Brukerveiledning for INGSIGUG NS-PA3UVG USB til VGA-adapter
INGSIGUG NS-PA3UVG USB til VGA-adapter

PAKKEINNHOLD

 • USB 3.0 til VGA-adapter
 • Hurtigstartguide

EGENSKAPER

 • En enkel måte å koble datamaskinen til en VGA-skjerm
 • Speiler eller utvider skjermen til en andre skjerm for bedre presentasjoner og multitasking
 • Støtter oppløsninger på opptil 2048 × 1152 ved 60 Hz for video av høy kvalitet
 • Online driverinstallasjon gir enkel oppsett

SYSTEMKRAV

 • Datamaskin med en tilgjengelig USB 3.0- eller 2.0-port
 • Windows 10
 • macOS X 10.12 eller nyere
 • CPU: Intel Core i3 Dual Core 2.8 GHz;
  RAM: 2 GB eller høyere

INSTALLERE FØREREN

Windows 10
Installerer automatisk Windows 10-driveren

 1. Forsikre deg om at datamaskinen din er koblet til internett.
 2. Bruk en VGA-kabel (følger ikke med), koble skjermen til VGA-porten på VGA-adapteren, og slå deretter på skjermen.
 3. Koble adapteren til en USB 3.0 -port på datamaskinen. Driveren installeres automatisk.
  INSTALLERE FØRERENHvis driveren ikke installeres automatisk, se "Installere Windows-driveren manuelt".

Windows
Installere Windows-driveren manuelt

 1. Gå til www.insigniaproducts.com.
 2. Søk etter NS-PA3UVG, og velg fanen Støtte og nedlasting.
 3. Klikk på under Drivere, Firmware & Software Files for å laste ned driveren.
 4. Åpne den nedlastede .zip-mappen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere driveren.
 5. Mac OS
  Hvis driveren ikke installeres automatisk, følg instruksjonene nedenfor.
  Installere macOS-driveren manuelt
  Koble fra USB til VGA-adapteren og sørg for å avinstallere den forrige driveren før
  installere en ny driverversjon.
  1 Gå til www.insigniaproducts.com.
  2 Søk etter NS-PA3UVG, og utvid deretter Overview seksjon.
  3 Under Manuals & Guides, klikk på koblingen under delen Firmware, Drivers & Software (ZIP).
  4 For å laste inn drivere for Mac-en, klikk på Insignia-xx-xx…dmg.
  5 Velg riktig driverversjon (f.eks. 10.15-1x-xxx.pkg) og klikk på den for å installere USB-videoen
  skjermdriver.
 6. Følg instruksjonene for å installere enhetsdriveren.
  1. A. Skriv inn passordet ditt, og klikk deretter Installer programvare. Systemutvidelsen Oppdatert åpnes.
  2. B. Klikk Start. Mac-en din starter på nytt.
  3. C. Etter at Mac-en har startet på nytt, kobler du adapteren til Mac-en. USB DISPLAY DEVICE NOTIFICATIONS vises. Klikk Tillate.
   OBS: macOS krever brukergodkjenning før du laster inn nye tredjepartsutvidelser. Godkjenn autentiseringsmeldingene når de vises i følgende trinn eller ved å gå til Systemvalg > Sikkerhet og personvern.
  4. D. USB Display Device-vinduet vises. Klikk Aktiver USB-skjermdriver. System Extension Blocked-boksen vises.
  5. E. Klikk Åpne Sikkerhetsinnstillinger. Sikkerhet og personvern-boksen vises.
  6. F. Klikk Tillate. Skjermopptaksmeldingen vises.
  7. G. Klikk Åpne Systemvalg. Sikkerhet og personvern-boksen åpnes.
  8. H. Klikk DJTVirualDisplayAgent APP for å ta opp skjerminnhold.
   OBS: Hvis du ikke ser popup-skjermen ovenfor Sikkerhet og personvern under den første driverinstallasjonen, går du til Systemvalg > Sikkerhet og sikkerhet > Skjermopptak for å forsikre deg om at denne driveren ble installert.

FEILSØKING

Datamaskinen min oppdager ikke adapteren

 • Forsikre deg om at alle kablene er koblet til riktig og riktig.
 • Forsikre deg om at kablene ikke er skadet.
 • Prøv å koble til en annen USB-port.
 • Forsikre deg om at driveren er installert (hvis nødvendig).

Driveren installerte ikke på systemet mitt

 • Forsikre deg om at adapteren og nettverkskabelen ikke er skadet.
 • For å kontrollere installasjonen av enheten, gå til
  Windows: Kontrollpanel> Enhetsbehandling> Skjermadaptere. Se etter en streng som Insignia USB3.0 Display Adapter.
  Mac: Klikk på Apple-ikonet (Apple-ikonet), og klikk deretter Om denne Macen> Systemrapport>Maskinvare – USB.
  Se etter en streng som Insignia USB3.0 Display Adapter Station.
 • Slå av brannmuren og antivirusprogramvaren midlertidig i tilfelle de forhindrer installasjonen av driveren.
 • Forsikre deg om at systemet ditt er kompatibelt med driveren. Se Systemkrav for mer informasjon.

Skjermen min vil ikke forlenge eller speile datamaskinens skjerm.

 • Endre skjerminnstillingene på datamaskinen.

Skjermen min viser ingenting.

 • Koble fra og koble til skjermadapteren igjen

JURIDISKE MERKNADER

FCC-informasjon

Denne enheten er i samsvar med del 15B i FCC-reglene. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.
Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av
FCC-regler. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / TV-tekniker for å få hjelp

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.
ICES-003
Dette klasse B digitale apparatet samsvarer med kanadisk ICES-003;
Innbyggere i California
ADVARSEL: Kreft og reproduksjonsskader –
www.p65warnings.ca.gov

ENÅRS BEGRENSET GARANTI

Besøk www.insigniaproducts.com for mer informasjon.

KONTAKTINSIGNIA:

For kundeservice, ring 877-467-4289
(USA og Canada)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA er et varemerke for Best Buy og dets tilknyttede selskaper.
Distribuert av Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2022 Best Buy. Alle rettigheter forbeholdes.

logo

Dokumenter / Ressurser

INGSIGUG NS-PA3UVG USB til VGA-adapter [pdf] Brukerveiledning
NS-PA3UVG, NS-PA3UVG-C, USB til VGA-adapter, USB, VGA-adapter