Icom Knowledge Base V10MR brukerveiledning
Icom Knowledge Base V10MR

V10MR brukerprogrammeringsveiledning

Din nye V10MR, i standardtilstand, fungerer korrekt med andre nye (ingen programmeringsendringer) V10MR-radioer. Se bruksanvisningen din for grunnleggende trinn for å betjene radioen uten programmeringsendringer.

Hvis du ønsker å endre kanaltilordninger, toner eller spesialfunksjoner, har V10MR-radioen en rekke avanserte radiofunksjoner som kan aktiveres gjennom programvaren (CS-V10MR).

For å programmere radioene trenger du følgende:

 • CS-V10MR Kloningsprogramvare. Tilgjengelig for gratis nedlasting på Icom America webnettsted (Produkter >Landmobile >V10MR).
 • OPC 478UC Kloningskabel (kun "B"-versjon). Tilgjengelig fra en Icom America Landmobile-forhandler i ditt område.
 • PC som kjører Windows 10 operativsystem. Merk: Apple- og Android-programvare er ikke tilgjengelig.

Standardkanaler/frekvenser og tone

Kanal

Frekvens Båndbredde CTCSS-tone
1 151.820MHz

Smal

67Hz

2 151.880MHz Smal

67Hz

3

151.940MHz

Smal

67Hz

4 154.570MHz

Wide

67Hz

5

154.600MHz

Wide

67Hz

 

CS-V10MR programvaremoduser
CS-V10MR-programvaren har to moduser, enkel og full.

Enkel programmeringsmodus: Tillater å legge til duplikater av de 5 MURS-frekvensene med det formål å bruke forskjellige CTCSS- eller DTCS-toner.

Full programmeringsmodus: Gjør det mulig å legge til duplikater av de 5 MURS-frekvensene og legge til en større rekke funksjoner.

OBS: Feil innstillinger i full programmeringsmodus kan forårsake feil drift av radioen. Icom foreslår at disse funksjonene kun programmeres av en Icom-forhandler.

Velge enkel eller full modus

 1. Åpne CS-V10MR-programvaren.
 2. Klikk på Mode, og velg deretter Enkel eller Full.
  Enkel eller full modus

Programmering i enkel modus

Minnekanalprogrammering vises nedenfor.
programmering

1 Inh

Ikke bruk. Kun for bruk i radioer med skjermer.

2 frekvens (MHz)

Inneholder de 5 MURS-frekvensene. Bare disse frekvensene kan legges inn i de 16 kanalsporene. Ekstra kanalspor er tilgjengelig hvis du trenger å duplisere frekvenser med forskjellige CTCSS- eller DTCS-toner.

3 C. Tone

Dette viser CTCSS- eller DTCS-tonen.
Du kan programmere toner for hver kanal i både enkel og full modus. På en gitt kanal/frekvens må radioer ha matchende toner hvis de skal dekode hverandres lyd.

4 Tekst

Ikke bruk - Kun for bruk i andre modeller med skjermer.

5 Compander

Compander komprimerer signalet for å redusere bakgrunnsstøy. Hvis denne innstillingen er aktivert, må alle radioer ha den aktivert for at den skal fungere ordentlig på den kanalen. Denne funksjonen fungerer kanskje ikke effektivt med radioer som ikke er fra Icom.

6 PWR Lagre

Denne funksjonen sparer strøm ved å la radioen gå inn i en delvis hvilemodus når det ikke er RX- eller TX-trafikk.

Kanalsquelch
I enkel modus kan Squelch-innstillingen bare endres ved å bruke trykknappene som beskrevet i bruksanvisningen.

Programmering i full modus

Hele pakken av funksjoner er tilgjengelig i full modus.

Minnekanalprogrammering
Se instruksjoner for enkel modus-minnekanalprogrammering

Kanalsquelch
Squelch-innstillingen lar deg justere følsomheten til radioens mottaker.

I full modus kan squelch-innstillingen endres på 2 forskjellige måter:

 • Bruke knappene på radioen, som standard. Se bruksanvisningen for trinn.
 • Bruke programmeringsprogramvaren i full modus, ved å bruke vinduet Felles > Still inn modus.
 1. Gå til Felles > Angi modus.
  Kanalsquelch
 2. Klikk på SQL-nivå og velg ønsket nummer. Merk: En innstilling på 2 er optimal.

Scan programmering
Antagelser:

 • Programvaren er i full modus
 • SQL-nivå er satt riktig
 • Frekvenser og sub-hørbare toner er programmert inn og testet for korrekt kommunikasjon.

OBS: For fullstendige beskrivelser av disse innstillingene, se hjelpen files i programmeringsprogramvaren.

 1. Skjermbildet Skanneinnstillinger - Sett Power-On Scan til ett av følgende valg:
  • Av- Brukeren må trykke på Scan Start/Stop-knappen for å starte en skanning etter oppstart.
  • Resume-Upon Slå på, radioen gjenopptar skanningen hvis radioen skannet da strømmen ble slått av.
  • På- Radioen begynner å skanne ved oppstart.
 2. Skjermbildet Skanneliste. Velg Normal skanning. Den skanner, i rekkefølge, alle valgte kanaler på en "round robin"-måte, og starter med kanalen som er satt på dreieknappen.
  Scan programmering
  Scan programmering
 3. I TX CH, velg kanalen du normalt vil sende på mens du er i skanning, eller når skanningen er satt på pause. I dette eksample den er satt til Last Ch.
  • TX-handling innstillingen avbryter enten skanningen eller lar skanningen gjenopptas automatisk. Hvis satt til Avbryt skanning, krever omstart å trykke på start/stopp-knappen for skanning (se Starte en skanning nedenfor) Hvis den er satt til Pause skanning, gjenopptas skanningen etter at gjenoppta-timeren (skjermbildet for skanneinnstilling) har utløpt.
   Scan programmering
 4. I Cancel Channel, still inn kanalen du vil gå tilbake til når skanningen avbrytes ved å bruke Scan Start/Stop-knappen, tilordnet i Key and Display-skjermen som beskrevet nedenfor.
 5. Gå til Felles-mappen og velg Key & Display.
 6. Sett en programmerbar tast til Scan Start/Stop. Følgende eksample bruker den nedre sidetasten.
  Scan programmering

Slik starter du en skanning:

 1. Slå på radiostrømmen.
 2. Trykk et øyeblikk (ikke hold) Scan Start/Stop-tasten én gang for å starte eller stoppe skanningen. Radio-LED-en vil blinke grønt under aktiv skanning.

MDC-signalering

MDC inneholder signaler som aktiverer spesifikke funksjoner, for eksempel PTT ID og Radio Check. Den brukes ikke med mindre disse radioene brukes sammen med en radio med høyere nivåer med display og de aktuelle funksjonene som allerede er programmert.

Antagelser:

 • Programvaren er i full modus
 • Squelch er satt
 • Eventuelle toner er satt
 • Alle deltakende radioer er også programmert for MDC nødfunksjoner.

PTT ID

PTT ID lar V10MR-radioen sende sin egen ID til en annen radio som har en skjerm. Merk: Icom lager ikke MURS-radioer med skjermer.

 1. Gå til Memory Ch.
  Produktinstruksjoner
 2. Klikk MDC og velg System 1
 3. Gå til MDC > System > Generelt.
  Produktinstruksjoner
 4. I Systeminnstillinger setter du MDC On til PÅ.
 5. Sett selv-ID-en til ID-en til denne radioen.
 6. Gå til PTTID.
  Produktinstruksjoner
 7. Sett Tx og PTTID ned til Aktiver.

Når den er programmert, vil PTT-ID automatisk sendes hver gang PTT-knappen trykkes.

Emergency

Nødsignaler gjelder kun når disse radioene legges til et eksisterende system med en nødsendingsdekoder. Ta kontakt med nødsystemadministratoren for detaljer om hvordan nødinnstillingene dine skal programmeres. Icom lager ingen MURS-klassifiserte radioer med denne funksjonen.

2-tone signalering
2-tone signalering og demping brukes kun i spesialiserte systemer som de i brannvesenet. Hvis denne radioen er godkjent for bruk på et slikt system, vennligst kontakt administratoren for programmeringsparametrene for det systemet.

 

Dokumenter / Ressurser

Icom Knowledge Base V10MR [pdf] Brukerveiledning
iCOM, Icom, Knowledge Base, V10MR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.