd 01376, 01877, 01982
Nordvestkommunikasjon 01376, 01877, 01982
Nordvest-samfunnet 01877
Northwest Iowa telefon 01877
Nordvest Telefonsamvirke 01376, 01877, 01982
NorthwestTel 01376
Norvado 02254, 02302, 02586
Norwood Light bredbånd 01376
Nova Cable Management 01376, 01877, 01982
Nova Cablevision 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Novus 01376, 01877
NPG-kabel 01376
Nsight 02254, 02302, 02345, 02586
NTC kabeltjenester 01376, 01877, 01982
nTelos 01998
NTS kommunikasjon 01376, 01877, 01982
NO Telecom 01998, 03028
NuLink 01877, 01376, 01982
Nushagak kooperativ 01376, 01877, 01982
NuVisions 00775
NVC 02254
NVIDIA 04918
Eikekabelsystemer i Iowa 01376, 01877, 01982
Oak Hill Cablevision 01376, 01877, 01982
Eikview Kabel 01376, 01877, 01982
Oasis Communications 01376, 01877, 01982
Omni III kabel-TV 01376, 01877, 01982
Oneida Cablevision 01376, 01877, 01982
OneLink 01376, 01877, 01982
OneSource Communications 01376
Opp Cablevision 01376, 01877, 01982
OptiLink 01877
Optimum 03885
Orbitel Communications 01376
Oregon kabelgruppe 01376, 01877, 01982
Orion kabelsystemer 01376, 01877, 01982
Ortek 03122
OTEC kommunikasjon 02254, 02586
Otelco 02302
Vår kabel 01376, 01877, 01982
Overton County Cable 01376, 01877, 01982
Oxford Networks 01376, 01877, 01982
Ozona kabel og bredbånd 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Fred 01982, 01376, 01377, 01877, 03560,

00858, 01998

Packerland bredbånd 01376
Paleajook Cooperative 01376, 01877, 01982
Palmer gjensidig telefon 01376, 01877, 01982
Palmetto Rural Telephone Cooperative 00858
Panasonic 03760, 01982
Pangnirtung Cooperative 01376, 01877, 01982
Panhandle telefon 01376
Panora Telecommunications 01481
Paragould lys og vann 01376, 01877, 01982
Menighetskommunikasjon 01376, 01877, 01982
Park Region Gjensidig Telefon 01481, 01998, 02302, 02345, 03028
Park TV og elektronikk 01376, 01877, 01982
Partnerkommunikasjon 01376, 01877, 01982
Pathway Com-Tel 01376, 01877, 01982
Patterson kabel-TV 01376, 01877, 01982
Paul Bunyan Communications 02254, 02586
PBT-kabeltjenester 01376, 01877, 01982
PC One-kabel 01376, 01877, 01982
PDQ kabel-TV 01376, 01877, 01982
PEC Cablevision 01376, 01877, 01982
Pegasus Communications 01376, 01877, 01982
PennVideo-nettverk 03560
Folks CATV 01376, 01877, 01982
Peoples Rural Telephone Cooperative 01376
Persona kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Philippi Communications 01376, 01877, 01982
Philips 01377, 02378, 03560
Føniks 01376
Phoenix kabel 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Fonoskopkommunikasjon 01376, 01877, 01982
Pickwick Cablevision 01376, 01877, 01982
Piemonte kabeltjenester 01376, 01877, 01982
Pine Bluff-kabel 01376
Pine Island telefon 01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Pine River kabel 01376, 01877, 01982
Pine Tree Cablevision 01376, 01877, 01982
Pineland Telephone Cooperative 01898, 01481, 02254, 02586
Pinpoint kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Pioneer 01877
Pioneer kabel 01376, 01877, 01982
Pioneer Communications 01376, 01877, 01982
Pioneer langdistanse 01898, 02302
Pioneer-telefon 02254, 02302
Pitcairn felles kabel-TV 01376, 01877, 01982
Pivos 04339
Plantasjekabelsystem 01376, 01877, 01982
Hyggelig syn 01376, 01877, 01982
Polar kommunikasjon 02254, 02586
Polaris kabel 01376, 01877, 01982
Ponderosa Cablevision 01376, 01877, 01982
Popcorn Hour 02260
Poplar Bluff kommunale verktøy 01481, 01998, 02302, 03028
Portal Cablevision 01376, 01877, 01982
Post Cablevision 01376, 01877, 01982
Premier Communications 01376
Pris fylkestelefon 01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Prime Cable Corporation 01376, 01877, 01982
Prime Time-kabel 01376, 01877, 01982
Princetown kabel 01376, 01877, 01982
Private kabelsystemer 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Private nettverkskabelsystemer 01376, 01877, 01982
Prosjekt gjensidig telefon 01481, 01998, 02302, 03028
Prosjekttjenester 01376, 01877, 01982
Provinsiell kabel 01376, 01877, 01982
PSC 01481, 01998, 02302, 03028
PTCI 01376
PVT-nettverk 01376, 01877, 01982
Kvalitet kabel-TV 01376, 01877, 01982
Quality One-teknologier 01481, 01998, 02302, 03028
Quinter kabel 01376, 01877, 01982
Qwest 01377
R & R-kabel 01376
RadioShack 00869
Raftview kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Rainbow kabel 01376, 01877, 01982
Rainbow Communications 01376, 01877, 01982
Rainbow Lake kabel-TV 01376, 01877, 01982
Rainier Connect 01376, 01877, 01982
Ralls Technologies 01877
Ramapo kabel 01376, 01877, 01982
Rancho Murieta Association 01376
Randolph telefon 02254, 02586
Rask kommunikasjon 01376, 01877, 01982
RC kommunikasjon 01376, 01877, 01982
RCA 03335
RCN 01376, 03560, 01877
Nå bredbånd 01376, 01877, 01982
Readlyn telefon 02586
Rebeltec Communications 01376, 01877, 01982
Red River kabel 01376, 01877, 01982
Reds kabel-TV 01376, 01877, 01982
Regional kabel-TV 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Reinbeck Telecommunications 01376, 01877, 01982
Reliance 01376, 01877
Reservasjonstelefon 01376, 01998, 02345
Reserver langdistanse 01376, 01877, 01982
Resnet kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Resort kabel 01376
Reveille Bredbånd 01376, 01877, 01982
Revelstoke kabel 01376
Reynolds kabel 01376, 01877, 01982
RGA-kabel 01376, 01877, 01982
Ricavision 01272
Ridgewood Cablevision 01376, 01877, 01982
Ringgold telefon 01376, 01877, 01982
Rio Virgin telefon 01376, 01877, 01982
Riondel Community Cable Society 01376, 01877, 01982
Ripley videokabel 01376, 01877, 01982
Ritter kabel 01376, 01877, 01982
River Road kabel 01376, 01877, 01982
River Valley kabel-TV 01376, 01877, 01982
River Valley Telecommunications 01481, 01998, 02254, 02302, 03028
Riverside Cablevision 01376, 01877, 01982
Riviera kabel-TV 01376, 01877, 01982
Robins kabel-TV 01376, 01877, 01982
Rock Port Cablevision 01376, 01877, 01982
Rocky Mountain kabelsystemer 01376, 01877, 01982
Rogers 01877, 01376, 05484, 02826, 03294
år 03061, 02371
Roome Telecommunications 01376, 01877, 01982
Kongelig telefon 01376, 01877, 01982
RTC 01376, 01877, 01982
RTEC kommunikasjon 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Runestone Telcom 01376, 01877, 01982
Rural Rute Video 01376, 01877, 01982
Landlig telefonselskap 01376
RuralWest 01376, 01877, 01982
Russellville Electric Plant Board 02586
S & K TV-systemer 01376, 01877, 01982
S&T kommunikasjon 01376, 01877, 01982
S-GO video 01877, 01982
S.Bryer Kabel-TV 01376, 01877, 01982
Sac County gjensidig telefon 01376, 01877, 01982
Sallisaw kommunestyre 01376, 01877, 01982
Samsung 01877, 01377, 01982, 02947, 03928
San Bruno kommunal kabel-TV 01376, 01877, 01982
San Carlos Cablevision 01376, 01877, 01982
San Juan kabel 01376, 01877, 01982
San Simeon fellesskapskabel 01376, 01877, 01982
Santel Comm Cooperative 01376, 01877, 01982
SaskTel 01998
Satellittkabeltjenester 01376, 01877, 01982
Satellittoperasjoner 00775
Satellitt-TV-systemer 00775
lørview Bredbånd 01376, 01877, 01982
Saugeen Telekabel 01376, 01877, 01982
Savage Communications 01376, 01877, 01982
Sayward Valley Communications 01376, 01877, 01982
Schindler kabel-TV 01376, 01877, 01982
Schurz Communications 01376, 01877, 01982
SCI-kabel 01376, 01877, 01982
Scientific Atlanta 01877, 00858, 01982, 02345, 03028,

02378, 02826

Scio Cablevision 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Scott Telecom og elektronikk 01376, 01877, 01982
Scottsboro kabel-TV 01376, 01877, 01982
Sea Island 01877
Seagate 02698
Seaside Kabel-TV 01376, 01877, 01982
Seaview kommunikasjon 01376, 01877, 01982
SecureVision 01376, 01877, 01982
Semo Communications 01376, 01877, 01982
Senior TV 01376, 01877, 01982
Service Elektrisk 01376, 01982, 01877, 02187
Service One-kabel 01376, 01877, 01982
Shannon Visjon 01376, 01877, 01982
Shaw 01376, 01877, 02187, 01982
Shaw Direct 00869, 00775
Shawano kommunale verktøy 01376, 01877, 01982
Shellsburg Cablevision 01376, 01877, 01982
Shen-Heights TV 01376, 01877, 01982
Shenandoah-kabel 01376, 01877, 01982
Shenandoah Telekommunikasjon 01376, 01877, 01982
Shentel 01376, 01877, 01982, 02187
Sherburne kabel 01376, 01877, 01982
Sherman Cablevision 01376, 01877, 01982
Shrewsbury Electric & Cable 01376, 01877
Silver Star Communications 01481, 01998, 02302, 03028
Simpson Country kabel-TV 01376, 01877, 01982
Siskiyou Cablevision 01376, 01877, 01982
Sister Lakes Cable 01376, 01877, 01982
Sjøbergs Kabel-TV 01376
Skisat 01376, 01877, 01982
SKT 01376, 01877, 01982
Himmel Brasil 01377
MERKEKODE
Sky Cablevision 01376, 01877, 01982
Himmelen Mexico 01377
SkyAngel 01376, 01877, 01982
SkyBest TV 02586
Skyline kabel 02254, 02586
SkyLine TMC 02586
SkyPix 01481, 01998, 02302, 03028
Sleepy Eye Telefon 02345
Slynge Media 05295, 03778
Småbykabel 01376, 01877, 01982
Smithville 02586
Sogetel 01998
Somerfield kabel-TV 01376, 01877, 01982
Sony 02713, 01272
Kildekabel 01376
South Benton Cablevision 01376, 01877, 01982
Sør sentralkommunikasjon 01376, 01877, 01982
South Central RTC 01951
South Holt Cablevision 01376, 01877, 01982
South Slope Communications 01376, 01877, 01982
Sørøst kabel-TV 01376, 01877, 01982
Sørlige Cayuga fylkeskabel 01376, 01877, 01982
Sørkystens kabel 01376, 01877, 01982
Sør-Kansas telefon 01376
Southern Plains-kabel 01376, 01877, 01982
Southern Vermont Cable 01376, 01982
Southey kabel 01376, 01877, 01982
Southside TV 01376, 01877, 01982
Southwest MN Bredbånd 01376, 01877, 01982
Southwestern Bell Video Services 01376, 01877, 01982
Spansk gaffel 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Spectrum 01877, 01376, 05651, 02187, 03294,

03560

Spencer kommunale verktøy 01376, 01877, 01982
Spillway Cablevision 01376, 01877, 01982
Spirit Bredbånd 01376, 01877, 01982
Spring Creek kabel 01376, 01877, 01982
Springcom 01376, 01877, 01982
Springfield Cablevision 01376, 01877, 01982
Springville kabel 01376, 01877, 01982
SRT kommunikasjon 01376, 01998
ST 00775
St. George Island Cable 01376, 01877, 01982
St. John Cable 01376, 01877, 01982
Stabel 9 01272
Stanley Cablevision 01376, 01877, 01982
Stanton Telecom 01376, 01877, 01982
Star Cablevision 01376, 01877, 01982
Stjernevalg 00869
Starkville Cablevision 01376, 01877, 01982
Starlight Communications 01376, 01877, 01982
Stjerneview Kabel fra Delaware 01376, 01877, 01982
StarVision 01376, 01877, 01982
Starwest 01376, 01877, 01982
Stellar Communications 01376, 01877, 01982
Stellar private kabelsystemer 01376, 01877, 01982
Sterling kabel 01376, 01877, 01982
STMicroelectronics 00775
Stowe Cablevision 01376, 01877, 01982
Strategiske teknologier 01376, 01877, 01982
Stratford gjensidig telefon 01376, 01877, 01982
Stubbs kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Suddenlink 01877, 01376, 03560, 01982
MERKEKODE
Summit Bredbånd 01376, 01877, 01982
Summit Communications 01376, 01877, 01982
Sumner kabel-TV 01376, 01877, 01982
Sun Country kabel 01376
Sunrise Communications 01376, 01877, 01982
superkanal 01376
Overlegen kabel og data 01376, 01877, 01982
Tilsyn Kabel-TV 01376, 01877, 01982
SureWest 01877, 01998, 01481, 02187, 02254,

02586

Surry telefon 02254, 02586
SWAT Cooperative 01481, 01998, 02302, 03028
Sweetwater kabel-TV 01376, 01877, 01982
Swisher telefon 02345
Systemax 01272
TA kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Tagar Systemer 01272
Taloga kabel 01376, 01877, 01982
TAT Cablevision 01376, 01877, 01982
Tbaytel 01998
TCSI Huntsville 01376, 01877, 01982
TCT 01376, 01877, 01982
TDS 01376, 01877, 01982
TDS Telecom 00775, 03028
Technicolor 01377, 05651, 02947, 05484, 01982
Tekstar Cablevision 01376, 01877, 01982
Tel-Star Cablevision 01376, 01877, 01982
Tele-media 01376, 01877, 01982
Teletjenester 01376, 01877, 01982
Telekabel 01376
Telesenter 01376
Telekom kabel 01376, 01877, 01982
Teledistribusjon Amos 01376
Telefonica 03028
MERKEKODE
Telepak nettverk 01376, 01877, 01982
TelePartners 01376, 01877, 01982
Telerent Leasing Corporation 01376, 01877, 01982
Telestar Systems 01376, 01877, 01982
Teleview kommunikasjon 00775
Telmex 01376
Telsat Systems 01376, 01877, 01982
TELUS 03028, 00775
Templeton telefon 01376, 01877, 01982
Tesco kabel-TV 01376, 01877, 01982
Texas Mid-Gulf Cablevision 01376
Thames Valley Communications 01376, 01877, 01982
Samfunnsbyrået 01376
Byen Mountain Village Cable 01376, 01877, 01982
Thomson 01982, 01377
Three River digital kabel 01376, 01877, 01982
Throckmorton Cablevision 01376, 01877, 01982
Varm 04339
TiftNet 01376, 01877, 01982
Time Warner 01877, 01376, 05651, 03294, 02187
Time Warner Cable 01877, 01376, 05651, 03294, 02187
Tips-topp kommunikasjon 01376, 01877, 01982
TiVo 03560, 03724
Tobacco Valley Communications 01376, 01877, 01982
Tongue River Kabel-TV 01376, 01877, 01982
Toshiba 01272
Total kabeltjeneste 01376
berøre 01272
Touchet Valley TV 01376, 01877, 01982
Toxaway-kabel 01376, 01877, 01982
Trans-Video 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Trappers Loop Communications 01376, 01877, 01982
Trenton kabel 01376, 01877, 01982
Tri-county kabel-TV 01376
Trefylkes telefonforening 02302
Triangel kommunikasjonssystem 00775
Tricom 01376
TrioTel kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Troy Cablevision 01376
Trust kabel-TV 01376, 01877, 01982
TruVista 01376, 01877, 01982
TSC kommunikasjon 02302
Tudjaat samvirke 01376, 01877, 01982
Tulalip bredbånd 01376, 01877, 01982
Tullahoma Utilities 02586
Tulugak kooperativ 01376, 01877, 01982
Turkis Turtle TV 01376, 01877, 01982
TV-kabel 01376
TV-kabelselskap i Andalusia 01376
TV-kabel til Rensselaer 03560
TV-kabel fra Winamac 01376, 01877, 01982
TV Nordøst 01481, 01998, 02302, 03028
TV-tjeneste 01376, 01877, 01982
TVC 01376, 01877, 01982
TV-syn 01376, 01877, 01982
TVMAX 01376, 01877, 01982
TVS-kabel 01376, 01877, 01982
TWC 01877, 01376, 05651, 03294, 02187
Twin Valley Communications 02254, 02586
Two Creeks-kabel 01376, 01877, 01982
U-vers 00858
Ucluelet video 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
Uintah Basin Electronic Telecom 01376, 01877, 01982
UMBC 01376, 01877, 01982
Fagforbundets telefon 01376, 01877, 01982
Unitah-Strata-nettverk 01376
United Communications Association 01376
United Satellite America 00775
USA Gips 01376, 01877, 01982
USA trådløst 00775
United Telefon 01376, 02254, 02586
Universal Cablevision 01376, 01877, 01982
Universal satellittkabel 01376, 01877, 01982
Kommunikasjon på øvre halvøy 01376, 01877, 01982
USA på nett 01376, 01877, 01982
US Sonet 01376, 01877, 01982
USA kabelsystemer 01376, 01877, 01982
USA kommunikasjon 01376
USA-selskaper 01376, 01877, 01982
USA trådløs satellitt-TV 00775
Utica Cablevision 01376, 01877, 01982
Utilities Board City of Foley 01376
Utvikling av verktøysystemer 01376, 01877, 01982
Uwharrie Communications 02254, 02586
Valley kabel- og satellittkommunikasjon 01376, 01877, 01982
Valley kabel-TV 01376, 01877, 01982
Valley Telecom 02302
Valparaiso Communications 01376
Vensmile 04899
Venture Communications Cooperative 01481, 01998, 02302, 03028
MERKEKODE
Venus telefonkooperativ 01376, 01898
Veracity Communications 01376, 01877, 01982
Verizon 02378, 01376
Vernon Telephone Cooperative 02586
Vianet TV 01898, 03605, 03118
Vicksburg video 01376
Vidia kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Vidion kabel 01376, 01877, 01982
Videotron 01877, 02947, 01376
Viewsonic 01272
Village kabel 01376, 01877, 01982
Viola Communications 01376, 01877, 01982
Visjonskommunikasjon 01376
Visjonssystemer 01376, 01877, 01982
VisionComm 01376, 01877, 01982
Vista III Media 01376, 01982
Vital kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Vivo 03028, 01998
Vizio 03670
Vogtmann Engineering 01376, 01877, 01982
Vulkansyn 01376
Voodoo 01272
Voom 00869
VTR 01376
Vyve Bredbånd 01376, 01982, 04079
WDB kommunikasjon 01376, 01877, 01982
Wabash uavhengige nettverk 01376, 01877, 01982
Wabash Mutual Telephone Company 01898
Wadsworth kabel-TV 01376
Waitsfield kabel 01376
Valnøtt kommunikasjon 01376, 01982
MERKEKODE
Walnut Grove kabel-TV 01376, 01877, 01982
Menighetskommunikasjon 01376, 01877, 01982
Warwick Valley telefon 01376, 01877, 01982
Washington kabel 03560
Washington County Rural Telephone Cooperative 01376, 01877, 01982
Se på TV 01481, 01998, 02302, 03028
Waterville kabel-TV 00775, 01376, 01877, 01982
Watson kabel 01376, 01877, 01982
Bølge bredbånd 01376, 02479, 03560, 04079, 02187
Bølgesyn 01376, 01877, 01982
WCTA 01376, 01877, 01982
WEHCO-video 01376
Weiss Lake Cable 01376, 01877
TV-kabel fra West Alabama 01376, 01877, 01982
West Carolina telefon 03028
Vest sentraltelefon 01376, 01877, 01982
West Lake Cablevision 01376, 01877, 01982
West River kabel-TV 01376, 01877, 01982
WesTel Systems 01376, 01877, 01982
Vestlig bredbånd 01376, 01877, 01982
Western Cable Service 01376, 01877, 01982
Western Digital 02558
Western Iowa telefon 01877
Western Montana CommunityTlf 01376, 01877, 01982
Western Telephone Company 01376, 01877, 01982
Western Wisconsin Communications 01376, 02586
Westman Communications 01376, 02187
Westfalen bredbånd 02254, 02586
Wetherell satellitt-kabel-TV 01376, 01877, 01982
MERKEKODE
WFL kabel-TV 01376, 01877, 01982
Whidbey Telecom 01998
White County-video 01376
WideOpenWest 01376, 01877, 02187
Wikstrom Systems 01376, 01877, 01982
Wilco Electronic Systems 01376, 01877, 01982
Wilkes Telecommunications 01481, 01998, 02302, 03028
Willamette Bredbånd 01376
Williamstown kabel 01376, 03560
Windbreak Kabel-TV 01376, 01877, 01982
Windjammer kabel 01376, 01877
Windom kommunikasjon 01877
Windstream 01376, 01982, 00775
Winslow Communications 01376, 01877, 01982
Tråd tele-View 01376, 01877, 01982
Wireless One 01376, 01877, 01982
Wittenberg telefon 01376, 01877, 01982
Wood County telefon 01376, 01877, 01982
Woodsfield kommunale kabel 01376, 01877, 01982
Verdens satellittkabelsystemer 00775
Verdt kabel-TV 01376, 01877, 01982
WOW! 01877, 01376, 02187, 02479, 02826,

03294

WT-tjenester 01376, 01877, 01982
WTC Communications 01376, 01877, 01982
WTCI-kabel 01376, 01877, 01982
Wyandotte kommunale 01376, 01982
Xbox 04000, 02049, 01272
Xfinity 01982, 01376, 01877, 03560, 02187,

04079

Xiaomi 03982
XIT Communications 02302
Yadkin Valley Telecom 02345
MERKEKODE
Ycom-nettverk 01376, 01877, 01982
Yelcot Video Group 01376, 01877, 01982
Yelo 01376
Ygnition 01376, 01877, 01982
Z-Trak 01376
Zampelli elektronikk 01376, 01877, 01982
Zazeen 03118
Zito Media 01376, 01877, 01982
Zoom Media 01376, 01877, 01982
ZT Group 01272

LYDKODELISTE

MERKEKODER
Akustisk lyd 34683
aiwa 30158, 30189
alko 31390
AMC 31077
Apex Digital 34334
eple 31115
Arcam 31189, 30189
Audiotronic 31189
Audiovox 31390
Aura 34293
Axess 34095
Bose 31933, 31629, 33959, 34307, 33708,

31841, 34024, 33706, 33832

Boston akustikk 33698
BÖHM 34280
Carver 30189, 31189
Coby 33654
Craig 34465, 34466
Curtis 33942
Definitiv teknologi 34415, 33645
MERKEKODER
Denon 31360, 32857, 33347, 32516, 33642,

32820, 33380, 32279, 33947, 32706,

32502, 34025

DKK 30000
Dynavox 33231
Dynex 32971, 33951
Følelsesmessig 33763, 34102
Enklave lyd 34800
Energi 33915
Energi Sistem 33915
Epworth 30158, 30189
Inngangsport 31567, 31517
GE 33297
general Electric 33297
Haier 33516
Harman / Kardon 30110, 32241, 31304, 32443, 33418, 34186,

33756, 33391, 30189, 33045, 33517

jeg lever 33175
Inkel 33770, 34090
Insignia 32175, 32472, 33951, 31030, 32169,

31893, 32929, 32966, 33104, 33210,

33770, 34424, 31077

Integra 31805, 33860, 32730, 34023, 31320,

32503, 34014, 33992, 30135

jamo 33915
JBL 33756, 32241, 33391, 33535, 30110
JVC 31676, 31374, 32040, 32331, 32239,

31871, 33115, 33049

Kenwood 31570, 31293
KLH 31390
Klipsch 33915, 34198, 34200, 33092
LG 32197, 32676, 33509, 33217, 32284,

33996, 31293

Linn 30189
Logitech 31408
Magnavox 30189, 31269, 31189, 31831
Marantz 31289, 32114, 30189, 32138, 33772, 31189, 31269, 33998, 33347
MERKEKODER
McIntosh 31289
Mikromega 31189
Miro 30000
Monoprice 34505
Myryad 31189
Onkyo 31805, 30135, 31320, 32730, 33860,

32503, 34023, 34041, 34014, 33992,

34574, 33984

Optimus 31023, 30000
Panasonic 30309, 32967, 33323, 31275, 31633,

33055, 32452, 31763, 33309, 32105,

33767, 31676

Paradigm 34536
Philco 31390, 31831
Philips 30189, 32459, 31831, 31269, 32289,

33379, 33962, 32311, 31189, 32675,

33801, 33227, 34012

Pinnacle høyttalere 33774, 33728
Pioneer 31123, 31935, 33057, 32432, 31384,

31023, 33956

Polk lyd 33429, 31289, 30189
Dyktig 33661
Proscan 31254
RCA 31254, 32041, 32611, 32426, 32655,

32719, 33297, 31123, 33969, 31390,

33281, 31023, 32544

Samsung 31868, 32660, 32809, 33382, 32948,

33320, 33154, 32137, 31304

Sansui 30189
Sanyo 34176
Sharp 33736, 33097, 33929
Sherbourn 33763
Sherwood 31077, 31567, 31905, 33120, 33136,

31517, 32169, 34090, 33770

Sherwood Newcastle 31567, 32169
Sonos 33919
Sony 30158, 30000, 31622, 31759, 32172, 31822, 32522, 31441, 32475, 31758, 33700, 32860, 33257, 34315, 32582, 33487, 34457, 32610, 34107, 33986, XNUMX, XNUMX
MERKEKODER
SpeakerCraft 33661
Stereophonics 31023
Teac 31390, 33860
Technics 30309, 31633
Thorens 31189
Toshiba 33627, 31123
Venturerer 31390
Vizio 32454, 33935
Vtrek 32426
Wards 30000, 30158, 30189
Yamaha 30176, 31276, 33580, 32061, 32467,

33030, 32458, 33917, 32021

Zenith 31293, 32197
ZVOX 32332, 33913, 32334

BLU-RAY/DVD KODELISTE

MERKEKODE
Accurian 20675
Akai 20675
Allegro 20869
Apex Digital 20672, 20717
Audio Authority 22555
Audiovox 20717
Bel Canto Design 21571
Blaupunkt 20717
California Audio Labs 20490
CineVision 20869
Borger 22213
Coby 22494, 20672
Contel 22331
Curtis 23052
Curtis Mathes 22331
Daewoo 20869
Denon 21634, 22258, 20490, 22748, 23851
MERKEKODE
Digix 22464, 23850
Regissert video 20717
Disney 20675
Durabrand 23464
Dynex 22596
Elektrohome 21702
Emerex 20032
Emerson 20675, 22213
Funai 20675
GE 20717, 20522
general Electric 20717, 20522
GFM 20675
Gå video 20869, 21075, 21044, 20741, 20717
Goldmund 22545
Gullstjerne 20741, 20869
Grønn ås 20717
Grundig 20539
Harman / Kardon 20702, 23744, 23228, 22927
Hitachi 20573, 20675
Hiteker 20672
Initial 20717
Insignia 22095, 22596, 22428, 20675, 20741
Integra 20627, 22147, 21769, 21634
Irradio 20646
JBL 20702, 23744
JVC 20623, 21550, 21602, 22365, 22855
jVinn 20672
Kenwood 20534, 20490
KLH 20717
Lenoxx 22213
LG 20741, 21602, 20869
Logitech 22639
Magnavox 20675, 20503, 20646, 23488, 20539
Marantz 22481, 20539, 22414, 23444
MERKEKODE
Memorex 22213, 21702, 23031, 22331
Microsoft 22083, 22627, 20522
Mintek 20717
Mitsubishi 21521
Mitsubishi Electric 21521
NAD 20741
nesa 20717
Ny akustisk dimensjon 20741
Onkyo 20627, 22147, 20503, 21769, 22562
oppo 22545
Panasonic 20490, 21641, 21579, 23641, 20503
Philco 20675
Philips 22056, 22789, 22434, 20646, 20539,

23488, 20503, 23274, 22084, 20675

Pioneer 21571, 20631, 22854, 22442, 20142,

22847

Polk lyd 20539
Presidian 20675
Fortsett 20672
Proscan 20522
Ölevia 22331
RCA 20522, 22213, 20717, 21769, 22532,

23464

RE-BL 22555
Rio 20869
merkelapp 20623
Samsung 20199, 21573, 21075, 22069, 20573,

22329, 22369, 22269, 22556, 22489,

21044, 20490

Sanyo 20675
Schneider 20646
Seiki 22912
bestandig 20503
SEMP Toshiba 20503
Sharp 20630, 22250, 20675
Sherwood 20741, 23052, 23837
MERKEKODE
Sonic Blue 20869
Sony 21633, 20032, 21516, 21033, 20864,

21070, 20772, 24009

SV2000 20675
SVA 20672
Sylvania 20675, 20630
Symfonisk 20675
Technics 20490
Toshiba 20503, 22277, 22006, 23857, 21769,

23157, 22705, 23957

TruTech 20675
Urbane konsepter 20503
Victor 20032
Vizio 22563
WB Electronics 22555
Xbox 22083, 22627, 20522
Yamaha 20497, 20539, 20490, 22298, 23320,

20646, 23837

Zenith 20741, 20869, 20503

INSIGNIA er et varemerke for Best Buy og dets tilknyttede selskaper.
Distribuert av Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA © 2018 Best Buy. Alle rettigheter forbeholdes.
Made in China

Last ned PDF: INSIGNIA NS-RMT415 4-enhets universalfjernkontroll brukerhåndbok

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *