Idé - Logo

2.1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer
LIVE2 BRUKERVEILEDNING

Idea 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer - deksel

Alle sikkerhets- og bruksanvisninger bør leses grundig før du fortsetter, og oppbevar håndboken for fremtidig referanse.

INNLEDNING

Takk for at du kjøpte iDeaPlay Soundbar Live2-systemet. Vi oppfordrer deg til å bruke noen minutter på å lese gjennom denne håndboken, som beskriver produktet og inkluderer trinnvise instruksjoner for å hjelpe deg med å sette opp og komme i gang. Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner bør leses grundig før du fortsetter, og vennligst ta vare på denne brosjyren for fremtidig referanse.

KONTAKT OSS:
Hvis du har spørsmål om iDeaPlay Soundbar Live2-systemet, dets installasjon eller drift, vennligst kontakt din forhandler eller tilpassede installatør, eller send oss ​​en
E-post: support@ideausa.com
Gratisnummer: 1-866-886-6878

HVA ER I BOKSEN

Idea 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer - HVA ER I ESKEN

KOBLE TIL LYDBANE OG SUBWOOFER

 1. Plassering av Soundbar
  Idea 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer - KOBLE TIL SOUNDBAR
 2. Plassering av subwooferen
  Idea 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer - KOBLE TIL SOUNDBAR 2

MERK:
Det anbefales å bruke kabelforbindelse mellom lydplankeverten og TV-en, (bruk av Bluetooth-tilkobling for TV kan føre til trykktap i lydkvaliteten) Soundbarverten må brukes sammen med subwoofer og surroundlydboks.

HVORDAN KOBLE LYDBARNE TIL ENHETENE DINE

4a. Koble Soundbar til TV-en
Koble soundbar til en TV. Du kan lytte til lyd fra TV-programmer via soundbar.

Koble til TV via AUX-lydkabel eller COX-kabel.
AUX-lydkabeltilkoblingen støtter digital lyd og er det beste alternativet for å koble til lydplanken.
Du kan høre TV-lyden gjennom lydplanken ved å bruke en enkelt AUX-lydkabel.

 1. Koble til TV via AUX-lydkabel
  Idea 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer - KOBLE TIL SOUNDBAR 3
 2. Koble til TV via COX-kabel
  Idea 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer - KOBLE TIL SOUNDBAR 4Koble til TV via optisk kabel
  En optisk tilkobling støtter digital lyd og er et alternativ til en HDMI-lydtilkobling. En optisk lydforbindelse kan vanligvis brukes hvis alle videoenhetene dine er koblet direkte til fjernsynet - ikke via lydinngangens HDMI-innganger.
 3. Koble til TV via optisk kabel
  Idea 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer - KOBLE TIL SOUNDBAR 5

MERK:
Bekreft for å stille inn TV-lydinnstillingene dine for å støtte "eksterne høyttalere" og deaktivere de innebygde TV-høyttalerne.

4b. Koble til andre enheter via optisk kabel
Bruk en optisk kabel til å koble den optiske porten på soundBar til de optiske kontaktene på enhetene dine.

Idea 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer - KOBLE TIL SOUNDBAR 6

4c. Slik bruker du Bluetooth

Step1: 
Gå inn i paringsmodus: Slå på Soundbar.
Trykk på Bluetooth (BT)-knappen på fjernkontrollen for å starte Bluetooth-paring.
"BT"-ikonet vil blinke sakte på skjermen som indikerer at Live2 har gått inn i paringsmodus.

Step2:
Søk etter «iDeaPLAY LIVE2» på enhetene dine og par deretter. Live2 vil gi et hørbart pip og BT-ikonet lyser, indikerer at tilkoblingen er fullført.

Idea 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer - KOBLE TIL SOUNDBAR 7

MERK:
Trykk på "BT"-knappen i tre sekunder for å koble fra Bluetooth-enheten som er koblet til lyden og gå inn i gjentilkoblingsstatusen.

Bluetooth-feilsøking

 1. Hvis du ikke finner eller parer til Live2 via BT, kobler du Live2 fra strømuttaket, og 5 sekunder senere kobler du den til igjen og kobler til ved å følge instruksjonene ovenfor.
 2. En tidligere sammenkoblet enhet kobles automatisk til igjen hvis den ikke har blitt koblet fra. Må søke og pare manuelt for første gangs bruk eller koble til på nytt etter oppkobling.
 3. Live2 kan bare pares til én enhet én gang. Hvis du ikke kan pare enheten din, sjekk at ingen andre enheter allerede er paret med Live2.
 4. BT-tilkoblingsområde: Omkringliggende objekter kan blokkere BT-signaler; opprettholde en fri siktlinje mellom lydplanken og den sammenkoblede enheten, husholdningsapparater, som smarte luftrensere, WIFI-rutere, induksjonskomfyrer og mikrobølgeovner kan også forårsake radiointerferens som reduserer eller forhindrer sammenkobling.

BRUK LYDBARESYSTEMET

5a. Soundbar topppanel og fjernkontroll
Soundbar topppanel

Idé 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer – BRUK LYDSTYKKEN 1 Idé 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer – BRUK LYDSTYKKEN 2 Idé 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer – BRUK LYDSTYKKEN 3
 1. Volumjustering
 2. Strømknapp Det tar 3 sekunder å slå på/av Soundbar
 3. Valg av lydkilde Trykk på ikonet, det tilsvarende ikonet "BT, AUX, OPT, COX, USB" i frontdisplayområdet vil lyse tilsvarende, noe som indikerer at den tilsvarende inngangslydkilden på bakplanet har gått inn i arbeidsstatus.
 4. Justering av lydmodus
 5. Forrige neste
 6. Pause / Spill av / Demp-knapp
 7. Installere eksterne batterier Sett inn de medfølgende AAA-batteriene.

5b. LED display

Idé 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer – BRUK LYDSTYKKEN 4

 1. Midlertidig visning av volum og lydkilde:
  1. Maksimalt volum er 30, og 18-20 passer for normal bruk.
  2. Midlertidig visning av lydkilde: velg lydkilde via berøringsskjerm eller fjernkontroll. Den tilsvarende kilden vises her i 3 sekunder og går deretter tilbake til volumnummeret.
 2. Lydeffektvisning: Trykk på "EQ"-knappen på fjernkontrollen for å endre lydmodus.
  MUS: Musikkmodus
  NYHETER: Nyhetsmodus
  MOV: Filmmodus
 3. Lydkildevisning: Velg på berøringsskjerm eller med fjernkontroll, modusen vil lyse opp i henhold til skjermen.
  BT: Tilsvarer Bluetooth.
  AUX: Tilsvarer aux-inngang på bakplanet.
  OPT: Tilsvarer optisk fiberinngang på bakplan.
  COX: Tilsvarer koaksial inngang på bakplan.
  USB: Når USB-nøkkelen trykkes på fjernkontrollen eller berøringsskjermen byttes til USB-modus, vil USB vises i volumområdet.

5c. Soundbar Bakpanel

Idé 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer – BRUK LYDSTYKKEN 5

 1. USB-inngangsport:
  Gjenkjenne og spill automatisk fra den første sangen etter at du har satt inn USB-flashdisk. (Kan ikke velge mappe å spille av).
 2. AUX-inngangsport:
  Koble til med 1-2 lydkabel og koblet til rød/hvit utgangsport på lydkildeenheten.
 3. Koaksial port:
  Koble til med koaksial linje og koblet til koaksial utgangsport på lydkildeenheten.
 4. Optisk fiberport:
  Koble til med optisk fiberkabel og koblet til optisk fiberutgang på lydkildeenheten.
 5. Strømport:
  Koble til husholdningsstrømforsyningen.

5d. Subwooferens bakpanelområde og indikatorlys

Idé 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer – BRUK LYDSTYKKEN 6

Idé 2 1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer – BRUK LYDSTYKKEN 7

STANDBY-MODUS

 1. Automatisk standby Når enheten ikke har noen signalinngang på 15 minutter (som TV-avslutning, filmpause, musikkpause osv.), vil Live2 automatisk stå i standby. Da må du slå på lydplanken manuelt eller med fjernkontroll.
 2. I automatisk standby-modus kan kunden også fjernstyre med fjernkontrollen og Live2-panelknappene.
 3. Den automatiske standby-funksjonen er standard og kan ikke slås av.

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Modell Live2 porter Bluetooth, koaksial, optisk fiber, 3.Smm, USB-inngang
Størrelse Soundbar: 35×3.8×2.4 tommer (894x98x61 mm) Subwoofer:
9.2×9.2×15.3 inch (236x236x39mm)
Inngangsstrømforsyning AC 120V / 60Hz
Høyttalerenhet Soundbar: 0.75 tommer x 4 diskanthøyttaler
3 tommer x 4 Full Range Subwoofer: 6.5 tommer x 1 bass
Netto Vekt: Soundbar: 6.771bs (3.075 kg)
Subwoofer: 11.1 lbs (5.05 kg)
Totalt RMS 120W

KUNDESTØTTE

For støtte eller kommentarer angående våre produkter, vennligst send en e -post til: Support@ideausa.com
Gratisnummer: 1-866-886-6878
Adresse: 13620 Benson Ave. Suite B, Chino, CA 91710 Webnettstedet: www.ideausa.com

FCC-UTTALELSE

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.
OBS: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer bruk og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

*RF-advarsel for mobil enhet:
Dette utstyret overholder FCC-grensene for strålingseksponering som er angitt for et ukontrollert miljø. Denne oden bør installeres og betjenes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

Idé - Logo

Live2lI2OUMEN-02

Dokumenter / Ressurser

Idea 2.1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer [pdf] Brukerhåndbok
2.1-kanals lydplanke med trådløs subwoofer, kanal lydplanke med trådløs subwoofer, trådløs subwoofer

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *